Koszt pożyczki chwilówki – co się na niego składa?

Aktualizacja: 2020-01-22
Data publikacji: 2019-11-29
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 5
(ilość ocen: 3)

Zainteresowanie produktami finansowymi oferującymi możliwość pożyczenia dodatkowych środków na różne potrzeby, pozostaje niezmiennie na wysokim poziomie wśród konsumentów. Bez względu na to, czy bardziej atrakcyjne wydają Ci się oferty instytucji bankowych, czy firm pożyczkowych, zawsze warto, abyś był zorientowany w najważniejszych aspektach, które dotyczą zobowiązań finansowych. Są nimi chociażby opłaty towarzyszące udzieleniu pożyczki. Co zatem składa się na całkowity koszt pożyczki chwilówki i na jakie parametry warto zwrócić uwagę przy wyborze najlepszej oferty?

Koszt ogólny pożyczki – co wpływa na jego wysokość?

Idealnym produktem pożyczkowym dla wielu konsumentów są darmowe chwilówki. Zakładając terminową spłatę zobowiązania nie generują one bowiem żadnych dodatkowych kosztów dla pożyczkobiorcy. Niestety, z tego typu chwilówki można skorzystać jedynie raz u danego pożyczkodawcy. Decydując się na wnioskowanie  o standardowe produkty pożyczkowe, należy zatem wziąć pod uwagę wszelkie towarzyszące temu koszty.

Wspomniane opłaty można zasadniczo podzielić na dwie grupy: koszty udzielenia pożyczki oraz koszty nieterminowej spłaty zobowiązania. Wysokość wszystkich tych obciążeń uzależniona jest natomiast od wielu czynników, takich jak:

Pomimo przyjętych przez firmy pożyczkowe standardów, dotyczących kosztów udzielania poszczególnych produktów, opłaty, jakie przyjdzie Ci ponieść będą zapewne w znaczny sposób związane z indywidualną oceną Twojej historii finansowej. Jeżeli masz problem z terminowym regulowaniem rachunków lub innych zobowiązań, pożyczkodawca może zaproponować Ci pożyczkę na gorszych warunkach niż osobie dotrzymującej terminów płatności.

Co składa się na koszt udzielenia pożyczki chwilówki?

jaki jest koszt pożyczki chwilówki

Ilość i rodzaj opłat towarzyszących udzieleniu zobowiązania może się różnić w zależności od polityki pożyczkodawcy. Niektórzy bowiem, oprócz kosztów wynikających z oprocentowania oraz prowizji, wprowadzają także opłaty za rejestrację, opłaty administracyjne, opłaty za rozpatrzenie wniosku czy opłaty przygotowawcze. W związku z powyższym, tak ważne jest, abyś sumiennie prześledził wszystkie koszty, jakie przyjdzie Ci ponieść i w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości – nie bał się prosić o dodatkowe wyjaśnienia. Uregulowania zatem jakich opłat może zażądać od Ciebie pożyczkodawca za udzielenie pożyczki? Oto one:

 • Opłata weryfikacyjna – zwykle, choć nie zawsze podlega zwrotowi na konto klienta. Jest ona uiszczana w ramach weryfikacji groszowej, aby potwierdzić dane wpisane we wniosku pożyczkowym. Jeżeli firma żąda podejrzanie wysokiej opłaty – sprawdź ją w Rejestrze instytucji pożyczkowych.
 • Opłata administracyjna – często pojawiająca się opłata za obsługę pożyczki, a więc między innymi za kontrolowanie terminów płatności.
 • Opłata przygotowawcza – opłata, którą firmy pożyczkowe pobierają w zamian za przygotowanie umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do udzielenia pożyczki.
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku – koszt, jaki ponosi pożyczkobiorca w związku ze złożeniem oraz rozpatrzeniem wniosku przez firmę pożyczkową.
 • Opłata za ubezpieczenie pożyczki – może pojawić się w momencie wnioskowania o wysoką kwotę pożyczki. Stanowi dla pożyczkodawcy formę zabezpieczenia przed nieterminową spłatą pożyczki.
 • Opłaty za udzielenie pożyczki w domu klienta – pożyczkobiorcy zainteresowani wzięciem zobowiązania, którego obsługa będzie miała miejsce w ich domu, często zapominają o tym, że pożyczkodawca może w związku z powyższym naliczyć sobie dodatkowe opłaty za dodatkową usługę.
 • Prowizja – często jest jedyną oprócz oprocentowania opłatą ponoszoną przez pożyczkobiorcę. To jednorazowa opłata, której wysokość uzależniona jest najczęściej od wartości pożyczki.
 • Oprocentowanie – jeden z najważniejszych kosztów pożyczki. Składa się z wartości marży oraz stawki referencyjnej. Ważne, abyś pamiętał, że oprocentowanie pożyczki to nie to samo, co wskaźnik RRSO, który zawiera w sobie dodatkowo opłaty prowizyjne oraz ubezpieczeniowe.

Rzadko zdarza się, aby firma pożyczkowa stosowała łącznie wszystkie powyższe opłaty za udzielenie zobowiązania. Najczęściej, na koszt pożyczki spłaconej w terminie składa się opłata administracyjna, prowizja, oprocentowanie oraz ewentualne ubezpieczenie zobowiązania.

Jakie mogą być koszty nieterminowej spłaty pożyczki?

Pożyczkobiorca, który z różnych przyczyn nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej, musi przygotować się na poniesienie dodatkowych kosztów. W zależności od wymiaru spóźnienia z uregulowaniem należności, naliczane opłaty mogą wynikać z następujących okoliczności:

 • Przedłużenie terminu spłaty lub refinansowanie pożyczki – nie jest to stricte opłata za nieterminowość, ale wynika z niemożności spłacenia chwilówki w terminie. Dla klienta oznacza to odroczenie spłaty pożyczki o 7, 14 lub 30 dni. Usługa ta jest płatna z góry, co oznacza, że aby została uruchomiona wcześniej, musisz wnieść za nią stosowną opłatę. Należy też wiedzieć, że nie każdy pożyczkodawca daje taką możliwość.
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – już od pierwszego dnia po terminie spłaty pożyczkodawca ma możliwość doliczenia karnych odsetek za zwłokę. Ich maksymalna wysokość to 14% kwoty chwilówki rocznie i tak zwykle bywa. Jeżeli pożyczkodawca nie określi ich wysokości w umowie, wtedy wysokość odsetek za opóźnienie wyniesie połowę tej kwoty, czyli 7% w skali roku.
 • Rozłożenie chwilówki na raty – ratalna spłata chwilówki nie jest dostępna automatycznie u każdego pożyczkodawcy, jednak jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron, przez co stosowane coraz częściej. Nie ma jednolitej opłaty dla rozłożenia chwilówki na raty, ale doliczenie dodatkowych kosztów możliwe jest dzięki wydłużeniu całego okresu finansowania (zwykle do 12 miesięcy).
 • Koszty windykacji – obecny kształt polskiego prawa zabrania stosowania kar umownych, również za windykację. Oczywiście, wierzyciel ma prawo obciążyć dłużnika kosztami postępowania windykacyjnego. Ich wysokość może być jednak nie większa, niż rzeczywisty koszt poniesiony w związku z odzyskaniem pieniędzy – np. wysłaniem monitu lub wizytą windykatora.
 • Koszty egzekucji – koszty postępowania sądowego i komorniczego ponosi dłużnik. Są one stałe i zależą od wysokości zadłużenia. Najmniejsza opłata to 30 złotych, ale w przypadku większego długu – powyżej 10 000 złotych – wartość liczona jest już procentowo i wyniesie 5% zadłużenia. Wierzyciel może również zażądać zwrotu kosztów reprezentacji w sądzie. Koszty komornicze natomiast od 2019 roku liczone są procentowo od wysokości zadłużenia i wynoszą standardowo 5%, nie mniej jednak niż 150 złotych.

Podsumowując – w myśl obowiązujących przepisów, firma pożyczkowa nie może zaproponować Ci pożyczki o oprocentowaniu wyższym niż 10% w skali roku. Pozaodsetkowe koszty wiążące się ze skorzystaniem z produktu pożyczkowego nie mogą natomiast przekroczyć 55% wartości zobowiązania w skali rocznej i 100% dla całego okresu spłaty.

Całkowita kwota pożyczki a całkowity koszt pożyczki

Jedną z konsekwencji posiadania niedostatecznej wiedzy na temat mechanizmu funkcjonowania produktów pożyczkowych, może być mylenie (na swoją niekorzyść) sformułowań zawartych w umowie lub regulaminach. Niektórzy pożyczkobiorcy wciąż utożsamiają na przykład pojęcia: całkowita kwota pożyczki oraz całkowity koszt pożyczki. Jest to poważny błąd, który może skłaniać do podejmowania niewłaściwych decyzji w kwestii wyboru oferty pożyczkowej.

 • Całkowita kwota pożyczki jest bowiem pojęciem określającym wysokość samego zobowiązania, które trafi do rąk pożyczkobiorcy. Jeżeli masz natomiast na myśli całkowity koszt pożyczki czy chwilówki, to bierzesz pod uwagę wszystkie wymienione w artykule opłaty wiążące się z udzieleniem zobowiązania, a w przypadku jego nieterminowej spłaty również koszty wynikające z tego faktu.
 • Całkowity koszt pożyczki to wskaźnik, którym warto kierować się przy wyborze pożyczki krótkoterminowej, jeżeli interesuje Cię natomiast zobowiązanie rozłożone w spłacie nawet na kilkanaście miesięcy, miarodajną wartością dla zorientowania się w kosztach pożyczkowych będzie wskaźnik RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.

Całkowity koszt pożyczki chwilówki – gdzie go szukać?

całkowity koszt pożyczki

Najprostszym sposobem na zorientowanie się we wszystkich opłatach, jakie pożyczkodawca przewidział w związku z udzieleniem pożyczki, jest skrupulatne przeczytanie wszystkich zapisów umowy pożyczkowej oraz regulaminu. Do tych dokumentów dołączona jest zazwyczaj tabela opłat i prowizji. Jeżeli nie została Ci przedstawiona, warto o nią poprosić zanim podpiszesz umowę. Niestety, takie zestawienie nie jest ustandaryzowane i ujednolicone w przypadku wszystkich pożyczkodawców. Na ten stan rzeczy wpływa kilka czynników:

 • możliwość niemal dowolnego ustawienia kwoty pożyczki i okresu spłaty – standardowym okresem spłaty chwilówki jest 30 dni, ale zgodnie z potrzebami pożyczkobiorcy może to być okres krótszy: 7, 10, 15 dni, etc. Podobnie jest z kwotami pożyczki. Stworzenie tabeli dla wszystkich kombinacji ograniczyłoby czytelność i wprowadziło niepotrzebny chaos;
 • wewnętrzne cenniki pożyczkodawców – te nie tylko różnią się pomiędzy poszczególnymi firmami pozabankowymi, ale także często ulegają zmianom. Uniwersalna tabela opłat i prowizji szybko by się więc dezaktualizowała, a nieaktualne informacje z kolei nie pozwoliłyby wybrać najlepszej dla siebie pożyczki;
 • duże rozbieżności kwot – chwilówki występują obecnie w wysokich kwotach, zarówno przy pierwszej, jak i kolejnej pożyczce. Przykładowo, jeden pożyczkodawca za maksimum uzna 5 000, a inny nawet 15 000 złotych.

Dobrym sposobem na zapoznanie się ze wszystkimi parametrami pożyczek na etapie poszukiwania najlepszej oferty, jest również skorzystanie z porównywarki pożyczek. Jeżeli chcesz zobaczyć, na jakich warunkach firmy pożyczkowe mogą udzielić Ci zobowiązania, sprawdź nasz ranking chwilówek.

Jak zadbać o najniższy całkowity koszt chwilówki?

Każdemu pożyczkobiorcy zależy na tym, aby opłaty wiążące się z jego finansowymi zobowiązaniami były możliwie najniższe. Jednak jak skutecznie zmniejszyć koszty pożyczki? Z pomocą przychodzą tu darmowe chwilówki, które w przypadku terminowej spłaty, nie generują żadnych dodatkowych kosztów. Nie zawsze masz jednak możliwość skorzystania z produktu tego typu, choćby ze względu na zainteresowanie zobowiązaniem, którego spłatę można rozłożyć na kilka miesięcy. Wówczas, najlepszym sposobem na zadbanie o niski całkowity koszt pożyczki jest po prostu jej terminowe spłacenie.

Dodatkowo, zawsze warto porównywać propozycje kilku pożyczkodawców, aby poznać swoje możliwości. Jeżeli chcesz otrzymać pożyczkę na dogodnych warunkach, zwróć także uwagę na kondycję Twojej dotychczasowej historii pożyczkowej i każde zobowiązanie spłacaj terminowo. Zadbanie o wysoką zdolność kredytową jest bowiem podstawą do efektywnego negocjowania warunków udzielenia zobowiązania przez firmę pożyczkową.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo