KRD: Wypowiedzenie umowy – wzór i wskazówki

Krajowy Rejestr Długów, to jedna z najbardziej znanych instytucji wchodzących w skład biur informacji gospodarczej. Współpracują z nią nie tylko podmioty finansowe (np. banki, czy pożyczkodawcy), ale również firmy budowlane, dostawcy usług (TV, internetu, energii, gazu) i szereg innych, prywatnych firm, które chcą rozwiązywać swoje problemy z dłużnikami i uniknąć zatorów płatniczych.

Chcesz wiedzieć, jak wygląda w KRD wypowiedzenie umowy? Wzór wypowiedzenia i wskazówki znajdziesz poniżej.

Wypowiedzenie umowy KRD

Wypowiedzenie umowy KRD.

Z usług oferowanych przez KRD, tak jak z innych usług, można zrezygnować. Jednak to, w jaki sposób można to zrobić, zależy w głównej mierze od umowy o świadczenie usług, jaka została zawarta z KRD. To od umieszczonych w niej zapisów będzie zależał m.in. okres wypowiedzenia umowy, dopuszczalna forma wyrażenia woli oraz ewentualne konsekwencje z tym związane.

Jeśli chodzi o niezbędne dokumenty, to niestety, na stronie Biura nie jest dostępny wzór wypowiedzenia umowy KRD. Dlatego, też w dalszej części artykułu znajdziesz szablon takiego wypowiedzenia, do samodzielnego uzupełnienia.

KRD wypowiedzenie umowy – krok po kroku

Aby ułatwić Ci proces wypowiedzenia umowy KRD procedurę omówimy posługując się wzorem “Umowy o współpracy dla konsumenta z Krajowym Rejestrem Długów“. Kwestię wypowiedzenia umowy z KRD, regulują punktu. 9 i 10 przykładowego dokumentu, które stanowią, że:

9. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem z bazy danych KRD BIG SA wszystkich przekazanych przez Klienta informacji gospodarczych.

10. W przypadku, gdy Klient narusza postanowienia niniejszej umowy, Regulaminu, Regulaminu SOK lub Ustawy albo nie wywiązuje się w terminie z opłat określonych w niniejszej umowie, KRD BIG SA może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W tym przypadku, oświadczenie o wypowiedzeniu musisz dostarczyć w formie pisemnej. Najlepiej, gdy papierowy dokument prześlesz do siedziby firmy, na adres:

Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław

Zauważ, że w powyższym przykładzie, masz do czynienia z okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Co to oznacza? Jeśli wypowiedzenie wyślesz np. 29.01, ale do KRD dotrze ono 2.02, okres wypowiedzenia minie dopiero 31.03.

Skutkiem wypowiedzenia umowy będzie natomiast usunięcie wszystkich informacji gospodarczych przekazanych przez klienta. Na takie zagadnienia, warto zwrócić uwagę szczególnie, w przypadku umów dotyczących np. wpisu dłużnika do KRD.

Pamiętaj, że powyższe zasady pochodzą ze wzoru i nie muszę pokrywać się z warunkami obowiązującymi Ciebie. Jak wspominaliśmy, zasady wypowiedzenia umowy KRD zależą przede wszystkim od zawartej przez Ciebie umowy z KRD. Dlatego, aby skorzystać w KRD z wypowiedzenia, najpierw dokładnie przeanalizuj swoją umowę.

Wypowiedzenie umowy z KRD – [darmowy wzór PDF]

Brak przykładowego wzoru na stronie Biura nie jest żadną przeszkodą w skutecznym wypowiedzeniu umowy KRD. Aby zrealizować swoje prawo z tym zakresie, wystarczy, że skorzystasz z poniższego dokumentu.

KRD - wypowiedzenie umowy.

KRD wypowiedzenie umowy – o czym pamiętać?

Na co warto zwrócić uwagę przygotowując dla KRD wypowiedzenie umowy? Ważnych jest kilka kwestii.

  • Dokładnie przeczytaj umowę – to w niej znajdziesz wskazówki dotyczące skutecznej formy wypowiedzenia umowy, potencjalnych konsekwencji oraz co istotne, okresu wypowiedzenia.
  • Daj sobie czas – zastanów się, kiedy rozwiązanie umowy byłoby dla Ciebie korzystne i dostosuj swoje kroki do tego terminu. Zwróć uwagę, na czynniki niezależne od Ciebie, np. czas potrzebny na dostarczenie wysyłki czy zapoznanie się przez KRD z Twoim oświadczeniem.
  • Zatroszcz się o skuteczność wypowiedzenia – jeśli wysyłasz wypowiedzenie pocztą, wybierz taką formę przesyłki, która posiada możliwość potwierdzenia dostarczenia.
  • Upewnij się, że wypowiedzenie dotarło – poproś np. o mailową odpowiedź zwrotną.
  • Nie zapomnij o podpisie! Bez tego elementu wypowiedzenie umowy KRD będzie nieskuteczne.
  • Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się ze swoim Opiekunem w KRD, który pomoże Ci we wszystkich kwestiach związanych z umową i jej rozwiązaniem.
3.2/5 - (15 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: