Kredyt hipoteczny — jakie dokumenty należy dostarczyć do banku

Kredyt hipoteczny to dla wielu Polaków jedyna szansa na zakup wymarzonego mieszkania. Jakie formalności należy spełnić, aby go otrzymać? Jakich dokumentów będzie wymagał bank? Ile trwa procedura kredytowa? W artykule odpowiemy na te i inne pytania kredytobiorców.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy zabezpieczony hipoteką. Pozyskane w ten sposób środki możesz przeznaczyć na:

 • zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • zakup działki budowlanej,
 • remont nieruchomości,
 • budowę domu.

Maksymalny okres spłaty kredytu hipotecznego wynosi obecnie aż 35 lat, a dostępna dla kredytobiorców kwota — nawet kilka milionów złotych. W zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych możesz sięgnąć po kredyt ze stałą lub malejącą ratą. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, jednym z kluczowych warunków otrzymania kredytu jest posiadanie wkładu własnego.

Jego wysokość powinna wynosić co najmniej 20 proc. wartości nieruchomości. W praktyce oznacza to, że jeśli Twoje wymarzone mieszkanie kosztuje 150 000 zł, aby zaciągnąć kredyt, musisz posiadać na koncie co najmniej 30 000 zł. Jeśli nie jesteś w stanie zgromadzić tak dużej kwoty, znajdź bank, który pozwoli Ci wpłacić jedynie 10 proc. wkładu własnego. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku pozostałe 10 proc. będziesz musiał odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Koszty kredytu hipotecznego

Analizując oferty poszczególnych banków, weź pod uwagę:

 • oprocentowanie. W większości banków składa się na nie stopa procentowa wibor oraz marża banku;
 • wysokość prowizji za udzielenie kredytu;
 • koszt ewentualnego ubezpieczenia, np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego czy ubezpieczenia na życie.

To właśnie one mają największy wpływ na całkowity koszt kredytu oraz wartość RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę procentową.

Przeczytaj też: Czy warto brać kredyt na mieszkanie?

Kto może otrzymać kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny może otrzymać każda osoba, spełniająca kryterium wieku wyznaczonego przez bank oraz posiadająca odpowiednio wysoką zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Pamiętaj jednak, że w przeciwieństwie do firm pożyczkowych, banki stosują bardzo restrykcyjne procedury badania zdolności kredytowej. Zanim podejmą decyzję, dokładnie prześwietlą nie tylko wysokość Twoich zarobków, aktualne zobowiązania finansowe i koszty życia, ale również historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej oraz bazy dłużników. Jakakolwiek rysa na wizerunku wnioskującego oznacza zazwyczaj negatywną decyzję.

Wymagane przez bank dokumenty

Lista niezbędnych do zaciągnięcia kredytu hipotecznego dokumentów, w zależności od banku, rodzaju nieruchomości, źródła dochodu oraz kwoty kredytu może kształtować się w odmienny sposób. W kolejnej części artykułu sprawdzimy, jakich zaświadczeń w praktyce wymagają największe banki. Aby porównanie okazało się jak najbardziej precyzyjne, przyjmijmy, że wnioskujący o kredyt chce kupić mieszkanie na rynku wtórnym, a źródłem jego dochodu jest umowa o pracę.

Kredyt hipoteczny w mBanku

mBank oferuje kredyt hipoteczny z okresem spłaty do 420 miesięcy. Jako jeden z nielicznych kredytuje do 90 proc. wartości mieszkania.

Aby uzyskać kredyt hipoteczny w mBanku, należy dostarczyć:

Dokumenty podstawowe:

 • wniosek o kredyt hipoteczny + załączniki,
 • jeżeli jesteś po rozwodzie, w trakcie separacji lub posiadacie rozdzielność majątkową z małżonkiem – potrzebny będzie dokument potwierdzający to.

Dokumenty w zależności od celu kredytu (zakup mieszkania na rynku wtórnym):

 • umowa przedwstępna (podpisana),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej w tym dla garażu jeżeli jest założona
 • podstawa prawna prawa własności nieruchomości jeżeli Zbywca lub Wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej

Kredyt hipoteczny w Banku Millennium

Zaciągając kredyt hipoteczny w Banku Millennium, rozłożysz spłatą na okres nawet 35 lat. Podobnie jak mBank, również Millennium umożliwia obniżenie wysokości wkładu własnego do 10 proc. Bank oferuje również 0 proc. prowizji za udzielenie kredytu, 0 proc. za wcześniejszą spłatę oraz wakacje kredytowe raz w roku.

Aby uzyskać kredyt hipoteczny w Banku Millennium, należy dostarczyć:

Dokumenty do złożenia wniosku:

 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 • wniosek o udzielenie informacji o kredycie.

Dokumenty dotyczące nieruchomości:

 • operat szacunkowy nieruchomości – wycena mieszkania lub domu przez rzeczoznawcę,
 • odpis z księgi wieczystej

Dokumenty potrzebne do weryfikacji zdolności kredytowej:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów,
 • wyciągi z rachunku bieżącego za okres ostatnich 3 miesięcy.

Kredyt hipoteczny w Pekao S.A.

Klienci, którzy zdecydują się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego w banku Pekao, mogą liczyć na:

 • atrakcyjne warunki cenowe;
 • możliwość sfinansowania 85 proc. wartości nieruchomości po zabezpieczeniu części kwoty kredytu;
 • nawet 0% prowizji.

Aby otrzymać kredyt, niezbędne jest wypełnienie wniosku kredytowego oraz dostarczenie do banku:

 • zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach;
 • umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej pomiędzy klientem a zbywcą. Umowa powinna zawierać informacje dotyczące zbywcy nieruchomości, adresu nieruchomości, wielkości powierzchni użytkowej / mieszkalnej, ceny zakupu, terminu zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży;
 • aktualnego (jednak nie wcześniejszego niż sprzed trzech miesięcy) odpisu z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości. Jeżeli nieruchomość nie jest ujawniona w księdze wieczystej — powinien być to dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania.

W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:

 • umowa nabycia przez Zbywcę prawa własności nieruchomości (sporządzona w formie aktu notarialnego) lub
 • prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku, lub
 • umowa darowizny tej nieruchomości na rzecz zbywcy, lub
 • przydział własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wraz z zaświadczeniem ze spółdzielni informującym, że lokal objęty tym prawem jest wolny od jakichkolwiek obciążeń.

Kredyt hipoteczny w Alior Banku

Kredyt Megahipoteka oferowany przez Alior Bank możesz przeznaczyć na cel mieszkaniowy, np. zakup lub budowę nieruchomości, refinansowanie, konsolidację czy cel komercyjny, np. zakup lokalu użytkowego. RRSO kredytu hipotecznego w Alior Banku może wynieść jedynie 4,16 proc., a marża – 2,19 proc. Bank oferuje możliwość zawieszenia spłaty do 6 miesięcy w roku (łącznie nawet na 5 lat), gwarantuje również uproszczoną procedurę badania zdolności kredytowej, minimalną ilość formalności oraz bezpłatne rozpatrzenie wniosku.

W przypadku umowy o pracę pożyczkobiorca ma obowiązek dostarczenia do banku:

 • potwierdzenia wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy. Co ważne, Alior akceptuje w 100 proc. premie i nagrody, jeżeli są powtarzalne i wypłacane nie rzadziej niż raz w roku. Prowizje i nadgodziny są akceptowane, jeżeli mają charakter stały
 • zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów dla Megahipoteki;
 • odpisu z księgi wieczystej,
 • aktu notarialnego potwierdzającego prawa sprzedającego do nieruchomości.

Kredyt hipoteczny w ING

Kredyt hipoteczny w banku ING możesz wziąć nawet na 35 lat. Spłacając kredyt wcześniej lub go nadpłacają nie ponosisz dodatkowych kosztów. Wkład własny musi wynosić min 20%. Kwota kredytu hipotecznego w ING to min 70 000 zł.

Lista potrzebnych dokumentów:

Dokumenty ogólne:

 • wypełniony wniosek o kredyt,
 • dokument ze zdjęciem, który potwierdzi Twoją tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport),
 • wniosek z danymi wnioskodawców

Dokumenty, które dotyczą nieruchomości:

 • numer księgi wieczystej,
 • w przypadku prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz nr KW gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal
 • umowa darowizny – jeśli była to podstawa nabycia lokalu,
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania

Dokumenty do weryfikacji Twojej zdolności kredytowej:

 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów,
 • potwierdzenie wpływu wynagrodzenia i jego wysokości za ostatnie 3 miesiące,
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczeń – jeżeli otrzymujesz zasiłki

Źródła:

3.9/5 - (40 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: