Kredyt inwestycyjny dla firm – jak go otrzymać?

Aktualizacja: 2020-04-22
Data publikacji: 2020-04-22
Autor: Katarzyna Walczyk
Ocena: 5
(ilość ocen: 1)

Kredyty inwestycyjne cieszą się wśród przedsiębiorców dość dużą popularnością. Mają one na celu realizację określonego, biznesowego przedsięwzięcia. Mogą więc służyć zarówno zwiększeniu obrotów firmy, jak i utrzymania ich stanu na dotychczasowym poziomie. Kredyty inwestycyjne są kredytami celowymi – mają za zadanie finansować określoną przez przedsiębiorcę inwestycję. Dodatkowy kapitał pochodzący z kredytu powinien być zatem zainwestowany w określony we wniosku kredytowym sposób. Sporym zainteresowaniem cieszą się też kredyty inwestycyjne dla nowo powstałych firm, czyli tzw. startupów, które wielu osobom umożliwiają otwarcie nowej działalności.

Kredyt inwestycyjny – definicja

Kredyt inwestycyjny to rodzaj kredytu firmowego udzielanego przez bank. Służy on jednak realizacji określonej przez przedsiębiorcę inwestycji. Może z niego skorzystać zarówno firma działająca już na rynku, nowopowstałe przedsiębiorstwo, czyli tzw. startup, ale również osoba fizyczna. Kredyty inwestycyjne są udzielane na określony cel. Cel kredytowania można z kolei podzielić na dwie kategorie – na środki trwałe i niematerialne. Do pierwszej kategorii zalicza się najczęściej:

 • Nieruchomości służące do prowadzenia działalności, w tym remont i adaptację,
 • maszyny,
 • sprzęt,
 • wykup środków trwałych z leasingu,
 • inne materialne przedmioty, które są niezbędne do funkcjonowania lub rozwoju firmy.

Cele niematerialne są kolejnym, możliwym przedmiotem przeznaczenia kredytu inwestycyjnego. Mogą one wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa lub utrzymanie go na stałym poziomie. Do celów niematerialnych, na który może być przeznaczony kredyt inwestycyjny dla firm, zalicza się np.:

 • Know-how,
 • patenty,
 • licencje, prawa autorskie,
 • zakup udziałów lub obligacji i innych papierów wartościowych,
 • spłata kredyt inwestycyjnego i pożyczek finansujących potrzeby inwestycyjne.

Czas trwania kredytu jest uzależniony od konstrukcji umowy, zdolności finansowej firmy i wysokości kredytu. W praktyce najczęściej są to kredyty długoterminowe (PKO BP oferuje kredyt dla firm nawet na okres 300 miesięcy), ale wśród ofert banków znajdują się również kredyty inwestycyjne udzielane na kilka lat (np. oferta BOŚ Bank z kredytami od 3 miesięcy).

Kredyt obrotowy czy inwestycyjny?

Spośród rozwiązań finansowych dla firm, czyli kredytów obrotowych i firmowych kredytów odnawialnych, tylko kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na zakup środków trwałych.
Kredyt obrotowy, chociaż również cieszy się sporym zainteresowaniem, może być przeznaczony wyłącznie na bieżące wydatki przedsiębiorstwa i może być przyznany tylko firmom z określonym stażem na rynku. Kredyty inwestycyjne udzielane są natomiast osobom, które dopiero planują rozpoczęcie działalności, ale mają niewystarczający wkład własny na jej rozwój. Większość banków wymaga od kredytobiorcy biznesplanu, który stanowi jedną z podstaw udzielenia kredytu, ale również wkładu własnego, który wynosi średnio około 20%. Warunki kredytowania są jednak zawsze ściśle związane z sytuacją finansową firmy, przebiegiem analizy zdolności kredytowej i oceną przygotowanego biznesplanu.

Aktualne oferty banków

Praktycznie każdy z banków ma w swoim portfelu produktowym kredyty inwestycyjne dla firm. Okres trwania umowy, wysokość kredytu i warunki udzielenia są kwestią indywidualną banku, który przygotował ofertę.

Kredyt inwestycyjny BNP Paribas

Jak wyżej wspomniano, część z banków wymaga przynajmniej 10% wkładu własnego (najczęściej jest to około 20%), ale są również banki, które udzielają kredytów na 100% wartości inwestycji. Taką ofertę ma np. bank BNP Paribas („Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości”). Jest to produkt dedykowany dla małych przedsiębiorstw. Poza możliwością pełnego finansowania celu i braku konieczności dokumentowania wkładu własnego, możliwe jest również przyznanie dodatkowych środków w maksymalnej wysokości 5% kwoty kredytu. Maksymalna kwota kredytu wynosi 2 200 000 złotych, a okres kredytowania może wynieść 10 lat. Z kolei przedsiębiorstwa ze stażem, który liczy przynajmniej 12 miesięcy, mogą zdecydować się na kredyt dla przedsiębiorstw w BNP, którego udział wynosi nawet 80% wartości planowanej inwestycji. Warunki spłaty i udzielenia są ustalane indywidualne, a maksymalna wysokość kredytu jest w tym wypadku nieograniczona. W ofercie BNP dla przedsiębiorstw są również kredyty inwestycyjne na refinansowanie, na innowacje technologiczne, a także na finansowanie „zielonych” źródeł energii.

Kredyt inwestycyjny Santander

Wysoki udział w inwestycji, bo wynoszący nawet 90% oferuje również Santander. Jest on dedykowany dla firm, które funkcjonują na rynku od minimum roku. Kredyt inwestycyjny Santander ma negocjowaną marżę. Jego minimalna wysokość wynosi 10 000 złotych. Dzięki temu możliwe jest finansowanie nawet niewielkich potrzeb. Maksymalny okres spłaty, jaki przewiduje bank, wynosi 15 lat. Co więcej – oferta banku przewidziana jest również w kilku walutach obcych: dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich lub frankach szwajcarskich. Chociaż Santander pozostawię pole do negocjacji w zakresie marży i oprocentowania, pobiera stosunkowo wysoką prowizję przygotowawczą. Dla kwoty 50 000 złotych wyniesie ona aż 1750 złotych. Drugie miejsce w zakresie pobierania wysokiej opłaty przygotowawczej jest Millenium, który za tę czynność pobiera aż 1500 zł (dla kwoty 50 000 złotych). Dla porównania prowizja np. w Getin Banku przy tej samej kwocie wyniesie jedynie 250 złotych.

Kredyt inwestycyjny PKO BP

Kredyt inwestycyjny w PKO BP może być udzielony bez zabezpieczeń (do 500 000 zł), a kwota finansowania może wynieść nawet 90% wartości planowanej inwestycji. Może być on oprocentowany według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Raty mogą być równe lub malejące – wybór docelowego rozwiązania leży po stanie wnioskodawcy. Możliwość udzielenia kredytu i jego wysokość szacowana jest po zweryfikowaniu dostarczonego wraz z wnioskiem kredytowym biznesplanu. Oferta przygotowana przez PKO BP jest również elastyczna. To jeden z niewielu banków, który umożliwia długoterminową spłatę kredytu, która maksymalnie może wynieść nawet 20 lat.

Kredyt inwestycyjny mBank

Ciekawą ofertę skierowaną dla sektora MSP i podmiotów publicznych przygotował mBank. Jednym z kredytów dedykowanych dla przedsiębiorstw jest kredyt inwestycyjny mBank z mechanizmem stopa-stopa, dzięki któremu wnioskodawca już na samym starcie jest w stanie obliczyć maksymalne koszty obsługi zobowiązania, mimo zmiennego oprocentowania. Minimalna wysokość takiego kredytu wynosi 500 000 złotych, przy czym jego maksymalna wysokość to aż 20 000 000 złotych. Kredyt inwestycyjny w mBanku może być przeznaczony na maksymalnie 80% celów inwestycyjnych, co oznacza, że wnioskodawca musi dysponować wkładem własnym wynoszącym przynajmniej 20% wartości planowanej inwestycji. Maksymalny okres kredytowania w mBanku wynosi natomiast 10 lat.

Kredyt inwestycyjny ING

Kredyt inwestycyjny w ING wiedzie prym wśród rozwiązań dla firm. Tym, co skłania przedsiębiorców do skorzystania z oferty, jest minimalna liczba formalności. Bank nie wymaga dostarczania faktur, zaświadczeń z US i ZUS i szczegółowych dokumentów informujących o charakterystyce planowanego celu inwestycyjnego. Jeśli proces analizy wniosku przebiegnie według założonego planu – decyzję kredytową można otrzymać nawet w ciągu 48 godzin, warunkiem jest jednak dostarczenie wszystkich wymaganych we wniosku dokumentów i poprawne wypełnienie formularza. Podobnie jak w przypadku kredytu inwestycyjnego w PKO BP, mBank do kwoty 500 000 złotych nie wymaga zabezpieczeń. Maksymalna kwota kredytu wynosi zaś 1 200 000 złotych. Opcjonalnie można skorzystać z dwóch promocji: „0% prowizji” lub „obniżona marża”, które z pewnością w pewnym stopniu wpłyną na całkowitą wysokość kredytu. Przy wyborze dodatkowego ubezpieczenia, bank obniża marżę o pół punktu procentowego. Bank nie pobiera również opłat za przedterminową spłatę i za rozpatrzenie wniosku.

Kredyt inwestycyjny – warunki udzielenia i kredytowania

Warunki kredytowania w przypadku kredytów inwestycyjnych są podobnie jak profile branżowe wnioskodawców – bardzo różnorodne. Docelowe warunki spłaty, marża i oprocentowanie są uzależnione od wysokości kredytu, okresu spłaty, zdolności finansowej przedsiębiorstwa i celu planowanej inwestycji. Tak naprawdę żaden z banków nie ma przygotowanej stałej oferty, kredyty inwestycyjne są bardzo elastyczne, a każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez analityka banku. W zależności od wyboru oferty, banki wymagają dostarczenia razem z wnioskiem niezbędnych dokumentów. Do nich zalicza się najczęściej:

 • Dokumentację rejestrową firmy,
 • Biznesplan (to ważny element analizy wniosku),
 • Dokumentacja finansowa: faktury, rachunki, PIT-y itp.
 • Wyciągi z firmowego ROR i inne dokumenty niezbędne do analizy.

Warunkiem udzielenia kredytu jest zdolność finansowa i dobrze przygotowany biznesplan. Niektórzy uważają, zresztą słusznie, że to jeden z kluczowych dokumentów, który może wpłynąć na decyzję kredytową banku.
Na akceptację lub odrzucenie wniosku ma również rodzaj ewentualnego zabezpieczenia lub jego brak. W praktyce im „lepsze” zabezpieczenie, tym mniejsze ryzyko kredytowe, a to wpływa na docelową wysokość oprocentowania.

Uwaga na dodatkowe koszty!

W przypadku kredytów inwestycyjnych banki bardzo często pobierają dodatkowe opłaty, które mają bardzo duży wpływ na całkowity koszt kredytu. Do najczęściej praktykowanych przez banki wlicza się koszty wynikające z dodatkowych opłat:

 • Prowizja przygotowawcza (obowiązuje nawet gdy decyzja będzie negatywna),
 • Ubezpieczenie kredytu,
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę,
 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku,
 • Prowizja od niewykorzystanych środków.

Atrakcyjność kredytu inwestycyjnego jest uzależniona w dużej mierze od jego kosztów. Banki starają się konkurować między sobą, redukując opłaty dodatkowe. Część z nich nie będzie pobierała opłat za wcześniejszą spłatę, inne zrezygnują z wysokich prowizji przygotowawczych. W takich sytuacjach warto jednak porównać oprocentowanie i poznać szacowany całkowity koszt kredytu. Może się bowiem okazać, że odstępstwo od wspomnianych kosztów wróciło w postaci wyższego oprocentowania.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo