Kredyt konsolidacyjny dla firm – sposób na utrzymanie płynności finansowej?

W ostatnim czasie, jak podaje ZBP, do banków wpłynęło około 10,5 tysiąca wniosków od klientów firmowych z prośbą o zmianę warunków kredytowania. Przyczyną mogły być przejściowe problemy z zachowaniem płynności finansowej, ale również nadmierne zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek firmowych, które zaczęło skutkować realnymi trudnościami w ich terminowej spłacie. Czy poza zmianą warunków kredytowania, która zresztą nie zawsze jest możliwa, jest inny sposób na zmniejszenie wysokości miesięcznych zobowiązań firmy? Na czym polega kredyt konsolidacyjny dla firm i jak go otrzymać?

Kredyt konsolidacyjny dla firm – co musisz o nim wiedzieć?

Głównym celem kredyt konsolidacyjnego jest zmniejszenie wysokości miesięcznych rat zobowiązań firmowych, dzięki czemu zyskuje się nie tylko jedną, ale przede wszystkim niższą ratę. Jest to możliwe, dzięki wydłużeniu okresu kredytowania – kredyty i pożyczki firmowe, które mają być przedmiotem konsolidacji są spłacane, a nowy kredyt ma po prostu dłuższy okres spłaty. Kredyty i pożyczki konsolidacyjne dla firm mogą być udzielane przez banki i pozabankowe instytucje pożyczkowe. Aby otrzymać kredyt konsolidacyjny dla firm, trzeba pamiętać, że dotychczasowe zobowiązania nie mogą być przeterminowane, czy wypowiedziane. Firma musi również mieć zdolność kredytową, aby otrzymać tego rodzaju kredyt. Podczas analizy wniosku nie będą jednak brane pod uwagę kredyty, pożyczki i inne zobowiązania, które mają być przedmiotem konsolidacji. Kredyt konsolidacyjny dla firm może być sposobem na długoterminowe poprawienie płynności finansowej. W zależności od wysokości kredytu i okresu kredytowania – różnica w wysokości miesięcznej raty po dokonaniu konsolidacji może być naprawdę odczuwalna dla przedsiębiorcy.

Jakie firmy mogą skorzystać z konsolidacji?

Z kredytów konsolidacyjnych dla firm mogą skorzystać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, spółki cywilne i spółki jawne. Większość banków wymaga jednak, aby firma miała przynajmniej 12 – 18-miesięczny staż i miała zdolność kredytową. Przy ocenie ryzyka kredytowego, analityk zwraca również uwagę na to, czy firma odnotowała w tym okresie strat. Wiele banków, w ramach kredytu konsolidacyjnego dla firm oferuje również możliwość przyznania dodatkowych środków, które można będzie przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością.

Jakie zobowiązania można skonsolidować?

W zależności od oferty i polityki banku przedmiotem konsolidacji dla firm mogą być:

 • pożyczki i kredyty bankowe,
 • firmowe kredyty samochodowe,
 • limity kredytowe na karcie,
 • kredyty obrotowe,
 • inwestycyjne,
 • kredyty odnawialne w rachunku,
 • a nawet zobowiązania pozabankowe.

Zakres dopuszczalnych produktów finansowych jest ustalany indywidualnie przez bank lub firmę pożyczkową. Najrzadziej dochodzi do konsolidacji kredytów i pożyczek hipotecznych, ale nie jest to wykluczone. Wszystko zależy od wysokości kapitału pozostałego do spłaty – jeśli bank dopuszcza taki scenariusz, a zdolność kredytowa firmy jest odpowiednio wysoka, konsolidacja firmowego kredytu hipotecznego jest teoretycznie możliwa.

Kredyt konsolidacyjny dla firm – dokumenty, które będą potrzebne do złożenia wniosku

Najłatwiej jest ubiegać się o kredyt konsolidacyjny dla firm w banku, w którym prowadzi się firmowy ROR. Dzięki łatwemu wglądowi do aktywności na rachunku firmowym bank podczas analizy jest w stanie zrezygnować z kilku dokumentów, które nowy klient musiałby dostarczać do oddziału. Aby wnioskować o kredyt konsolidacyjny dla firm wymagane będzie przygotowanie takich dokumentów jak np.:

 • Umowy lub zaświadczenia o wysokości zadłużenia konsolidowanych zobowiązań.
 • Możliwe jest również przyjęcia oświadczenia konsolidacyjnego o zobowiązaniach (zależy od polityki banku).
 • Księga przychodów i rozchodów lub inny dokument potwierdzający dochody firmy (Rachunek Zysków i Strat, bilans z księgi, zestawienie obrotów itp.).
 • PIT z ostatniego roku podatkowego.
 • Wyciąg z ROR.
 • Dokumenty tożsamości właścicieli firmy.
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS.
 • Dane rejestrowe firmy.
 • Deklaracje VAT lub ewidencja sprzedaży VAT.
 • Aktualna decyzja z Urzędu Skarbowego o przyznaniu karty podatkowej.

W zależności od indywidualnych wymogów banku i wysokości kredytu konsolidacyjnego bank może zrezygnować z części wyżej wymienionych dokumentów, lub zażądać dodatkowych. Z uwagi na zakres dokumentów oraz fakt, że wiele z nich wymaga poświadczenia za zgodność z oryginałem – przy ubieganiu się o kredyt konsolidacyjny dla firm, konieczna będzie wizyta w oddziale banku.

Zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego dla firm

Czasami, bank może zaproponować kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem. Przedmiotem zabezpieczenia są najczęściej nieruchomości, papiery wartościowe, maszyny lub flota. Ważny jest jednak wskaźnik LTV, czyli proporcję wysokości kredytu do wartości rynkowej zabezpieczenia. Zazwyczaj im niższe jest LTV, tym lepsze są warunki kredytowania.

Zalety i wady kredytu konsolidacyjnego dla firm

Do głównych zalet i jednocześnie sensu kredytu konsolidacyjnego dla firm można zaliczyć zmniejszenie miesięcznej wysokości rat zobowiązań firmowych. Ponadto, zamiast konieczności pamiętania o terminach zapadalności poszczególnych rat, dzięki kredytowi konsolidacyjnemu dla firm płaci się jedną ratę w wybranym dniu. Wadą kredytu konsolidacyjnego dla firm jest natomiast wyższy, całkowity koszt kredytu. Czasem trzeba również wziąć pod uwagę konieczność uregulowania prowizji za przedterminową spłatę w innych bankach (jeśli obowiązuje). Pamiętajmy o tym, że niższą ratę da się osiągnąć poprzez wydłużenie okresu kredytowania, a to z kolei wiąże się ze zwiększeniem wysokości odsetek od kapitału. Kolejną wadą firmowej konsolidacji może być to, że w takiej sytuacji maleje szansa na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania. Szukając atrakcyjnej oferty konsolidacji, dobrze jest porównać całkowity koszt takiego kredytu z sumą pozostającą do spłaty dotychczasowych zobowiązań.

Gdzie można aktualnie wnioskować o kredyt konsolidacyjny dla firm ?

O kredyt lub pożyczkę konsolidacyjną dla firm można ubiegać się w bankach i instytucjach pozabankowych. To drugie rozwiązanie z pewnością docenią firmy, którym zależy na minimalnej liczbie formalności i liberalnemu podejściu do historii kredytowej. Jednak pozabankowy kredyt konsolidacyjny dla firm zadłużonych zwykle wymaga dodatkowych zabezpieczeń, a jego RRSO może nie być tak korzystne, jak kredytu bankowego. Jeśli poszukuje się kredytu konsolidacyjny dla firm bez zabezpieczeń, lepiej celować w oferty banków (np. kredyt konsolidacyjny dla firm w ING, Santander, Millennium czy mBanku).

Źródła:

https://www.zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Komunikat-ZBP-w-sprawie-dzialan-pomocowych-podejmowanych-przez-banki
https://www.pkobp.pl/firmy/kredyty/produkty-kredytowe/pozyczka-msp/
5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: