Kredyt na studia za granicą – jak się ubiegać?

Studia na dobrej, zagranicznej uczelni są marzeniem wielu młodych ludzi. Jednak często, na przeszkodzie do jego realizacji stoją wysokie opłaty za czesne. Sposobów na zdobycie potrzebnych na to środków finansowych jest oczywiście wiele, a jednym z nich jest np. kredyt na studia za granicą. Jak się o niego ubiegać i ile można pożyczyć?

Coraz więcej Polaków decyduje się na studia za granicą

Przykładowy kredyt studencki na studia za granicą.

Coraz więcej młodych osób podejmuje decyzję o wyjeździe na studia za granicę. Jak wynika z danych Elab Education Laboratory, tylko w roku akademickim 2017/2018 studia rozpoczęło tam 15% więcej Polaków niż rok wcześniej. Przy czym, największą popularnością cieszą się zwłaszcza uczelnie angielskie, w tym te z pierwszych miejsc światowych rankingów. Mowa tu o University of Cambridge, University of Oxford i University College London, na które tylko w 2018 roku dostało się ponad 900 osób z Polski. Dla porównania, na te trzy najlepsze uniwersytety w UK, w 2015 roku dostało się 208 Polaków, w 2016 – 256, natomiast w 2017 już 263 osób z naszego kraju. Pomimo znacznych kosztów, rosnącą popularnością cieszą również się uczelnie amerykańskie.

W UK Polacy najczęściej chcą studiować fizjoterapię, prawo, charakteryzację (make-up) i psychologię. Natomiast w USA, najwyżej plasuje się inżynieria biomedyczna i budowlana oraz nauki humanistyczne i terapia zajęciowa. Dlaczego młodzi chcą studiować za granicą? Ogromne znaczenie dla wyjeżdżających osób ma przede wszystkim praktyczny wymiar edukacji oraz dostępność finansowania rządowego zarówno samych studiów, jak i prowadzonych przez nie projektów badawczych. Młodzi ludzie na brytyjskich i amerykańskich uczelniach mogą liczyć na wysokiej jakości programy stażowe, które są tam standardem. W ramach brytyjskiego sandwich year na przykład wysyłani są oni na rok do pracy do chociażby IBM, Vodafone, czy HSBC (z wynagrodzeniem 20 tys. funtów rocznie).

Wrażenie robi również budżet, który zagraniczne uczelnie przeznaczają na badania. I tak w 2018 roku, w przypadku John Hopkins University, roczny budżet przeznaczony na ten cel wynosił 2,3 mld dolarów, natomiast Harvard aż 35 mld dolarów. W porównaniu z budżetem naukowym najlepszego w Polsce Uniwersytetu Warszawskiego, który w 2017 roku wynosił zaledwie 475 mln, to naprawdę sporo. Dlatego też, nie dziwi fakt, że wielu studentów z Polski oczekuje po studiach za granicą pewnej pracy i płacy. Dodatkowo, studia w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych dają ogromne możliwości rozwoju oraz pozwalają nabyć nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne umiejętności, niezbędne zarówno w życiu zawodowym, jaki i prywatnym.

Ile kosztują studia za granicą?

Art. 70, ust. 2 Konstytucji RP gwarantuje Polakom bezpłatną edukację na studiach dziennych, na uczelniach publicznych. Jednak w ich przypadku, dużym wyzwaniem finansowym może okazać się samo utrzymanie poza miejscem zamieszkania (jest to najczęściej koszt rzędu 1-4 tys. złotych miesięcznie). W Polsce natomiast płatne są studia zaoczne i wieczorowe na uczelniach publicznych (roczny koszt to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych) oraz na uczelniach prywatnych (ich roczny koszt waha się od kilku do ponad 50 tys. zł). Opłaty za studia za granicą są już niestety znacznie droższe. Ponieważ roczny koszt nauki na zachodnich uczelniach może wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Najwięcej kosztuje studiowanie na najlepszych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. I tak, w rankingu przygotowanym przez Aegon, w 2019 roku pierwsze miejsce zajął University of Pennsylvania. Roczne czesne kosztuje tam bowiem 57 700 dolarów, co w przeliczeniu daje 226 761 złotych. Zaraz za nim plasuje się Massachusetts Institute of Technology (MIT), gdzie roczny koszt nauki wynosi 53 450 dolarów (210 059 złotych). Natomiast wśród 10 najlepszych amerykańskich uniwersytetów, najmniej kosztuje studiowanie na Harvard University i Princeton University, bo “tylko” 47 730 dolarów (czyli 187 579 złotych).

Inne stawki obowiązują za to na europejskich uczelniach, gdzie najdroższe są oczywiście uniwersytety w Wielkiej Brytanii. Jak wskazują eksperci Aegon, wysokość czesnego na 10 najlepszych z nich przekraczała w 2019 roku 9 tysięcy funtów (44 tys. zł). Na pierwszym miejscu najdroższych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii znalazł się University of Oxford (roczne czesne to 9 988 funtów, czyli 47 962 zł). Zaś w przypadku pozostałych 9 uczelni (w tym: University of Cambridge, University College London, czy Lancaster University), roczny koszt nauki wynosił tyle samo, czyli 9 250 funtów (44 419 zł).

Gdzie się ubiegać o kredyt na zagraniczne studia?

Osoby, które wzięły kredyt na studia zagraniczne.

Młodzi Polacy mają świadomość tego, że coraz więcej pracodawców przy wyborze kandydata na stanowisko, zwraca uwagę na poziom ośrodka akademickiego. Większe szanse na wyższe zarobki mają absolwenci z dyplomem renomowanej, zagranicznej uczelni niż osoby, które ukończyły mało znane polskie uniwersytety. W związku z czym, wielu maturzystów, chcąc ułatwić sobie start w dorosłość, podejmuje studia za granicą. Jak je opłacają? Otóż część osób może liczyć na wsparcie rodziny, inni natomiast starają się o wszelkiego typu stypendia, wypłacane przez uczelnie najzdolniejszym studentom mającym trudną sytuację finansową.

Jednak nie są to opcje dla wszystkich, dlatego szukając sposobów na opłacenie tak wysokiego czesnego, wiele osób decyduje się również na podjęcie pracy po zajęciach na uczelni lub wybiera bardzo popularne ostatnio rozwiązanie jakim jest kredyt studencki, udzielane młodym ludziom na preferencyjnych warunkach. Jednak należy tu od razu zaznaczyć, że jest on specyficznym rodzajem pożyczki, o który mogą ubiegać się wyłącznie osoby studiujące w Polsce. Warunkiem jego przyznania jest przedstawienie w banku dokumentu, który potwierdza, że dana osoba posiada status studenta uczelni polskiej. Dlatego też, jeśli naukę podejmujesz w innym kraju, nie możesz starać się o kredyt w polskim banku. Wyjątkiem są jedynie osoby podejmujące naukę na zagranicznej uczelni w ramach programu wymiany studentów Erasmus. Natomiast już w każdej innej sytuacji, o kredyt studencki na studia za granicą musisz ubiegać się w kraju, w którym podejmujesz naukę.

Kredyt na studia za granicą w UK – kto może się ubiegać?

Wszystkie procedury związane z ubieganiem się o kredyt będą naturalnie różnić się w zależności od państwa, w którym zamierzasz studiować. W związku z czym, warto już wcześniej dowiedzieć się jakie dokumenty należy przygotować. Jeśli język urzędowy nadal sprawia Ci trudności i nie możesz do końca zrozumieć wszystkich zawiłych formalności, to dobrze jest skorzystać z usług specjalistycznych firm pomagających w wypełnianiu takich wniosków. Większość firm robi to jednak odpłatnie, ale dzięki takiej usłudze zyskujesz wówczas pewność, że wniosek o kredyt na studia zagraniczne zostanie wypełniony poprawnie.

Jeśli zdecydowałeś się na podjęcie nauki na angielskiej uczelni, to możesz złożyć wniosek o rządową pożyczkę studencką, która jest przyznawana osobom rozpoczynającym studia w Wielkiej Brytanii bez sprawdzania historii kredytowej i poręczycieli.

Skorzystać z niej może każdy, kto jest obywatelem UE i nie rozpoczął jeszcze studiów licencjackich na uczelni publicznej oraz nie ma na swoim koncie tytułu licencjata lub inżyniera przyznanego przez uczelnię publiczną lub prywatną.

Jednak nie oznacza to, że nie możesz ubiegać się o pożyczkę, jeśli już rozpocząłeś studia. Ponieważ owszem, bank przyzna Ci wtedy kredyt, ale nie będzie on pokrywał roku dodatkowego. Należy tu również podkreślić, że aplikacja o pożyczkę jest właściwie tylko kwestią wypełnienia odpowiednich formalności (trzeba ją wypełnić do kwietnia danego roku akademickiego). Kredyt pokrywa pełne czesne na publicznych uczelniach brytyjskich i do 6 000 funtów na uczelniach prywatnych. Natomiast już w Walii pożyczkę bierze się tylko na około 40% całej niezbędnej kwoty, ponieważ resztę pokrywa rząd walijski.

Jak ubiegać się o kredyt studencki na studia za granicą?

Co ważne, kredyt taki, w żadnym wypadku nie obciąża rodziny w Polsce i nie ma wpływu na zdolność kredytową. Jednak w przeciwieństwie do kredytu studenckiego udzielanego przez banki polskie, pieniądze z kredytu angielskiego wypłacane są w kilku ratach na konto wybranego przez Ciebie uniwersytetu, a nie na Twój rachunek bankowy. Kredyt na studia w UK przyznawany jest na wszystkie lata studiów na wybranym kierunku, plus na jeden zapasowy rok, w razie, gdyby konieczna okazała się powtórka jednego roku.

W przypadku, gdy Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to zostaniesz poinformowany listownie o tym, kiedy pieniądze wpłyną na konto uniwersytetu. Dużym udogodnieniem jest to, że spłata kredytu studenckiego zaczyna obowiązywać dopiero w momencie, gdy zarobki roczne absolwenta mającego stałą pracę i źródło dochodu wynoszą minimum 21 000 funtów. Natomiast gdy zdecyduje się on na powrót do Polski, to musi wówczas zarabiać ok. 12 600 funtów rocznie. Wtedy to w ramach spłaty, bank zabierać będzie mu 9% z pensji miesięcznie (czyli od kilku do kilkudziesięciu funtów).

Co natomiast jeśli będziesz chciał zrezygnować ze studiów? Wówczas, będziesz musiał spłacić wyłącznie tylko tę część kredytu, która do tej pory wpłynęła na konto uczelni. Natomiast jeśli zdecydujesz się na rezygnację ze studiów jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, to wtedy pożyczka zostanie anulowana i nie będziesz musiał dokonać jej spłaty.

Należy tu jeszcze dodać, że jeśli nie posiadasz wystarczających środków na utrzymanie i pokrycie wszystkich kosztów życia, to możesz również ubiegać się o tzw. Maintenance Loan. Kredyt ten zapewni Ci utrzymanie w trakcie trwania całego roku akademickiego. Przy czym maksymalna suma takiej pożyczki wynosi 11 002 funtów, jeśli żyjesz w Londynie i 8 430 funtów, gdy mieszkasz poza nim. Jednak wpływ na ostateczną wysokość pożyczki mają zarówno zarobki studenta jak i jego rodziców.

Jak widać brak pieniędzy nie może stanąć Ci na przeszkodzie w spełnianiu swoich marzeń. Zwłaszcza jeśli jednym z nich jest kształcenia się na najlepszych uczelniach na całym świecie. Wówczas warto jest skorzystać z tak wygodnego rozwiązania, jakim niewątpliwie jest kredyt na studia za granicą.

5/5 - (2 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: