Kredyt obrotowy – kiedy warto go rozważyć?

Sytuacja gospodarcza i rynkowa bezpośrednio przekłada się na kondycję finansową firm. Nawet niewielkie tąpnięcie może poważnie zachwiać stabilność niejednego biznesu. Łatwo można to zaobserwować chociażby w sytuacji wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce. Już w jej pierwszych tygodniach 44 proc. firm miało problem z terminowym opłacaniem faktur. Wsparciem w trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa może być kredyt obrotowy. Na czym właściwie polega i kto może z niego skorzystać?

Kredyt obrotowy – definicja

Firmy, które mają problem z regulowaniem kosztów związanych z prowadzeniem biznesu (płatność składek ubezpieczeniowych, wynagrodzeń pracowniczych, zakup asortymentu niezbędnego do działalności firmy) mogą skorzystać z bankowego finansowania. Kredyt obrotowy jest deską ratunkową w trudnych momentach dla biznesu. Co ważne, pozyskane w ramach niego środki mogą być wykorzystane wyłącznie na wydatki związane z aktualną działalnością firmy. Kredyt obrotowy nie może być przeznaczony na uregulowanie ewentualnych zadłużeń przedsiębiorstwa.

Kredyt obrotowy – na czym polega kredyt na rachunku bieżącym?

Finansowanie przedsiębiorstwa w formie kredytu obrotowego jest dostępne w dwóch wariantach. Pierwszy – na rachunku bieżącym – polega tak naprawdę na otwarciu limitu zadłużenia do rachunku przedsiębiorcy, a tym samym działa na podobnych zasadach jak tradycyjny debet na koncie. Limit kredytowy jest dostępny cały czas. Wykorzystane środki spłacane są wpływami na rachunek, a – bez względu na wielkość przyznanego kredytu obrotowego, oprocentowanie i odsetki naliczane są jedynie w stosunku do rzeczywiście wykorzystanej kwoty. Wysokość samego kredytu obrotowego na rachunku bieżącym jest ustalana indywidualnie na podstawie analizy sytuacji konkretnej firmy. Co istotne, przedsiębiorca korzystający z tego wariantu kredytu obrotowego może swobodniej zarządzać otrzymanymi środkami. Mówiąc wprost: środki z tego rodzaju kredytu można wydawać na bieżące wydatki i zobowiązania firmy.

Kredyt obrotowy dla firm – na czym polega kredyt na rachunku kredytowym?

Banki udostępniają również drugi wariant kredytu obrotowego – na rachunku kredytowym. Działa on na zasadzie typowego kredytu. Finansowanie przyznane jest na realizację określonego celu, w tym przypadku na inwestycję, która została wskazana we wniosku kredytowym. Jeśli biznesmen wykorzysta je na inne cele, będzie musiał natychmiast zwrócić pieniądze i dodatkowo zapłacić wysoką karę za niedotrzymanie postanowień umowy kredytowej. Co ważne, ubiegając się o ten rodzaj kredytu obrotowego, przedsiębiorca musi liczyć się z zaawansowaną procedurą weryfikacyjną. Niezbędnym dokumentem, jaki należy przedłożyć wraz z wnioskiem kredytowym, jest biznesplan obejmujący planowaną inwestycję. Poza tym przedsiębiorstwo jest bardzo dokładnie weryfikowane pod względem zdolności kredytowej. Środki z kredytu mogą być udostępnione w transzach lub w formie jednorazowej wypłaty.

Kredyt obrotowy wyłącznie w bankach

Kredyty obrotowe to produkty dostępne w większości banków. Oczywiście ich zasady są zależne od obowiązującego w danej placówce regulaminu. Nie we wszystkich bankach dostępne będą również oba warianty kredytu obrotowego. Kalkulator, z którego niekiedy można skorzystać na stronie internetowej banku, ułatwi przeliczenie opłacalności tego wariantu finansowania. Dużym ułatwieniem w pozyskaniu tego wariantu kredytu jest możliwość wnioskowania o niego online.

Aktualna oferta banków

Kredyt obrotowy Alior Bank

Jednym z banków, w którego ofercie można znaleźć kredyt obrotowy, jest Alior Bank. W ramach kredytu w rachunku bieżącym przedsiębiorca może skorzystać z kredytowania na 24 miesiące. Do otrzymania kredytu nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia, a kredytobiorca ma swobodny dostęp do środków za pośrednictwem limitu ustanowionego do konta bankowego. Co ważne, z oferowanego przez Alior Bank kredytu obrotowego mogą skorzystać nie tylko firmy z kilkuletnim stażem, ale również te rozpoczynające swoją działalność. Dzięki temu kredyt obrotowy na rachunku bieżącym może być dużym wsparciem w rozwoju początkującego biznesu.

Kredyt obrotowy Santander

Naprzeciw finansowym potrzebom właścicieli firm wychodzi również Santander. Oferowany przez niego kredyt obrotowy może być wykorzystany na dowolny cel. Kwota kredytu jest dobierana indywidualnie, a samo zobowiązanie może mieć formę limitu kredytowego do konta. W przypadku limitów do 50 tys. zł bank nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Oferta kredytu obrotowego Santander zastrzeżona jest jednak tylko dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność przynajmniej rok.

Kredyt obrotowy – Bank Spółdzielczy

W przypadku Banku Spółdzielczego właściciele firmy mogą skorzystać z wariantu nieodnawialnego kredytu obrotowego, czyli z kredytu na rachunku kredytowym. Okres kredytowania może wynieść 36 miesięcy, a środki z kredytu obrotowego mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżącą działalność gospodarczą. Kredyt może być udzielony w różnych walutach: złotym, euro lub dolarach.

Kredyt obrotowy mBank

Analogiczny okres kredytowania – 36 miesięcy – oferuje mBank. Oferowany kredyt obrotowy to kredyt na rachunku kredytowym. Zobowiązanie może być spłacane w ratach, a formą zabezpieczenia może być gwarancja de minimis. Co ciekawe, mBank oferuje również kredyt obrotowy dedykowany prefinansowaniu kontraktów. W tym przypadku okres kredytowania wynosi 12 miesięcy (może być jednak przedłużony do 36), a sam kredyt wykorzystywany jest na regulowanie przedłożonych przez kredytobiorcę faktur i innych zobowiązań. Ratalna spłata kredytu jest uzależniona od spływania płatności z tytułu realizowanego kontraktu. Same należności z kontraktu mogą być zaś formą zabezpieczenia zobowiązania.

Kredyt obrotowy PKO BP

Zaletą kredytu obrotowego oferowanego przez PKO BP jest to, że bank udostępnia klientom jego dwa warianty. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytu odnawialnego i nieodnawialnego. W każdym przypadku środki muszą być przeznaczone na wydatki bieżącej działalności firmy, jednak wchodzi w to również spłata kredytów obrotowych w innych bankach oraz limity kart kredytowych. Okres kredytowania może wynieść 36 miesięcy, a dostępna pula finansowania to nawet 1 mln zł. Zobowiązania do 500 tys. zł nie muszą mieć rzeczowego zabezpieczenia.

Kredyt obrotowy ING

Oba warianty kredytów obrotowych oferuje również ING. W tym przypadku okres spłaty może wynieść 5 lat. Bez względu na rodzaj wybranego kredytu, środki pozyskane w ramach niego mają być przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością. ING oprócz typowego kredytu obrotowego oferuje również kredyt unijny obrotowy. Ten skierowany jest do osób realizujących inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych. Kredyt obrotowy pozwala prefinansować inwestycję do momentu wypłaty dotacji. Środki pozyskane z kredytu mogą być też wykorzystane jako wkład własny przedsiębiorstwa w projekcie (co jest często wymagane przy realizacji inwestycji w unijnych funduszy).

Jak wybrać najlepszy?

Jak widać, niemal każdy bank jest w stanie zaproponować któryś z wariantów kredytu obrotowego. Jak zatem wybrać najlepszy? Przede wszystkim trzeba je porównywać. Tylko analiza oprocentowania, kosztów i wymaganych dokumentów pozwoli wyselekcjonować najbardziej atrakcyjny kredyt obrotowy dla firm. Kalkulator, który udostępniany jest przez część banków, ułatwi wyliczyć całkowite koszty zobowiązania. Należy też brać pod uwagę cel, jaki ma być sfinansowany w ramach kredytu. Oczywiście musi on wiązać się z wydatkami na bieżącą działalność, jednak w przypadku korzystania z funduszy unijnych czy poszukiwania prefinansowania kontraktu warto rozejrzeć się za produktami dedykowanymi właśnie tego rodzaju inwestycjom. Chcąc skorzystać z kredytu obrotowego, należy też uwzględniać kryterium okresu działalności firmy. Nie wszystkie banki są gotowe udzielić finansowania przedsiębiorstwom z krótkim stażem czy start-upom. Z jednej strony kredyt obrotowy może być bardzo pomocny w chwilowej utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Z drugiej strony tylko odpowiednio dobrany pozwoli wykorzystać pozyskane środki do realnej poprawy sytuacji biznesu. Warto o tym pamiętać tym bardziej, że w przypadku kredytu obrotowego chodzi nie tylko o przyszłość finansową samego właściciela firmy, ale też jego przedsiębiorstwa. A za tym często stoi grono pracowników, dla których zatrudnienie to podstawowe źródło dochodów. Poza tym mając szansę na realizacją zaawansowanego kontraktu czy inwestycji, warto poszukać środków, które to umożliwią. I chociaż zaciągnięcie kredytu obrotowego wiąże się z dodatkowymi kosztami, to zyski ze zrealizowanych przedsięwzięć wielokrotnie je przewyższą. Sam kredyt zaś stanie się narzędziem ułatwiającym realizację biznesowego zadania.

4/5 - (25 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: