Kredyt / pożyczka bez zgody współmałżonka

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-08-14
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.9
(ilość ocen: 31)

Decydując się na wstąpienie w związek małżeński przyjmujesz na siebie nie tylko emocjonalne, ale również praktyczne konsekwencje tego faktu. Należy do nich między innymi finansowa współodpowiedzialność za zarządzanie domowym budżetem. Jeżeli więc przed zawarciem małżeństwa nie zdecydowałeś się na ustanowienie rozdzielności majątkowej, na każdą poważniejszą inwestycję czy zobowiązanie kredytowe powinien wyrazić zgodę Twój współmałżonek. Jakie przepisy regulują tę zasadę i czy istnieją od niej odstępstwa?

Zgoda współmałżonka w świetle prawa

Choć zgoda współmałżonka na przyjęcie finansowego zobowiązania wydaje się kwestią umowną i “płynną”, to okazuje się, że jest ona całkiem dokładnie ukonstytuowana przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami banków. Jeżeli planujesz więc złożenie wniosku o kredyt na spora sumę, powinieneś wcześniej poznać uprawnienia Twojego małżonka w kwestii wyrażenia zgody na to przedsięwzięcie.

Definicje wspólnoty, rozdzielności czy współodpowiedzialności małżonków za poczynania finansowe reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. I tak Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, Dziennik Ustaw nr 9 na rok 1964, poz. 59, art. 31. §1. mówi o tym, że:

Zawarcie związku małżeńskiego to chwila, w której pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa (ustawowa). W związku z powyższym, wszystkie dobra nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich stanowią własność wspólną. Wszelkie przedmioty, które natomiast nie są objęte wspólnością ustawową (np. te nabyte przed zawarciem małżeństwa) stanowią majątek osobisty każdego z małżonków.

Musisz więc pamiętać, że nawet jeśli uda Ci się uzyskać kredyt bez zgody małżonka, to wszelkie dobra, które sfinansujesz pożyczonymi środkami, należą do Was obojga, chyba, że oczywiście podpisaliście wcześniej stosowną intercyzę.

W obszarze współodpowiedzialności za podejmowane zobowiązania finansowe stosowny zapis znajdziesz natomiast w art. 30. §1.:

Solidarna odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania finansowe przyjęte celem zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny dotyczy obojga małżonków, nawet jeśli zobowiązanie zostało zaciągnięte przez jednego z nich.

Oznacza to, że jeżeli środki z kredytu zostały przeznaczone na pokrycie takich potrzeb, jak np. zakup ubrań czy przyborów szkolnych dla dzieci, odpowiedzialność za to zobowiązanie finansowe ponoszą oboje małżonkowie.

Czy banki zawsze proszą o zgodę współmałżonka?

Instytucje finansowe, za pośrednictwem których chciałbyś uzyskać kredyt mają prawo prosić Cię celem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przedłożenie zgody Twojego współmałżonka. Zważywszy na to, że jak już wspominaliśmy, każde dobro materialne nabyte po zawarciu małżeństwa stanowi wspólnotę ustawową, bank zapewne poprosi Cię o tę zgodę jeżeli wnioskowany kredyt ma mieć zabezpieczenie w postaci np. wspólnej nieruchomości, samochodu czy innej wartościowej rzeczy.

Bezwzględnie zgoda współmałżonka potrzebna jest do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, czyli ten zabezpieczony hipoteką.

Wcześniej mogłeś przeczytać także, że kwestia proszenia o zgodę współmałżonka regulowana jest nie tylko przepisami prawa, ale także wewnętrznymi ustaleniami banków. I rzeczywiście – najczęściej instytucje te ustalają limity kwot kredytów, od których wymagają okazania zgody małżonka. Jakie to kwoty? Wszystko zależy od konkretnego banku, ale często są to sumy w przedziale od 20 tys. zł do 30 tys. zł. Musisz pamiętać również, że niektóre instytucje finansowe stosują w tej kwestii indywidualne regulacje, polegające na dokładnym wyliczeniu zdolności kredytowej wnioskodawcy i na tej podstawie podejmują decyzję o możliwości udzielenia kredytu bez zgody współmałżonka.

Kiedy możesz liczyć na kredyt bez zgody współmałżonka?

Istnieją oczywiście sytuacje, w których może Ci szczególnie zależeć na tym, aby Twój współmałżonek nie dowiedział się o fakcie zaciągnięcia przez Ciebie kredytu. Załóżmy, że chcesz zrobić partnerowi niespodziankę i sfinansować w ten sposób remont mieszkania, zakup nowego samochodu, czy opłacić atrakcyjną wycieczkę. W jakich sytuacjach masz więc szansę na kredyt bez zgody współmałżonka?

Potrzebujesz stosunkowo niewielkiej kwoty

Wspominaliśmy już o tym, że banki zwykle proszą o okazanie zgody małżonka zanim udzielą kredytu na kwotę przekraczającą określony w wewnętrznych regulacjach limit. Jeżeli więc zdecydujesz się wnioskować o pożyczkę opiewającą na niższą sumę, możesz liczyć na to, że uda Ci się podpisać umowę kredytową samodzielnie. Pamiętaj jednak, że w tym celu musisz być w ocenie banku wiarygodnym kredytobiorcą.

Podpisałeś stosowną intercyzę

Bank nie ma prawa żądać od Ciebie przedłożenia zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytu, jeżeli przed zawarciem małżeństwa podpisałeś stosowną umowę o rozdzielności majątkowej. Wówczas czynnikiem decydującym o przyznaniu Ci kredytu będzie oczywiście ocena Twojej zdolności kredytowej i wiarygodności w oczach banku.

Czy współmałżonek poniesie konsekwencje w przypadku braku spłaty kredytu?

Może się zdarzyć, że to nie Ty zaciągniesz kredyt bez zgody małżonka, ale znajdziesz się w odwrotnej sytuacji. Zapewne zadasz sobie w tym miejscu pytanie, czy będziesz pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku opóźnień lub braku spłaty kredytu. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od okoliczności zaciągnięcia zobowiązania.

Jeżeli bowiem Twój współmałżonek zaciągnął kredyt za pośrednictwem Internetu, to przepisy prawa przewidują ewentualne zajęcie majątku jedynie tej osoby, której podpisy widnieją na umowie kredytowej.

Wspominaliśmy wcześniej jednak o bezwzględnej współodpowiedzialności małżonków za zobowiązania finansowe zaciągnięte celem zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Jeżeli więc środki pozyskane na drodze kredytu zostały spożytkowane na np. opłacenie rodzinnych wakacji, wydatków szkolnych dzieci, ewentualnymi konsekwencjami braku spłaty zobowiązania będę obciążeni oboje małżonkowie.

Jedynym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za niespłacony kredyt wzięty bez Twojej zgody, jest złożenie stosownego wniosku i udowodnienie, że nie byłeś świadomy faktu zaciągnięcia zobowiązania przez małżonka lub/i środki w ten sposób pozyskane nie zostały przeznaczone na pokrycie potrzeb rodziny.

Pozabankowa pożyczka bez zgody współmałżonka

Jeżeli z określonych przyczyn w kwestii zobowiązań finansowych nie chcesz korzystać z oferty banków, z pomocą przychodzą firmy pożyczkowe. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo wnioskowania o kwotę nieprzekraczającą progu określonego przez bank, ze względu na swoją sytuację finansową nie możesz liczyć tam na kredyt bez zgody współmałżonka. Chwilówki czy pożyczki na raty oferowane przez pozabankowy sektor pożyczkowy nie wymagają takich zgód.

Pamiętaj jednak, że to rozwiązanie jest bardziej ryzykowne, gdyż obciążone wysokimi opłatami okołopożyczkowymi, wysokim oprocentowaniem oraz dotkliwymi karami w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki. Zanim więc skorzystasz z możliwości uzyskania chwilówki bez zgody współmałżonka, rzetelnie oceń swoje możliwości na terminową spłatę zobowiązania.

Kredyt bez zgody współmałżonka – co musisz wiedzieć?

Aktem prawnym określającym kwestie wspólnoty i współodpowiedzialności majątkowej małżonków jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. W związku z zawartymi w nim zapisami oraz wewnętrznymi regulacjami banków, mają one prawo żądać okazania zgody współmałżonka na udzielenie Tobie kredytu. Dzieje się tak w szczególności jeśli wnioskujesz o kredyt, którego zabezpieczenie stanowi część wspólnego majątku małżonków.

Jedynym przypadkiem, w którym bank nie ma prawa żądać od Ciebie zgody współmałżonka na udzielenie kredytu, jest fakt podpisania umowy o rozdzielności majątkowej (intercyzy). Nie jest jednak pewne, że wówczas otrzymasz kredyt, gdyż może się okazać, że Twoja sytuacja finansowa na to nie pozwala.

Wiele banków określa próg kwotowy kredytu, do którego udzielenia nie wymagają zgody współmałżonka. Wówczas decyduje Twoja historia kredytowa. Pamiętaj jednak, że jeżeli nie będziesz w stanie spłacać zaciągniętego zobowiązania, konsekwencjami tej sytuacji najpewniej obciążysz cały domowy budżet.

Na pożyczkę bez zgody współmałżonka możesz liczyć w pozabankowych firmach pożyczkowych. Korzystając jednak z tego rozwiązania skrupulatnie zapoznaj się ze wszystkimi warunkami udzielania pożyczki, gdyż kierowany chęcią nie ujawniania przed współmałżonkiem faktu zaciągnięcia zobowiązania, możesz ponieść surowe konsekwencje, jeśli przeliczysz swoje siły w kwestii spłaty pożyczki.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo