Kredyt studencki – opłacalny wariant kredytu

Średnie miesięczne wydatki polskiego studenta są niewiele mniejsze niż najniższa krajowa brutto i wynoszą ok. 2123 zł. Nie wszyscy mogą liczyć na pomoc rodziców, dlatego szukają różnorodnych źródeł finansowania. W 2019 r. 615 073 studentów zaciągnęło kredyty na łączną kwotę niemal 11 mld zł. I chociaż najczęściej pożyczają oni pieniądze w banku, to – co nieco dziwne – często sięgają po kredyty konsumpcyjne. A przecież będąc studentem mogą skorzystać z kredytu na szczególnie preferencyjnych warunkach, jakim jest kredyt studencki.

Czym właściwie jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to produkt finansowy skierowany do konkretnej grupy klientów – studentów. Jego zaletą są preferencyjne warunki, na jakich udzielane jest zobowiązanie. Mogą o niego ubiegać się zarówno studenci studiów pierwszego (licencjat, inżynier) i drugiego stopnia (magister), jak również osoby realizujące studia doktoranckie. Wniosek o kredyt studencki mogą składać nie tylko osoby posiadające już status studenta, ale również ci, którzy o przyjęcia na studia (nawet doktoranckie) się ubiegają. W przypadku pełnoprawnych studentów zasadniczą kwestią jest kryterium wieku. W przypadku studiów licencjackich, inżynierskich czy magisterskich wnioskujący o kredyt studencki nie może mieć więcej niż 30 lat. Doktoranci zaś powinni złożyć wniosek przed 35 rokiem życia.

Uwaga! Dochody osoby wnioskującej o kredyt nie mogą przekroczyć kwoty 2500 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Kredyt studencki – warunki

Niezaprzeczalną zaletą kredytu studenckiego są warunki, na jakich jest udzielany. Studenci mogą liczyć na finansowanie przez maksymalnie siedem lat. Pieniądze wypłacane są w miesięcznych transzach, których kwota może wynieść 400, 600, 800 a nawet 1000 zł. Wysokość tej kwoty ustala kredytobiorca. Należy pamiętać, że kredyt studencki uwzględnia czas trwania roku akademickiego, a nie kalendarzowego. Tym samym student otrzymuje 10, a nie 12 wypłat.

To, co zasługuje na szczególną uwagę, to oprocentowanie kredytu studenckiego, które wynosi połowę stopy redyskontowej weksli NBP. Średnio wynosi ono ok. niecały 1 proc., jednak w okresie pandemii koronawirusa w Polsce, kiedy stopę redyskontową weksli obniżono do 0,55 proc., oprocentowanie kredytu studenckiego równe jest 0,25 proc.!

Gdzie można znaleźć zobowiązanie na równie atrakcyjnych zasadach? Poza tym przez cały czas wypłaty kredytu studenckiego, jak też przez dwa lata po jego zakończeniu koszty odsetek pokrywa państwo. Dopiero po upływie tego okresu koszt oprocentowania przechodzi na kredytobiorcę, a ten zaczyna spłacać zobowiązanie. Istotne jest, że czas spłaty kredytu studenckiego jest dwukrotnie dłuższy niż okres jego pobierania.

Przykładowo: jeśli student otrzymywał wypłaty transz przez łącznie 30 miesięcy, to sam kredyt będzie spłacał przez 60 miesięcy.

Taka konstrukcja spłaty, jak też jej odroczenie do dwóch lat po ukończeniu studiów sprawia, że uregulowanie kredytu studenckiego jest dość proste. Dwukrotnie dłuższy okres to niższe raty. Natomiast dwa lata to dostateczny czas, aby świeżo upieczony absolwent uczelni znalazł stabilną pracę i usamodzielnił się finansowo.

Kredyt studencki 2020 na nowych zasadach

Jeszcze do niedawna wniosek o przyznanie kredytu studenckiego można było składać wyłącznie w ściśle określonym terminie, tj. od 15 lipca do 20 października. Jednak od roku akademickiego 2019/2020 wprowadzono zasadę, że wniosek kredytowy można złożyć w dowolnym momencie. Bank w ciągu 30 dni musi podjąć decyzję czy udziela danemu studentowi czy doktorantowi kredytu. Od października 2019 r. wprowadzono również możliwość wnioskowania o kredyt studencki drogą elektroniczną. Dotąd możliwe było złożenie wyłącznie papierowej wersji dokumentów w siedzibie wybranego banku.

Kredyt studencki a zdolność kredytowa

Osoby rozważające skorzystanie z kredytu studenckiego z pewnością zastanawiają się czy muszą wykazywać się odpowiednią zdolnością kredytową. Biorąc pod uwagę fakt, że o ten rodzaj kredytu mogą wnioskować osoby bardzo młode, które dopiero zaczynają studia, ciężko jest tutaj mówić o jakiejkolwiek historii czy zdolności kredytowej. Dlatego też banki udzielające kredytów studenckich wprawdzie badają sytuację finansową wnioskującego i jego rodziny (próg 2500 zł dochodu na osobę), jednak wymagają również dodatkowego poręczenia zobowiązania. Najczęściej poręczycielami są rodzice bądź inni bliscy studenta. Jeśli jednak ci nie mają dostatecznej zdolności kredytowej lub wnioskujący o kredyt studencki nie może liczyć na takie wsparcie, możliwe jest zdobycie poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego (90-100 proc. kredytu) lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (80-100 proc. zobowiązania). O poręczenie te drugiej instytucji mogą ubiegać się jedynie studenci z terenów wiejskich.

Obowiązki posiadacza kredytu studenckiego

Student, który otrzymał kredyt studencki, musi wywiązać się z określonych obowiązków wobec banku. Chociaż do samego wniosku kredytowego dołączał zaświadczenie z uczelni potwierdzające posiadanie statusu studenta, to musi ten status regularnie potwierdzać. Z reguły wystarczy przedstawienie wpisu w indeksie na kolejny semestr lub przełożenie odpowiedniego zaświadczenia z uczelni. Student-kredytobiorca zobowiązany jest też informować bank o każdej sytuacji, w której traci status studenta, np.:

 • w przypadku wykreślenia z listy studentów,
 • w momencie zawieszenia w prawach studenta,
 • w sytuacji skorzystania z tzw. urlopu dziekańskiego,
 • w chwili ukończenia studiów.

Kredyt studencki – banki

Oczywiste jest, że kredytów studenckich udzielają wyłącznie banki. Jednak dużym zaskoczeniem może być fakt, że tego rodzaju produkty można znaleźć tylko w kilku placówkach. Z typowego kredytu studenckiego można skorzystać wyłącznie w tych bankach. Znajdziesz w naszym zestawieniu również prowizje i opłaty:

Kredyt studencki PKO BP

 • 2 proc. od każdej transzy wypłacanej na ROR w PKO BP,
 • 1,5 proc. od każdej transzy, jeśli poręczycielem jest BGK.

Kredyt studencki PekaO SA

 • 1,5 proc. od każdej transzy w przypadku poręczenia przez BGK

Kredyt studencki Bank BPS

 • 1 proc. od każdej transzy z tytułu udzielenia kredytu

Kredyt studencki SGB

Brak szczegółowych informacji na stronie internetowej banku.

Wprawdzie jakiś czas temu ten rodzaj zobowiązania był dostępny jeszcze w jednym banku. Jednak kredyt studencki Santander z dopłatami BGK został wycofany z oferty banku. Na próżno też szukać oferty kredytu studenckiego mBank, bo taki nie istnieje.

Kredyt studencki w Millenium?

Powyższa tabela jasno wskazuje, że studenci poszukujący dodatkowego finansowania powinni zainteresować się którąś z czterech ww. ofert, np. kredytem studenckim PKO. Nie oznacza to jednak, że inne banki odwracają się od tak młodych klientów. Wprawdzie Millenium nie oferuje typowego kredytu studenckiego na preferencyjnych warunkach, jednak młodzi właściciele kont mogą skorzystać z atrakcyjnego oferty limitu debetowego na koncie. Ważne jest to, że korzystający z niego młody człowiek płaci odsetki tylko wtedy, kiedy środki z limitu są wykorzystywane przez dłużej niż 7 dni. Jeśli jednak w ciągu tygodnia uda się mu spłacić zaciągnięte zadłużenie, nie będzie pokrywał żadnych kosztów. Wprawdzie limit na koncie bankowym to nie to samo co kredyt studencki na kilka lat, jednak zawsze to jakiś sposób na sfinansowanie nagłych studenckich wydatków.

Kredyt studencki – na jaki cel?

Zaletą kredytu studenckiego jest również to, że może być wydany na dowolny cel. Teoretycznie powinien być poświęcony na wydatki dotyczące kształcenia. Przecież studia wiążą się z opłatami za stancję, wyżywienie studenta, zakupami książek i pomocy dydaktycznych. Jednak żaden bank nie wymaga ani wskazania, ani tym bardziej późniejszego udokumentowania wydatków, na które został przeznaczony kredyt studencki.

Dowolność jego wydatkowania nie powinna jednak prowadzić do bezmyślnego roztrwonienia pieniędzy. Jeśli student jest w stanie pokryć codzienne wydatki z innych źródeł, to niskooprocentowany kredyt studencki warto przeznaczyć na oszczędności czy inwestycje. Regularnie odkładanie kilkuset złotych miesięcznie na dobrze oprocentowanym koncie pozwoli zgromadzić w ciągu 7 lat pokaźną sumę. Tym bardziej, że oprócz samej kwoty kredytu należy wziąć też pod uwagę zysk z kapitalizacji odsetek na koncie oszczędnościowym. Ci zaś, którzy z jednej strony lubią nieco większe ryzyko, a z drugiej oczekują większych zysków, pieniądze z kredytu studenckiego mogą przeznaczyć na inwestycje. Lokata czy fundusz inwestycyjny to tylko przykładowe produkty, które mogą pomóc w pomnożeniu posiadanego kapitału.

Bez względu na to, w jaki sposób student będzie oszczędzał otrzymane środki, tak gromadzony kapitał będzie solidną poduszką finansową na przyszłość. Kredyt studencki na mieszkanie? Wprawdzie za 60 tys. zł ciężko będzie kupić nawet kawalerkę, jednak taka kwota będzie dostatecznym wkładem własnym do ewentualnego kredytu hipotecznego.

Kredyt studencki nie zawsze trzeba spłacać

Studentowi, który zaciągnął kredyt studencki będzie opłacało się nie tylko oszczędzanie, ale również solidna nauka. Ci, którzy osiągną wysokie wyniki, mogą liczyć na umorzenie kredytu studenckiego. Studzimy jednak przedwczesny entuzjazm – umorzeniu podlega wyłącznie części zobowiązania:

 • umorzenie 50 proc. kredytu studenckiego dla osób, które znalazły się w gronie 1 proc. najlepszych studentów,
 • umorzenie 35 proc. kwoty dla osób w grupie 5 proc. najlepszych studentów,
 • umorzenie 20 proc. dla studentów z grona 10 proc. najlepszych.

Chcąc skorzystać z umorzenia za dobre wyniki w nauce, trzeba o nie samodzielnie zawnioskować. Sam wniosek należy zaś złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania potwierdzenia dobrych wyników z uczelni.
Umorzenie spłaty kredytu studenckiego może mieć miejsce również w przypadku trudnej sytuacji kredytobiorcy czy trwałej utraty przez niego zdolności do uregulowania zobowiązania.

Kredyt studencki czy pożyczka?

Czy jakikolwiek inny produkt finansowy jest w stanie dorównać kredytowi studenckiemu? Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania, to z pewnością nie. Tańsza może być jedynie pożyczka online dla studenta za 0 zł. Jednak ta może wynieść z reguły max. 1000 zł i należy ją zwrócić w ciągu miesiąca, więc nie rozwiąże problemów dotyczących comiesięcznego finansowania studiów.

Kredyt studencki bez wątpienia jest najbardziej opłacalnym wariantem kredytu na rynku. Ze względu na niewielkie oprocentowanie warto rozważyć skorzystanie z niego nawet wtedy, kiedy sytuacja materialna studenta jest stosunkowo dobra. W takim przypadku pieniądze z kredytu można odłożyć na koncie oszczędnościowym i sięgnąć po nie wtedy, kiedy będą rzeczywiście potrzebne. Gromadzony przez kilkadziesiąt miesięcy kapitał przyda się np. przy zakładaniu własnej firmy tuż po zakończeniu studiów. Dwuletnia karencja w spłacie to również dostateczny okres na rozwinięcie biznesu. A niewielkie raty do spłaty z pewnością nie obciążą zbytnio budżetu nawet początkującego biznesmena.

Źródła:

 • ZBP, Portfel studenta. 2019.
 • Poziom stopy procentowej redyskontowej weksli NBP na dzień 20.04.2020 r. – NBP
5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: