Lista ostrzeżeń publicznych KNF — czym jest i kto może na nią trafić?

Aktualizacja: 2021-01-30
Data publikacji: 2021-01-30
Autor: Agnieszka Nowak
Ocena: 4.81
(ilość ocen: 36)

Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji rządowej, który monitoruje polski rynek finansowy. Jednym z jej kluczowych zadań jest podejmowanie działań służących jego prawidłowemu funkcjonowaniu. Taki cel pomaga realizować lista ostrzeżeń publicznych. Czym jest, jak działa i kto może na nią trafić? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF to publiczna lista podejrzanych o nieuczciwe działania firm. Trafiają na nią podmioty, w których sprawie Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

KNF – skąd czerpie informacje?

Głównym źródłem informacji są dla KNF skargi i sygnały otrzymywane od:

 • konsumentów,
 • organów państwowych (policji, UOKiK czy Krajowej Administracji Skarbowej),
 • organów nadzorowanych (banków i towarzystw ubezpieczeniowych).

To właśnie dzięki nim instytucja „wyłapuje” firmy, w stosunku do których zachodzi ryzyko popełnienia przestępstwa. Komisja działa również „na własną rękę”. Monitoruje prasę, media elektroniczne i spoty reklamowe. Analizuje również rozmowy na branżowych forach dyskusyjnych w Internecie.

Kto może trafić na listę ostrzeżeń KNF?

Na listę ostrzeżeń KNF mogą trafić zarówno instytucje nadzorowane przez komisję (np. banki, firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń), jak również te, które nie podlegają jej nadzorowi. Jak pokazuje praktyka, przypadki umieszczenia na liście podmiotów z pierwszej grupy należą do rzadkości. Zdecydowanie częściej trafiają na nią firmy prowadzące działalność koncesjonowaną bez zezwolenia. W ich przypadku możliwe jest więc jedynie prowadzenie czynności sprawdzających bądź postępowania wyjaśniającego. Na listę ostrzeżeń KNF mogą trafić również osoby fizyczne.

Pełną listę znajdziesz na stronie: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

Przyczyny wpisu na listę ostrzeżeń KNF

Z uwagi na fakt, że KNF kontroluje zdecydowaną większość rynku finansowego w Polsce, przyczyn wpisania podmiotu na listę ostrzeżeń KNF może być bardzo wiele. Do najpopularniejszych należą:

 • prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia,
 • wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych,
 • prowadzenie giełd towarów bez zezwolenia,
 • prowadzenie funduszu emerytalnego bez zezwolenia,
 • nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego,
 • wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążenia ich ryzykiem bez zezwolenia KNF.

Czy firma wpisana na listę KNF może dalej prowadzić działalność?

Jak najbardziej. Wpis na listę ostrzeżeń KNF nie stanowi przeszkody w dalszym prowadzeniu działalności. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest on istotnym „znakiem ostrzegawczym”, podważającym kompetencje, uczciwość i normy etyczne, realizowane przez wpisany na listę podmiot.

Jakie informacje zawiera lista ostrzeżeń publicznych KNF

Lista ostrzeżeń publicznych przybiera formę tabeli i zawiera:

 • nazwę podmiotu, w związku z działalnością którego  złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON),
 • informacje o właściwej dla prowadzenia sprawy prokuraturze,
 • wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego,
 • inne istotne informacje np. z jakiego artykułu przepisów prawnych prowadzone jest postępowanie.

Osoba, która analizuje jej zapisy, ma możliwość wyszukania podmiotu, wpisując w pole wyszukiwarki jego nazwę lub wybierając z listy rodzaj zawiadomienia.

Czy można usunąć firmę z listy ostrzeżeń KNF?

Jeszcze kilka lat temu, firma, która znalazła się na liście ostrzeżeń KNF, pozostawała na niej bezterminowo. W przypadku korzystnego dla niej wyroku sądu, w tabeli dodawano jedynie stosowny dopisek. Nie ulega jednak wątpliwości, że taka praktyka była ogromne krzywdząca. Obecnie, po nowelizacji prawa, firmę można już wykreślić z listy. Taki ruch jest możliwy jednak wyłącznie przypadku:

 • prawomocnej odmowy wszczęcia postępowania prokuratorskiego,
 • umorzenia postępowania karnego lub
 • wyroku uniewinniającego.

Aby usunąć wpis, niezbędny jest pisemny wniosek figurującego w rejestrze podmiotu. KNF może usunąć informację zamieszczoną na liście (wraz ze wszystkimi wzmiankami) „z urzędu”, dopiero po upływie 10 lat od dnia złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Czy lista ostrzeżeń KNF rzeczywiście ostrzega?

Kluczowym celem listy jest podanie do publicznej wiadomości informacji na temat firm, które mogą stosować nieetyczne, niezgodne z prawem praktyki. Głównym jej zadaniem jest więc zaalarmowanie potencjalnych klientów o konieczności zachowania większej ostrożności w kontakcie z takim podmiotem.

Zgromadzone i udostępnione przez KNF dane mogą więc uchronić tysiące osób przed nawiązaniem współpracy z nierzetelnym partnerem czy skorzystaniem z usług wyłudzającej pieniądze firmy. Nie da się jednak ukryć, że wielu Polaków zwyczajnie… nie zagląda na listę.

Dobrym przykładem może być tu głośna sprawa firmy Amber Gold. Choć ta została wpisana na listę ostrzeżeń KNF, wpis nie uchronił tysięcy „inwestorów” przed skorzystaniem z usług oszusta.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo