Nie spłacam pożyczki chwilówki – co mi grozi?

Korzystanie z oferty pozabankowych firm pożyczkowych stało się na przestrzeni ostatnich lat bardzo popularne. Uregulowanie prawne funkcjonowania branży sprawiło, że więcej pożyczkobiorców zaczęło rozpatrywać chwilówkę, jako alternatywę dla kredytu bankowego. Niestety, szybkie pożyczki oprócz dużej dostępności charakteryzują się także najczęściej krótkim terminem spłaty. Jakie konsekwencje poniesiesz jeżeli go nie dotrzymasz? Co się stanie, jeśli nie spłacisz pożyczki chwilówki?

Nie spłacasz chwilówki? Przeczytaj jeszcze raz umowę!

W każdym poradniku mówiącym o tym, jak bezpiecznie pożyczać pieniądze, znajdziesz sugestię dokładnego przeczytania wszystkich paragrafów umowy przed jej podpisaniem. Szczególną uwagę zawsze powinieneś zwrócić na regulacje dotyczące konsekwencji nieterminowej spłaty pożyczki. Następstwa te są uwarunkowane prawnie i zazwyczaj składają się z kilku, podobnych w przypadku każdego pożyczkodawcy, kroków. Wewnętrzne regulacje firmy pożyczkowej decydują natomiast o tym, jaka będzie ich skala i czas procedowania.

Jeżeli więc nie przekroczyłeś jeszcze terminu spłaty swojej pożyczki, a jedynie zastanawiasz się, co ci grozi w takiej sytuacji, zajrzyj do swojego egzemplarza umowy, którą podpisałeś z pożyczkodawcą. Powinieneś znaleźć w niej wyszczególnienie wszystkich konsekwencji i działań, które podejmie firma pożyczkowa w przypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania. Jeżeli zapisy te są dla Ciebie niejasne lub nie do końca rozumiesz ich zastosowanie w praktyce, zapraszamy do dalszej części artykułu.

Zanim spóźnisz się ze spłatą, skontaktuj się z pożyczkodawcą

W umowie, o której wspominaliśmy wyżej, powinien znaleźć się zapis regulujący koszty przesunięcia terminu spłaty pożyczki. Nie każda firma pożyczkowa oferuje takie rozwiązanie, ale warto z niego skorzystać, kiedy wiesz, że możesz mieć kłopoty z terminowym uregulowaniem zobowiązania. Pożyczkodawcy cenią przede wszystkim rzetelnych klientów, którzy odpowiedzialnie podchodzą do kwestii pożyczania. Jeżeli przedstawisz swoją sytuację w oddziale firmy, masz szanse na indywidualne i wyrozumiałe potraktowanie.

Nawet w przypadku, w którym nie zgłosiłeś dostatecznie wcześnie problemów z terminową spłatą zobowiązania i pożyczkodawca rozpoczął już procedurę windykacyjną, najlepszym, co możesz zrobić jest kontakt z przedstawicielem firmy i próba wspólnego znalezienia rozwiązania.

Nie szukaj więc sposobów na to, jak nie spłacać chwilówki, ale na to jak zrobić to sprawnie i szybko. Pozwoli Ci to uniknąć przykrych i często poważnych następstw, o których przeczytasz niżej.

Pierwsze konsekwencje niespłacania pożyczki chwilówki

Wspominaliśmy już o tym, że działania, które podejmuje pożyczkodawca wobec nierzetelnego klienta podzielone są na określone etapy i kategorie. Najważniejsze, abyś pamiętał, że pierwsze konsekwencje niespłacania pożyczki mogą zostać wyciągnięte wobec Ciebie już w pierwszym dniu po przekroczeniu terminu wymaganej spłaty zobowiązania.

Maksymalne odsetki umowne

Celem zabezpieczenia swoich interesów, ale także w dążeniu do zachęcenia Cię do uregulowania zadłużenia, firmy pożyczkowe naliczają maksymalne odsetki umowne za opóźnienie w spłacie. Działanie to rozpoczyna się już w pierwszym dniu po przekroczeniu jej terminu. Obecnie, maksymalna wartość tych odsetek wynosi 14% w skali roku. W zależności od kwoty i okresu zaciągniętego zobowiązania, koszty karne naliczane są nieprzerwanie i w przypadku uporczywego unikania spłaty mogą być dla Ciebie niezwykle dotkliwe.

Monity i ponaglenia, czyli windykacja wewnętrzna

Musisz pamiętać, że wyegzekwowanie od nierzetelnych klientów spłaty zadłużenia, stanowi dla pożyczkodawców czynnik gwarantujący im płynność funkcjonowania. Środki pochodzące ze spłaty pożyczek są bowiem inwestowane przez firmę pożyczkową w kolejnych jej transakcjach. Uruchomienie wewnętrznej procedury windykacyjnej to działanie mające na celu skuteczne i możliwie najszybsze wyegzekwowanie od Ciebie zaległych płatności. W związku z tym, będzie on z dużą uporczywością stosował wszelkie dostępne mu środki, by osiągnąć cel.

Jakie to środki? Przede wszystkim monity lub inaczej ponaglenia. Są one wysyłane kilkoma kanałami komunikacyjnymi, począwszy od wiadomości SMS, przez e-maile, listy polecone i na telefonach kończąc. Choć nowelizacja ustawy antylichwiarskiej znacznie ograniczyła koszty, jakie w związku z koniecznością zastosowania powyższych ponagleń może naliczyć pożyczkodawca, to jednak pamiętaj, że Twój dług wobec wierzyciela będzie narastał każdego dnia.

Wpisy do rejestrów kredytowych dłużników

Bardzo dotkliwym, choć przez wielu nadal niedocenianym następstwem unikania spłacania zobowiązań jest uzyskanie w związku z powyższym, negatywnych wpisów w bazach takich, jak BIK, BIG, ERIF czy KRD. Wpisy te skutkują wieloma przykrymi dla dłużnika konsekwencjami.

Przede wszystkim będzie on miał przez minimum 5 lat ogromne problemy z zaciągnięciem jakiegokolwiek innego zobowiązania finansowego. Pamiętaj, że zaliczają się do tego również zakupy na raty, o czym wielu dłużników zapomina. Dodatkowo, mogą pojawić się problemy podczas podpisywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a na pewno w przypadku chęci zakupu urządzenia. Podobnie będzie w sytuacji potrzeby skorzystania z usług dostawcy mediów z rozliczeniem abonamentowym. Jak widać konsekwencji negatywnych wpisów do rejestrów dłużników jest sporo i mogą one skutecznie uprzykrzyć Ci życie.

Skuteczna forma egzekucji długów, czyli windykacja zewnętrzna

W związku z tym, że procedury windykacji wewnętrznej stosowane przez pożyczkodawcę mogą nie być dla uporczywych dłużników tak dotkliwe finansowo, jak kiedyś, firmy pożyczkowe coraz szybciej decydują się na przekazanie sprawy do windykacji zewnętrznej. W tym przypadku musisz liczyć się z intensywnymi zabiegami specjalistów od egzekwowania długów, którzy co prawda w granicach prawa, ale uparcie będą starali się odzyskać dług. Rozmowy telefoniczne z windykatorami, a tym bardziej ich osobiste wizyty należą do najmniej przyjemnych konsekwencji niespłacania pożyczki, czy chwilówki i u wielu nierzetelnych pożyczkobiorców wywołują ogromny stres, którego przecież można uniknąć.

Jeżeli doprowadzisz do sytuacji, w której na progu Twojego domu stanie windykator – nie unikaj kontaktu. Firmy egzekwujące długi posiadają bowiem szereg rozwiązań, które choć w niewielkim stopniu potrafią wyprowadzić dłużnika z trudnej sytuacji. Najczęściej jest to doradztwo finansowe zmierzające do spłaty części zadłużenia i tym samym uniknięcia oddania sprawy na drogę sądową i w konsekwencji do egzekucji komorniczej.

Nadal nie spłaciłem chwilówki – co mi grozi?

Odsetki karne, monity i ponaglenia ze strony pożyczkodawcy, windykacja zewnętrzna. Jeżeli wszystkie te działania nie przyniosły skutku i nadal nie spłaciłeś swoich zaległych zobowiązań, czekają Cię najpoważniejsze konsekwencje takiego postępowania.

Przekazanie sprawy na drogę sądową

Jeżeli wcześniejsze sposoby windykacji zawiodą, sprawy o wyegzekwowanie niespłaconych pożyczek chwilówek czy kredytów kończą swoją drogę w sądzie. Zważywszy na to, że odsetek niesolidnych pożyczkobiorców niestety wciąż rośnie, tradycyjne sądy zostały odciążone przez działalność tzw. e-Sądów. Rozstrzyganie kwestii przeterminowanych zobowiązań odbywa się wówczas za pomocą Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).

Niech Ci się jednak nie wydaje, że zdalny sposób prowadzenia spraw jest równoznaczny z bardziej liberalnym podejściem do ich rozstrzygania. W przypadku EPU, zamiast wyroku otrzymasz po prostu nakaz do zapłaty. Przyjdzie on pocztą w formie wydruku weryfikacyjnego opatrzonego 20-znakowym kodem nakazu. Od otrzymania tego dokumentu, będziesz miał 14 dni na uregulowanie wszelkich wskazanych w nim płatności. Jeżeli nie zgadzasz się z treścią nakazu, przysługuje Ci oczywiście prawo do wszczęcia postępowania odwoławczego.

Pamiętaj, że nakaz do zapłaty stanowi prawomocny tytuł egzekucyjny. W przypadku jego zignorowania, stosowne organy mają prawo do rozpoczęcia i przeprowadzenia egzekucji komorniczej!

Egzekucja komornicza

Bez względu na to, jakie powody przyświecają osobie, która zignoruje nakaz sądowy wymagający uregulowania niespłaconej chwilówki czy pożyczki wraz ze wszystkimi odsetkami i kosztami sądowymi, będzie ona zmuszona zmierzyć się z egzekucją komorniczą. W wyniku tej procedury urzędnik państwowy ma prawo nie tylko do zajęcia nieruchomości lub innych dóbr ruchomych posiadanych przez dłużnika, ale także jego wynagrodzenia, świadczeń i pozostałych wpływów na konto.

Dlaczego nie spłacamy zobowiązań?

Mogłoby się wydawać, że podstawowym powodem, dla którego nie spłacamy chwilówek czy innych pożyczek, jest brak wystarczających środków z przeznaczeniem na ten cel. Okazuje się jednak, że duży procent pożyczkobiorców intencjonalnie nie spłaca swoich zadłużeń. Robią to na przykład celem wykorzystania pieniędzy na zakup dóbr i usług, których nabycie ma w ich ocenie wyższy priorytet niż uregulowanie należności wobec wierzyciela. Jest to zapewne kwestia indywidualna i podyktowana zasadami moralnymi oraz etycznymi.

Wielu pożyczkobiorców jest również przekonanych o braku konsekwencji firm pożyczkowych w egzekwowaniu należności. Myślą oni, że zwyczajnie uda im się uciec przed odpowiedzialnością, a następstwa niespłacania pożyczek ich nie dosięgną. Mówi się wówczas o dłużnikach “z poczuciem mocy”, którym życie z ciążącymi zaległymi zobowiązaniami finansowymi przychodzi bardzo łatwo.

Zdarzają się też pożyczkobiorcy, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań, ponieważ doświadczyli nieszczęśliwych przypadków losowych. Zamiast szukać pomocy, często pozostają sami ze swoimi problemami i tworzą kolejne, będące konsekwencją niespłacania zobowiązań. Dzieje się tak zwykle w przypadku osób starszych, którym ciężko jest prosić o wsparcie w trudnej sytuacji.

Terminowe spłacanie chwilówek – dlaczego warto?

Biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie niesie ze sobą unikanie regulowania zobowiązań finansowych w terminie, ciężko uwierzyć, że z roku na rok w Polsce rośnie skala zadłużenia. Tym bardziej, że rzetelne spłacanie chwilówek czy pożyczek ratalnych wiąże się ponadto z wieloma korzyściami. Jakimi? Otóż:

 • pozwala Ci budować pozytywną historię kredytową,
 • oszczędza Tobie i Twojej rodzinie niepotrzebnego stresu związanego z następstwami opóźnień,
 • nie generuje dodatkowych kosztów (np. darmowe chwilówki spłacone w terminie pozostają bezkosztowymi),
 • zapobiega wpisom do rejestrów dłużników, które powodują problemy w zawieraniu innych umów,
 • nie dopuszcza do konieczności wszczęcia postępowania komorniczego, w wyniku którego tracisz inne dobra.

Podstawowym warunkiem, który powinieneś spełnić, aby terminowo spłacać swoje zobowiązania jest ostrożne i rozsądne podchodzenie do kwestii pożyczania pieniędzy. Chwilówki czy pożyczki ratalne to łatwo dostępne i komfortowe rozwiązanie problemu braku wystarczającej gotówki. Jeżeli jednak decyzja o wzięciu pożyczki nie będzie poprzedzona skrupulatnym szacunkiem możliwości finansowych, być może będziesz musiał zmierzyć się z konsekwencjami nieterminowego spłacania zobowiązań.

3/5 - (2 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU:

 • m
  mój NIK
  13.10.2019, 19:13

  14% w skali roku odsetki karne a RRSO 2000. Faktycznie te odsetki sa karne