Nie spłacam pożyczki. Kiedy pożyczkodawca wypowie umowę?

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-05-22
Autor: Chwilowo
Ocena: 4.79
(ilość ocen: 33)

Jeśli sięgnąłeś po pożyczkę pozabankową i nie zwróciłeś pieniędzy na czas, pożyczkodawca będzie miał prawo rozpocząć działania windykacyjne. W ramach windykacji może naliczyć odsetki za opóźnienie, wpisać dane pożyczkobiorcy do rejestru dłużników, a nawet wypowiedzieć umowę pożyczki. Sprawdźmy, kiedy może do tego dojść.

Szybka dostępność pożyczek pozabankowych oraz łatwość ich zaciągnięcia sprawiają, że sięga po nie coraz więcej Polaków. Niestety, nie wszyscy zdołają zwrócić pożyczone pieniądze w terminie.

Co, jeśli nie mogę zwrócić pożyczki w terminie?

Osoba, która nie może spłacić chwilówki w terminie, może:

 • sięgnąć po pożyczkę refinansującą. Pożyczka refinansująca to pożyczka przeznaczona na spłatę aktualnie posiadanej chwilówki. Sięgając po taki produkt, spłacisz co prawda swoją chwilówkę, jednak pozostaniesz z… jeszcze większym długiem. Warunkiem udzielenia pożyczki refinansującej jest bowiem konieczność wpłaty prowizji. A ta nie należy do najniższych;
 • skorzystać z przedłużenia terminu spłaty. Niektórzy pożyczkodawca udostępniają swoim klientom możliwość przedłużenia terminu spłaty o 7,14 lub 30 dni. Po uiszczeniu opłaty we wskazanej przez pożyczkodawcę wysokości (ta zależy od kwoty pożyczki i długości przedłużenia), otrzymasz dodatkowy czas na zgromadzenie potrzebnych do spłaty środków. Podobnie jak w przypadku refinansowania, opłaty za przedłużenie terminu spłaty są jednak stosunkowo wysokie i warto sięgnąć po tę opcję jedynie w ostateczności;
 • nie robić nic. Jeśli wiesz już, że za kilka lub kilkanaście dni otrzymasz dodatkowe środki, które pozwolą Ci spłacić pożyczkę, możesz zaniechać jakichkolwiek działań. Czy takie rozwiązanie ma sens? Tak, jednak nie w każdej sytuacji.

Nieterminowa spłata pożyczki — kiedy warto poczekać?

Jeśli opóźnienia w spłacie dotyczą pożyczki krótkoterminowej, na dodatkowe środki spokojnie możesz poczekać kilka lub kilkanaście dni. Choć w tym czasie pożyczkodawca rozpocznie już z pewnością procedurę windykacyjną, mówiąc w kolokwialnie „niewiele Ci zrobi”. Choć za każdy dzień zwłoki naliczy odsetki za opóźnienie, ich maksymalna wysokość może wynieść „jedynie” 14 proc. w skali roku, co w skali miesiąca przekłada się na kwotę kilku lub kilkunastu złotych (w zależności od kwoty pożyczki). Choć pożyczkodawca będzie miał prawo wysyłać do Ciebie także listowne, SMS-owe oraz e-mailowe monity, oraz stosować windykację telefoniczną, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem za takie usługi nie może pobierać dodatkowych opłat. Zwłaszcza jeśli naliczona za udzielnie pożyczki prowizja wyczerpała limit określonych przez prawo kosztów.
Boisz się, że pożyczkodawca wpisze Twoje dane do rejestru dłużników lub przekaże informacje o zadłużeniu do BIK-u?
Aby wpisanie danych dłużnika do BIG-u było możliwe, niezbędne jest spełnienie kilku warunków:

Porównaj wszystkie chwilówki:

darmowe i bez BIK. Znajdź najlepszą ofertę dla siebie.

 • kwota zobowiązania powinna wynosić co najmniej 200 zł (w przypadku konsumenta) lub 500 zł (jeżeli chodzi o przedsiębiorcę);
 • zobowiązanie powinno być wymagalne i przeterminowane co najmniej 30 dni;
 • co najmniej 30 dni przed dokonaniem wpisu wierzyciel ma obowiązek wysłania dłużnikowi wezwanie do zapłaty oraz poinformowania go o ryzyku dokonania wpisu.

Jeśli uregulujesz swoje zobowiązanie w okresie krótszym niż 30 dni od momentu jego wymagalności (czyli określonego w umowie terminu spłaty), pożyczkodawca nie będzie miał prawa umieścić Twoich danych w rejestrze dłużników.
Co jednak z Biurem Informacji Kredytowej? Czy kilku- lub kilkunastodniowe opóźnienie może wpłynąć na historię kredytową? Jeśli Twoje opóźnienie w spłacie nie przekroczyło 30 dni, możesz spać spokojnie. System BIK zapisuje opóźnienia w następujących przedziałach: 0-30, 31-90 lub 91-180 dni. Choć każde opóźnienie w spłacie będzie odnotowane, te z pierwszego przedziału nie mają zazwyczaj dla instytucji finansowych większego znaczenia.

Co, jeśli przedmiotem długu jest nie chwilówka, ale pożyczka ratalna?

Jeśli Twoje zadłużenie wynika z opóźnień w spłacie pożyczki ratalnej, odkładanie zwrotu środków na bliżej nieokreśloną przyszłość może okazać się dość ryzykowne. Dlaczego? Zgodnie z zapisami umów pożyczkowych, pożyczkodawcy mogę bowiem wypowiedzieć ich warunki, żądając natychmiastowego zwrotu całego zadłużenia. Kiedy mogą tego dokonać? Aby omówić tę kwestię, posłużymy się konkretnymi przykładami.
W kolejnej części artykułu przeanalizujemy umowy pożyczkowe najbardziej znanych instytucji pozabankowych właśnie pod tym kątem. Pod lupę weźmiemy serwis Hapi Pożyczki, Monedo Now, NetCredit oraz Zaplo.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Hapi Pożyczki

Jeśli klient serwisu Hapi Pożyczki spóźni się ze spłatą kwoty równej co najmniej dwóm pełnym ratom pożyczki, pożyczkodawca ma prawo wezwać go do zapłacenia zaległych rat lub ich części w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. W przypadku braku zapłaty może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od doręczenia wypowiedzenia. Wezwanie do zapłaty może zostać dokonane za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, SMS-a lub listem poleconym. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy, pożyczkodawca może dochodzić zwrotu całości niespłaconej kwoty łącznego zobowiązania do spłaty oraz naliczyć odsetki za opóźnienie od zaległych należności.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Monedo Now

W firmie Monedo Now, w przypadku zwłoki z zapłatą co najmniej dwóch pełnych rat za co najmniej dwa okresy płatności, pożyczkodawca wezwie pożyczkobiorcę korespondencyjnie do zapłaty należności przeterminowanych. Obowiązkiem pożyczkobiorcy będzie uregulowanie zadłużenia wraz z odsetkami w terminie 7 dni od otrzymania pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami pożyczki.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w NetCredit

Zgodnie z zapisami umowy pożyczkowej, NetCredit może wypowiedzieć umowę pożyczki ze skutkiem natychmiastowym i zażądać od pożyczkobiorcy spłaty pożyczki powiększonej o prowizję oraz odsetki, jeśli ten zalega ze spłatą pożyczki, prowizji lub odsetek (w całości lub części), przez okres dłuższy niż 14 dni. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli nie uregulujesz części raty (która NetCredit zaliczy na poczet kapitału, prowizji lub odsetek), będzie miał prawo wypowiedzieć umowę.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Zaplo

W swojej umowie pożyczkowej Zaplo nie określa precyzyjnie, w którym momencie może wypowiedzieć umowę. Zgodnie z zapisami dokumentu pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny pożyczkobiorcy w przypadku:

 • niedotrzymania przez pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków spłaty pożyczki określonych w umowie;
 • utraty przez pożyczkobiorcę zdolności kredytowej lub negatywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Wypowiedzenie umowy przez pożyczkodawcę z przyczyn określonych powyżej nie wpływa na obowiązek Pożyczkobiorcy do wykonania zobowiązań dotyczących spłaty pożyczki określonych w umowie.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

  Sponsorujemy

  Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

  Nasze wyróżnienia

  Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

  Nasi partnerzy

  Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo