Nie spłacam pożyczki. Kiedy pożyczkodawca wypowie umowę?

Jeśli sięgnąłeś po pożyczkę pozabankową i nie zwróciłeś pieniędzy na czas, pożyczkodawca będzie miał prawo rozpocząć działania windykacyjne. W ramach windykacji może naliczyć odsetki za opóźnienie, wpisać dane pożyczkobiorcy do rejestru dłużników, a nawet wypowiedzieć umowę pożyczki. Co zrobić w takiej sytuacji? Kiedy pożyczkodawca wypowie umowę? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Szybka dostępność pożyczek pozabankowych oraz łatwość ich zaciągnięcia sprawiają, że sięga po nie coraz więcej Polaków. Niestety, nie wszyscy zdołają zwrócić pożyczone pieniądze w terminie. Co wtedy zrobić?

Co, jeśli nie mogę zwrócić pożyczki w terminie?

Osoba, która nie może spłacić chwilówki w terminie, może:

 • sięgnąć po pożyczkę refinansującą. Pożyczka refinansująca to pożyczka przeznaczona na spłatę aktualnie posiadanej chwilówki. Sięgając po taki produkt, spłacisz co prawda swoją chwilówkę, jednak pozostaniesz z jeszcze większym długiem. Warunkiem udzielenia pożyczki refinansującej jest bowiem konieczność wpłaty prowizji;
 • skorzystać z przedłużenia terminu spłaty. Niektórzy pożyczkodawca udostępniają swoim klientom możliwość przedłużenia terminu spłaty o 7,14 lub 30 dni. Po uiszczeniu opłaty we wskazanej przez pożyczkodawcę wysokości (ta zależy od kwoty pożyczki i długości przedłużenia), otrzymasz dodatkowy czas na zgromadzenie potrzebnych do spłaty środków. Podobnie jak w przypadku refinansowania, opłaty za przedłużenie terminu spłaty są jednak stosunkowo wysokie i warto sięgnąć po tę opcję jedynie w ostateczności;
 • nie robić nic. Jeśli wiesz już, że za kilka lub kilkanaście dni otrzymasz dodatkowe środki, które pozwolą Ci spłacić pożyczkę, możesz zaniechać jakichkolwiek działań. Czy takie rozwiązanie ma sens? Tak, jednak nie w każdej sytuacji.

Nieterminowa spłata pożyczki — kiedy warto poczekać?

Jeśli opóźnienia w spłacie dotyczą pożyczki krótkoterminowej, na dodatkowe środki spokojnie możesz poczekać kilka lub kilkanaście dni. W tym czasie pożyczkodawca rozpocznie już z pewnością procedurę windykacyjną. Choć za każdy dzień zwłoki naliczy odsetki za opóźnienie, ich maksymalna wysokość może wynieść jedynie 14 proc. w skali roku, co w skali miesiąca przekłada się na kwotę kilku lub kilkunastu złotych (w zależności od kwoty pożyczki).

Pożyczkodawca będzie miał prawo wysyłać do Ciebie także listowne, SMS-owe oraz e-mailowe monity, oraz stosować windykację telefoniczną, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem za takie usługi nie może pobierać dodatkowych opłat. Zwłaszcza jeśli naliczona za udzielnie pożyczki prowizja wyczerpała limit określonych przez prawo kosztów.

Przeczytaj też: Jak sprawdzić BIK za darmo?

Boisz się, że pożyczkodawca wpisze Twoje dane do rejestru dłużników lub przekaże informację o zadłużeniu do BIG-u?

Aby wpisanie danych dłużnika do BIG-u było możliwe, niezbędne jest spełnienie 3 warunków:

 • kwota zobowiązania powinna wynosić więcej niż 200 zł (w przypadku konsumenta) lub 500 zł (w przypadku firmy);
 • opóźnienie w spłacie wynosi co najmniej 60 dni. Minimum 30 dni przed dokonaniem wpisu wierzyciel ma obowiązek wysłania dłużnikowi wezwanie do zapłaty oraz poinformowania go o ryzyku dokonania wpisu.
 • minęło 14 dni od momentu w którym wierzyciel poinformował zadłużonego o zamiarze wpisu do rejestru.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat przeczytaj nasz artykuł: Jak sprawdzić czy jestem w BIG, KRD lub ERIF za darmo?

Jeśli uregulujesz swoje zobowiązanie w okresie krótszym niż 30 dni od momentu jego wymagalności (czyli określonego w umowie terminu spłaty), pożyczkodawca nie będzie miał prawa umieścić Twoich danych w rejestrze dłużników.

Co jednak z Biurem Informacji Kredytowej? Czy kilku- lub kilkunastodniowe opóźnienie może wpłynąć na historię kredytową? Jeżeli opóźnienie przekroczy 60 dni oraz minęło następnych 30 dni od momentu, kiedy otrzymaliśmy informację o tym od instytucji finansowej o zamiarze przetwarzania tych danych – dane bez zgody klienta mogą być przetwarzane przez kolejnych 5 lat. Więcej informacji uzyskasz w naszym artykule: Jak długo jest się w BIK? Czyszczenie historii BIK – czy jest możliwe?

Co, jeśli przedmiotem długu jest nie chwilówka, ale pożyczka ratalna?

Jeśli Twoje zadłużenie wynika z opóźnień w spłacie pożyczki ratalnej, odkładanie zwrotu środków na bliżej nieokreśloną przyszłość może okazać się dość ryzykowne. Dlaczego? Zgodnie z zapisami umów pożyczkowych, pożyczkodawcy mogę bowiem wypowiedzieć ich warunki, żądając natychmiastowego zwrotu całego zadłużenia.

Przeczytaj też: Nie spłacam pożyczki, co mi zrobią – konsekwencje

W jaki sposób firma pożyczkowa wypowie Ci pożyczkę?

Aby omówić tę kwestię, posłużymy się konkretnymi przykładami.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Smartney

W przypadku spóźniania się ze spłatą pożyczki w Smartney firma ma prawo do naliczenia odsetek (14%) za opóźnienie. Poza tym firma ma prawo m.in. do:

 • rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • sprzedaży wierzytelności klienta,
 • rozpoczęcia dochodzenia na drodze sądowej lub komorniczej,
 • wezwania klienta do niezwłocznej zapłaty zaległości.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Hapi Pożyczki

Jeśli masz pożyczkę w Hapi Pożyczki i zalegasz ze spłatą kwoty wynoszącej przynajmniej dwie pełne raty, musisz się liczyć z tym, że firma wezwie Cię do uregulowania zaległych rat lub ich części w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie zwrócisz zaległych płatności, firma pożyczkowa ma prawo rozwiązać umowę w ciągu 14 dni od doręczenia wypowiedzenia. Pamiętaj, że może wezwać Cię do spłaty telefonicznie, e-mailowo, listownie albo SMS-em. Po upływie okresu wypowiedzenia, firma pożyczkowa ma prawo wymagać od Ciebie nie tylko spłaty nieuregulowanej kwoty łącznego zobowiązania, ale też odsetek naliczonych za każdy dzień opóźnienia od zaległych należności.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Monedo Now

W firmie Monedo Now, w przypadku zwłoki z zapłatą co najmniej dwóch pełnych rat za co najmniej dwa okresy płatności, pożyczkodawca wezwie pożyczkobiorcę korespondencyjnie do zapłaty należności przeterminowanych. Obowiązkiem pożyczkobiorcy będzie uregulowanie zadłużenia wraz z odsetkami w terminie 7 dni od otrzymania pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami pożyczki.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Zaplo

W swojej umowie pożyczkowej Zaplo nie określa precyzyjnie, w którym momencie może wypowiedzieć umowę. Zgodnie z zapisami dokumentu pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny pożyczkobiorcy w przypadku:

 • niedotrzymania przez pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków spłaty pożyczki określonych w umowie;
 • utraty przez pożyczkobiorcę zdolności kredytowej lub negatywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Wypowiedzenie umowy przez pożyczkodawcę z przyczyn określonych powyżej nie wpływa na obowiązek Pożyczkobiorcy do wykonania zobowiązań dotyczących spłaty pożyczki określonych w umowie.

Źródła:

4.3/5 - (3 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: