Od opóźnień w spłacie do komornika

Aktualizacja: 2021-01-29
Data publikacji: 2021-01-29
Autor: Artur Więckowski
Ocena: 4.84
(ilość ocen: 31)

Jednym z najczarniejszych scenariuszy, jakie rodzą się w głowach spóźnialskich pożyczkobiorców, jest widmo egzekucji komorniczej. Niewielu dłużników zdaje sobie jednak sprawę, jak tak naprawdę wygląda „droga” od nieterminowej spłaty zobowiązania do zajęcia komorniczego. Jakie są konsekwencje opóźnień w spłacie? Czy komornik może zająć Twoje konto? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Ogromna dostępność szybkich pożyczek pozabankowych oraz minimalna ilość formalności, towarzyszących pożyczeniu pieniędzy sprawiają, że po popularne chwilówki sięga coraz więcej osób. Wielu klientów skuszonych możliwością pożyczenia pieniędzy za 0 zł (dzięki darmowym chwilówkom) sięga po dodatkowe środki pod wpływem impulsu, kierując się potrzebą chwili. Niestety, z powodu błędnego oszacowania swoich możliwości finansowych lub niespodziewanych zdarzeń losowych, nie wszyscy będą w stanie zwrócić pieniądze w terminie.

Konsekwencje opóźnień w spłacie chwilówki

Co grozi osobie, która spóźnia się ze spłatą chwilówki? Czy pożyczkodawca może obciążyć ją dodatkowymi kosztami? Czy ma prawo naliczyć opłaty za monity?

Jeszcze kilka lat temu na rynku pożyczek pozabankowych panowała istna samowolka. Brak odgórnych regulacji w zakresie kosztów związanych z opóźnieniami w spłacie powodował, że pożyczkodawcy sami ustalali ich wysokość. A to, jak nietrudno zgadnąć, odbijało się na portfelach spóźnialskich pożyczkobiorców.

W marcu 2016 roku, po wejściu w życie zapisów ustawy antylichwiarskiej sytuacja diametralnie się zmieniła. Obecnie wszystkie pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 25 proc. jej kwoty oraz kolejne 30 proc. w skali roku. Limit obejmuje więc kwoty prowizji, ewentualnych opłat za obsługę domową i wszelkich dodatkowych kosztów. Nowa ustawa określiła także maksymalną wysokość opłat związanych z zaległościami w spłacie zobowiązania. Ich wysokość (łącznie z odsetkami karnymi), nie może być większa niż maksymalne odsetki za opóźnienie określone w art. 481 § 2 ze zn. 1 kodeksu cywilnego, czyli 14% w skali roku.

W praktyce oznacza to, że wysokie koszty (zarówno te, związane z zaciągnięciem, jak i nieterminową spłatę pożyczki) stały się jedynie wspomnieniem. Choć taka sytuacja wydaje się wyjątkowo korzystna dla pożyczkobiorców, ma również gorszą stronę. Jaką? Odkąd pożyczkodawcy przestali zarabiać na spóźnialskich klientach, zdecydowanie chętniej i szybciej oddają sprawy do zewnętrznych firm windykacyjnych. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej.

Przeczytaj też: Nie spłacam pożyczki. Kiedy pożyczkodawca wypowie umowę?

Jakie kroki może podjąć firma pożyczkowa?

Krok 1 – wewnętrzna windykacja

Jeśli nie spłacisz pożyczki w terminie, pożyczkodawca będzie miał prawo rozpocząć wewnętrzną procedurę windykacyjną. W ramach swoich działań może:

 • wysyłać do Ciebie monity, czyli listowne, e-mailowe oraz SMS-owe komunikaty, nawołujące do spłaty zadłużenia;
 • stosować windykację telefoniczną, próbując wyegzekwować zwrot należności w drodze rozmowy telefonicznej;
 • wysyłać do Ciebie przed sądowe listowne wezwania do zapłaty;
 • wysyłać formularze wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisu do BIG.

Biorąc pod uwagę fakt, że wewnętrzni windykatorzy, pracujący na zlecenie firm pożyczkowych to często przypadkowe, średnio przeszkolone i kiepsko wynagradzane osoby, a skuteczność ich działań pozostawia z reguły wiele do życzenia. Dokładając do tego brak finansowych profitów w postaci opłat za monity, samodzielna egzekucja długów staje się dla pożyczkodawców zwyczajnie nieopłacalna.

Uwaga! Prawo nie określa długości trwania procesu wewnętrznej windykacji. Jak pokazuje praktyka, próby wyegzekwowania spłaty przez wewnętrznych windykatorów, działających na zlecenie firm pożyczkowych, trwają z reguły kilka tygodni.

Przeczytaj też: Nie spłacam chwilówki – co mi zrobią? – konsekwencje

Krok 2 – zewnętrzna windykacja

Jeśli działania wewnętrznych windykatorów nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, sprawa trafia zazwyczaj do zewnętrznej firmy, która specjalizuje się w egzekwowaniu należności. Podstawą przejęcia wierzytelności przez zewnętrznych windykatorów jest umowa cesji. O tym, czy jest cesja wierzytelności i jak działa, przeczytasz w artykule: Cesja wierzytelności — czym jest i jakie są jej skutki.

Choć prawa i obowiązki zewnętrznych windykatorów są dokładnie takie same jak tych, pracujących na zlecenie firm pożyczkowych, ich skuteczność jest zazwyczaj zdecydowanie wyższa. Dlaczego?

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są wyższe kompetencje zewnętrznych windykatorów, ich lepsze przeszkolenie oraz nowoczesne, sprawdzone narzędzia ułatwiające proces egzekucji długów.

W ramach swoich działań największe polskie firmy windykacyjne realizują następujące czynności:

 • kontakty telefoniczne;
 • wiadomości tekstowe;
 • wiadomości głosowe;
 • zindywidualizowane wezwania do zapłaty;
 • pozyskiwanie informacji na temat sytuacji finansowej osoby zadłużonej, prognoza możliwości spłaty zadłużenia;
 • odzyskiwanie należności od osób zadłużonych, wobec których został już wcześniej bezskutecznie przeprowadzony proces;
 • ustalanie stanu majątkowego osoby zadłużonej.

Jeśli polubowne próby wyegzekwowania należności zawiodą, firma windykacja ma także prawo przekazać sprawę do sądu.

Uwaga! Podobnie jak w przypadku wewnętrznej procedury windykacyjnej, także w tym przypadku prawo nie określa długości trwania poszczególnych działań. Jak pokazuje praktyka, próby polubownego odzyskania wierzytelności trwają zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Przeczytaj też: Procedura windykacyjna: jak długo trwa proces egzekucji długów?

Krok 3 – postępowanie sądowe

Jeśli próby polubownego wyegzekwowania należności spełzną na niczym, sprawa trafia zazwyczaj na sądową wokandę. Jeśli jest ona nieskomplikowana i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, alternatywą do postępowania sądowego może być Elektroniczne Postępowania Upominawcze realizowane w e-sądzie.

Jeśli sąd (lub e-sąd) uzna zasadność roszczeń wierzyciela, wyda tytuł egzekucyjny. Może to być np. wyrok sądu lub nakaz zapłaty. Tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności stanowi podstawę do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Uwaga! to, jak długo będzie trwało postępowanie sądowe, zależy od szeregu czynników. Należą do nich m.in. stopień skomplikowania sprawy oraz aktualne „obłożenie instytucji”. Można założyć jednak, że jeśli dłużnik nie wnosi sprzeciwu od wydanego przez sąd nakazu zapłaty, tytuły wykonawcze można uzyskać średnio do dwóch miesięcy.

Krok 4 – egzekucja komornicza

Jeśli wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności, może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Aby pozyskać środki na spłatę długu, komornik będzie miał prawo zająć wynagrodzenie dłużnika, zgromadzone na jego rachunkach bankowych środki, a także należące do niego ruchomości i nieruchomości.

Postępowanie egzekucyjne jest więc ostatnim etapem na drodze odzyskiwania wierzytelności. To, jak długo potrwa, zależy nie tylko od możliwości majątkowych dłużnika, ale również od jego chęci współpracy, sposobu przeprowadzenia egzekucji oraz skuteczności i sprawności komornika. Choć postępowanie komornicze czasem może skończyć się już po miesiącu, nierzadko zdarza się, że przedłuża się do roku, a nawet kilku lat.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo