Oddłużanie chwilówek

Oddłużanie chwilówek jest procesem prowadzącym do ich uregulowania w sposób możliwy do spłaty dla pożyczkobiorcy. Podstawowy cel dotyczy niedopuszczenia do egzekucji komorniczej w przypadku pożyczkobiorców już borykających się ze spłatą pożyczki, których sprawy przejęła windykacja. Oddłużanie chwilówek to także każda inna forma pomocy zadłużonym w pozbyciu się nadmiernych zobowiązań i dotycząca takich aspektów jak:

  • konsolidacja chwilówek,
  • zawarcie ugody z pożyczkodawcą czy ostatecznie oddłużenie przez upadłość konsumencką

Na czym polega skuteczne oddłużanie chwilówek?

Skuteczne oddłużanie chwilówek polega na tworzeniu spersonalizowanego planu spłaty, negocjacjach z wierzycielami w sprawie zmiany warunków spłaty oraz unikaniu dodatkowych pożyczek.

Chwilówki, choć bywają pomocne, mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie prowadzące do spirali długów. Głównie z uwagi na fakt, że konieczność spłaty zadłużenia w całości dla osób w trudnej sytuacji finansowej jest często nierealna. I powoduje zaciągnięcie kolejnej pożyczki na spłatę pierwszej. Każde kolejne zobowiązanie generuje z kolei coraz większe koszty, prowadząc do pętli zadłużenia.

Ponadto często zdarza się, że umowy dotyczące chwilówek są niekorzystne dla pożyczkobiorcy i mogą nawet zawierać klauzule niedozwolone. Dlatego, gdy pojawią się już pierwsze problemy ze spłatą zobowiązań, należy wdrożyć proces oddłużania.

Co obejmuje pomoc w oddłużaniu chwilówek?

Proces oddłużania chwilówek obejmuje przede wszystkim czynności prawne związane ze szczegółową analizą umowy i jej zgodności z polską literą prawa. Szczególnie w odniesieniu do zapisów dotyczących ochrony konsumenta. Ponieważ nierzadko stosowane w umowach zapisy klauzul niedozwolonych są podstawą do podważenia obowiązku regulowania zadłużenia.

W przypadku ważności umowy oddłużanie chwilówek może też przyjąć, postać negocjacji mających na celu polubowne oddłużenie ze spłatą zadłużenia w ratach możliwych do uregulowania przez pożyczkobiorcę.

Natomiast w sytuacji, gdy powyższe metody nie przyniosą oczekiwanych efektów, pomoc prawna może sprowadzać się do możliwości, jaką jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednakże jest to rozwiązanie ostateczne stosowane w przypadku osoby zadłużonej w stopniu przekraczającym możliwość spłaty zadłużenia.

Jakie są możliwe polubowne opcje oddłużania chwilówek?

Polubowne formy obejmujące oddłużenie chwilówek należą do najbardziej komfortowych dla dłużników rozwiązań. I dotyczą takich opcji jak:

  • pomoc osobom zadłużonym w zawarciu ugody, w której instytucja finansowa umożliwia spłatę zobowiązania w ratach.
  • Negocjacje z wierzycielami prowadzące finalnie do zgody na odroczenie terminu spłaty zadłużenia.
  • Pomoc obejmującą zmniejszenie wysokości zobowiązania lub umorzenia części zadłużenia.

W przypadku osób, które mają kilka różnych chwilówek i dopiero zaczynają borykać się z płynnością finansową, ale mają dobrą historię kredytową, jedną z możliwych form ratunku jest opcja konsolidacji zobowiązań w jedno. Ze spłatą w ratach możliwych do terminowego regulowania.

W przypadkach, gdy polubowne próby nie przyniosły oczekiwanych efektów i firma pożyczkowa wszczęła procedury windykacyjne, a zwłaszcza gdy doszło już do egzekucji komorniczej, jedną z najlepszych metod na odzyskanie spokoju może okazać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej na drodze sądowej.

Upadłość konsumencka umożliwia całkowite wyjście z długów. Jednakże wiąże się objęciem majątku Upadłego przez Syndyka Masy Upadłości, który we współpracy z dłużnikiem dąży do zamknięcia postępowania upadłościowego skutkującego bardzo często pełnym oddłużeniem. Jest ono możliwe do uzyskania po złożeniu do sądu wniosku o sądowe umorzenie wierzytelności bez realizacji harmonogramu spłat. Rozwiązanie tego typu jest możliwe, gdy sytuacja finansowa dłużnika uniemożliwia nawet symboliczną spłatę zobowiązań. Jest ona jednak rozwiązaniem ostatecznym stosowanym, gdy wszelkie inne metody zawiodły, a dłużnik podlega egzekucji komorniczej.

Należy również pamiętać, że upadłość konsumencka źle wpływa na historię kredytową, niemalże uniemożliwiając uzyskanie pożyczki w przyszłości.

Dla kogo oddłużanie chwilówek to dobry pomysł?

Bez względu na formę pomocy oddłużanie chwilówek jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich mających problemy finansowe z tytułu nadmiernego zadłużenia. Przede wszystkim pozwala na odzyskania spokoju. Umożliwia też powrót do sytuacji, w której budżet domowy pozwala na normalne funkcjonowanie i terminowe regulowanie rachunków.

Oddłużanie chwilówek jest szczególnie wskazane w przypadku osób, którym komornik sądowy zajął wynagrodzenie i konto bankowe. Uniemożliwiając tym samym normalne zarządzanie finansami, co finalnie może blokować możliwość terminowej spłaty innych zobowiązań.

Jakie korzyści przynosi oddłużanie z chwilówek?

Oddłużanie chwilówek nie jest prostym zadaniem. Jednakże proces te wiąże się z wymiernymi korzyściami dla osób w patowej sytuacji. Zadłużony ma przede wszystkim perspektywy, by w ramach przepisów prawa zamienić spiralę zadłużenia na możliwość spłaty długu w ratach dostosowanych do możliwości finansowych.

Oddłużanie chwilówek wpływa też na płynność finansową dłużnika, dzięki czemu przestaje on się zmagać z problemami finansowymi. Znacznej redukcji ulega też poziom przewlekłego stresu związanego z zadłużeniem, co prowadzi do odzyskania równowagi psychicznej.

Ponadto oddłużanie umożliwia systematyczne oszczędzanie, dzięki czemu uzbierane środki finansowe mogą tworzyć „poduszkę finansową” niosącą poczucie bezpieczeństwa.

Wartością dodaną jest też poprawa relacji z wierzycielami. Jednakże z uwagi na fakt, że oddłużanie z chwilówek nie jest prostą sprawą, pomoc doświadczonego prawnika może być nieoceniona.

Przeczytaj również:

5/5 - 1 liczba głosów

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: