Odpowiedź na wezwanie do zapłaty: Wzór

Wezwanie do zapłaty to jeden z pierwszych kroków windykacji miękkiej. Ma ono na celu przypomnienie o konieczności uregulowania przeterminowanego zobowiązania. W świetle aktualnych przepisów, w niektórych przypadkach wierzyciel może, ale nie musi, wysyłać do dłużnika wezwania do zapłaty. Jeśli jednak je otrzymasz – warto albo od razu uregulować należności, albo odpowiedzieć na otrzymane wezwanie pisemnie. Jest to szczególnie ważne, gdy nie zgadzasz się z kwotą wskazaną w treści wezwania, lub chcesz podjąć dialog z wierzycielem i np. rozłożyć zadłużenie na raty.

Odpowiedzieć na wezwanie można pisemnie, telefonicznie lub mailowo. W każdym wypadku ustalenia między dwiema stronami będą wiążące – z tą uwagą, że po przeprowadzonej rozmowie, warto poprosić o jej podsumowanie np. w formie wiadomości e-mail. Wiedz, że otrzymanie wezwania do zapłaty nie rodzi żadnych konsekwencji prawnych – warto o tym pamiętać! Jest to typowy krok podejmowany przez firmy, którym zależy w pierwszej kolejności na polubownym odzyskaniu pieniędzy.

Wzór odpowiedzi na wezwanie do zapłaty

Niestety nie ma idealnego szablonu odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, który sprawdzi się w każdej sytuacji. Dlatego poniżej zamieszczamy przykładowy wzór, który możesz wykorzystać do przygotowania odpowiedniego odwołania dopasowanego do Twojej sytuacji.

Wzór wniosku w wersji DOC

Jeśli uznajesz dług i planujesz go spłacić, ale Twoja sytuacja finansowa nie pozwala na szybki zwrot pełnej kwoty, w odpowiedzi zawrzyj swoją propozycję spłaty, argumentując ją sytuacją, w której się znajdujesz. Wiele firm przychylnie rozpatruje tego rodzaju wnioski, ponieważ tak naprawdę w niczyim interesie jest potęgowanie kosztów  wierzytelności i kierowanie sprawy do sądu.

Co powinna zawierać odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Typowa odpowiedź na wezwanie do zapłaty powinna zawierać:

  • tytuł ze wskazaniem, na jaki dokument odpowiadasz;
  • datę i miejscowość, w której sporządzone zostało pismo;
  • informację dla wierzyciela, dotyczącą tego, w jaki sposób chcesz rozwiązać problem;
  • dane kontaktowe (np. numer telefonu) jeśli chcesz polubownie zakończyć sprawę;
  • prośbę, jeśli takową chcesz wystosować;
  • Twój podpis.

Pamiętaj, że odpowiadając na wezwanie, swoje pismo/telefon/maila kierujesz zawsze do nadawcy, którym w procesie windykacyjnym nie zawsze jest wierzyciel. Wiele firm dość sprawnie decyduje się na przekazanie długu w obsługę zewnętrznej firmy windykacyjnej. Jeśli nadawcą monitu jest podmiot inny niż wierzyciel – skieruj odpowiedź na wezwanie do zapłaty do nadawcy, opcjonalnie z kopią do wierzyciela.

Czy trzeba odpowiadać na bezpodstawne wezwanie do zapłaty?

Tak naprawdę to, czy odpowiesz na wezwanie do zapłaty, czy nie – zależy od Ciebie. Jeśli chcesz spłacić swój dług – warto podjąć kontakt z wierzycielem. Jeśli liczysz się z tym, że sprawa trafi do sądu – otrzymanie wezwania do zapłaty nie zobowiązuje Cię do odpowiedzi. Są jednak sytuacje, w których musisz na takie pismo zareagować.

Koniecznie odpowiedź na wezwanie do zapłaty, jeśli z jakichkolwiek przyczyn jest ono bezzasadne lub nie dotyczy Ciebie! Reaguj zwłaszcza w sytuacji, gdy wierzyciel wezwał Cię do zapłaty należności które: uległy przedawnieniu, zdążyłeś już uregulować, lub też są bezpodstawne. Wówczas należy wysłać do wzywającego odpowiedź z precyzyjnym i szczegółowym wyjaśnieniem. Mogło bowiem dojść do wyłudzenia pożyczki, kredytu lub zawarcia innych umów z wykorzystaniem Twoich danych przez osoby postronne!

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Może zdarzyć się tak, że otrzymane wezwanie do zapłaty jest jeszcze lub już -nieważne. Z taką sytuacją masz do czynienia, kiedy otrzymasz wezwanie tuż po spłacie zobowiązania, co zdarza się często, gdy wezwanie wysyłane jest automatycznie, bez wcześniejszej weryfikacji stanu zadłużenia. Brak podstaw do realizacji wezwania ma również osoba, która nie jest dłużnikiem – jednak taką sytuację warto wyjaśnić z podmiotem, który wysłał ponaglenie.

W Polsce samo otrzymanie wezwanie do zapłaty nie rodzi skutków prawnych. Inaczej jest jednak w sytuacji, w której dłużnik otrzymuje sądowy nakaz zapłaty. Warto jednak działać i podejmować kontakt z wierzycielem jeszcze na etapie polubownego postępowania windykacyjnego. Może to pomóc w uniknięciu kosztownej procedury egzekucyjnej.

4.1/5 - 21 liczba głosów

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: