Odstąpienie od umowy chwilówki pożyczki kredytu – wzór

Zbyt pochopnie podjąłeś decyzję o chwilówce lub pożyczce i chciałbyś się z niej wycofać? Spokojnie na odstąpienie masz aż 14 dni! W jaki sposób tego dokonać? Już to wyjaśniamy! Udostępniliśmy również bezpłatny wzór odstąpienia od umowy pożyczki chwilówki.

Ustawa o kredycie konsumenckim

Twoja sytuacja finansowa uległa poprawie lub też znalazłeś lepszą ofertę? Życie zaskakuje nas na każdym kroku i to, co wcześniej wydawało nam się najlepszą decyzją, kolejnego dnia urasta do rangi poważnego problemu. Zwłaszcza gdy, w grę wchodzi nasza stabilizacja finansowa. Każdy z nas ma prawo do podjęcia nie do końca przemyślanej decyzji o wzięciu kredytu lub pożyczki. Co na szczęście nie oznacza “końca świata” bowiem zgodnie z polskim prawem, można zawsze odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Zarówno banki, SKOK-i, jak i firmy pożyczkowe, które udzielają kredytów bądź chwilówek, muszą podporządkować swoje działania ustawie o kredycie konsumenckim (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim).

W specyfice kredytów konsumenckich leży to, że są one udzielane wyłącznie konsumentom, a ustawa nie tylko nadaje wiele praw, ale również chroni interesy kredytobiorców i pożyczkobiorców (w zakresie ustalania kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych).

Przy czym, aby pożyczkę można było nazwać kredytem konsumenckim musi być ona objęta oprocentowaniem i innymi kosztami oraz umową pisemną. W związku z czym, w definicji kredytu konsumenckiego mieszczą się te krótkoterminowe oraz pożyczki ratalne. W przypadku zarówno kredytu, jak i chwilówki ważne jest to, aby kwota każdego z nich nie przekroczyła 255.550 zł lub jej równowartości w walucie obcej.

Wybór kredytu czy pożyczki nie jest prosty

Wśród tylu produktów finansowych, oferowanych nam przez banki i instytucje pozabankowe, nietrudno jest o błędną decyzję. Obecnie w Polsce jest 28 banków, 27 SKOK-ów oraz przeszło 400 firm pożyczkowych. Więc, jak widać jest w czym przebierać. Jednak tak zróżnicowana oferta, może być powodem trudności, z wyborem kredytu lub pożyczki dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Dlatego też, jeśli pożyczkobiorca nie ułatwi sobie zadania korzystając np. z rankingu chwilówek, może okazać się, że za wybraną przez siebie pożyczkę zapłaci więcej niż się tego spodziewał (o co naprawdę nietrudno). A przecież nikt z nas, nie chciałby doświadczyć tak nieprzyjemnej niespodzianki na własnej skórze?

Odstąpienie od umowy chwilówki, pożyczki, kredytu

Każdy konsument ma to zagwarantowane przez ustawą o kredycie konsumenckim, zgodnie z którą, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania. Jednak zawsze przypominamy o tym, żeby przed podjęciem decyzji o nowym zobowiązaniu, dokładnie zapoznać się zarówno z umową kredytową/pożyczkową, jak i dołączoną do niej tabelą opłat. Na tym nie koniec, bowiem równie istotne jest sprawdzenie opinii dotyczących wybranego przez siebie pożyczkodawcy, jak i szczegółowe przeanalizowanie tego, czy Twój budżet jest na pewno w stanie wytrzymać kolejne obciążenie finansowe.

Wracając do samego odstąpienia od umowy, to każda instytucja oferująca kredyty i pożyczki ma obowiązek poinformować Cię o takim prawie. Jednak to nie wszystko, ponieważ do umowy powinien być również dołączony wzór odstąpienia od niej, na wypadek gdybyś się rozmyślił, czy zmienił zdanie (przy czym nie musisz podawać przyczyn swojej odmownej decyzji). W związku z tym, jeśli wydaje Ci się, że umowę podpisałeś za szybko i pod wpływem impulsu, to nic straconego, wystarczy tylko odstąpić od umowy, ale jak?

W jaki sposób odstąpić od umowy chwilówki, pożyczki, kredytu?

Na szczęście to nic skomplikowanego i czasochłonnego. Otóż wystarczy jedynie złożyć odpowiednie oświadczenie, ale bez obaw, nie będziesz musiał tworzyć go od podstaw, ani szukać wzoru po “bezkresach” Internetu. Ponieważ, jak już zaznaczyliśmy to wcześniej, każdy podmiot udzielający kredytów i pożyczek musi wręczyć klientowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli go zgubiłeś, to na dole naszego artykułu znajdziesz wzór odstąpienia od umowy chwilówki, pożyczki, kredytu.

Co powinno znaleźć się w odstąpieniu od umowy? Na pewno w prawidłowo skonstruowanym dokumencie jest to:

 • nazwa podmiotu udzielającego kredytu / pożyczki,
 • adres korespondencyjny banku / SKOK-u / firmy pożyczkowej;
 • wyznaczone miejsce na wpisanie danych kredytobiorcy (imienia, nazwiska, nr PESEL lub serii ddowodu, nr paszportu, adresu zamieszkania, nr telefonu, e-mail);
 • miejsce na wpisanie numeru umowy kredytowej/numeru pożyczki.

Przy tym oświadczenie takie składa się (w przypadku kredytu) w oddziale banku, u pośrednika kredytowego lub też przesyła na adres instytucji bankowej. Natomiast jeśli skorzystałeś z usług firmy pożyczkowej, to wystarczy, że wypełnisz dołączony do umowy wzór oświadczenia, a następnie wyślesz go, na wskazany przez pożyczkodawcę adres stacjonarny lub elektroniczny.

Jednak, zawsze staraj się wybierać taki rodzaj listu, aby możliwe było potwierdzenie jego nadania oraz ewentualne zwrotne potwierdzenie jego odbioru. Ponieważ ostrożności nigdy nie za dużo i lepiej zawczasu zapobiegać sytuacjom, kiedy mogą pojawić się wątpliwości kredytodawcy, dotyczące ustalenia dnia wystosowania wniosku o odstąpieniu od umowy (których powodem może np. być nieczytelny stempel pocztowy).

Pamiętaj: jeśli wysyłasz odstąpienie od umowy pożyczki, chwilówki czy kredytu za pomocą poczty, to bieg ważności liczony jest po stemplu pocztowym!

Czy odstąpienie od umowy wiąże się z jakimiś kosztami?

Tutaj dobra wiadomość, dla każdego kto zdecyduje się na taki krok.

Jeżeli w ciągu 14 dni od podpisania umowy kredytu lub pożyczki, odstąpisz od niej, nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów. Musisz jednak zwrócić całą pożyczoną kwotę i odsetki, które naliczono od momentu wypłaty pieniędzy do dnia ich zwrotu. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, masz 30 dni na spłatę zadłużenia. A co stanie się gdy przekroczysz ten termin? Wówczas Twoje oświadczenie będzie traktowane jako bezskuteczne. Czyli tłumacząc jaśniej, będziesz musiał spłacić zaciągnięty kredyt lub chwilówkę zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

W związku z tym, jeśli zauważyłeś, że nowe zobowiązanie nie jest dla Ciebie korzystne, bądź też nie potrzebujesz już finansowego wsparcia, to nie czekaj z tym do ostatniej chwili! Ponieważ im wcześniej dopełnisz niezbędne formalności i prześlesz wniosek o odstąpieniu od umowy, tym większa szansa na to, że w przypadku jakichkolwiek pomyłek, czy innych utrudnień, zmieścisz się w ustalonym terminie.

Co należy uregulować decydując się na odstąpienie od umowy kredytu lub chwilówki?

Jak już ustaliliśmy, odstąpienie od umowy chwilówki/pożyczki/kredytu nie grozi żadnymi, dodatkowymi konsekwencjami. Ponieważ ani bank, ani firma pożyczkowa nie mają prawa nałożyć na Ciebie, z tego tytułu, żadnej kary czy prowizji. Instytucje finansowe nie mogą żądać od swoich klientów tzw. odstępnego, które często pojawia się przy okazji odstępowania od innych rodzajów umów. Również przez fakt, że dzięki tej czynności, chcesz przywrócić sytuację sprzed jej zawarcia, to Twój kredytodawca ma obowiązek zwrócić ci opłaty i prowizje, które pobrał z tytułu udzielenia kredytu lub pożyczki.

Jednak nie oznacza to, że odstępując od umowy, nie będziesz musiał spełnić pewnych zobowiązań wobec kredytodawcy. Na pewno jednym z nich jest oddanie całego pożyczonego zobowiązania (za jednym razem) wraz z odsetkami naliczonymi za czas korzystania z pieniędzy oraz innych kosztów, które instytucja finansowa zdążyła ponieść w związku z daną umową. Ponieważ każdy, następny dzień, w którym dysponujesz pożyczonymi pieniędzmi generuje kolejne koszty. Tak więc, innej wysokości zwrot będzie należał się firmie pożyczkowej po 2 dniach od podpisania umowy pożyczkowej, a inny już po 20 dniach. Dlatego też, bardziej opłacalne jest, jak najszybsze załatwienie niezbędnych formalności.

Zanim do tego przejdziesz sprawdź, ile musisz oddać!

W jaki sposób to zrobić? Żeby uniknąć zbędnych nieporozumień, co do kwoty zwrotu, najlepiej jak wcześniej skontaktujesz się z bankiem/SKOK-iem/firmą pożyczkową w celu uzyskania kalkulacji kwoty do oddania z rozbiciem jej na poszczególne czynniki. Ponieważ może być ona różna, ze względu na ilość dni, które upłynęły od podpisania umowy.

Warto tu dodać, że zgodnie z art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, niektóre nakłady ponoszone przez konsumenta nie są wliczane do kosztu kredytu. Co to oznacza? Otóż to, że nie uwzględnia się ich przy wyliczaniu jego całkowitego kosztu, a należą do nich przede wszystkim opłaty notarialne ponoszone przez konsumenta. Wbrew pozorom nie dotyczą one wyłącznie kredytów hipotecznych (w których przypadku mamy także 14 dni na odstąpienie od umowy), ale także ustanowienia innych zabezpieczeń albo dobrowolnego poddania się egzekucji aktem notarialnym.

Zwrot uiszczonych kosztów

Uruchomienie kredytu konsumenckiego może być uzależnione od wniesienia przez klienta określonych opłat. Toteż, jeśli poniosłeś koszty w związku z przyznaniem kredytu czy pożyczki, kupując np. ubezpieczenie, to możesz oczekiwać tego, że instytucja finansowa rozliczy się z Tobą. W końcu zobowiązuje ją do tego ustawa. Wyjątkiem są opłaty notarialne i przygotowawcze, których niestety już nie odzyskasz. Natomiast jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, czy możesz liczyć na zwrot środków, to skontaktuj się z konsultantem firmy, który na pewno udzieli Ci wyczerpującej odpowiedzi dotyczącej tego właśnie tematu.

Zgodnie z ustawą, instytucja finansowa ma 14 dni, aby zwrócić Ci pieniądze. A co jeśli tak się nie stanie? Oczywiście może zdarzyć się, że firma pożyczkowa, w której zdecydowałeś się na chwilówkę będzie próbowała “wymigać się” ze swojego obowiązku lub też przedstawi dodatkowe koszty pożyczki, czy wydłuży termin na ich oddanie. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK).

Czy odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu jest jednoznaczne z rezygnacją ubezpieczenia?

Banki chętnie sprzedają swoje produkty finansowe opakowane w szereg dodatkowych usług i rozwiązań. Jakże często, klient wnioskujący o kredyt słyszy o tym, że do wypłaty środków niezbędne będzie mu konto osobiste, a dzięki karcie kredytowej obniży oprocentowanie kredytu? Zasypywanie klienta sporą ilością dodatkowych produktów nie jest sprzeczne z działalnością banków, o ile dopasowane są one do jego bieżących potrzeb. Wyjątkiem jest tutaj kredyt hipoteczny, ponieważ obowiązująca od 22 lipca ustawa o kredycie hipotecznym, nakazuje by klient został poinformowany o jego dostępności bez korzystania z produktów dodatkowych.

Ubezpieczenie kredytu jest dobrowolne, ale banki często tak konstruują umowę, żeby zaciągnięcie zobowiązania bez ubezpieczenia było dla kredytobiorcy kosztowniejsze. Dotyczy to zwłaszcza ubezpieczenia kredytu na wypadek śmierci, lub wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu. Jednak odstępując od umowy kredytowej, odstępujemy również od usług dodatkowych, w tym i od umowy ubezpieczenia kredytu.

Odstąpienie od umowy a wypowiedzenie umowy

Często pojęcia te używane są zamiennie, a to duży błąd! Bowiem odstąpienie od umowy to zupełnie coś innego niż jej wypowiedzenie. Gdzie zatem tkwi ta różnica? Otóż odstąpienie przywraca stan sprzed zawarcia umowy, czyli w świetle prawa umowa taka nie została zawarta. Natomiast wypowiedzenie nie przywraca stanu sprzed zawarcia umowy, a skutki zawartej umowy są obowiązujące. Więcej o wypowiedzeniu przeczytasz w naszym artykule: Wypowiedzenie umowy chwilówki pożyczki.

Uwaga: pomylenie tych dwóch pojęć może nieść dla Ciebie wiele, negatywnych konsekwencji!

4.2/5 - (24 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU:

 • I
  Informacje
  19.08.2015, 17:50

  Macie jakieś dobre informacje o tym jak to badziewie wypowiedzieć skutecznie i czy nie doliczą opłat za to w późniejszym czasie? Wziąłem ją tydzień temu i teraz wole zrezygnować, nie wiem czy mam zapłacić czy coś takiego jak 14 dniowy okres wypowiedzenia obowiązuje i w przypadku tych pożyczek?

 • S
  Stefanik
  27.10.2015, 18:19

  Mi Vivus i Wonga nie wysłały umowa drogą pocztową, to znaczy że obowiazuje przy kazdorazowym zawarciu umowy 14 dniowy termin wypowiedzenia

 • J
  Jacek
  01.02.2016, 14:12

  Hej. Mam taki oto problem. Wziąłem chwilówkę na 1500 zł. Po 10 dniach wypowiedziałem umowę przesyłając list polecony na adres firmy tak jak chcą w umowie. Firm aniby każe mi teraz spłacić cały dług w 3 dni. Czy to jest zasadne? Powołują się na umowę, ale z tego co piszecie to czas wg ustawy jest na to 30 dni. Zatem co mam robić? Czy mam 30 dni na spłatę, ewentualnie + odsetki ustawowe za te 30 dni czy może i bez tych odsetek? A co się stanie jeśli w tych 30 dniach nie spłacę całej chwilówki. Czy wypowiedzenie umowy jest zasadne czy mogą mi jej nie wypowiedzieć i naliczać odsetki? Czy nie ma mowy w ustawie o tym, że wypowiedzenie trzeba przyjąć i dać do informacji o tym czy zostało zatwierdzone czy nie. A może brak odzewu oznacza, że wypowiedzenie umowy jest przyjęte? Proszę o rozjaśnienie większej ilości wątpliwości.

 • M
  MarcelBD
  25.06.2016, 18:30

  Drogi Jacku ustawa mówi o 30 dniach, firmy będą próbowały wymusić wcześniejszą spłatę, ale nie mają prawa obciążać Cię dodatkowymi kosztami poza tymi z tytułu 30 dni, nic się nie bój.

 • p
  problem
  31.08.2016, 17:31

  Ja mam gorszy problem. Dzisiaj mija termin spłaty mojej kolejnej pożyczki w vivusie. I wszystko było spoko, a tu nagle pieniądze które miałem mieć na spłate otrzymam w kilku ratach poczynając od przyszłego miesiąca. Mowa tu o 5000 pln. Co robić ?

 • k
  klinet
  22.11.2017, 16:23

  Czy jak wziąłem pożyczkę 800 zł i odstąpię od umowy 800 zł, to tyle spłacę?

 • D
  Doświadczona
  24.04.2018, 22:41

  Przestańcie. Chwilówki nie mają żadnych zasad. Piszą monituja straszą a tak naprawdę nie mają innego wyjścia. Mi prawnik napisał umowy wypowiedzenia i do tego pismo ze nie stać mnie na spłatę całości i będę splacac w ratach po 50 zł miesięcznie. Rozwiązanie umowy nastąpiło i też mi kazali w 30 dni spłacić. Olałam ich I tak umowa rozwiązana a ja nie spłacałam rat. Nawet po 50 zł po 4 latach z kwoty 800 zrobiło się 1000 bo te odsetki po rozwiązaniu umowy są dużo niższe niż jak umowy nie rozwiazecie. Oni nie mają żadnych zasad i wy macie prawo też ich nie mieć. Oddajecie jak wam pasuje a oni nie mają wyjścia!

 • A
  Adam
  05.11.2018, 08:36

  Ten artykuł ma na celu zniechęcić do odstąpienia od umowy. Wielokrotnie odstepowalem od umowy i nigdy nie ponosilem zadnych opłat, tylko odsetki ustawowe które są extremalnie niskie.

 • B
  Basia46
  19.07.2019, 08:22

  interesuje mnie odstąpienie od umowy pożyczki bo planuję to dziś zrobić, nie wiem ile poniosę opłat. oby nie było ich zbyt wiele.

 • t
  tuli
  21.08.2019, 11:43

  zaciągnęłam pożyczkę w kuki odstąpienie od umowy okazało sie byc moim ratunkiem przed ogromnymi odsetkami.. nie wiem jak mogłam nie doczytać umowy przed jej podpisaniem