Oświadczenie o dochodach – kiedy?

Starając się o kredyt w banku, z pewnością zostaniesz poproszony o zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę. Może to być szczególnie kłopotliwe dla Ciebie, jeśli nie posiadasz stałego źródła dochodu lub szybko potrzebujesz gotówki i nie masz czasu na zbędne formalności. Czy masz możliwość w inny, bezpieczny sposób zdobyć niezbędne fundusze? Oczywiście, że tak! Wystarczy, że skorzystasz z bogatej oferty firm pozabankowych – wiele z nich posiada bowiem w ofercie pożyczki na oświadczenie o dochodach.

Oświadczenie o dochodach – kiedy może być potrzebne?

Zazwyczaj do wykazania tego, że osiągasz określone dochody, potrzebne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów. Wymagają tego szczególnie urzędy i różnego rodzaju instytucje. Najczęściej, jednym z nich, jest zaświadczenie o zarobkach wydawane przez pracodawcę. Poproszony możesz być o nie starając się o kredyt w banku, zakupy na raty, czy nawet zapisując dziecko do żłobka lub przedszkola. Jednak nie każdy posiada umowę o pracę lub też nie ma czasu czekać na wydanie zaświadczenia o zarobkach, które w zależności od konkretnej firmy, może wynieść nawet do 30 dni!

Na szczęście, czasami do załatwienia niezbędnych spraw wystarczy jedynie oświadczenie o dochodach. Może ono np. stanowić niezbędny załącznik do wniosku o stypendium socjalne (w przypadku studentów) lub też gdy zdecydujesz się na skorzystanie z chwilówki online. Oświadczenie o dochodach znacznie skraca cały proces ubiegania się o produkty finansowe, oferowane przez firmy pożyczkowe. Instytucje pozabankowe w pełni to akceptują, ponieważ brak umowy o pracę nie oznacza wcale tego, że pożyczkobiorca nie posiada innego źródła dochodu. Może bowiem pracować sezonowo za granicą lub też prowadzić usługi remontowo-budowlane. Dzięki czemu, nie będzie miał problemów, z uregulowaniem swojego, nowego zobowiązania.

Jak widać, brak zaświadczenia o zarobkach, nie stanowi już żadnego utrudnienia w zdobyciu dodatkowej gotówki. Jednak ważne jest, aby w oświadczeniu o zarobkach widniały wyłącznie prawdziwe informacje! W innym przypadku zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej!

Oświadczenie o dochodach i zaświadczenia o dochodach – jakie różnice?

Bardzo często oświadczenie o dochodach mylone jest z zaświadczeniem o zarobkach lub nawet obie nazwy używane są zamiennie, a to duży błąd! Wszystkie instytucje finansowe dużą wagę przywiązują do prawidłowego nazewnictwa, gdyż od tego zależy to, czy ich klient wysokość swoich dochodów jedynie zadeklaruje, czy też może oficjalnie je potwierdzić. Dla banków szczególnie ważna jest zdolność finansowa potencjalnego kredytobiorcy, na którą wpływ ma nie tylko wysokość oraz źródło dochodów, ale również okres ich uzyskiwania i regularność.

Biorą one pod uwagę możliwe do udokumentowania wpływy z wynagrodzenia (za pracę, z prowadzonej działalności gospodarczej, emerytury, czy bezterminowej renty). Natomiast w żadnym wypadku nie uwzględnią np. pracy “na czarno”. W związku z tym, tak ważne jest przy ubieganiu się o kredyt, przedstawienie zaświadczenia o zarobkach wydanego przez pracodawcę, które jest jednym z elementów służących do oceny zdolności kredytowej.

Firmy pożyczkowe, mają co do kwestii przyznawania chwilówek, trochę mniej restrykcyjne podejście. Chcąc ułatwić dostęp do swoich produktów, jak najszerszej rzeszy odbiorców, często wymagają od nich jedynie oświadczenia o zarobkach, proponując chwilówki na dowód. Zabieg ten znacznie skraca czas ubiegania się o pożyczkę, nawet do 15 minut! Do tego oświadczenie o zarobkach jest samodzielnie podawaną przez pożyczkobiorcę informacją dotyczącą wysokości jego dochodów. Pożyczkobiorca deklaruje je najczęściej we wniosku pożyczkowym i nie wymaga to od niego składania żadnego, dodatkowego dokumentu ze strony jego pracodawcy.

Zaświadczenie o zarobkach jest natomiast oficjalną informacją, którą musi potwierdzić przedsiębiorstwo, w którym pracuje klient firmy pożyczkowej. Jak widać, oświadczenie o zarobkach jest znacznie wygodniejszą formą informowania o swojej obecnej sytuacji finansowej. Nie tylko oszczędzasz dzięki niej sporo czasu, ale również możesz skorzystać z pożyczki, która z różnych powodów byłaby dla Ciebie niedostępna w bankach.

Oświadczenie o zarobkach – kto je wystawia?

Ze względu na to, że wiele osób posiada różne źródła dochodu, to może mieć spore problemy z ich udokumentowaniem. Na pewno jest to jeden z powodów, który sprawił, że podjęli oni decyzję o skorzystaniu z oferty firmy pożyczkowej, minimalizując tym samym, wszelkie formalności, które wymagają dużego zaangażowania z ich strony. Oświadczenie o zarobkach, które jest wymagane przez część instytucji pozabankowych, pożyczkobiorca wystawia sam.

Warto tu od razu wspomnieć o rewolucyjnej zmianie, która zaszła w urzędach, w lipcu 2011 roku. Otóż, w miejsce ponad 200 różnych zaświadczeń, odpisów oraz wypisów, przedsiębiorcy i obywatele mogą składać stosowne oświadczenia. Zgodnie z tymi przepisami, zamiast oryginałów, można przedkładać w urzędach kopie np. dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy) czy kopie odpisów aktów stanu cywilnego. Taka redukcja obowiązków administracyjnych ma ułatwić kontakt z organami administracji samorządowej i rządowej. Jednak nadal, wiele osób, woli składać zaświadczenia o dochodach, po to, aby uniknąć poświadczenia nieprawdziwego stanu rzeczy, do którego może dojść nawet nieumyślnie.

Jak wygląda oświadczenia o dochodach przy składaniu wniosku pożyczkowego?

Udokumentowanie dochodu jest zazwyczaj konieczne w sytuacji, gdy klient zainteresowany jest kredytem lub pożyczką na wyższe sumy. Natomiast w przypadku chwilówek online, o wysokości do kilku tysięcy złotych, najczęściej jest to już zbędne. Wystarczy jedynie wpisać specjalne oświadczenie we wniosku pożyczkowym, w którym zawarte będą informacje dotyczące dochodów i ich źródła. Czasami zdarza się, że firma pożyczkowa, nie jest do końca przekonana, co do wiarygodności swojego, potencjalnego klienta i może wtedy poprosić również o przekazanie dodatkowych dokumentów.

Jak wygląda oświadczenie o dochodach przy składaniu wniosku pożyczkowego? Zazwyczaj nie stanowi ono osobnego dokumentu, a jedynie kilka dodatkowych rubryk, które trzeba uzupełnić. Pożyczkodawcę interesuje przede wszystkim wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz regularne wydatki, które są ponoszone. Czyli jest to utrzymanie gospodarstwa domowego oraz takie zobowiązania jak np. alimenty, zakupy na raty oraz inne kredyty bądź pożyczki. Dodatkowo należy wskazać źródło dochodów, wpisując firmę, w której pracujesz, jej NIP oraz REGON. Niezbędne jest także określenie formy współpracy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne).

Jednak tu od razu zaznaczamy, że każdy pożyczkobiorca zobowiązany jest do przekazywania wyłącznie prawdziwych informacji, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu weryfikacyjnego. Ponieważ chwilówka online może zostać udzielona tylko osobie posiadającej zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Fałszywe oświadczenie o dochodach – co Ci grozi?

Firmy pożyczkowe liczą się z ryzykiem, że pożyczkobiorca zamieści w oświadczeniu o zarobkach nieprawdziwe dane, czy to na temat swojego pracodawcy, czy uzyskiwanych dochodów. Jest to jeden z czynników, mający wpływ na koszty pożyczki, które są wyższe niż w przypadku kredytów udzielanych przez banki. Te ostatnie wymagają zaświadczenia o zarobkach, będącego rzetelnym dokumentem wystawianym przez pracodawcę kredytobiorcy. Istnieje w nim zapis nakładający sankcje prawne, gdy podane w nim dane okażą się fałszywe. Raczej mało prawdopodobne, by jakakolwiek firma, pozwoliła sobie na fałszowanie tak ważnych dokumentów.

Natomiast inaczej sprawa może przedstawiać się w przypadku oświadczenia o zarobkach, które wypisywane jest osobiście przez pożyczkobiorcę. Przy czym, nie zawsze może mieć on złe zamiary, czasami przyczyną wpisania nieprawdziwych danych jest zwykłe roztargnienie lub pomyłka. Tak, czy owak, składa on oświadczenie na blankiecie, w którym zawarte jest pouczenie o grożącej odpowiedzialności karnej (nie cywilnej), za złożenie fałszywego oświadczenia o dochodach w celu uzyskania pożyczki.

Jest to przestępstwo, określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny art. 297 par. 1, które mówi o tym, że jeżeli ktoś, ubiegając się o kredyt lub pożyczkę dla siebie albo kogoś innego w banku, lub w firmie pożyczkowej, przedstawia przerobiony, podrobiony, nierzetelny albo poświadczający nieprawdę dokument, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W z związku z tym, najlepiej dla własnego dobra i uniknięcia kary lub grzywny, podawać w oświadczeniu o zarobkach wyłącznie prawdziwe informacje!

5/5 - (2 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: