Podałem pożyczkodawcy nieprawdziwe dane — co mi grozi

Aktualizacja: 2019-07-18
Data publikacji: 2018-05-22
Autor: Redakcja
Ocena: 4.18
(ilość ocen: 34)

Większość instytucji udzielających szybkich pożyczek pozabankowych nie wymaga od swoich klientów dostarczania skanu dowodów osobistych, dokumentów z zakładu pracy czy dodatkowych zaświadczeń. Wypełniając wniosek pożyczkowy, każdy wnioskujący może więc wpisać w jego treści to, co chce. I przynajmniej w teorii — nie muszą to być wcale informacje zgodne z prawdą. W artykule sprawdzimy, co grozi osobie, która podała pożyczkodawcy nieprawdziwe dane. Podpowiemy również, czy można otrzymać chwilówkę na fałszywe personalia.

Jedną z głównych zalet popularnych chwilówek jest stosowana przez większość pożyczkodawców uproszczona procedura badania zdolności kredytowej. Czym jest w praktyce? Badając zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania, pozabankowi pożyczkodawcy ograniczają swoje działania do niezbędnego minimum. Nie wymagają więc od wnioskujących dostarczania zaświadczeń o wysokości i źródle dochodów, wyciągów z konta bankowego czy innych dokumentów, potwierdzających wpływy. Aby pożyczyć pieniądze, wystarczy jedynie dowód osobisty, konto w banku oraz telefon komórkowy.

Mniej formalności — większe pole do nadużyć?

Czy stosowanie uproszczonej procedury badania zdolności do spłaty może sprzyjać nadużyciom? Zdecydowanie tak. Biorąc pod uwagę fakt, że podczas wypełniania wniosku pożyczkobiorca deklaruje kwotę i źródło miesięcznych wpływów, nie potwierdzając tego stosownymi dokumentami, może wpisać w okienka formularza… dokładnie to, co chce. Choć niektórzy pożyczkodawcy zastrzegają sobie prawo do kontaktu z pracodawcą celem potwierdzenia wskazanych przez wnioskującego informacji, rzadko korzystają z tego przywileju.

Co, jeśli podam pożyczkodawcy niezgodne z prawdą informacje?

Podanie pożyczkodawcy niezgodnych z prawdą informacji może skutkować wieloma konsekwencjami — począwszy od wypowiedzenia umowy pożyczkowej aż po odpowiedzialność karną. W kolejnej części artykułu przyjrzymy się tej kwestii nieco bliżej.

Fałszywe dane a wypowiedzenie umowy pożyczkowej

Jeśli pożyczkodawca dowie się, że umieściłeś we wniosku niezgodne z prawdą dane, może wymówić umowę ze skutkiem natychmiastowym. Świadczą o tym zawarte w umowach pożyczkowych zapisy. I tak:

W serwisie Via SMS:

Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku Nieterminowej Spłaty Pożyczki lub podania przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych informacji lub danych. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty wszelkich pozostałych do zapłaty kwot Pożyczki, które stają się natychmiast wymagalne.

W serwisie NetCredit:

Pożyczkodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym i zażądania od Pożyczkobiorcy spłaty Pożyczki powiększonej o Prowizję oraz Odsetki w następujących przepadkach:

  • jeśli Pożyczkobiorca zalega ze spłatą Pożyczki, Prowizji lub Odsetek (w całości lub części), przez okres dłuższy niż 14 dni;
  • jeśli Pożyczkobiorca świadomie udzielił niepoprawnych informacji o sobie.

W serwisie Filarum:

Pożyczkodawca może na trwałym nośniku rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  • nieterminowej spłaty Pożyczki wraz z wymagalnymi należnościami,
  • podania przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych informacji i danych niezbędnych do jego właściwej weryfikacji i oceny zdolności kredytowej,
  • negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

Rozwiązanie Umowy z przyczyn określonych w ust. 1-3 nie wpływa na obowiązek spłaty zobowiązań Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy istniejących w chwili dokonania rozwiązania.

W Hapi Pożyczki:

W przypadku zaistnienia okoliczności świadczących, iż:
a) Klient w celu uzyskania pożyczki przedłożył fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo złożył nieprawdziwe oświadczenie mające istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki,
b) Klient zawarł Umowę w celu przestępczym, przekazując część lub całość kwoty pożyczki osobie zawierającej Umowę z Klientem w imieniu Pożyczkodawcy, lub
c) transakcja wykonywana w związku z Umową może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Pożyczkodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiedzialność karna za fałszywe oświadczenie

Zgodnie z Art. 297 osoba, która przedstawiła pożyczkodawcy fałszywe dokumenty potwierdzające dochód, lub — w przypadku pożyczek na dowód — złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega karze pozbawienia wolności. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu, lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji, lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument, albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czy można zaciągnąć pożyczkę na dane innej osoby?

Stosowanie uproszczonej procedury badania zdolności kredytowej może budzić również inne obawy. Jeśli wnioskujący może zadeklarować wyższą kwotę wynagrodzenia, czy zaciągając pożyczkę, może posłużyć się również danymi osobowymi innej osoby? Pożyczenie pieniędzy na dane innej osoby nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Nawet jeśli oszust wpisze we wniosku pożyczkowym nieprawdziwe dane osobowe, będzie musiał je potwierdzić. Aby tego dokonać, musiałby posiadać nie tylko dokładne personalia „pożyczkobiorcy”, ale również dostęp do jego konta bankowego.

Jak działa potwierdzenie tożsamości przelewem?

Przelew weryfikacyjny to metoda potwierdzenia tożsamości, która chroni interesy obu stron umowy, zapobiegając oszustwom, nadużyciom i zaciąganiu pożyczek na skradzione lub wyłudzone dane osobowe. Jego kwota jest minimalna i w zależności od firmy wynosi od 0,01 do 1 zł. Kiedy wysłane przez pożyczkobiorcę środki zasilą konto firmy pożyczkowej, możliwe będzie sprawdzenie, czy dane wnioskującego pokrywają się z personaliami właściciela rachunku bankowego. Jeśli będą identyczne, pożyczkodawca dokona analizy zdolności kredytowej i wyda decyzję. Jeśli będą odmienne, wniosek zostanie odrzucony.

Pozorne korzyści

Przyczyną wpisania we wniosku nieprawdziwych informacji jest najczęściej chęć poprawy swojej wiarygodności w oczach pożyczkodawcy. Niestety, zdobycie dodatkowej gotówki przez „przekłamanie rzeczywistości” to rozwiązanie, które na dłuższą metę zupełnie się nie sprawdzi. Warto pamiętać bowiem, że każdą chwilówkę trzeba będzie spłacić. Jeśli nie posiadasz wystarczających środków, by uregulować swoje zobowiązanie, narażasz się na długofalowe, często bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Opóźnienia w spłacie pożyczki mogą skutkować nie tylko procedurą windykacyjną i naliczeniem odsetek karnych, ale również postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo