Poradnik o długach, windykacjach i egzekucjach

Niespłacenie chwilówki może mieć poważne konsekwencje finansowe i prawne, łącznie z postępowaniem sądowym i egzekucją komorniczą. Staramy się na bieżąco wyjaśniać, jak wygląda ściąganie takich należności od strony prawnej i praktycznej. Z naszych poradników dowiesz się, ile finalnie może kosztować pożyczka niespłacona w terminie i czy oprócz kosztów grożą Ci inne kary. Wszystkie artykuły były też tworzone z myślą o tym, by przygotować naszych Użytkowników do negocjacji z firmą pożyczkową, windykatorem czy komornikiem i pozwolić im na korzystne rozwiązanie trudnej sytuacji.

Zobacz wszystkie posty z tej kategorii:

Wezwanie do zapłaty – kiedy możesz je otrzymać?

wezwanie do zapłaty - kiedy

Problemy ze spłatą swoich zobowiązań ma coraz więcej Polaków. Dotyczą one nie tylko nieuregulowanych na czas rachunków, faktur, mandatów, ale również kredytów i chwilówek online. Jeśli[...]

Zobacz

Przedawnienie pożyczki chwilówki – kiedy?

przedawnienie pożyczki chwilówki

Nie każdy kto obecnie zmaga się z zadłużeniem wie, że może ono ulec przedawnieniu. Przy czym dotyczy to nie tylko zaległości w spłacie czynszu, czy mandatów, ale również kredytów i[...]

Zobacz

Nie spłacam pożyczki chwilówki, co mi zrobią – konsekwencje

nie spłacam chwilówki - co mi zrobią

Korzystanie z oferty pozabankowych firm pożyczkowych stało się na przestrzeni ostatnich lat bardzo popularne. Uregulowanie prawne funkcjonowania branży sprawiło, że więcej pożyczkobiorców[...]

Zobacz

Spirala zadłużenia – jak wyjść z pętli chwilówek i pożyczek?

co to jest spirala zadłużenia

Jak podają raporty BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, zadłużenie Polaków wciąż rośnie. Tylko w pierwszym kwartale 2019 roku ogólna wartość niespłaconych zobowiązań[...]

Zobacz

Co może windykator a czego nie może?

co może windykator a czego nie może

Wziąłeś pożyczkę, jednak nie przewidziałeś, że możesz mieć problemy z jej spłatą? W takim razie musisz być przygotowany na kontakt z windykatorem. Często jego wizyta kojarzona jest z[...]

Zobacz

Jak i kiedy można napisać sprzeciw od nakazu zapłaty pożyczki?

Sprzeciw od nakazu zapłaty pożyczki

Szybką pożyczkę przez Internet można zaciągnąć bardzo szybko i łatwo. Problem pojawi się dopiero wtedy, gdy pożyczkobiorca nie będzie w stanie jej spłacić. Konsekwencje, które będzie[...]

Zobacz

Długi pożyczkowe: czy mogą mnie eksmitować z mieszkania?

Długi pożyczkowe a eksmisja

Instytucje pozabankowe propagujące rozsądne pożyczanie, otwarcie mówią o tym, jakie konsekwencje prawne i finansowe mogą spotkać tych, którzy nieterminowo spłacą pożyczkę lub nie spłacą[...]

Zobacz

Co określa się mianem roszczenia? To powinien wiedzieć pożyczkobiorca

Co określa się mianem roszczenia?

Każdy, kto ma w planach zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jej niespłacanie pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Przyznanie pożyczki nie jest[...]

Zobacz

Jak zatrzymać licytację komorniczą?

komornik

Dłużnicy, którzy nie są w stanie wywiązać się ze spłaty należności, muszą liczyć się z tym, że komornik dokona zajęcia na ich majtku. W pierwszej kolejności zajęte zostanie[...]

Zobacz

Monity — czym są i ile za nie zapłacisz?

Monity — czym są i ile za nie zapłacisz?

Jeśli spóźnisz się ze spłatą pożyczki, pożyczkodawca może wysłać do Ciebie monit. Czym jest i ile kosztuje? Podpowiadamy. Nieterminowa spłata pożyczki pozabankowej może skutkować[...]

Zobacz

Co zrobić, gdy pożyczka wpłynęła na konto zajęte przez komornika?

Co zrobić, gdy pożyczka wpłynęła na konto zajęte przez komornika?

Osoby borykające się z długami mogą unikać kontaktu z wierzycielem i spłacania należności tak długo, jak długo sprawą nie zajmą się organy sądownicze i zostanie wydany tytuł wykonawczy[...]

Zobacz

Gdzie szukać informacji o toczącym się postępowaniu komorniczym?

Gdzie szukać informacji o toczącym się postępowaniu komorniczym?

Każdy dłużnik, niezależnie od tego, z jakiego powodu popadł w długi, ma zapewnione ustawowo prawo do informacji. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której prowadzona jest wobec niego[...]

Zobacz

Zadłużenie a dług – czy jest jakaś różnica?

Zadłużenie a dług – czy jest jakaś różnica?

Dług, wierzytelność, zadłużenie, zobowiązanie… Pojęć finansowych związanych z rynkiem pożyczkowym jest naprawdę sporo. Na pierwszy rzut oka wszystkie są zrozumiałe i nie powinny[...]

Zobacz

Czym jest powództwo przeciwegzekucyjne?

Czym jest powództwo przeciwegzekucyjne?

Powództwo przeciwegzekucyjne to jeden ze sposobów przeciwdziałania czynnościom komornika, realizowanym w toku postępowania egzekucyjnego. Prawo do wniesienia powództwa egzekucyjnego[...]

Zobacz

Zwolnienie spod egzekucji – jak ustrzec się przed zajęciem komorniczym?

Zwolnienie spod egzekucji – jak ustrzec się przed zajęciem komorniczym?

Komornik, jako funkcjonariusz publiczny, ma szczególne uprawnienia, które mogą wspomóc go w skutecznym i szybkim ściągnięciu należności. W skład tych uprawnień wchodzi dokonanie zajęcia[...]

Zobacz

Jak odzyskać swoje pieniądze dzięki e-sądowi?

Odzyskiwanie pieniędzy w e-sądzie

E-sąd to instytucja, umożliwiające przeprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach, które nie są skomplikowane i nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego. Postępowanie w[...]

Zobacz

Mediacje, jako sposób na odzyskanie pieniędzy od dłużnika

Mediacje jako sposób odzyskiwania pieniędzy

Mediacja dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej — mediatora. W przypadku egzekwowania długów głównym celem mediacji jest[...]

Zobacz

Czym jest upadłość konsumencka?

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Kiedy warto ją[...]

Zobacz

Windykacja polubowna, sądowa i egzekucyjna. Podstawowe różnice

Rodzaje windykacji i różnice między nimi

Aby odzyskać wierzytelność, wierzyciel ma prawo prowadzić wobec dłużnika działania windykacyjne. Te mogą przybierać formę polubowną, sądową lub egzekucyjną. W artykule omówimy[...]

Zobacz

Zajęcie komornicze z umów cywilnoprawnych

Zajęcia komornicze

Zadłużenie względem wierzyciela może skutkować rozpoczęciem egzekucji komorniczej. Aby pozyskać środki na spłatę długu, komornik może zająć nie tylko należące do dłużnika[...]

Zobacz

Poręczenie pożyczki a windykacja

Poręczenie pożyczki a windykacja

Przyjaciel poprosił Cię o poręczenie kredytu gotówkowego? Zastanawiasz się jakie konwencje może mieć dla Ciebie taka decyzja? W artykule sprawdzimy, jakie prawa i obowiązki spoczywają na[...]

Zobacz

Zwolnienie z kosztów w postępowaniu egzekucyjnym — jak wnioskować?

Zwolnienie z kosztów w postępowaniu egzekucyjnym

Postępowanie egzekucyjne wiąże się z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów. Tymi może zostać obciążony zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Czy istnieje możliwość zwolnienia z[...]

Zobacz

Czym jest i jak działa system Ognivo?

System Ognivo

System Ognivo to nowoczesne narzędzie, które umożliwia bezpieczną i szybką komunikację pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o[...]

Zobacz

Od opóźnień w spłacie do komornika

Opóźnienia w spłacie

Jednym z najczarniejszych scenariusz, jakie rodzą się w głowach spóźnialskich pożyczkobiorców, jest widmo egzekucji komorniczej. Niewielu dłużników zdaje sobie jednak sprawę, jak tak[...]

Zobacz

Czy komornik może zająć świadczenia z tytułu Rodzina 500+

Zakupy rodzina

Rządowy program Rodzina 500+ istotnie poprawił sytuację bytową wielu polskich rodzin. Co jednak z rodzicami, którzy otrzymując świadczenie, zmagają się również z zajęciem komorniczym? Czy[...]

Zobacz

Jestem współwłaścicielem samochodu. Czy komornik może go zająć?

Zajęcie samochodu a współwłaściciel

Kiedy wierzyciel otrzyma tytuł wykonawczy, opatrzony klauzulą wykonalności, może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Aby odzyskać wierzytelność, komornik może zająć nie[...]

Zobacz

Zwrot podatku a spłacony komornik — czy da się odzyskać pieniądze?

Zwrot podatku a spłacony komornik

Jeśli liczysz na zwrot podatku z urzędu skarbowego, jednak Twój majątek jest przedmiotem egzekucji komorniczej, możesz się zdziwić. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem komornik ma[...]

Zobacz

Czy urząd skarbowy może przekazać zwrot podatku komornikowi?

Urząd skarbowy a komornik

Osoby, które wypełniły i złożyły roczne zeznanie podatkowe już na początku roku, mają szansę na ekspresowy zwrot podatku. Co jednak w sytuacji, jeśli ich majątek jest przedmiotem zajęcia[...]

Zobacz

Jak złożyć skargę na komornika?

Skarga na komornika

Jeśli wykonując obowiązki zawodowe, komornik dopuszcza się nadużyć lub łamania przepisów, dłużnik ma prawo wnieść na niego skargę. W artykule sprawdzimy, kiedy i jak można tego[...]

Zobacz

Cesja wierzytelności — czym jest i jakie są jej skutki?

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności zwana także przelewem to umowa skutkująca zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania. W artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu nieco szerzej. Sprawdzimy[...]

Zobacz

Dziedziczenie długów przez małoletnie dzieci. Jak tego uniknąć?

Dziedziczenie długów przez dzieci

Jeśli odziedziczysz długi po zmarłym rodzicu, jednak odrzucisz spadek, zadłużenie może objąć kolejnych spadkobierców, czyli w tym przypadku Twoje dzieci. Nawet jeśli w chwili odrzucenia[...]

Zobacz

Odpowiedzialność za niespłacone chwilówki w małżeństwie

Niespłacone chwilówki a małżeństwo

Czy w trakcie trwania małżeństwa mąż jest odpowiedzialny za długi żony? Czy żona odpowie za niespłacone przez męża pożyczki? W artykule omówimy kwestię odpowiedzialności za długi w[...]

Zobacz

Wyjawienie majątku dłużnika — jak wygląda w praktyce?

Ikona informacji

Wyjawienie majątku dłużnika to instrument z powodzeniem stosowany w postępowaniu egzekucyjnym. Kto i w jakim celu może złożyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika? Sprawdźmy. Zgodnie z[...]

Zobacz

Nie spłacam pożyczki. Kiedy pożyczkodawca wypowie umowę?

Nie spłacam pożyczki

Jeśli sięgnąłeś po pożyczkę pozabankową i nie zwróciłeś pieniędzy na czas, pożyczkodawca będzie miał prawo rozpocząć działania windykacyjne. W ramach windykacji może naliczyć[...]

Zobacz

Twój kontrahent nie płaci? Co możesz zrobić na własną rękę?

Opóźnienia w płatnościach

Opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów to przykra codzienność polskich przedsiębiorców. Jak pokazują wyniki raportu firmy Coface, doświadcza ich aż 9 na 10 badanych[...]

Zobacz

Wpis do rejestru BIG a skuteczność windykacji

BIG Infomonitor logotyp

Jednym ze skutecznych sposobów„zmotywowania” dłużnika do spłaty zadłużenia jest wpisanie jego danych do rejestru BIG. Często zdarza się, że już sama informacja o takim zamiarze sprawia,[...]

Zobacz

Czym jest i jak działa giełda wierzytelności?

Zajęcie komornicze

Giełda wierzytelności, zwana również giełdą długów to elektroniczny rejestr informacji gospodarczych dotyczący wierzytelności oraz ofert ich wykupu. Ewidencja umożliwia również[...]

Zobacz

Europejski nakaz zapłaty — czym jest i jak go uzyskać?

Ikona informacji

Jeśli chcesz dochodzić roszczeń od zagranicznego kontrahenta lub Polaka, możesz wystąpić o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. W artykule sprawdzimy, czym skutkuje otrzymanie takiego[...]

Zobacz

Umorzenie długu a podatek dochodowy

Umorzenie długu a podatek dochodowy

Umorzenie wierzytelności to zwolnieniem dłużnika z obowiązku spłaty zadłużenia. Wbrew pozorom takie rozwiązanie może przynieść korzyści zarówno samemu dłużnikowi, jak i wierzycielowi.[...]

Zobacz

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Kiedy do nich dochodzi?

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

Zadłużenie z tytułu niespłaconych chwilówek może stać się przedmiotem postępowania sądowego i egzekucyjnego. Nie wszyscy wiedzą jednak, że w szczególnych przypadkach egzekucję długu[...]

Zobacz

Windykacja: czy firma pożyczkowa może zgłosić dłużnika na policję?

Zgłoszenie dłużnika na policję przez firmę pożyczkową

Wykraczające poza przyjęte normy praktyki windykatorów to przykra codzienność klientów, którzy spóźnili się ze spłatą pożyczki. Groźby, próby szantażu czy zastraszanie to tylko[...]

Zobacz

Kiedy niespłacona chwilówka trafia do sądu?

Kiedy niespłacona chwilówka trafia do sądu

Pożyczkobiorca, który nie spłaci chwilówki, naraża się na kosztowną i stresującą procedurę windykacyjną. Jeśli ta nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, sprawa może stać się[...]

Zobacz

Nieuczciwa windykacja chwilówki – gdzie zgłosić się z problemem?

Aktualności ikona

Jeśli nie spłacisz chwilówki w terminie, pożyczkodawca obciąży Cię kosztem odsetek oraz rozpocznie procedurę windykacyjną. Jakie działania może w realizować w jej ramach? Jakie są prawa[...]

Zobacz

Czy z komornikiem można się dogadać? Poradnik postępowania

Windykacja komornicza

Czasem zdarza się, że mimo usilnych starań pożyczkobiorca nie może zwrócić pieniędzy w terminie. Strata pracy, choroba, nieplanowane wydatki, które spadły na nas niczym grom z jasnego nieba[...]

Zobacz

Jak powinna wyglądać odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Odpowiedź na wezwanie zapłaty

Jeśli nie spłacisz pożyczki na czas, w toku działań windykacyjnych, pożyczkodawca może wysłać do Ciebie wezwania do zapłaty. Jaką moc prawną ma taki dokument? Czy warto na niego[...]

Zobacz

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Niespłacona w terminie chwilówka może stać się przedmiotem nie tylko procedury windykacyjnej, ale również postępowania sądowego i egzekucyjnego. Aby pozyskać pieniądze na spłatę[...]

Zobacz

Co zrobić, gdy firma pożyczkowa odmawia rozłożenia długu na raty?

Aktualności ikona

Nie jesteś w stanie spłacić chwilówki w terminie? Chcesz załatwić sprawę polubownie, unikając długofalowych konsekwencji? Co jednak w sytuacji, gdy pożyczkodawca nie zgodzi się na[...]

Zobacz

Prowadzenie windykacji za granicą – kiedy trzeba spłacić dług?

Windykacja komornicza

Wiele osób zastanawia się, czy da się wyegzekwować spłatę długu, jeśli dłużnik przebywa za granicą, ile kosztuje taka windykacja i czy jest skuteczna. W artykule sprawdzimy, jak wygląda[...]

Zobacz

Dziedziczenie długów. Kiedy odpowiemy za nie swoje zobowiązania?

Negocjacje z komornikiem ugoda

Zobowiązania finansowe zmarłych dłużników często bywają zmorą spadkobierców. W artykule sprawdzimy, czym jest dziedziczenie długów. Podpowiemy również, jak sprawdzić, czy spadek jest[...]

Zobacz

Kiedy komornik może nas ukarać grzywną?

Komornik a windykator

Zadaniem komornika jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela, czyli wykonanie egzekucji, orzeczonej przez sąd. W toku prowadzonych działań może on zająć Twoje wynagrodzenie, rachunki bankowe,[...]

Zobacz

E-sądy w windykacji chwilówek

E-sądy w windykacji chwilówek

E-sądy są alternatywą dla tradycyjnego postępowania sądowego. Stwarzają one możliwość przeprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach, które nie są skomplikowane i nie wymagają[...]

Zobacz

Egzekucja komornicza – jakie są dodatkowe koszty

Aktualności ikona

Jeśli nie spłacisz chwilówki w terminie, pożyczkodawca rozpocznie procedurę windykacyjną, mającą na celu wyegzekwowanie zwrotu należności. Jeśli jego działania nie przyniosą oczekiwanych[...]

Zobacz

Jak wygląda licytacja komornicza i kiedy do niej dochodzi?

Licytacja komornicza

Aby zaspokoić żądania wierzyciela, komornik może zająć nie tylko wynagrodzenie i konto bankowe dłużnika, ale również jego majątek. Aby uzyskać pieniądze na spłatę długu, poszczególne[...]

Zobacz

Procedura windykacyjna: jak długo trwa proces egzekucji długów?

Procedura windykacyjna

Pożyczkobiorcy, mający problemy z terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań, często zastanawiają się, jak długo trwa proces egzekucji długów? Czy kilka dni spóźnienia spowoduje, że[...]

Zobacz

Komornika a windykator – czym się od siebie różnią i jakie mają prawa?

Komornik a windykator

Wiele osób uważa, że komornik i windykator sprawują identyczne funkcje, mają takie same kompetencje, prawa i obowiązki. Nic bardziej mylnego. Obie profesje znacząco się od siebie różnią. W[...]

Zobacz

Jak prowadzić negocjacje z wierzycielem, by były skuteczne?

Negocjacje z komornikiem ugoda

Pożyczkobiorcy, którzy nie zwrócą w terminie zaciągniętej pożyczki muszą wziąć pod uwagę ryzyko wewnętrznej windykacji. Jeśli ta nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, sprawa może[...]

Zobacz

Czy za długi można pójść do więzienia?

Długi z chwilówek a więzienie

Nie jesteś w stanie spłacić swojego zobowiązania finansowego z pożyczki chwilówki  i obawiasz się, że z tego tytułu możesz trafić do więzienia? A może właśnie odwiedził Cię[...]

Zobacz

Ile komornik może zabrać z konta bankowego?

Komornik zajmuje konto

Życie nie zawsze układa się tak jakbyśmy tego chcieli. Jest to szczególnie ważne przy zaciąganiu kredytów czy to chwilówek, czy w banku. Każde zaciągnięte zobowiązanie nie ulega[...]

Zobacz

Jak szybko spłacić komornika i pozbyć się długu?

Jak szybko spłacić komornika

Niespłacone długi są nie tylko problemem natury finansowej, ale również poważnym zmartwieniem psychicznym. To, jak się czuje osoba zadłużona, nad którą wisi widmo komornika, wie tylko ten,[...]

Zobacz

Spłata długów chwilówkami czyli pożyczka na spłatę innych kredytów

Spłata długów chwilówkami

Czy chwilówki nadają się na spłatę innych kredytów? Wiele osób, które mają chwilowe kłopoty finansowe próbują ratować się za wszelką cenę i pożyczać pieniądze na spłatę innych[...]

Zobacz

Pożyczki chwilówki – działy windykacji firm i numery telefonów

Pożyczki chwilówki - działy windykacji firm i numery telefonów

Każda firma pożyczkowa zwykle posiada działy windykacyjne, których zadaniem jest odzyskiwanie należności. Działy takie zajmują się głównie: kontaktem z klientami, którzy zalegają ze[...]

Zobacz