Poradnik o długach, windykacjach i egzekucjach

Niespłacenie chwilówki może mieć poważne konsekwencje finansowe i prawne, łącznie z postępowaniem sądowym i egzekucją komorniczą. Staramy się na bieżąco wyjaśniać, jak wygląda ściąganie takich należności od strony prawnej i praktycznej. Z naszych poradników dowiesz się, ile finalnie może kosztować pożyczka niespłacona w terminie i czy oprócz kosztów grożą Ci inne kary. Wszystkie artykuły były też tworzone z myślą o tym, by przygotować naszych Użytkowników do negocjacji z firmą pożyczkową, windykatorem czy komornikiem i pozwolić im na korzystne rozwiązanie trudnej sytuacji.

Zobacz wszystkie posty z tej kategorii:

Jak i kiedy można napisać sprzeciw od nakazu zapłaty pożyczki?

Szybką pożyczkę przez Internet można zaciągnąć bardzo szybko i łatwo. Problem pojawi się dopiero wtedy, gdy pożyczkobiorca nie będzie w stanie jej spłacić. Konsekwencje, które będzie[...]

Długi pożyczkowe: czy mogą mnie eksmitować z mieszkania?

Instytucje pozabankowe propagujące rozsądne pożyczanie, otwarcie mówią o tym, jakie konsekwencje prawne i finansowe mogą spotkać tych, którzy nieterminowo spłacą pożyczkę lub nie spłacą[...]

Co określa się mianem roszczenia? To powinien wiedzieć pożyczkobiorca

Każdy, kto ma w planach zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jej niespłacanie pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Przyznanie pożyczki nie jest[...]

Jak zatrzymać licytację komorniczą?

komornik

Dłużnicy, którzy nie są w stanie wywiązać się ze spłaty należności, muszą liczyć się z tym, że komornik dokona zajęcia na ich majtku. W pierwszej kolejności zajęte zostanie[...]

Monity — czym są i ile za nie zapłacisz?

Jeśli spóźnisz się ze spłatą pożyczki, pożyczkodawca może wysłać do Ciebie monit. Czym jest i ile kosztuje? Podpowiadamy. Nieterminowa spłata pożyczki pozabankowej może skutkować[...]

Co zrobić, gdy pożyczka wpłynęła na konto zajęte przez komornika?

Osoby borykające się z długami mogą unikać kontaktu z wierzycielem i spłacania należności tak długo, jak długo sprawą nie zajmą się organy sądownicze i zostanie wydany tytuł wykonawczy[...]

Gdzie szukać informacji o toczącym się postępowaniu komorniczym?

Każdy dłużnik, niezależnie od tego, z jakiego powodu popadł w długi, ma zapewnione ustawowo prawo do informacji. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której prowadzona jest wobec niego[...]

Zadłużenie a dług – czy jest jakaś różnica?

Dług, wierzytelność, zadłużenie, zobowiązanie… Pojęć finansowych związanych z rynkiem pożyczkowym jest naprawdę sporo. Na pierwszy rzut oka wszystkie są zrozumiałe i nie powinny[...]

Czym jest powództwo przeciwegzekucyjne?

Powództwo przeciwegzekucyjne to jeden ze sposobów przeciwdziałania czynnościom komornika, realizowanym w toku postępowania egzekucyjnego. Prawo do wniesienia powództwa egzekucyjnego[...]

Zwolnienie spod egzekucji – jak ustrzec się przed zajęciem komorniczym?

Komornik, jako funkcjonariusz publiczny, ma szczególne uprawnienia, które mogą wspomóc go w skutecznym i szybkim ściągnięciu należności. W skład tych uprawnień wchodzi dokonanie zajęcia[...]

Jak odzyskać swoje pieniądze dzięki e-sądowi?

E-sąd to instytucja, umożliwiające przeprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach, które nie są skomplikowane i nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego. Postępowanie w[...]

Mediacje, jako sposób na odzyskanie pieniędzy od dłużnika

Mediacja dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej — mediatora. W przypadku egzekwowania długów głównym celem mediacji jest[...]

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Kiedy warto ją[...]

Windykacja polubowna, sądowa i egzekucyjna. Podstawowe różnice

Aby odzyskać wierzytelność, wierzyciel ma prawo prowadzić wobec dłużnika działania windykacyjne. Te mogą przybierać formę polubowną, sądową lub egzekucyjną. W artykule omówimy[...]

Zajęcie komornicze z umów cywilnoprawnych

Zadłużenie względem wierzyciela może skutkować rozpoczęciem egzekucji komorniczej. Aby pozyskać środki na spłatę długu, komornik może zająć nie tylko należące do dłużnika[...]

Poręczenie pożyczki a windykacja

Przyjaciel poprosił Cię o poręczenie kredytu gotówkowego? Zastanawiasz się jakie konwencje może mieć dla Ciebie taka decyzja? W artykule sprawdzimy, jakie prawa i obowiązki spoczywają na[...]

Zwolnienie z kosztów w postępowaniu egzekucyjnym — jak wnioskować?

Postępowanie egzekucyjne wiąże się z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów. Tymi może zostać obciążony zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Czy istnieje możliwość zwolnienia z[...]

Czym jest i jak działa system Ognivo?

System Ognivo to nowoczesne narzędzie, które umożliwia bezpieczną i szybką komunikację pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o[...]

Od opóźnień w spłacie do komornika

Jednym z najczarniejszych scenariusz, jakie rodzą się w głowach spóźnialskich pożyczkobiorców, jest widmo egzekucji komorniczej. Niewielu dłużników zdaje sobie jednak sprawę, jak tak[...]

Czy komornik może zająć świadczenia z tytułu Rodzina 500+

Rządowy program Rodzina 500+ istotnie poprawił sytuację bytową wielu polskich rodzin. Co jednak z rodzicami, którzy otrzymując świadczenie, zmagają się również z zajęciem komorniczym? Czy[...]

Jestem współwłaścicielem samochodu. Czy komornik może go zająć?

Kiedy wierzyciel otrzyma tytuł wykonawczy, opatrzony klauzulą wykonalności, może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Aby odzyskać wierzytelność, komornik może zająć nie[...]

Zwrot podatku a spłacony komornik — czy da się odzyskać pieniądze?

Jeśli liczysz na zwrot podatku z urzędu skarbowego, jednak Twój majątek jest przedmiotem egzekucji komorniczej, możesz się zdziwić. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem komornik ma[...]

Czy urząd skarbowy może przekazać zwrot podatku komornikowi?

Osoby, które wypełniły i złożyły roczne zeznanie podatkowe już na początku roku, mają szansę na ekspresowy zwrot podatku. Co jednak w sytuacji, jeśli ich majątek jest przedmiotem zajęcia[...]

Jak złożyć skargę na komornika?

Jeśli wykonując obowiązki zawodowe, komornik dopuszcza się nadużyć lub łamania przepisów, dłużnik ma prawo wnieść na niego skargę. W artykule sprawdzimy, kiedy i jak można tego[...]

Cesja wierzytelności — czym jest i jakie są jej skutki?

Cesja wierzytelności zwana także przelewem to umowa skutkująca zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania. W artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu nieco szerzej. Sprawdzimy[...]

Dziedziczenie długów przez małoletnie dzieci. Jak tego uniknąć?

Jeśli odziedziczysz długi po zmarłym rodzicu, jednak odrzucisz spadek, zadłużenie może objąć kolejnych spadkobierców, czyli w tym przypadku Twoje dzieci. Nawet jeśli w chwili odrzucenia[...]

Odpowiedzialność za niespłacone chwilówki w małżeństwie

Czy w trakcie trwania małżeństwa mąż jest odpowiedzialny za długi żony? Czy żona odpowie za niespłacone przez męża pożyczki? W artykule omówimy kwestię odpowiedzialności za długi w[...]

Wyjawienie majątku dłużnika — jak wygląda w praktyce?

Wyjawienie majątku dłużnika to instrument z powodzeniem stosowany w postępowaniu egzekucyjnym. Kto i w jakim celu może złożyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika? Sprawdźmy. Zgodnie z[...]

Nie spłacam pożyczki. Kiedy pożyczkodawca wypowie umowę?

Jeśli sięgnąłeś po pożyczkę pozabankową i nie zwróciłeś pieniędzy na czas, pożyczkodawca będzie miał prawo rozpocząć działania windykacyjne. W ramach windykacji może naliczyć[...]

Twój kontrahent nie płaci? Co możesz zrobić na własną rękę?

Opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów to przykra codzienność polskich przedsiębiorców. Jak pokazują wyniki raportu firmy Coface, doświadcza ich aż 9 na 10 badanych[...]

Wpis do rejestru BIG a skuteczność windykacji

Jednym ze skutecznych sposobów„zmotywowania” dłużnika do spłaty zadłużenia jest wpisanie jego danych do rejestru BIG. Często zdarza się, że już sama informacja o takim zamiarze sprawia,[...]

Czym jest i jak działa giełda wierzytelności?

Giełda wierzytelności, zwana również giełdą długów to elektroniczny rejestr informacji gospodarczych dotyczący wierzytelności oraz ofert ich wykupu. Ewidencja umożliwia również[...]

Europejski nakaz zapłaty — czym jest i jak go uzyskać?

Jeśli chcesz dochodzić roszczeń od zagranicznego kontrahenta lub Polaka, możesz wystąpić o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. W artykule sprawdzimy, czym skutkuje otrzymanie takiego[...]

Umorzenie długu a podatek dochodowy

Umorzenie wierzytelności to zwolnieniem dłużnika z obowiązku spłaty zadłużenia. Wbrew pozorom takie rozwiązanie może przynieść korzyści zarówno samemu dłużnikowi, jak i wierzycielowi.[...]

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Kiedy do nich dochodzi?

Zadłużenie z tytułu niespłaconych chwilówek może stać się przedmiotem postępowania sądowego i egzekucyjnego. Nie wszyscy wiedzą jednak, że w szczególnych przypadkach egzekucję długu[...]

Windykacja: czy firma pożyczkowa może zgłosić dłużnika na policję?

Wykraczające poza przyjęte normy praktyki windykatorów to przykra codzienność klientów, którzy spóźnili się ze spłatą pożyczki. Groźby, próby szantażu czy zastraszanie to tylko[...]

Kiedy niespłacona chwilówka trafia do sądu?

Pożyczkobiorca, który nie spłaci chwilówki, naraża się na kosztowną i stresującą procedurę windykacyjną. Jeśli ta nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, sprawa może stać się[...]

Nieuczciwa windykacja chwilówki – gdzie zgłosić się z problemem?

Jeśli nie spłacisz chwilówki w terminie, pożyczkodawca obciąży Cię kosztem odsetek oraz rozpocznie procedurę windykacyjną. Jakie działania może w realizować w jej ramach? Jakie są prawa[...]

Czy z komornikiem można się dogadać? Poradnik postępowania

Czasem zdarza się, że mimo usilnych starań pożyczkobiorca nie może zwrócić pieniędzy w terminie. Strata pracy, choroba, nieplanowane wydatki, które spadły na nas niczym grom z jasnego nieba[...]

Jak powinna wyglądać odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Jeśli nie spłacisz pożyczki na czas, w toku działań windykacyjnych, pożyczkodawca może wysłać do Ciebie wezwania do zapłaty. Jaką moc prawną ma taki dokument? Czy warto na niego[...]

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Niespłacona w terminie chwilówka może stać się przedmiotem nie tylko procedury windykacyjnej, ale również postępowania sądowego i egzekucyjnego. Aby pozyskać pieniądze na spłatę[...]

Co zrobić, gdy firma pożyczkowa odmawia rozłożenia długu na raty?

Nie jesteś w stanie spłacić chwilówki w terminie? Chcesz załatwić sprawę polubownie, unikając długofalowych konsekwencji? Co jednak w sytuacji, gdy pożyczkodawca nie zgodzi się na[...]

Prowadzenie windykacji za granicą – kiedy trzeba spłacić dług?

Wiele osób zastanawia się, czy da się wyegzekwować spłatę długu, jeśli dłużnik przebywa za granicą, ile kosztuje taka windykacja i czy jest skuteczna. W artykule sprawdzimy, jak wygląda[...]

Dziedziczenie długów. Kiedy odpowiemy za nie swoje zobowiązania?

Zobowiązania finansowe zmarłych dłużników często bywają zmorą spadkobierców. W artykule sprawdzimy, czym jest dziedziczenie długów. Podpowiemy również, jak sprawdzić, czy spadek jest[...]

Kiedy komornik może nas ukarać grzywną?

Zadaniem komornika jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela, czyli wykonanie egzekucji, orzeczonej przez sąd. W toku prowadzonych działań może on zająć Twoje wynagrodzenie, rachunki bankowe,[...]

E-sądy w windykacji chwilówek

E-sądy są alternatywą dla tradycyjnego postępowania sądowego. Stwarzają one możliwość przeprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach, które nie są skomplikowane i nie wymagają[...]

Egzekucja komornicza – jakie są dodatkowe koszty

Jeśli nie spłacisz chwilówki w terminie, pożyczkodawca rozpocznie procedurę windykacyjną, mającą na celu wyegzekwowanie zwrotu należności. Jeśli jego działania nie przyniosą oczekiwanych[...]

Jak wygląda licytacja komornicza i kiedy do niej dochodzi?

Aby zaspokoić żądania wierzyciela, komornik może zająć nie tylko wynagrodzenie i konto bankowe dłużnika, ale również jego majątek. Aby uzyskać pieniądze na spłatę długu, poszczególne[...]

Procedura windykacyjna: jak długo trwa proces egzekucji długów?

Pożyczkobiorcy, mający problemy z terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań, często zastanawiają się, jak długo trwa proces egzekucji długów? Czy kilka dni spóźnienia spowoduje, że[...]

Komornika a windykator – czym się od siebie różnią i jakie mają prawa?

Wiele osób uważa, że komornik i windykator sprawują identyczne funkcje, mają takie same kompetencje, prawa i obowiązki. Nic bardziej mylnego. Obie profesje znacząco się od siebie różnią. W[...]

Jak prowadzić negocjacje z wierzycielem, by były skuteczne?

Pożyczkobiorcy, którzy nie zwrócą w terminie zaciągniętej pożyczki muszą wziąć pod uwagę ryzyko wewnętrznej windykacji. Jeśli ta nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, sprawa może[...]

Czy za długi można pójść do więzienia?

Nie jesteś w stanie spłacić swojego zobowiązania finansowego z pożyczki chwilówki  i obawiasz się, że z tego tytułu możesz trafić do więzienia? A może właśnie odwiedził Cię[...]

Ile komornik może zabrać z konta bankowego?

Życie nie zawsze układa się tak jakbyśmy tego chcieli. Jest to szczególnie ważne przy zaciąganiu kredytów czy to chwilówek, czy w banku. Każde zaciągnięte zobowiązanie nie ulega[...]

Jak szybko spłacić komornika i pozbyć się długu?

Niespłacone długi są nie tylko problemem natury finansowej, ale również poważnym zmartwieniem psychicznym. To, jak się czuje osoba zadłużona, nad którą wisi widmo komornika, wie tylko ten,[...]

Spłata długów chwilówkami czyli pożyczka na spłatę innych kredytów

Czy chwilówki nadają się na spłatę innych kredytów? Wiele osób, które mają chwilowe kłopoty finansowe próbują ratować się za wszelką cenę i pożyczać pieniądze na spłatę innych[...]

Pożyczki chwilówki – działy windykacji firm i numery telefonów

Każda firma pożyczkowa zwykle posiada działy windykacyjne, których zadaniem jest odzyskiwanie należności. Działy takie zajmują się głównie: kontaktem z klientami, którzy zalegają ze[...]