Poręczenie pożyczki — prawa i obowiązki poręczyciela

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-04-06
Autor: Redakcja
Ocena: 4.2
(ilość ocen: 51)

Pożyczka z poręczeniem to dobre rozwiązanie dla osób, które nie posiadają wymaganej przez instytucję finansową zdolności do spłaty. Jak w praktyce działa taki mechanizm? Kto może zostać poręczycielem? Jakie są jego prawa i obowiązki? Czy poręczyciel odpowiada przed wierzycielem tak samo, jak dłużnik? Sprawdźmy.

Zgodnie z definicją, wskazaną przez kodeks cywilny, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Poręczenie pożyczki jest więc zobowiązaniem poręczyciela (żyranta) względem wierzyciela do spłacenia długu. W praktyce oznacza to, że jeśli z jakichkolwiek powodów pożyczkobiorca nie może spłacić zaciągniętej pożyczki, obowiązek ten przechodzi na poręczyciela. Poręczyciel odpowiada za wierzyciela całym swoim majątkiem, a zobowiązanie istnieje do momentu uregulowania należności przez pożyczkobiorcę.

Kiedy będzie potrzebny żyrant?

Konieczność poręczenia pożyczki lub kredytu zachodzi zazwyczaj w sytuacjach, gdy zdolność kredytowa wnioskującego o dodatkowe środki klienta jest niewystarczająca. Poręczenie stanowi więc dla banku dodatkowe zabezpieczenie spłaty.

Kto może zostać poręczycielem?

Poręczycielem może zostać zarówno członek rodziny pożyczkobiorcy, jak i osoba zupełnie z nim nie spokrewniona, np. kolega z pracy czy przyjaciel. Z całą pewnością powinna być to jednak osoba zaufana i wiarygodna. W zależności od wymogów instytucji finansowej oraz zdolności kredytowej poręczycieli kredyt może poręczyć jeden lub kilku żyrantów.

Poręczenie a zdolność kredytowa żyranta

Jeśli zdecydujesz się na poręczenie pożyczki lub kredytu, Twoja zdolność kredytowa ulegnie zmniejszeniu. Bank będzie traktował bowiem poręczone zobowiązanie dokładnie tak samo, jakby było Twoim własnym. Jeśli w najbliższym czasie chcesz starać się o kredyt samochodowy, hipoteczny lub duży kredyt gotówkowy, podpisanie umowy poręczenia może istotnie zmniejszyć Twoje szanse na otrzymanie finansowania.

Prawa i obowiązki poręczyciela

Wyrażając zgodę na poręczenie pożyczki, żyrant przejmuje niejako odpowiedzialność za długi pożyczkobiorcy. Jest on zobowiązany do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela w takim zakresie, w jakim miał tego dokonać pierwotny dłużnik.
Co ważne, poręczenie może dotyczyć jedynie:

 • określonej jego kwoty zobowiązania finansowego, np. 50 proc. pożyczki lub 200 tys. zł kredytu;
 • ograniczonej części zobowiązania, np. wyłącznie kwoty kapitału bez odsetek karnych czy kosztów windykacyjnych;
 • określonego czasu trwania odpowiedzialności wynikającej z umowy poręczenia. W takiej sytuacji poręczyciel bierze odpowiedzialność za spłatę kredytu wyłącznie na okres zawarty w umowie poręczenia.

Pamiętaj, że zastrzeżenie terminu powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Nie jest konieczne jednak podawanie konkretnej daty kalendarzowej. „Terminem granicznym” może być na przykład określone zdarzenie, którego wystąpienie będzie ograniczać w czasie istnienie poręczenia.

Przykład:
Po wielu miesiącach poszukiwań Anna znalazła wreszcie wymarzone M. Choć w momencie składania wniosku o kredyt zarabiała całkiem nieźle, jej staż na zajmowanym stanowisku był jeszcze stosunkowo krótki. Choć bank nie odmówił kobiecie kredytu, jako warunek jego udzielenia wskazał właśnie poręczenie. Na szczęście, Annie udało się wynegocjować, by obejmowało ono jedynie okres, do momentu uzyskania preferowanego przez bank stażu pracy i umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zgodnie z przepisami, poręczyciel może korzystać z tych samych zarzutów, które przysługują dłużnikowi. Może więc powoływać się na to, że termin świadczenia jeszcze nie nadszedł, ma również prawo podnieść zarzut dotyczący przedawnienia roszczenia wierzyciela.

Czy poręczenie kredytu może pogorszyć moją historię kredytową w BIK-u?

Jeśli kredytobiorca będzie miał problemy z terminową spłatą kredytu, obowiązek zwrotu pieniędzy będzie spoczywał na poręczycielu. Jeśli nie dopełni on swoich powinności, informacja o zadłużeniu zostanie przekazana do BIK-u i jak nietrudno zgadnąć, przełoży się na pogorszenie historii kredytowej i obniżenie scoringu. Decyzja o poręczeniu pożyczki powinna być więc dokładnie przemyślana. Może się bowiem zdarzyć, że życiowe zawirowania pożyczkobiorcy odcisną piętno na przyszłości żyranta. Gorsza historia kredytowa pogorszy bowiem jego wiarygodność w oczach banków i pozabankowych instytucji pożyczkowych. A to może się przełożyć na realne problemy z otrzymaniem własnego finansowania.

Przed podpisaniem umowy poręczenia

W niedalekiej przyszłości planujesz poręczyć kredyt bliskiej osobie? A może sam zaciągniesz kredyt z poręczeniem?
Aby należycie zabezpieczyć interesy żyranta, warto umieścić w umowie poręczenia:

 • zapis, wymuszający natychmiastowe powiadomienie poręczyciela o niedopełnieniu obowiązku spłaty należności przez dłużnika. Dzięki temu żyrant będzie mógł zareagować natychmiast, regulując dług bez konieczności uiszczania odsetek karnych czy innych kosztów windykacyjnych. Szybka reakcja pozwoli mu również uniknąć negatywnych konsekwencji w postaci pogorszenia historii kredytowej i obniżenia scoringu w Biurze Informacji Kredytowej;
 • precyzyjne informacje na temat zakresu jego odpowiedzialności. Najlepszym rozwiązaniem będzie w tej sytuacji zastrzeżenie, że poręczyciel odpowiada wyłącznie za kwotę pożyczonego kapitału. Bez odsetek, kosztów postępowania windykacyjnego, sądowego i egzekucyjnego;
 • zapis, zgodnie z którym żyrant będziesz miał obowiązek spłaty długu pożyczkobiorcy dopiero w sytuacji, gdy egzekucja z jego majątku okaże się bezskuteczna. W takiej sytuacji poręczyciel może zostać obciążony odpowiedzialnością dopiero w momencie, gdy wartość zajętego przez komornika majątku dłużnika jest zbyt mała, by pokryć dług.

Pożyczki z gwarantem

Nie wszyscy wiedzą, że na polskim rynku funkcjonują instytucje pozabankowe, które specjalizują się w udzielaniu pożyczek z poręczeniem (z gwarantem). Posiadanie poręczyciela jest w tym przypadku niezbędnym warunkiem otrzymania finansowania. Bez względu na jego kwotę, okres spłaty czy sytuację finansową wnioskującego. O pożyczkę z gwarantem możesz wnioskować m.in. w serwisie Rapida Money. Korzystając z jego usług, pożyczysz nawet 25 000 zł, a na spłatę długu będziesz miał 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.
O pożyczkę z gwarantem może wnioskować osoba, która:

 • ma od 18 do 75 lat,
 • mieszka w Polsce,
 • nie może być w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • może wykazać zdolność do pokrycia miesięcznej raty.

Rapida określa również wymagania w stosunku do gwaranta. Może nim zostać każdy, kto:

 • ma nie mniej niż 18 i nie więcej niż 75 lat,
 • posiada nieruchomość na terenie Polski,
 • jest w stanie wykazać brak problemów ze spłatą zobowiązań w przeszłości.

Wymagając posiadania nieruchomości, Rapida maksymalnie zabezpiecza swoje interesy. W przypadku braku spłaty pożyczki przez dłużnika i gwaranta ta może stać się przedmiotem zajęcia komorniczego, a spieniężona — z powodzeniem pokryje powstałe zadłużenie. Zbyt lekkomyślne decyzje pożyczkobiorcy oraz poręczyciela mogą więc doprowadzić do utraty wypracowywanego przez lata majątku.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo