Pożyczka dla nauczycieli – jakie są opcje?

Profesja nauczyciela jest w Polsce postrzegana jako zawód zaufania publicznego. Mimo to, w kwestii produktów kredytowych jest traktowana nieco inaczej niż inne, tego typu grupy zawodowe. Czy pożyczka dla nauczycieli jest udzielana na preferencyjnych warunkach? Na co mogą liczyć wykładowcy, szukający dodatkowych środków finansowych?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, minimalne zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela wynosi od ok. 2 400 zł do 3800 zł brutto. Do tego doliczane są dodatki m.in. za wysługę lat czy wychowawstwo – nie są one jednak wysokie. W praktyce, średnie wynagrodzenie nauczyciela waha się od 3 045 zł do 5 603 brutto, przy czym większość pedagogów o takich stawkach może tylko pomarzyć. Nic więc dziwnego, żeby pokryć większe wydatki niezbędna może się okazać pożyczka dla nauczycieli.

Kredyt czy pożyczka dla nauczycieli?

Pożyczka dla nauczycieli to produkt finansowy skierowany do jednej, sprecyzowanej grupy zawodowej jaką są nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych szkołach, przedszkolach, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i placówkach doskonalenia nauczycieli. Osoby te, ze względu na wyjątkowy charakter ich pracy, mogą niekiedy liczyć na pożyczki i kredyty oferowane na korzystniejszych warunkach niż dla pozostałych grup zawodowych.

Pożyczka dla nauczycieli znajduje się w ofercie kilku instytucji, takich jak banki, firmy pożyczkowe czy różnego rodzaju zawodowe agencje ubezpieczeniowe (np. NAU). Oprócz pożyczki, pracownicy oświaty mogą ubiegać się o zbliżony produkt, jakim jest kredyt dla nauczycieli. Trzeba jednak wiedzieć, że z racji przepisów polskiego prawa, kredyt nauczycielski może zostać udzielony wyłącznie przez bank.

Ostatecznie, sedno obu rozwiązań finansowych jest bardzo zbliżone. Zarówno pożyczka, jak i kredyt dla nauczycieli ma pomóc w pokryciu nadprogramowych wydatków w domowym budżecie nauczyciela.

Pożyczka dla nauczycieli – warunki

Jak już wspominaliśmy, pożyczka dla nauczycieli bywa udzielana na odmiennych warunkach niż produkty finansowe skierowane do pozostałych grup zawodowych. Na czym polegają różnice? Jakie warunki trzeba spełnić?

Podstawowym kryterium będzie oczywiście status pracownika oświaty. Na środki, w zależności od podmiotu udzielającego pożyczki, liczyć będą mogły więc osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela, m.in.:

  • w publicznych lub prywatnym przedszkolu,
  • w publicznej lub prywatnej szkole lub placówce,
  • w placówce doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • w zakładzie poprawczym,
  • w schronisku dla nieletnich,
  • na uczelni wyższej, publicznej lub niepublicznej.

Oprócz tego, pożyczka dla nauczycieli może być przyznana pracownikom oświaty, niebędącym stricte nauczycielami. Mowa tu m.in. o asystentach nauczycieli czy asystentach wychowawców świetlicy. Czego jeszcze może wymagać pożyczkodawca?

Tak jak w przypadku każdego innego zobowiązania, przy kredycie nauczycielskim konieczna będzie odpowiednia zdolność kredytowa, pozwalająca na spłatę zobowiązania. Wśród innych wymogów może pojawić się brak obciążeń komorniczych na wynagrodzeniu lub zabezpieczenie pożyczki wekslem (pożyczka dla nauczyciela przyjmuje wówczas formę pożyczki pod weksel).

Jeśli chodzi o dokumenty, niezbędny będzie wniosek pożyczkowy zawierający najważniejsze dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu) oraz nazwę pracodawcy. Pożyczkodawca najprawdopodobniej poprosi Cię też o oświadczenie o dochodach oraz kopię umowy o pracę lub akt nadania stopnia. W przypadku, gdy pożyczka dla nauczyciela ma być spłacana bezpośrednio z wynagrodzenia konieczne może być również upoważnienie do dokonywania potrąceń.

Pożyczka mieszkaniowa dla nauczycieli

W przypadku bankowej pożyczki na zakup mieszkania czy domu, nauczyciele niestety rzadko mogą liczyć na wyjątkowe traktowanie. Wręcz przeciwnie – często przy ocenie zdolności kredytowej nauczyciela nie bierze pod uwagę dodatków do wynagrodzenia, co znacznie obniża ocenę kredytobiorcy. W praktyce, pożyczka mieszkaniowa dla nauczycieli jest więc udzielana na takich samych warunkach, co w każdym innym przypadku.

Nie każdy wie, że pożyczkę mieszkaniową dla nauczycieli można również uzyskać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (o ile oczywiście taki funkcjonuje w zakładzie pracy nauczyciela). W takim przypadku jest to tzw. pożyczka pracownicza. Wsparcie nie przekracza jednak zwykle kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Pożyczka mieszkaniowa dla nauczycieli z ZFŚS może być więc traktowana bardziej jako środki na wkład własny, niż faktyczny sposób na sfinansowanie lokum.

Bezzwrotna pożyczka dla nauczycieli – czy to możliwe?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest również właściwym miejscem wnioskowania, jeśli interesuje Cię bezzwrotna pożyczka dla nauczycieli.

Choć większość pożyczek udzielanych przez ZFŚS podlega zwrotowi, to w przypadku wystąpienia trudnych dla nauczyciela zdarzeń losowych, zakład pracy może odstąpić od ściągnięcia należności. Czy i na jakich warunkach to zrobi, zależy od regulaminu ZFŚS. Najczęściej bezzwrotna pożyczka dla nauczyciela może zostać przyznana:

  • na pokrycie wydatków związanych z chorobą członka rodziny pracownika lub samego pracownika,
  • na pokrycie wydatków na utrzymanie domu lub mieszkania (np. opał, energię elektryczną),
  • w przypadku wystąpienia nieszczęśliwych, niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, np. pożaru.

Jakie są inne opcje finansowania?

Ilość opcji pożyczkowych dedykowanych nauczycielom, w porównaniu do innych zawodów zaufania publicznego, jest niewielka. Nie każdy wykładowca będzie miał zatem szansę z nich skorzystać. W najtrudniejszej sytuacji są zwykle młodzi nauczyciele, pracujący na umowie na określony czas (np. 10 miesięcy) czy pedagodzy z niewielkich miejscowości, gdzie brakuje ZFŚS. Jakie są dla nich alternatywne rozwiązania?

Okazuje się, że nie zawsze warto szukać kredytu nauczycielskiego. Niekiedy o wiele korzystniejsze warunki oferują zwykłe kredyty gotówkowe, czy nawet chwilówki. Jeśli chodzi o ten drugi przypadek, pożyczkodawcy często przygotowują promocje, których próżno szukać w ofertach banków. Najlepszych przykładem będą darmowe chwilówki, które nie wygenerują żadnych kosztów, o ile zostaną spłacone w terminie. W przypadku, gdy interesują Cię dłuższe okresy spłaty warto rozważyć pożyczki na raty. Szczególnie, że również i tu nietrudno o korzystne oprocentowanie.

Choć pożyczka dla nauczycieli pojawia się w ofertach banków i innych instytucji, nie jest nazbyt popularnym produktem. Co więcej, jej warunki często nie są tak preferencyjne, jak w przypadku innych zawodów zaufania publicznego. Z kolei wynagrodzenia nauczycieli nie zawsze pozwalają na poradzenie sobie bez zewnętrznych źródeł finansowania. Warto zatem rozważyć inne opcje.

5/5 - (2 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: