Pożyczka mieszkaniowa dla nauczycieli

Pożyczka na cele mieszkaniowe jest czymś, co na pewno przyciągnie całą rzeszę zainteresowanych. Warto jednak powiedzieć słowo więcej o szczególnej grupie zawodowej, jaką są nauczyciele. Wykonując zawód zaufania publicznego muszą wypełniać określone obowiązki, ale prawda jest też taka, że występują tu pewne przywileje, skierowane do pracowników oświaty. Nie ulega najmniejszej wątpliwości fakt, że jeśli jesteś nauczycielem, to możesz z pełnym powodzeniem ubiegać się o korzystne finansowanie.

Czym jest pożyczka mieszkaniowa dla nauczycieli?

Pożyczka mieszkaniowa dla nauczycieli, o której tu mówimy to nie jest to samo, co kredyt hipoteczny z banku. Nie jest to również, wszystkim bardzo dobrze znany kredyt gotówkowy na dowolny cel. Tutaj podmiotem finansującym jest szkoła, w ramach której istnieje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Każda placówka edukacyjna musi posiadać taki fundusz. Pożyczka z tych środków przyznawana jest każdemu pracownikowi szkoły – a więc nie tylko nauczycielowi – jego rodzinie, a nawet osobom przebywającym na rencie i emeryturze, którzy niegdyś byli zatrudnieni w placówce.

W oparciu o regulamin szkoły określane są wszelakie aspekty pożyczki pracowniczej. Przede wszystkim nauczyciel powinien dowiedzieć się, jak rozpocząć staranie się o finansowanie. Zapisy regulaminowe standardowo powinny mówić o wniosku, spełnionych kryteriach, sposobie dostarczenia dokumentów, okresu rozpatrzenia wniosku, itd. Określają także kwotę dostępną w ramach pożyczki oraz czas, na jaki zostanie udzielona. Istnieje tutaj pewna dowolność w konstruowaniu przepisów. Szkoła może udzielić zwrotnej bądź bezzwrotnej pożyczki, oprocentowanej albo darmowej, a ponadto w grę może wchodzić opcja umorzenia części lub całości pożyczki do spłaty, ale musi to zostać uargumentowane pogorszeniem się sytuacji materialnej pożyczkobiorcy.

Ile można pożyczyć w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Trudno określić konkretną wartość, gdyż kwota dostępna w ramach ZFSŚ będzie różna w zależności od szkoły. Również w przypadku ustalania limitu najważniejszy jest regulamin. Trzeba mieć na uwadze, że zapisy powinny być tworzone z uwzględnieniem zasobności funduszu socjalnego w ramach danej placówki. Nie można jednak liczyć na bardzo duże kwoty, takie które można uzyskać chociażby w przypadku produktu bankowego.

Nauczyciel zainteresowany finansowaniem z ZFSŚ powinien najpierw dowiedzieć się, ile maksymalnie może pożyczyć. Następnie, już przy wypełnianiu wniosku może wpisać kwotę, ale nie może ona przekraczać wspomnianego limitu. Jeśli by tak się stało, to zamiast pozytywnej decyzji należałoby spodziewać się informacji odmownej. Natomiast kwota mieszcząca się w ramach zasobności funduszu jest jak najbardziej możliwa do osiągnięcia.

Czy oznacza to zatem, że przyznanie pożyczki w kwocie nieprzekraczającej limitu zawsze ma miejsce? Otóż nie. Może się bowiem okazać, że środki zgromadzone w funduszu, na chwilę złożenia wniosku są niewystarczające i pracodawca nie jest w stanie udzielić finansowania. W takich przypadkach wnioskodawca musi czekać na wydanie pozytywnej decyzji. Niestety często okres oczekiwania wynosi około roku, a w skrajnych przypadkach może to potrwać nawet kilka lat.

Jak skorzystać z pożyczki mieszkaniowej dla nauczyciela?

Aby rozpocząć procedurę ubiegania się o środki zgromadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych należy złożyć wniosek. We wniosku należy uzasadnić spełnienie wyżej wspomnianych kryteriów socjalnych przez wnioskodawcę, wskazać powód, dla którego osoba wnioskująca stara się o finansowanie oraz opisać cel, na realizację którego zostaną przeznaczone środki. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu – często stamtąd można wcześniej pobrać gotowy wzór wniosku.

Oczywiście, jak już wiemy, szczegółowe zasady pożyczki nauczycielskiej, w tym również procedura jej przyznawania powinny być szczegółowo określone w regulaminie każdej szkoły. Natomiast najczęściej jest tak, że nauczyciel chcący pożyczyć środki finansowe powinien spełnić kryterium dochodowe bądź socjalne. Należy więc przeanalizować swoją sytuację materialną oraz porównać to do zapisów regulaminowych.

Na co można przeznaczyć środki z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Udzielenie pożyczki z ZFŚS to jedno, ale co tak naprawdę można nią sfinansować? Otóż nie ma tutaj dowolności. Nauczyciel nie może wykorzystywać środków wg dowolnego planu, a jedynie realizować ściśle określone potrzeby, w tym przypadku – cele mieszkaniowe. Wobec tego, pozyskawszy już kredyt dla nauczycieli od pracodawcy możesz wydać pieniądze na:

  • kupno domu,
  • budowa domu,
  • kupno mieszkania,
  • prace remontowe, takie jak modernizacja budynku mieszkalnego,
  • prace remontowe, takie jak przystosowanie pomieszczenia na cele mieszkaniowe,
  • inne prace remontowe,
  • nabycie prawa własnościowego do nieruchomości,
  • najem, udział i kaucję w ramach TBS.

Jak widać gołym okiem cele mieszkaniowe, na które przeznaczymy środki z pożyczki są dość szerokie. Praktyka pokazuje jednak, że bardzo często pieniądze te są wliczane na poczet wkładu własnego, który nauczyciel uiszcza starając się o kredyt hipoteczny z banku. Nie jest to głupie rozwiązanie, gdyż nierzadko minimalny wkład własny opiewa na kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nie każdy posiada taką kwotę na swoim koncie bądź w formie oszczędności, by móc swobodnie sfinansować wkład własny.

Czy instytucje finansowe oferują dedykowane pożyczki dla nauczycieli?

Na rynku nie ma czegoś takiego, jak kredyt nauczycielski, dedykowany specjalnie tej grupie zawodowej. Jeśli spotkasz się z ofertą, która została nazwa właśnie w taki bądź podobny sposób, to będzie to jedynie chwyt marketingowy, nie zaś oferta finansowania na preferencyjnych warunkach. W bankach dla nauczycieli (podobnie jak dla innych klientów) dostępne będą takie produkty jak pożyczka gotówkowa czy kredyt mieszkaniowy. Spłacać je należy wg warunków określonych przez bank i wykonywanie zawodu nauczyciela nie zmienia nic w tej kwestii. Ale jeśli uzyskasz wcześniej pożyczkę z ZFŚS i przeznaczysz ją na wkład własny, to śmiało możesz składać wniosek kredytowy o kredyt hipoteczny.

Również pożyczki pozabankowe są dostępne dla nauczycieli, tak jak dla wielu innych pożyczkobiorców i to bez żadnych specjalnych warunków. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku firm pożyczkowych próżno szukać kredytów, którymi zrealizujemy potrzeby mieszkaniowe. Natomiast finansowanie w ten sposób wkładu własnego wydaje się mało efektywne, ze względu na dość krótki okres spłaty oraz relatywnie wysokie koszty.

Czy jest dostępna bezzwrotna pożyczka dla nauczycieli?

Zarówno w banku jak i firmie pożyczkowej nie uzyskasz bezzwrotnego finansowania. Za każdym razem będzie trzeba oddać pozyskanie środki finansowe wraz ze wszystkimi kosztami. Umowa pożyczki bądź kredytu za każdym razem dokładnie określa wysokość odsetek oraz wszelkich dodatkowych opłat. Inaczej jest w przypadku pożyczki z zakładu pracy. O ile regulamin uwzględnił taką ewentualność, to jak najbardziej możesz starać się o bezzwrotną pożyczkę z ZFŚS. Takie rozwiązanie jest niezwykle korzystne, gdyż nie musisz oddawać nic z tego, co zostało Ci pożyczone na realizację celów i potrzeb mieszkaniowych.

Sprawdź również:

5/5 - 2 liczba głosów

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: