Czym jest pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa to rozwiązanie dość nowoczesne. Łączy w sobie cechy leasingu i jednocześnie klasycznego kredytu bankowego. Jest to forma finansowania o charakterze celowym, czyli z góry przeznaczona jest na zakup określonego aktywa. W przypadku pożyczki leasingowej pożyczkobiorca od razu wchodzi w rolę właściciela przedmiotu umowy, pomimo że nadal spłaca jeszcze raty. Poniżej wyjaśniamy, jak dokładnie to działa.

Jak działa pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa to pewnego rodzaju hybryda łącząca cechy klasycznego leasingu i kredytu bankowego. W ramach wspomnianej pożyczki, firma leasingowa lub bank, udziela finansowania na ściśle wskazany środek trwały, jaki potrzebny jest przedsiębiorcy do prowadzenia swojego biznesu. Jednocześnie przenosi on na pożyczkobiorcę prawo własności wobec przedmiotu umowy. Ten z kolei zobligowany jest do regulowania comiesięcznych rat na rzecz pożyczkodawcy.

W ramach pożyczki leasingowej można sfinansować praktycznie wszystkie ruchomości, które mają służyć prowadzeniu firmy. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja, zwłaszcza ze względów podatkowych, ale to wyjaśnimy już za chwilę.

Zalety pożyczki leasingowej

Pożyczki leasingowe mają dla przedsiębiorców wiele pozytywnych stron. Najważniejszą korzyścią jest możliwość szybkiego sfinansowania potrzebnego środka trwałego i skoncentrowanie się na podnoszeniu przychodów z działalności.

Niepodważalną zaletą pożyczek leasingowych jest fakt, że prawo pozwala na odliczenie całego podatku VAT i to już w pierwszym miesiącu od udzielenia wsparcia. Pożyczkobiorca w przeciwieństwie do leasingu nie musi czekać kilku lat i dokonywać na koniec wykupu środka trwałego – staje się on jego właścicielem już na starcie i uzyskuje tym samym fakturę imienną. Takie odliczenie VAT-u jest mocno odczuwalne, zwłaszcza w przypadku zaopatrzenia się w ruchomości o znacznej wartości, na przykład samochodów transportowych, ciężarowych, czy też maszyn produkcyjnych.

Pożyczka leasingowa charakteryzuje się także dużą elastycznością w kwestii czasu obowiązywania umowy. Można rozważyć rozłożenie spłaty na bardzo krótki czas, na przykład rok. Możliwe jest jednak skorzystanie z długiego okresu, nawet 10 lat.

Firmy bardzo często dopuszczają zmianę harmonogramu spłat, w tym również modyfikowania wysokości comiesięcznej raty. Przy pożyczce leasingowej, w przeciwieństwie do leasingu, nie trzeba dysponować wkładem własnym.

Wady pożyczki leasingowej

Pożyczka leasingowa, tak samo, jak każdy inny produkt związany z pożyczeniem środków, ma swoje wady. Sam koszt finansowania w przypadku pożyczki, będzie zawsze nieco wyższy niż w klasycznym leasingu.

Należy pamiętać o tym, że finansowany pożyczką leasingową środek trwały, staje się niemalże od razu własnością pożyczkobiorcy, a więc pożyczkodawca traci możliwość przejęcia go. Windykacja ewentualnych opóźnień jest w tym przypadku utrudniona, dlatego firmy leasingowe i banki, chętnie rekompensują sobie to zwiększone ryzyko. Często wymagają podwyższonej wpłaty początkowej, tak aby pokryła ona co najmniej wartość VAT-u. Zdarza się, że zobowiązują pożyczkodawcę do poniesienia kosztów podatku już na początkowym etapie harmonogramu spłat – wraz z upływem trzeciej lub maksymalnie czwartej raty.

Firmy leasingowe i banki, podobnie jak w przypadku kredytów, pobierają prowizję i odsetki kapitałowe. Koszt takiego produktu finansowego jest zatem znacznie wyższy niż w przypadku leasingu, który stanowi mniejsze ryzyko dla leasingodawcy dzięki możliwości przejęcia przedmiotu.

Jak prezentują się koszty pożyczki leasingowej?

Koszt pożyczki leasingowej, można często porównać do kosztu kredytu inwestycyjnego, ale ma też cechy zbliżone do leasingu. Delikatne zwiększenie kosztów po stronie pożyczki leasingowej może wynikać z tego, że pożyczkodawca od początku obowiązywania umowy przenosi własność przedmiotu na pożyczkobiorcę.

Z drugiej jednak strony, klient ma możliwość wliczenia pożyczki w koszty prowadzenia działalności. Co istotne, spełniając warunki, można skorzystać także z jednorazowej amortyzacji.

Należy pamiętać o tym, że koszty pożyczki leasingowej mogą różnić się w zależności od tego, kto jej udziela. Przed podjęciem decyzji o jej zaciągnięciu, warto porównać oferty pomiędzy bankami a firmami leasingowymi.

Większość pożyczkodawców, zwłaszcza banków, zamieszcza na swojej stronie specjalny kalkulator. Wynik obliczeń nie stanowi bezpośredniej oferty, jednak dzięki temu można wstępnie oszacować wysokość raty, z którą będzie trzeba się liczyć. Dla przykładu porównaliśmy ofertę pożyczki leasingowej posługując się takim kalkulatorem w banku i w firmie.

Dla celów obliczeniowych przyjęliśmy w każdym przypadku jednakowe kryteria – pożyczka leasingowa na zakup firmowego auta o wartości netto 100 tys. zł, przy założeniu 0% wkładu własnego. Okres trwania umowy przyjęliśmy jako 5-letni. Oto przykładowe wyniki:

  • bank Santander – rata pożyczki leasingowej: 2310, 72 zł.
  • firma Superauto – rata pożyczki leasingowej: 2207 zł.

Jak widać na wskazanym przykładzie, oferta jest dość zbliżona. Przed wyborem dla siebie najlepszego sposobu finansowania, warto zawsze sprawdzić ofertę w kilku miejscach, a także porównać warunki umowy.

Kto może skorzystać z pożyczki leasingowej?

Pożyczka leasingowa przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych. Mogą skorzystać z niej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, ale także spółki prawa handlowego, spółki cywilne i wszelkie małe oraz duże przedsiębiorstwa. Nie jest ona przeznaczona na dowolny cel jak kredyt gotówkowy. Trzeba w tym przypadku wskazać konkretne przeznaczenie środków np. zakup samochodu, maszyn, czy sprzętu komputerowego.

Choć podmiotem udzielającym finansowania nie jest nie tylko bank, a także często firma leasingowa, trzeba liczyć się z tym, że sprawdzi ona bazę BIK w celu oszacowania ryzyka. Kluczowym czynnikiem jest zatem posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Firma ponadto będzie dążyła do oszacowania możliwości przedsiębiorstwa w kwestii generowania zysków wynikających z działalności. Podstawą takiej analizy będą dotychczasowe wyniki finansowe w firmie.

Pożyczka leasingowa a leasing: różnice

Pożyczka leasingowa i leasing finansowy to z pozoru podobne produkty – mają zbliżoną nazwę. Wbrew pozorom są to zupełnie dwa różniące się rozwiązania, choć mogą być oczywiście świadczone przez jedną instytucję.

Podstawowa różnica dotyczy własności. W przypadku pożyczki leasingowej, właścicielem przedmiotu umowy już od samego początku zostaje klient. W leasingu przedmiot ten jest własnością leasingodawcy, przez cały czas obowiązywania umowy.

Druga kwestia to płatności. W pożyczce leasingowej przedsiębiorca zaciągający zobowiązanie dokonuje regularnych spłat wraz z odsetkami. Sprawa wygląda podobnie jak w przypadku standardowego kredytu bankowego. W leasingu klient również ponosi comiesięczne opłaty, jednak dotyczą one wynajmu, a nie spłaty pożyczonej kwoty.

Ważnym aspektem jest także podatek VAT. Pożyczka pozwala na odliczenie VAT-u od rat. W klasycznym leasingu sytuacja jest odwrotna – to leasingodawca zyskuje takie uprawnienie.

Nie można zapomnieć także o kwestii własności przedmiotu umowy. W przypadku pożyczki leasingowej, jak sama nazwa wskazuje, klient pożycza pieniądze, a więc deklaruje regularne spłaty i od samego początku staje się właścicielem danej rzeczy. W klasycznym leasingu spłaca się wyłącznie raty za wynajem i na koniec umowy można dany przedmiot wykupić, ale nie jest to obowiązek. W przypadku jego niewykupienia pozostaje on nadal własnością leasingodawcy i może podlegać dalszemu wynajmowi innemu przedsiębiorstwu.

Ważny jest także czas obowiązywania umowy. Finansowanie pożyczki leasingowej może być przewidziane od 6 do nawet 120 miesięcy. Klasyczny leasing zakłada okres wynajmu na minimum 2 lata, ale z racji przepisów podatkowych, rzadko kiedy przekracza 5.

Pożyczka leasingowa a kredyt: różnice

Wiele osób porównuje pożyczkę leasingową do klasycznego kredytu. Poniekąd jest w tym dużo racji, gdyż obie te formy mają ze sobą więcej cech wspólnych, aniżeli różnic, jednak istnieje kilka szczegółów, które można wyodrębnić.

Podstawowa różnica dotyczy celu finansowania. W przypadku kredytu gotówkowego bank nie będzie pytał nas o planowane wydanie środków – możemy użyć ich w dowolnym celu. Pożyczka leasingowa ma z kolei określone przeznaczenie i nie można otrzymanych środków wykorzystać w inny sposób.

Druga różnica może dotyczyć konieczności wniesienia wkładu własnego. Choć w przypadku pożyczki leasingowej nie jest on co do zasady wymagany, jednak niektóre firmy leasingowe mogą narzucać taki obowiązek. Zazwyczaj minimalna wartość wkładu wynosi 2%. W przypadku kredytów bank udostępnia kapitał bez konieczności angażowania środków własnych.

5/5 - 1 liczba głosów

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: