Czym jest pożyczka na PIT?

Tak naprawdę nie ma określonej definicji pożyczki na PIT. Nazwa ta ma raczej charakter marketingowo – informacyjny. Pożyczką na PIT nazywa się produkt finansowy, do którego uzyskania nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu, ponieważ pożyczkodawca zamiennie uznaje roczne rozliczenie podatku. Z takiej oferty mogły korzystać osoby zatrudnione, które otrzymały PIT 11, rozliczyły się z podatku, dysponowały formularzem PIT 37/ PIT 36 lub rozliczył je pracodawca – PIT 40.

Otrzymanie PIT-a jest potwierdzeniem uzyskiwania dochodu w poprzednim roku podatkowym. Na deklaracji nie ma jednak informacji, czy podatnik jest nadal zatrudniony i w jakiej wysokości otrzymuje wynagrodzenie w dniu złożenia wniosku o pożyczkę na PIT.

Kto może otrzymać pożyczkę na PIT?

Według definicji pożyczka na PIT 11 skierowana jest dla osób, które dysponują takim dokumentem. Będą to więc osoby fizyczne, które otrzymują wynagrodzenie z tytułu:

  • Umowy o pracę,
  • Umowy zlecenia,
  • Umowy o dzieło,
  • Praw autorskich itp.

O pożyczkę na PIT 37 mogą ubiegać się osoby uzyskujące dochody z tytułu:

  • Stosunku pracy,
  • Stosunku służbowego,
  • Działalności wykonywanej osobiście,
  • Praw majątkowych i praw autorskich,
  • Rent, emerytur, stypendiów itp.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło dysponują natomiast deklaracją PIT 36, lub PIT 40. To właśnie te dokumenty uprawiały do złożenia wniosku o kredyt i pożyczkę na PIT w banku lub SKOK-u.

Podsumowując – z pożyczki na PIT może skorzystać każdy, kto wykazał za pośrednictwem rozliczenia podatku swoje roczne dochody i co za tym idzie – potwierdził zatrudnienie.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: