Pożyczka z gwarantem: co to jest?

Pożyczka z gwarantem to jedna z form zabezpieczenia spłaty dla instytucji udzielających finansowania. Dzięki gwarantowi masz szansę otrzymać pozytywną decyzję kredytową nawet wtedy, gdy towarzyszą Ci problemy finansowe. Sprawdź, kto może być gwarantem oraz dlaczego jego obecność ma wpływ na Twoją zdolność kredytową.

Kim jest Gwarant?

Gwarant pożyczki to osoba lub instytucja, która zobowiązuje się spłacić pożyczkę w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie będzie w stanie tego zrobić. Działa jako dodatkowe zabezpieczenie dla pożyczkodawcy, zapewniając mu pewność, że kwota pożyczona zostanie zwrócona nawet w sytuacji, gdy pożyczkobiorca zawiedzie. Może to być osoba prywatna, instytucja finansowa lub też rządowa agencja zajmująca się udzielaniem gwarancji kredytowych.

Na czym polega pożyczka z gwarantem?

Pożyczka z gwarantem polega na tym, że tego typu finansowania nie bierzesz wprost na siebie. Chcąc otrzymać pożyczkę z gwarantem musisz znaleźć osobę, która będzie poręczycielem zobowiązania, a tym samym stanie się współodpowiedzialna za spłatę długu. W praktyce więc, pożyczki z gwarantem umożliwiają przyznanie finansowania nawet osobom z negatywną historią kredytową. Jeżeli Twój poręczyciel spełni wszystkie warunki, możesz otrzymać pożyczkę nawet jako osoba bezrobotna czy też mając komornika.

Dzięki pomocy gwaranta nierzadko możesz też wnioskować o większą kwotę pieniędzy oraz otrzymać finansowanie na korzystniejszych warunkach. Poręczenie osoby trzeciej sprawia, że o spłatę zobowiązania muszą martwić się obie strony, a to znacznie zmniejsza ryzyko kredytowe ponoszone przez pożyczkodawcę.

Pamiętajmy jednak, aby po tego rodzaju zobowiązanie zaciągać odpowiedzialnie. Zbyt duża kwota może w niektórych przypadkach okazać się problematyczna do spłaty. Przed podjęciem decyzji o wysokości zaciąganej pożyczki, pożyczkobiorca powinien poważnie zastanowić się jakiej kwoty potrzebuje. Wysokość zobowiązanie będzie też istotne dla jego poręczyciela.

Podsumujmy najważniejsze kwestie dotyczące pożyczki z gwarantem:

 • Na gwaranta najlepiej wybrać kogoś z rodziny bądź z grona najbliższych przyjaciół.
 • Poręczyciel musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową oraz brak zaległości w biurach informacji gospodarczej.
 • Firma może wymagać od gwaranta dodatkowego zabezpieczenie w postaci posiadania nieruchomości.
 • Pieniądze z pożyczki zostaną przelane na konto gwaranta, nie pożyczkobiorcy.
 • Pożyczka z gwarantem dla zadłużonych jest jak najbardziej możliwa.
 • W przypadku braku spłaty zadłużenia przez pożyczkobiorcę to gwarant ma obowiązek zwrotu zobowiązania.
młodzi kobieta i mężczyzna siedzący przy biurku przed komputerem

Kto może zostać gwarantem?

Gwarant pożyczki nazywany jest również poręczycielem lub żyrantem. Teoretycznie może zostać nim każda osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,
 • posiada ważny dowód osobisty,
 • ma zdolność do czynności prawnych,
 • posiada odpowiednią zdolność i kredytową,
 • nie ma wpisów w bazach dłużników,
 • jest obywatelem Polski,
 • ma konto w jednym z polskich banków.

W niektórych przypadkach pożyczkodawca wymaga, by poręczyciel posiadał nieruchomość. Ta nie stanowi jednak zabezpieczenia pożyczki, ale potwierdza stabilną sytuację finansową żyranta. Ponadto gwarant pożyczki musi mieć dobrą historię kredytową, a jego dane nie mogą widnieć w bazach dłużników takich jak BIK, BIG czy KRD. Istotna jest również jego zdolność kredytowa – osoba bez dochodów z pewnością nie zostanie zaakceptowana przez pożyczkodawcę.

Dla pożyczkodawcy bez znaczenia pozostają więzi, które łączą osobę wnioskującą z poręczycielem. Dla Twojego spokoju warto jednak aby gwarantem pożyczki została osoba zaufana, np. członek rodziny, partner lub bliski przyjaciel.

Jakie są obowiązki gwaranta?

Zgodnie z art. 877 Kodeksu cywilego w sytuacji, gdy pożyczkobiorca przestanie spłacać swoje zobowiązanie finansowe, poręczyciel musi je zwrócić jako dłużnik główny. W praktyce gwarant jest zobowiązany do spłaty pożyczki w trzech przypadkach:

 • gdy pożyczkobiorca ogłosi upadłość konsumencką,
 • gdy pożyczkobiorca przestanie terminowo spłacać raty,
 • w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

Gwarat ponosi odpowiedzialność solidarną razem z pożyczkobiorcą. Jest stroną umowy pożyczki, więc odpowiada w taki sam sposób za konieczność uregulowania zadłużenia. W przypadku, gdy dłużnik przestanie spłacać swoje zobowiązanie w terminie, zgodnie z prawem obowiązek ten przejmuje poręczyciel. Firma pozabankowa powinna natychmiast poinformować gwaranta o problemach w spłacie pożyczki.

Jak uzyskać pożyczkę z gwarantem przez internet?

Proces uzyskania pożyczki z gwarantem wygląda krok po kroku następująco:

 1. Wybierz kwotę oraz okres spłaty zobowiązania na stronie pożyczkodawcy.
 2. Wypełnij wniosek o pożyczkę i podpisz go online. W formularzu oprócz swoich danych będziesz musiał wskazać również dane oraz konto bankowe gwaranta.
 3. Przekaż poręczycielowi link, który otrzymasz po wypełnieniu formularza.
 4. Poczekaj aż poręczyciel wypełni swoją część formularza.
 5. Przejdź weryfikację ze strony firmy pożyczkowej.
 6. Otrzymaj decyzję kredytową – pożyczkodawca wyda ją po zweryfikowaniu Twojej zdolności kredytowej.

Pożyczka z gwarantem przez internet udzielana jest zdalnie i bez potrzeby kontaktu z pracownikiem firmy pożyczkowej. Do jej otrzymania nie są wymagane zaświadczenia od żadnej ze stron (gwaranta czy pożyczkobiorcy).

Musisz pamiętać o tym, że przelew z pieniędzmi otrzymuje żyrant, a nie pożyczkobiorca. Właśnie dlatego konieczne jest podanie numeru konta bankowego gwaranta we wniosku. Dzięki takiemu rozwiązaniu instytucja pożyczkowa zabezpiecza się przed próbą oszustwa. Zdarza się też, że osoba potrzebująca pieniędzy ma zajęte konto przez komornika, a dzięki skorzystaniu z pomocy poręczyciela ma szanse na otrzymanie gotówki.

Chcąc znaleźć najlepszą ofertę pożyczki z dodatkowym zabezpieczeniem warto porównać ze sobą kilka propozycji. O atrakcyjności pożyczki świadczy niska rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), brak naliczania dodatkowej prowizji oraz możliwie najmniejsza całkowita kwota kredytu, którą przyjdzie Ci spłacić. Zwróć też uwagę na sposób uregulowania zobowiązania.

Zalety pożyczek z gwarantem

 • dostępność wysokich kwot zobowiązania,
 • możliwość rozłożenia spłaty na wiele miesięcy,
 • brak sprawdzania historii kredytowej pożyczkobiorcy,
 • dostępność dla osób zadłużonych i z negatywnymi wpisami w BIK,

Wady pożyczek z gwarantem

 • trudność w znalezieniu odpowiedniego gwaranta,
 • w przypadku braku spłaty poręczyciel zostaje obciążony długiem,
 • gwarant może być poproszony o przedstawienie zaświadczenia o dochodach.

Na czyje konto wpłyną pieniądze z tytułu pożyczki z gwarantem?

Pieniądze z pożyczki z gwarantem wpłyną na konto osoby, która jest beneficjentem pożyczki, czyli pożyczkobiorcy. Gwarant jest odpowiedzialny za spłatę pożyczki w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie może tego zrobić, ale pieniądze zazwyczaj trafiają bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy.

Czy pożyczka z gwarantem jest dostępna dla zadłużonych?

Pożyczka z gwarantem jest jak najbardziej dostępna dla osób zadłużonych. Pożyczka ta stanowi szansę na zdobycie finansowania dla osób, wobec których toczy się nawet postępowanie windykacyjne. Pieniądze z pożyczki trafiają wówczas na konto poręczyciela, dzięki czemu pożyczkobiorca może dowolnie dysponować pełną sumą otrzymanych pieniędzy, nawet jeśli posiada komornika.

Większość firm udzielających pożyczek z gwarantem online nie sprawdza obecności pożyczkobiorcy w bazach BIK, BIG, KRD czy ERIF. Istotne jest, by to poręczyciel miał pozytywną historię kredytową. Dlatego właśnie gwarantem musi zostać osoba, która nie posiada negatywnych wpisów w rejestrach dłużników.

Poręczenie a zdolność kredytowa

Poręczenie wiąże się również z innymi konsekwencjami, z których część osób nie zdaje sobie sprawy. Jedną z nich jest obniżenie zdolności kredytowej żyrantów, czyli możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania łącznie z odsetkami, w terminach wskazanych w umowie. Przy czym, bank najczęściej dzieli ją na dwie podstawowe części, ilościową i jakościową. W pierwszym przypadku to przede wszystkim analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy (czyli jego miesięczne dochody i koszty utrzymania oraz obecne zadłużenie). Z kolei drugą część badania zdolności kredytowej poświęcono analizie jakościowej. Weryfikuje dane, które mają ważny wpływ na skłonność potencjalnego klienta do spłaty zadłużenia.

Jak już wiesz, zadaniem żyranta jest podwyższenie zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o pożyczkę. Poręczyciel oddaje wówczas swoje dochody jako źródło spłaty tego zobowiązania. Czyli oznacza to, że przystępując do pożyczki, bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za cały dług. Jednocześnie, każde zaciągnięcie pożyczki odnotowywane jest w Biurze Informacji Kredytowej i niezależnie od tego, czy jest ono spłacane przez kredytobiorcę, czy też nie, ma to negatywny wpływ na poręczyciela kredytu. Należy tu podkreślić, że jego poręczenie nie jest równoznaczne z całkowitą utratą zdolności kredytowej.

Jednak credit scoring osoby poręczającej jest oceniany na równi z osobą, która to zobowiązanie wzięła. Ponieważ w oczach instytucji finansowej nigdy nie wiadomo, kiedy właściwy kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, zmuszając tym samym żyranta do uregulowania za niego swojej należności. Oczywiście, dobrą zdolność kredytową będą posiadać osoby mające większe zarobki, ponieważ będzie je stać na swój kredyt pomimo żyrowania cudzego zobowiązania.

Sprawdź również:

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: