Pożyczki prywatne – jak bezpiecznie z nich korzystać?

Pożyczki prywatne mogą być jedną z alternatyw do kredytów udzielanych przez banki. Czym różnią się one od chwilówek online, które w swojej ofercie mają firmy pożyczkowe? Jak w bezpieczny sposób z nich korzystać? W poniższym artykule udzielimy odpowiedzi, które rozwieją wszystkie Wasze wątpliwości!

Pożyczka od osoby prywatnej – czym jest?

pożyczki prywatne

Pożyczka prywatna może być udzielana przez członków rodziny, przyjaciół oraz prywatnych inwestorów, którzy nie prowadzą w związku z opisywaną operacją finansową żadnej działalności gospodarczej. Pożyczkobiorca może ją uzyskać na każdy, dowolnie wybrany przez siebie cel. Pożyczki prywatne mogą być udzielane nieodpłatnie (np. przez najbliższych), jak i odpłatnie wliczając odsetki od pożyczonego kapitału. Jednak zarówno osoby prywatne, jak i podmioty, które komercyjnie udzielają pożyczek prywatnych muszą spełniać wszystkie wymogi prawne.

Pożyczka prywatna a prawo

Niestety, na chwilę obecną, żadna instytucja finansowa w Polsce nie kontroluje rynku pożyczek prywatnych (w tym umów podpisywanych między stronami oraz kosztów, jakie między sobą ustalają). Przy czym, prywatne pożyczki nie należą do najtańszych. Dlaczego? Ponieważ inwestorzy muszą sobie zrekompensować wysokie ryzyko nie oddania przez pożyczkobiorcę zaciągniętego zobowiązania. Często bowiem, z takiego wsparcia korzystają osoby, które wcześniej nie uzyskały go w banku czy firmie pożyczkowej. Powodem tego może być np. zła historia kredytowa lub brak możliwości dostarczenia zaświadczenia o zarobkach. W związku z czym, pożyczka od osoby prywatnej może być dla nich ostatnią deską ratunku.

Pożyczkobiorca, który decyduje się na skorzystanie z oferty firm pożyczkowych, chroniony jest przez prawo, które nakłada na nie określone obowiązki oraz reguluje zapisy umowy. W przypadku chwilówki prywatnej, pożyczkobiorcę chronią tylko przepisy Kodeksu Cywilnego. Fakt, że prywatni inwestorzy są poza kontrolą jakiejkolwiek instytucji, która by ich nadzorowała – daje pole do działania również oszustom. Umowy takich pożyczek mogą zawierać niebezpieczne dla zainteresowanych nimi zapisy (np. sposób zabezpieczenia zwrotu pożyczki).

Kim jest prywatny inwestor?

Jak już wiesz, pożyczki prywatnej może udzielić każdy. Zresztą od zawsze najtańszą formą zdobycia dodatkowej gotówki była pożyczka od rodziny lub od przyjaciół. Obecnie pożyczki prywatne nabierają innego znaczenia, ponieważ pożyczkodawców z naszego najbliższego otoczenia zaczynają zastępować wirtualni inwestorzy.

Zostać nim może każda osoba fizyczna lub prawna (fundacja, spółka akcyjna, spółdzielnia itd.), która nie prowadzi z tego tytułu działalności gospodarczej, ale posiada kapitał, który chciałaby udostępnić np. na procent z zyskiem. Jest to ważne, gdyż w sytuacji umowy pożyczkowej, której stronami jest przedsiębiorca i konsument, pożyczka taka podlega przepisom, które znajdują się w ustawie o kredycie konsumenckim.

Działalność prywatnych inwestorów regulują głównie następujące zapisy Kodeksu cywilnego:

 • art. 720–724, dotyczące jej stron, zobowiązań, umowy pożyczki, zabezpieczenia czy odpowiedzialności;
 • art. 359 § 21–23, art. 481 § 21–22, które określają maksymalną kwotę odsetek oraz odsetek wynikających z opóźnienia w spłacie pożyczki.

Pożyczki od prywatnych inwestorów

W przeciwieństwie do kredytów udzielanych przez banki czy chwilówek dostępnych w firmach pożyczkowych, pożyczkę prywatną może uzyskać praktycznie każdy. Prywatni inwestorzy zazwyczaj zamieszczają swoje ogłoszenia w lokalnej prasie i internecie. Możemy znaleźć więc nagłówki: „Udzielę pożyczki prywatnej szybko bez sprawdzania”. Radzimy jednak przemyśleć korzystanie z takich usług. Istnieje bowiem duże ryzyko, że trafimy na oszustów.

Warto mieć na uwadze to, że pożyczki prywatne są zobowiązaniami podwyższonego ryzyka i gdy inwestor żąda od Ciebie przedpłaty za ich uzyskanie, najlepiej od razu rezygnuj z takiej oferty.

Obecnie coraz częściej pożyczki prywatne oferowane są za pośrednictwem specjalnych serwisów społecznościowych. Wówczas nazywane są również pożyczkami społecznościowymi. Aby skorzystać z dostępnej w serwisie oferty należy się zarejestrować i przejść specjalną weryfikację. Następnie użytkownik zostaje poproszony o przygotowanie swojej aukcji pożyczkowej (inaczej giełda pożyczek prywatnych) – czyli musi wpisać informacje dotyczące tego, ile i na jak długo chce pożyczyć pieniądze. Po dokonaniu tych czynności może już oczekiwać na propozycje prywatnych inwestorów (czasami uzbieranie całej sumy możliwe jest dopiero od kilku osób).

Na niektórych serwisach społecznościowych po znalezieniu odpowiedniego ogłoszenia trzeba samemu skontaktować się z inwestorem. Przeważnie jest to rozmowa telefoniczna podczas której obie strony ustalają warunki pożyczki i jej koszty oraz umawiają się na spotkanie w celu zawarcia umowy.

Wymagane formalności

Większość z nas chcąc pożyczyć pieniądze, w pierwszej kolejności udaje się do banku lub firmy pożyczkowej. Może okazać się wtedy, że część osób posiada negatywną historię kredytową, co przekreśla ich szanse na otrzymanie kredytu lub chwilówki przez internet. Zaczyna się więc poszukiwanie innej możliwości zdobycia potrzebnej gotówki np. chwilówki bez BIK. Niestety, czasem nawet i one nie są dla nich osiągalne, a wszystko z powodu zbyt niskiej zdolności kredytowej, zbyt dużego zadłużenia czy też komornika sądowego.

W takiej sytuacji, postawieni pod przysłowiową ścianą zaczynają szukać innej możliwości podreperowania swojego domowego budżetu i trafiają na ogłoszenia o prywatnych pożyczkach.

Jeszcze do niedawna były one mało popularne, jednak dziś wystarczy jedynie wpisać w wyszukiwarkę hasło: pożyczka od osoby prywatnej lub pożyczki prywatne opinie, a wyświetli się przynajmniej kilka stron z ogłoszeniami od prywatnych inwestorów, którzy poratują dodatkową gotówką. Najczęściej oferują je osoby fizyczne, które posiadają oszczędności i chciałyby je w coś zainwestować.

Formalności związane z pożyczkami prywatnymi ograniczone są do minimum, ponieważ prywatni inwestorzy, nie sprawdzają ani BIK (nie są do tego uprawnieni), ani rejestrów BIG, czyli: BIG Infomonitor, KRD, BIG, ERIF oraz KIDT. Większość prywatnych pożyczkodawców w swoich ogłoszeniach zapewnia, że nie sprawdza również:

 • źródła i wysokości dochodów;
 • posiadanego majątku;
 • sytuacji finansowej;
 • comiesięcznych kosztów życia;
 • posiadanych zobowiązań (nie są w stanie tego sprawdzić, chyba że zainteresowany pożyczką sam udzieli takich informacji).

Co powinna zawierać umowa pożyczki prywatnej?

Aby uzyskać prywatną pożyczkę, najczęściej w zupełności wystarczy podanie podstawowych danych i podpisanie sporządzonej przez inwestora umowy.

Pamiętaj! Przed złożeniem na niej swojego podpisu, należy się z nią dokładnie zapoznać! Nadal wiele osób o tym zapomina, pomimo tego, że umowa skonstruowana jest tak, aby głównie chronić interesy inwestora, a nieuregulowanie na czas pożyczki pociąga za sobą poważne konsekwencje (w tym również utratę zastawionej nieruchomości).

pożyczki prywatne podpisanie dokumentu

Jak zatem uniknąć takich nieprzyjemności? Należy wiedzieć, że według Kodeksu cywilnego (art. 720.§ 2.) umowa pożyczki, której wartość przekracza 1 000 zł powinna zachować formę dokumentową (np. pisemną). Dzięki temu, znacznie łatwiej jest dochodzić swoich racji. Ryzyko przy pożyczkach prywatnych jest zarówno po stronie inwestora, jak i pożyczkobiorcy. Przy czym, ten pierwszy chroni się przed niewypłacalnością swojego klienta korzystając z możliwości zabezpieczenia długu. Natomiast pożyczkobiorcę przed oszustem uchronić może jedynie ograniczone zaufanie do inwestora i wnikliwe zapoznanie się z treścią umowy przez niego sporządzonej. W prawidłowo skonstruowanej umowie pożyczkowej powinny znaleźć się następujące elementy:

 • przedmiot umowy – pożyczyć można nie tylko pieniądze, ale również inne dobra materialne (musi być podana liczbowo i słownie kwota pożyczki);
 • informacje dotyczące stron pożyczki prywatnej (pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy) – imię, nazwisko, rok urodzenia, nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania;
 • czas trwania umowy pożyczki od osoby prywatnej i sposób jej spłacenia – przelew bankowy lub gotówka do ręki (pierwszy sposób jest lepszy, ponieważ stanowi jednocześnie dowód na otrzymanie oraz oddanie pożyczki);
 • opłaty związane z pożyczką – wysokość odsetek, koszty związane z nieterminowym oddaniem zobowiązania, informacja czy spłata pożyczki będzie odbywać się jednorazowo czy w ratach. Opłaty za pożyczkę nie mogą być wyższe niż odsetki ustawowe;
 • zabezpieczenie pożyczki prywatnej;
 • data, miejsce i podpisy – bez nich umowa będzie nieważna.

Pożyczki prywatne bez zabezpieczeń?

Każdy pożyczkodawca powinien zabezpieczyć należność, zwłaszcza przy zaciąganiu większych kwot. Dzięki temu pożyczanie jest bezpieczniejsze, a prywatny inwestor zyskuje pewność, że zwrot pożyczonych pieniędzy odbędzie się bez większych problemów. Zabezpieczenie umowy pożyczki prywatnej może nastąpić poprzez:

 • weksel, który jest papierem wartościowym. Jego funkcjonowanie reguluje tzw. prawo wekslowe i dotyczy ono pożyczek od osób prywatnych (pożyczki pod weksel). Podpisanie przez pożyczkobiorcę weksla oznacza, że zobowiązuje się on do spłacenia pożyczki. Jeśli tego nie zrobi, to pożyczkodawca, który dysponuje takim dokumentem może skierować sprawę do sądu. Znaczenie weksla wzrasta kiedy zostaje on poręczony (poręczycielem może być dowolny podmiot trzeci);
 • poręczenie – to kolejna forma zabezpieczenia umowy pożyczki. Wybierając taką opcję trzeba pamiętać, o tym, że sytuacja finansowa poręczyciela musi pozwalać na ewentualną spłatę zaciągniętego przez pożyczkobiorcę zobowiązania. W razie niewypłacalności pożyczkobiorcy, to poręczyciel będzie zobowiązany do uregulowania pożyczki;
 • przewłaszczenie – przeniesienie prawa własności do rzeczy ruchomej na rzecz pożyczkodawcy. W przypadku gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z zapisów umowy pożyczki – określony majątek ruchomy (przykładowo samochód) staje się własnością pożyczkodawcy;
 • zastaw (zwykły lub rejestrowy), który odpowiednio regulują przepisy art. 306 – 335 Kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. W przypadku zastawu zwykłego, zabezpieczenie pożyczki ustanawiane jest na rzeczach ruchomych, tj. pożyczka pod zastaw samochodu (zastawem nie może być objęta nieruchomość ponieważ wówczas byłaby to hipoteka). Natomiast w przypadku zastawu rejestrowego, pożyczkę można zabezpieczyć na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych;
 • hipotekę, która jest jedną z bezpieczniejszych dla pożyczkodawcy form zabezpieczenia spłaty pożyczki. Jednak jest ona znacznie mniej korzystna dla samego pożyczkobiorcy dla którego może wiązać się ze sporym ryzykiem. Aby dokonać tego rodzaju zabezpieczenia potrzebny będzie wpis do księgi wieczystej, natomiast samo wyegzekwowanie należności może oznaczać konieczność postępowania sądowego.

Jak bezpiecznie korzystać z pożyczek prywatnych?

Pożyczka prywatna może być dostępna dla każdego – nie bierze się przy nich pod uwagę dochodów czy obecności w rejestrach dłużników. Wydaje się być to idealna opcja dla osoby zadłużonej, która nie może otrzymać kredytu w banku czy chwilówki przez internet.

O tym pamiętaj:

 • Zanim zdecydujesz się na pożyczkę prywatną zastanów się czy dasz radę ją spłacić. Jeżeli masz wątpliwości – poszukaj innego sposobu na zdobycie potrzebnej gotówki.
 • Uczciwe pożyczki prywatne mogą być ciężkie do znalezienia. Przed skorzystaniem z niej poszukaj informacji oraz opinii na temat konkretnego inwestora, który chce pożyczyć Ci pieniądze. Polecamy w tym celu przejrzenie for internetowych o tematyce pożyczkowej na których użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami. Często opisują tam również nieuczciwych pożyczkodawców oraz metody, które są przez nich stosowane.
 • Nie chcąc paść ofiarą oszustwa – nie korzystaj z pożyczek prywatnych, gdzie wymagane jest dokonanie przedpłaty np. za rozpatrzenie wniosku lub wykonanie przelewu. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie tylko nie otrzymasz pożyczki, ale również stracisz wpłacone pieniądze.
 • Dokładnie sprawdź koszty pożyczki. Dopytaj również o zabezpieczenia oraz przeanalizuj czy są one adekwatne do kwoty zobowiązania. Jeżeli inwestor nie chce udostępnić Ci wszystkich informacji na temat pożyczki – dla swojego bezpieczeństwa zrezygnuj z takiej oferty.
 • Pożyczki prywatne są dobrym rozwiązaniem jeżeli korzystasz z usług sprawdzonych inwestorów prywatnych. Miej na uwadze, że nie należą one do najtańszych.
Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: