Promesa zatrudnienia – czym jest? [Darmowy wzór do pobrania]

Kodeks cywilny przewiduje możliwość zawarcia między pracodawcą a przyszłym pracownikiem umowy przedwstępnej. Promesa zatrudnienia ma być gwarancją nie tylko tego, że dane stanowisko pracy będzie czekało na wybraną osobę, ale również tego, że przyszły pracodawca nie zmieni decyzji w sprawie zatrudnienia wybranego wcześniej pracownika. Czy promesa zatrudnienia sprawdza się tylko w trakcie zmiany pracy? A może przyda się również przy ubieganiu się o kredyt?

Promesa zatrudnienia – co to jest?

Zasady działania promesy zatrudnienia najłatwiej będzie zrozumieć na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że Nowak chciał zmienić pracę. Będąc zatrudnionym u dotychczasowego pracodawcy wziął udział w procesie rekrutacyjnym w innej firmie. Przeszedł go pomyślnie i otrzymał ofertę zatrudnienia u nowego pracodawcy. Postanowił skorzystać z tej propozycji, jednak z dotychczasowym pracodawcą wiązał go 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Nowa firma postanowiła, że jest gotowa poczekać, aż ten zakończy okres wypowiedzenia w obecnej pracy. Jednak, aby obie strony miały pewność, że za 3 miesiące dojdzie do zatrudnienia, podpisały promesę. Dla nowego pracodawcy będzie ona gwarancją, że Nowak nie rozmyśli się w ciągu tych 3 miesięcy, a tym samym nie zmarnuje jego czasu poświęconego na oczekiwania na gotowość do pracy. Nowak zaś ma pewność, że rezygnując z dotychczasowej pracy, na pewno zostanie zatrudniony przez nowego pracodawcę.

Promesa zatrudnienia, czyli umowa przedwstępna

Promesa zatrudnienia jest regulowana przez Kodeks cywilny. Zawierana między pracownikiem a przyszłym pracodawcą ma formę umowy przedwstępnej. Zasady zawierania tego rodzaju umów określono w art. 389 Kodeksu cywilnego, który jasno wskazuje, że sama umowa przedwstępna powinna określać najważniejsze postawienia umowy przyrzeczonej (w przypadku promesy zatrudnienia – przyszłej umowy o pracę). Jeśli w samej przedwstępnej (tj. promesie zatrudnienia) nie wskazano terminu zawarcia umowy przyrzeczonej (tj. umowy o pracę), ta druga musi zostać zawarta w terminie wskazanym przez jedną z uprawnionych stron. W przypadku promesy zatrudnienia, gdzie obie strony umowy są równorzędne, będzie obowiązywał termin wskazany przez stronę, która złożyła pierwsza oświadczenie w tej sprawie. Umowa przyrzeczona musi być zawarta w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy przedwstępnej. Po przekroczeniu tego terminu niemożliwe jest jej zawarcie.

Promesa zatrudnienia – wzór

Co zatem właściwie powinna zawierać promesa zatrudnienia? Jakie informacje warto w niej zawierać, aby zobowiązanie obu stron do zawarcia przyszłej umowy o pracę nie budziły żadnych wątpliwości? Promesa zatrudnienia musi zawierać przede wszystkim:

 • dokładne dane stron umowy,
 • lokalizację, w której przyszły pracownik będzie wykonywał swoje zawodowe obowiązki,
 • wymiar czasu pracy (cały czy część etatu),
 • wysokość wynagrodzenia,
 • data zawarcia przyszłej umowy o pracę.

W samej promesie mogą pojawić się również informacje o czasie, na jaki ma zostać zawarta przyszła umowa o pracę, jak też wysokość odszkodowania w przypadku zerwania promesy przez którąś ze stron.

Pobierz: Darmowy wzór promesy zatrudnienia PDF lub DOCX.

Koniec umowy a promesa zatrudnienia. Kredyt dostępny od ręki?

Jednak oczekiwanie na przyszłego pracownika nie jest jedyną sytuacją, kiedy może być zastosowana promesa zatrudnienia. Bardzo często Polacy podpisują tego rodzaju umowy ze swoimi aktualnymi pracodawcami, u których mają umowę na czas określony. Po co? Aby móc ubiegać się o kredyt. Szczególnie, jeśli w grę wchodzi kredyt hipoteczny. Oczywiste jest, że banki z dużą rezerwą podchodzą do klientów, którzy są zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony. Tym bardziej, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie na przynajmniej kilkanaście lat. Umowa o pracę na rok czy dwa nie jest dla banku żadnym zabezpieczeniem. Dlatego też pożyczkodawca może zażądać przedstawienia dokumentu potwierdzającego kontynuację umowy o pracę po jej zakończeniu, czyli promesę zatrudnienia.

Jak taka promesa powinna wyglądać? Sprawdzisz to tu: promesa zatrudnienia – wzór pdf. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że bank może dysponować własnymi wzorami tego rodzaju umów, np. określona forma promesy zatrudnienia PKO BP. Poza tym nie wszystkie banki akceptują taką formę zabezpieczenia zatrudnienia w przyszłości. Przykładowo: promesa zatrudnienia ING nie istnieje. W których placówkach promesa zatrudnienia może pomóc w uzyskaniu kredytu? Dla BNP Paribas, Credit Agricole czy Santander Bank jest to standardowy dokument dopuszczalny w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Jednak Bank Millenium, PKO BP i PeKaO dopuszczają promesę zatrudnienia warunkowo. Oznacza to, że w tych bankach realną szansę na kredyt hipoteczny mają klienci posiadający umowę o pracę na czas nieokreślony a nie jedynie pisemną obietnicę pracodawcy odnośnie kontynuacji dotychczasowej umowy.

Promesa zatrudnienia a ciąża i kredyt

Promesa zatrudnienia może być przydatna również dla kobiet w ciąży. Szczególnie, jeśli te wraz ze współmałżonkiem ubiegają się o kredyt hipoteczny. Banki bardzo ostrożnie podchodzą bowiem do udzielania zobowiązań kobietom spodziewającym się dziecka, które w najbliższym czasie będą korzystać z urlopu macierzyńskiego. Może trudno w to uwierzyć, ale przyszła mama – według banku – niesie ze sobą duże ryzyko rezygnacji z pracy po urodzeniu dziecka. A jeśli do tego dochodzi jeszcze umowa o pracę na czas określona, przyszła mama jest skreślona w oczach banku. Jedynym wyjściem z sytuacji i próbą zwiększenia swojej wiarygodności kredytowej jest przedstawienie przez ciężarną promesy zatrudnienia. Gwarancja dalszego zatrudnienia ze strony pracodawcy, jak też zobowiązanie do dalszej pracy ciężarnej mogą być dla banku przekonywujące.

Promesa zatrudnienia skazanego – szansa na „nowe” życie?

Promesa zatrudnienia wykorzystywana jest również w stosunku do osób osadzonych w zakładach karnych. Gwarancja pracy dla osoby wychodzącej na wolność odgrywa ogromną rolę resocjalizacyjną. Perspektywa zajęcia i otrzymywania stałego dochodu jest szansą na rozpoczęcie życia na nowo. Promesa zatrudnienia skazanego odbywającego karę może również zwiększyć szanse na otrzymanie warunkowego zwolnienia.

Promesa zatrudnienia – zerwanie i odszkodowanie

Promesa zatrudnienia traktowana jest przez pracowników jako pewna gwarancja zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że strony nie mogą jej zerwać. Zgodnie z Kodeksem cywilnym zapisy promesy zatrudnienia są wiążące dla obu stron. Z drugiej jednak strony – ze względu na nieprzewidywalność chociażby zrządzeń losu – nie można traktować promesy zatrudnienia jako nieodwołalnej obietnicy zawarcia umowy o pracę. Co istotne, w przypadku jej zerwania strona poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie od strony, która nie dotrzymała postanowień promesy zatrudnienia. Warto o tym pamiętać szczególnie w sytuacji, kiedy promesa zatrudnienia jest jednym z zabezpieczeń zaciągniętego kredytu hipotecznego. Jeśli bank zdecydowałby się na zerwanie umowy kredytowej ze względu na niewywiązanie się z promesy zatrudnienia pracodawcy kredytobiorcy, ten ostatni może ubiegać się od swojego pracodawcy odszkodowania równego kosztom poniesionym z tytułu utraty kredytu. W innych przypadkach z reguły stosuje się zasadę naliczania odszkodowania równego trzykrotności dotychczasowego miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Promesa zatrudnienia zawsze może się przydać

Podpisanie promesy zatrudnienia może sprawdzić się w kilku sytuacjach:

 • w czasie zmiany pracy, kiedy odejście z dotychczasowej pracy wiąże się z dłuższym okresem wypowiedzenia,
 • w ubieganiu się o kredyt hipoteczny z jednoczesnym zatrudnieniem na czas określony,
 • w ubieganiu się o kredyt hipoteczny przez kobiety w ciąży, które nie posiadają umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • w przypadku wnioskowania przez skazanego o wcześniejsze zwolnienie z odbywania kary.

Promesa zatrudnienia może mieć duży wpływ na decyzję kredytową banku, ponieważ:

 • zwiększa zdolność kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy,
 • deklarowana wysokość przyszłych dochodów może być kartą przetargową w negocjacji warunków kredytu,
 • stanowi zabezpieczenie spłacalności rat kredytu.

Poza tym obietnica dalszej współpracy ze strony pracodawcy daje samemu kredytobiorcy poczucie bezpieczeństwa finansowego. Biorąc pod uwagę, że podpisanie promesy zatrudnienia nie wiąże się z żadnymi kosztami, a może przynieść naprawdę wiele korzyści, warto rozważyć wnioskowanie o nią u pracodawcy.

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: