Prowadzenie windykacji za granicą – kiedy trzeba spłacić dług?

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-04-12
Autor: Redakcja
Ocena: 4.27
(ilość ocen: 51)

Wiele osób zastanawia się, czy da się wyegzekwować spłatę długu, jeśli dłużnik przebywa za granicą, ile kosztuje taka windykacja i czy jest skuteczna. W artykule sprawdzimy, jak wygląda prowadzenie windykacji za granicą. Podpowiemy również czy polski komornik może przeprowadzić egzekucję w innym kraju.

Czasem zdarza się, że w obawie przed egzekucją komorniczą i innymi skutkami finansowych zaniedbań, dłużnik ucieka za granicę. Czy w innym kraju ma szansę go dosięgnąć go polski wymiar sprawiedliwości?
Większość działań windykacyjnych opiera się nie tylko na przepisach, regulujących kwestie działalności gospodarczej, ale również na przepisach cywilnych oraz karnych. Te w wielu europejskich krajach kształtują się zupełnie inaczej niż w Polsce. Aby skutecznie wyegzekwować spłatę długu od osoby przebywającej za granicą, warto zadbać o profesjonalne wsparcie.

Współpraca z zagraniczną firmą windykacyjną

Dobrym sposobem na ściągnięcie długu od przebywającego poza Polską kontrahenta może być współpraca z zagraniczną firmą windykacyjną. Takie podmioty działają na takich samych zasadach jak polscy windykatorzy, respektując oczywiście zagraniczne zapisy prawa. Choć za takie usługi trzeba będzie dodatkowo zapłacić, współpraca z polską firmą windykacyjną też nie jest przecież bezpłatna. Zatrudniając zagranicznego windykatora, oszczędzisz nie tylko cenny czas, ale również ogrom nerwów. Powierzając sprawę podmiotowi, działającego na „swoim” terenie, znacząco zwiększysz też prawdopodobieństwo odzyskania należności.

Polski komornik a zagraniczny majątek

Polski komornik nie może przeprowadzić egzekucji komorniczej w innym kraju. Nie może więc zająć wynagrodzenia za pracę, pieniędzy na zagranicznym koncie, czy umiejscowionych w innym kraju nieruchomości. Jeśli jednak pensja dłużnika, który zarabia za granicą, trafia na rachunek w polskim banku, komornik ma prawo je zająć.

Jeśli istnieje tytuł wykonawczy

Jeśli sąd lub e-Sąd wydał tytuł wykonawczy (może to być np. wyrok lub nakaz zapłaty), opatrzony następnie klauzulą wykonalności, wierzyciel może złożyć wniosek do komornika. Co ważne, aby skierować sprawę do polskiego komornika, miejsce pobytu dłużnika również powinno być na terenie naszego kraju. Ewentualnie — w pojedynczych przypadkach — na terenie naszego kraju powinny znajdować się należące do niego nieruchomości lub ruchomości. Jeśli dłużnik ukrywa się poza granicami Polski, możesz złożyć wniosek egzekucyjny do komornika w innym kraju. Aby tego dokonać, potrzebny Ci będzie jednak Europejski Tytułu Egzekucyjny lub Europejski Nakaz Zapłaty. Taki dokument pozwoli wierzycielowi wyegzekwować wyrok w innym państwie członkowskim UE bez konieczności wszczęcia odrębnego postępowania sądowego.

Jak uzyskać Europejski Tytułu Egzekucyjny?

Europejski Tytułu Egzekucyjny uzyskasz, składając wniosek w sądzie, który wydał orzeczenie. Kiedy już go otrzymasz, Twoim obowiązkiem będzie złożenie wniosku u komornika w kraju, w którym przebywa dłużnik. Zanim tego dokonasz, koniecznie sprawdź, jakie wymogi, zasady postępowania oraz tryb egzekucji obowiązują w tym właśnie kraju. Gdzie szukać takich informacji? Podczas poszukiwań takich informacji, skorzystaj ze strony www.europe-eje.eu. Serwis powstał w ramach unijnej współpracy Państw Członkowskich w projekcie realizowanym z udziałem polskich komorników.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

18 stycznia 2017 roku weszły w życie zapisy Europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Celem wprowadzenia w życie nowego prawa było przede wszystkim ułatwienie transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych. Nakaz zabezpieczenia ma zastosowanie do spraw transgranicznych, w których rachunek bankowy dłużnika prowadzony jest w państwie członkowskim innym niż:

  • państwo członkowskie sadu, do którego zwrócono się z wnioskiem o wydanie nakazu;
  • państwo, w którym wierzyciel ma miejsce zamieszkania.

Wierzyciel może uzyskać nakaz zabezpieczenia:

  • przed wszczęciem postępowania w sprawie przeciwko dłużnikowi;
  • na którymkolwiek etapie postępowania przeciwko dłużnikowi, do momentu wydania orzeczenia lub zatwierdzenia ugody sądowej;
  • po uzyskaniu przez wierzyciela w państwie członkowskim orzeczenia, ugody sądowej lub dokumenty urzędowego, na mocy których wymaga się od dłużnika zapłaty roszczenia.

Aby tego dokonać, powinien złożyć wniosek na formularzu wskazanym przez sąd. Opłata za złożenie wniosku wynosi 100 zł (jeśli wniosek zostanie zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie, opłata ta może ulec zmianie).

Kiedy wierzyciel ma szansę otrzymać nakaz zabezpieczenia

Wydanie nakazu zabezpieczenia jest możliwe przede wszystkim wtedy, gdy wierzyciel, przedkładając odpowiednie dowody, przekona sąd, że bez takiego środka późniejsze dochodzenie roszczeń okaże się niemożliwe lub będzie znacząco utrudnione. Co ważne, nakaz wydany w jednym państwie członkowskim jest uznawany również w innych bez konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek działań. Może być też wykonany w innych krajach, bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności.

Co nadaje nakaz?

Dzięki nakazowi zabezpieczenia środków zgromadzone na koncie dłużnika pieniądze zostaną zablokowane. Ich przelanie bądź wycofanie z rachunku będzie więc niemożliwe.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo