Przedawnienie chwilówki: kiedy następuje?

O przedawnieniu chwilówki mówimy w sytuacji, gdy mija określony prawnie termin na wyegzekwowanie długu przez wierzyciela. Według zapisów zawartych w art. 118. Kodeksu cywilnego przedawnienie chwilówki następuje po 3 latach od upłynięcia daty spłacenia zobowiązania. Jednak, aby chwilówka faktycznie się przedawniła, musi zostać spełnione kilka innych warunków o których więcej poniżej.

Należy pamiętać o tym, że dokładny termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego od momentu upłynięcia daty uregulowania zobowiązania. Przykładowo, jeśli terminy spłaty zobowiązania przypadał na 15 stycznia 2024 roku, to zobowiązanie ulegnie przedawnieniu dopiero 31 grudnia 2027 roku.

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest przerwanie biegu przedawnienia. Aby, chwilówka mogła się przedawnić, wierzyciel nie może podjąć żadnych działań w wyznaczonym wyżej okresie (3 lat). Jeśli wierzyciel tuż przed upłynięciem terminu na wyegzekwowanie długu podejmie ponownie próbę jego wyegzekwowania, nastąpi przerwanie biegu przedawnienia. Skutkować to będzie naliczaniem się na nowo terminu przedawnienia, który tym razem będzie liczony od dnia, w którym wierzyciel podjął ponową próbę odzyskania swoich środków.

Z punktu widzenia zapisów w art. 123 kodeksu cywilnego, do przerwania biegu przedawnienia dojść może w trzech, niżej opisanych okolicznościach.

  1. Nawiązanie przez dłużnika kontaktu z wierzycielem, aby dojść do porozumienia i uregulować zaległe zobowiązania. Wówczas mówimy o mediacji.
  2. Zwrócenie się przez wierzyciela do sądu w celu doprowadzenia do wyegzekwowania zadłużenia. Niezależnie od biegu sprawy i czasu jej trwania, kluczowe jest tu samo podjęcie się czynności na drodze prawnej przez instytucję pożyczkową.
  3. Rozpoczęcie regulowania długu, co automatycznie doprowadzi do jego uznania. Zadłużony może tutaj przejść np. do jednorazowej spłaty pozostałego zadłużenia, co często dzieje się w przypadku pożyczek ratalnych, lub złożyć wniosek o wydłużenie terminu spłaty zobowiązania.

Przykładowo, jeśli chwilówka miała ulec przedawnieniu 31 grudnia 2027 roku, a wierzyciel podjął próbę negocjacji spłaty zobowiązania 27 grudnia, następuje przerwanie biegu przedawnienia. Od teraz, kolejny termin przedawnienia chwilówki będzie przypadał na 31 grudnia 2030 roku, czyli kolejne trzy lata — ponownie pod warunkiem, że wierzyciel nie będzie reagował przez cały ten okres.

infografika z kalendarzem z zaznaczoną datą

Czy opłaca się czekać na przedawnienie chwilówki?

Czekanie na przedawnienie długu jest nie tylko nieopłacalne, ale i trudne do rozpoczęcia.

Zdecydowanie nie zalecamy próbować uniknąć spłaty zobowiązania. Instytucje pożyczkowe posiadają na tym gruncie ściśle określone procedury, które są skutecznie wdrażane. Wyegzekwowania roszczenia oddawane jest w ręce windykacji, a często poprzedza to też tzw. zerwanie umowy. Klient, który przestanie regulować należne raty wskazane w harmonogramie, zobowiązany jest spłacić jednorazowo całe pozostałe zobowiązanie wraz z kosztami dodatkowymi.

Firmy pożyczkowe, nie dadzą o sobie zapomnieć. Osobom mającym kłopoty z terminową spłatą zobowiązania polecamy rozważenie rozwiązań ugodowych, które pozwolą uniknąć poważniejszych konsekwencji. Są to:

  • skontaktowanie się z biurem obsługi klienta i wyjaśnienie przyczyn opóźnienia,
  • renegocjowanie umowy pożyczki.

Przeczytaj również: Oddłużanie chwilówek: na czym polega?

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: