Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – czym jest i jak się tam znaleźć?

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-08-30
Autor: Chwilowo.pl
Ocena: 4.79
(ilość ocen: 33)

Pożyczki i kredyty, choć potrafią ułatwić życie, nierzadko są katastrofalne w skutkach. Nie często jednak myślimy o tym, co się stanie, jeśli pożyczki nie spłacimy. Wymigiwanie się od spłaty najczęściej kojarzone jest z windykacją długu i postępowaniem sądowniczym. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że niepochlebne informacje o zadłużeniu zostaną umieszczone w bazach dłużników, takich jak KRD, BIK czy ERIF. Skutki pętli kredytowej mogą być również poważniejsze, takie jak upadłość konsumencka czy niewypłacalność. Właśnie takie osoby mogą znaleźć się w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

O czym informuje nas Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Jest to zdecydowanie mniej znany rejestr dłużników – dotyczy w końcu niewielkiej części wszystkich osób zmagających się z długami. Jeśli chodzi o kwestie formalne, to jest to instytucja państwowa (nie prywatna, tak jak na przykład KRD), która funkcjonuje przy Krajowym Rejestrze Sądowym i w połączeniu z nim. Jego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie stabilności i wiarygodności obrotu gospodarczego. Wpisuje się tam wyłącznie osoby fizyczne i to takie, które nie są w stanie spłacić swoich długów. W ten sposób zabezpiecza się zarówno firmy, jak i osoby prywatne przed nieuczciwym i, przede wszystkim, niewypłacalnym kontrahentem.

Kogo można wpisać do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Pierwszym sposobem, który umożliwia umieszczenie osoby niewypłacalnej w tym rejestrze, jest tzw. wpis z urzędu, który następuje na mocy art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i dokonuje go sąd. Wspomniany przepis mówi, że w RDN mogą się znaleźć:

 • osoby fizyczne, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale jest ona w stanie upadłości lub też wniosek o upadłość został oddalony, gdyż dłużnik nie ma żadnego majątku, albo jego wysokość nie pozwala na to, by z masy upadłościowej spłacić wszystkie koszty postępowania oraz wierzycieli; nie ma przy tym znaczenia to, że upadłość właściciela działalności gospodarczej wynika z zadłużenia działalności, czy jego prywatnych długów – osoby prowadzące działalność gospodarczą mają nieograniczoną możliwość zaciągania pożyczek, również tych pozabankowych (czyli występując jako osoba fizyczna) i finansowania z nich swojej działalności.
 • osoby fizyczne, które zostały pozbawione prawa do prowadzenia działalności;
 • osoby fizyczne będące dłużnikami, ale nieposiadające żadnego majątku, by mogły oddać całą wierzytelność oraz pokryć koszty egzekucyjne;
 • wspólników, którzy ręczą całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, ale nie mają wystarczającej zdolności finansowej, by opłacić długi oraz koszty postępowania;
 • wspólników, których wierzyciele zawezwali do wyjawienia majątku;
 • członkowie rad nadzorczych, reprezentanci spółek handlowych lub przedsiębiorstw państwowych, którzy zostali odsunięci od swoich funkcji przez sąd upadłościowy;
 • dłużnicy alimentacyjni, którzy zalegają z wypłatami przez przynajmniej pół roku;
 • osoby zalegające wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co do których ta instytucja ma tytuł wykonawczy i które nie uregulowały zaległości w ciągu 30 dni od wezwania do zapłaty.

Kto może mnie wpisać do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Jak napisaliśmy wcześniej – dłużnik wpisywany jest do rejestru automatycznie, najczęściej przy postępowaniu upadłościowym i robi to sąd. Wniosek o wpisanie nieuczciwego i niewypłacalnego płatnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może natomiast złożyć każdy – zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Warunkami przyjęcia wniosku i opublikowania wpisu musi być:

 • posiadanie tytułu wykonawczego do wierzytelności;
 • wystosowanie do dłużnika wezwania do zapłaty;
 • nieuregulowanie należności przez dłużnika w ciągu 30 dni od momentu otrzymania wezwania do zapłaty.

Czy mogę wykreślić się z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Podobnie jak wpis, wykreślenie dłużnika z RDN następuje tą samą drogą: sądową lub na wniosek. Oczywiście muszą zajść ku temu odpowiednie przesłanki – nastąpiły pewne okoliczności pozwalające stwierdzić, że dłużnik jest już wydolny finansowo i może zwrócić swoją wierzytelność. Może również zdarzyć się, że tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę egzekucji długu, został pozbawiony wykonalności. Wtedy również wpis w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych podlega usunięciu, ale może to nastąpić wyłącznie na wniosek samego zainteresowanego – nie dotyczy to jednak wpisów, które nastąpiły w konsekwencji zawezwania do wyjawienia majątku. Automatyczne i obowiązkowe wykreślenie wpisu z urzędu następuje po 10 latach od dnia dokonania wpisy.

Czy mogę sprawdzić siebie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych?

Oczywiście, jest to baza publiczna i w pełni jawna. Prawo do wglądu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych ma każdy, kto ma pełnię praw obywatelskich i ma nadany numer PESEL. Jest to również baza całkowicie internetowa, co oznacza, że dostęp do niego jest otwarty i wymaga jedynie podłączenia do sieci. Konieczne jest jednak wcześniejsze wniesienie opłaty w wysokości 40 złotych. Co ważne, możliwe jest sprawdzenie nie tylko siebie, ale również innych osób, o ile oczywiście dysponuje się odpowiednimi danymi o dłużniku.

Krajowy Rejestr Zadłużonych niedługo zastąpi RDN

W 2019 roku utworzona zostanie nowa baza dłużników, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych. Znajdą się w nim informacje dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych i tych, wobec których egzekucja wierzytelności okazała się nieskuteczna. W ten sposób przejmie on wszystkie funkcje dotychczas pełnione przez Rejestr Dłużników Niewypłacalnych wraz ze wszystkimi istniejącymi w nim wpisami. Akta znajdujące się w nowym rejestrze będzie mógł przeglądać każdy bez konieczności wnoszenia żadnych opłat. Ma to być działaniem motywacyjnym, mobilizującym dłużnika do spłaty swoich zaległości. Co więcej, dane będą w nim dostępne nawet przez 7 lat po spłacie zaległości (choć oczywiście pojawi się tam stosowna adnotacja).

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo