Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – czym jest i jak się tam znaleźć?

Pożyczki i kredyty, choć potrafią ułatwić życie, nierzadko są katastrofalne w skutkach. Nie często jednak myślimy o tym, co się stanie, jeśli pożyczki nie spłacimy. Wymigiwanie się od spłaty najczęściej kojarzone jest z windykacją długu i postępowaniem sądowniczym. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że niepochlebne informacje o zadłużeniu zostaną umieszczone w bazach dłużników, takich jak KRD, BIK czy ERIF. Skutki pętli kredytowej mogą być również poważniejsze, takie jak upadłość konsumencka czy niewypłacalność. Właśnie takie osoby mogą znaleźć się w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

O czym informuje nas Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Jest to zdecydowanie mniej znany rejestr dłużników – dotyczy w końcu niewielkiej części wszystkich osób zmagających się z długami. Jeśli chodzi o kwestie formalne, to jest to instytucja państwowa (nie prywatna, tak jak na przykład KRD), która funkcjonuje przy Krajowym Rejestrze Sądowym i w połączeniu z nim. Jego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie stabilności i wiarygodności obrotu gospodarczego. Wpisuje się tam wyłącznie osoby fizyczne i to takie, które nie są w stanie spłacić swoich długów. W ten sposób zabezpiecza się zarówno firmy, jak i osoby prywatne przed nieuczciwym i, przede wszystkim, niewypłacalnym kontrahentem.

Kogo można wpisać do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Pierwszym sposobem, który umożliwia umieszczenie osoby niewypłacalnej w tym rejestrze, jest tzw. wpis z urzędu, który następuje na mocy art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i dokonuje go sąd. Wspomniany przepis mówi, że w RDN mogą się znaleźć:

 • osoby fizyczne, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale jest ona w stanie upadłości lub też wniosek o upadłość został oddalony, gdyż dłużnik nie ma żadnego majątku, albo jego wysokość nie pozwala na to, by z masy upadłościowej spłacić wszystkie koszty postępowania oraz wierzycieli; nie ma przy tym znaczenia to, że upadłość właściciela działalności gospodarczej wynika z zadłużenia działalności, czy jego prywatnych długów – osoby prowadzące działalność gospodarczą mają nieograniczoną możliwość zaciągania pożyczek, również tych pozabankowych (czyli występując jako osoba fizyczna) i finansowania z nich swojej działalności.
 • osoby fizyczne, które zostały pozbawione prawa do prowadzenia działalności;
 • osoby fizyczne będące dłużnikami, ale nieposiadające żadnego majątku, by mogły oddać całą wierzytelność oraz pokryć koszty egzekucyjne;
 • wspólników, którzy ręczą całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, ale nie mają wystarczającej zdolności finansowej, by opłacić długi oraz koszty postępowania;
 • wspólników, których wierzyciele zawezwali do wyjawienia majątku;
 • członkowie rad nadzorczych, reprezentanci spółek handlowych lub przedsiębiorstw państwowych, którzy zostali odsunięci od swoich funkcji przez sąd upadłościowy;
 • dłużnicy alimentacyjni, którzy zalegają z wypłatami przez przynajmniej pół roku;
 • osoby zalegające wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co do których ta instytucja ma tytuł wykonawczy i które nie uregulowały zaległości w ciągu 30 dni od wezwania do zapłaty.

Kto może mnie wpisać do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Jak napisaliśmy wcześniej – dłużnik wpisywany jest do rejestru automatycznie, najczęściej przy postępowaniu upadłościowym i robi to sąd. Wniosek o wpisanie nieuczciwego i niewypłacalnego płatnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może natomiast złożyć każdy – zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Warunkami przyjęcia wniosku i opublikowania wpisu musi być:

 • posiadanie tytułu wykonawczego do wierzytelności;
 • wystosowanie do dłużnika wezwania do zapłaty;
 • nieuregulowanie należności przez dłużnika w ciągu 30 dni od momentu otrzymania wezwania do zapłaty.

Czy mogę wykreślić się z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Podobnie jak wpis, wykreślenie dłużnika z RDN następuje tą samą drogą: sądową lub na wniosek. Oczywiście muszą zajść ku temu odpowiednie przesłanki – nastąpiły pewne okoliczności pozwalające stwierdzić, że dłużnik jest już wydolny finansowo i może zwrócić swoją wierzytelność. Może również zdarzyć się, że tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę egzekucji długu, został pozbawiony wykonalności. Wtedy również wpis w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych podlega usunięciu, ale może to nastąpić wyłącznie na wniosek samego zainteresowanego – nie dotyczy to jednak wpisów, które nastąpiły w konsekwencji zawezwania do wyjawienia majątku. Automatyczne i obowiązkowe wykreślenie wpisu z urzędu następuje po 10 latach od dnia dokonania wpisy.

Czy mogę sprawdzić siebie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych?

Oczywiście, jest to baza publiczna i w pełni jawna. Prawo do wglądu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych ma każdy, kto ma pełnię praw obywatelskich i ma nadany numer PESEL. Jest to również baza całkowicie internetowa, co oznacza, że dostęp do niego jest otwarty i wymaga jedynie podłączenia do sieci. Konieczne jest jednak wcześniejsze wniesienie opłaty w wysokości 40 złotych. Co ważne, możliwe jest sprawdzenie nie tylko siebie, ale również innych osób, o ile oczywiście dysponuje się odpowiednimi danymi o dłużniku.

Krajowy Rejestr Zadłużonych niedługo zastąpi RDN

W 2019 roku utworzona zostanie nowa baza dłużników, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych. Znajdą się w nim informacje dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych i tych, wobec których egzekucja wierzytelności okazała się nieskuteczna. W ten sposób przejmie on wszystkie funkcje dotychczas pełnione przez Rejestr Dłużników Niewypłacalnych wraz ze wszystkimi istniejącymi w nim wpisami. Akta znajdujące się w nowym rejestrze będzie mógł przeglądać każdy bez konieczności wnoszenia żadnych opłat. Ma to być działaniem motywacyjnym, mobilizującym dłużnika do spłaty swoich zaległości. Co więcej, dane będą w nim dostępne nawet przez 7 lat po spłacie zaległości (choć oczywiście pojawi się tam stosowna adnotacja).

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: