Rejestr firm pożyczkowych KNF. Dlaczego warto z niego korzystać?

492 – tyle pozabankowych firm pożyczkowych figuruje w Rejestrze firm pożyczkowych KNF. Utworzona w 2017 r. lista jest wykazem legalnie działających firm oferujących pożyczki pozabankowe. Chociażby z tego względu powinni do niego zaglądać klienci firm pożyczkowych.

Rejestr pożyczkodawców KNF

Rejestr instytucji pożyczkowych powstał na mocy nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w 2017 r. Wpis do rejestru instytucji pożyczkowych stał się obowiązkowym dla każdej firmy, która chce oferować pozabankowe produkty pożyczkowe na polskim rynku. Pożyczkodawcy, którzy funkcjonowali przed utworzeniem rejestru, musieli się do niego zgłosić w ciągu pół roku. Aktualnie każda firma rozpoczynająca działalność pożyczkową musi w pierwszej kolejności dokonać wpisu na listę KNF. Lista pośredników finansowych jest zaś drugim z prowadzonych przez Komisję rejestrów.

Rejestr instytucji pożyczkowych bez kontroli?

Chociaż rejestr firm pożyczkowych KNF jest podstawą do legalnej działalności pozabankowych firm pożyczkowych, to nie daje on KNF żadnych kompetencji nadzorczych wobec tych podmiotów. KNF wyłącznie prezentuje w nim instytucje pożyczkowe. Nadzór nad nimi nie jest jednak możliwy ze względu na brak podstaw prawnych. Tym samym KNF nie może żądać od pozabankowych firm pożyczkowych wyjaśnień czy informacji. Nie może również kontrolować tego rodzaju podmiotów w kontekście działalności zgodnej z obowiązującym prawem. Tym samym figurowanie w rejestrze instytucji pożyczkowych firmy pożyczkowej wcale nie wyklucza ryzyka stosowania przez nią praktyk niezgodnych z prawem.

Warunki, które musi spełnić firma pożyczkowa

Każda firma pożyczkowa ubiegająca się o wpisanie do rejestru firm pożyczkowych musi spełnić ściśle określone warunki:

  • działalność może być prowadzona tylko w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej,
  • osoby z zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, jak też prokurentem spółki nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
  • spółka musi posiadać minimalny kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł,
  • kapitał zakładowy jest wyłącznie kapitałem pieniężnym i nie pochodzi z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych,
  • spółka będzie prowadzić działalność jako instytucja pożyczkowa w zakresie udzielania kredytów konsumenckich,
  • dokonać opłaty za rejestrację w wysokości 600 zł.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów nie został spełniony, wniosek o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych zostanie odrzucony.

Firmy legalne, ale czy wiarygodne?

Rejestr firm pożyczkowych jest jednolitą bazą podmiotów działających na polskim rynku pożyczek pozabankowych. Jego dostępność w sieci pozwala każdemu sprawdzić czy firma oferująca atrakcyjne pożyczki działa legalnie. Chroni to nie tylko potencjalnych pożyczkobiorców, ale też same instytucje pożyczkowe. Przykłady oszustw dokonywanych przez pseudo pożyczkodawców można by mnożyć. Tym bardziej, że na rynku coraz częściej pojawiają się prywatni „inwestorzy”, którzy są gotowi pożyczyć pieniądze niemal każdemu. Z czasem jednak okazuje się, że celem takiego „inwestora” nie była wcale pomoc osobie zadłużonej, lecz wciągnięcie jej w niekorzystny dla niej układ, który w wielu przypadkach kończy się utratą majątku przez pożyczkobiorcę. Konsumenci są chronieni przed nieuczciwym oprocentowaniem pożyczek ustawą antylichwiarską, a każda legalnie działająca firma pożyczkowa musi przestrzegać jej zapisów. Zatem figurowanie firmy pożyczkowej w rejestrze instytucji pożyczkowych KNF jest gwarancją jej legalności. Jednak korzystając z oferty jakiegokolwiek pożyczkodawcy, trzeba zachować czujność i dokładnie zapoznawać się z zapisami obowiązujących regulaminów oferowanych pożyczek.

Niespełnienie warunków KNF – konsekwencje dla firmy pożyczkowej

Jeśli któreś z określonych przez KNF wymagań przestaje być spełnione przez firmę pożyczkową, konsekwencją jest wykreślenie z rejestru firm pożyczkowych. Poza tym prowadzenie działalności bez spełnienia tych wymagań grozi karą grzywny do 500 000 zł, a nawet karą pozbawienia wolności do 2 lat. Identyczna grzywna jest zasądzana w przypadku prowadzenia działalności pożyczkowej bez posiadania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

Nie tylko duże podmioty

Na liście KNF znajdziemy nie tylko firmy pożyczkowe, które są doskonale znane z reklam. Wonga, Vivus, Provident – to tylko przykłady pożyczkodawców figurujących w rejestrze (przed wyborem pożyczki warto też sprawdzić opinie o nich, możesz to zrobić na naszej stronie. Znajdziesz u nas np opinie o Vivus i wielu innych). Ze względu na rozpoznawalność ich marki oraz renomę, ich klienci nie mają potrzeby weryfikować ich wiarygodności. Po co zatem jest rejestr firm pożyczkowych? Przyda się on w sytuacji, kiedy pożyczkę będzie proponował mało znany podmiot. Możliwość zweryfikowania legalności działalności konkretnej firmy będzie też przydatne w przypadku pożyczkodawców działających lokalnie. Nie każda firma pożyczkowa musi przecież obsługiwać klientów na terenie całego kraju. Nie wszyscy pożyczkodawcy oferują też pożyczki online. Ci prowadzący niewielkie biura w polskich miastach też muszą być wpisani do rejestru instytucji pożyczkowych KNF.

Rejestr instytucji pożyczkowych a pożyczki społecznościowe

Co ważne, rejestr firm pożyczkowych nie gromadzi danych na temat pożyczek społecznościowych. Dotyczy to nie tylko osób udzielających tego rodzaju zobowiązań prywatnie, ale też platform pośredniczących w pożyczkach prywatnych. Oznacza to, że wiarygodność osób pożyczających pieniądze innym nie jest w żaden sposób weryfikowana, a ich działalność monitorowana. I chociaż proponowane przez prywatnych pożyczkodawców warunki pożyczek mogą być bardzo atrakcyjne, o wiele bezpieczniejsze jest skorzystanie z oferty legalnie działającej firmy. W przypadku działania pożyczkodawcy niezgodnego z prawem o wiele łatwiej wyegzekwować klientowi swoje prawa od zarejestrowanego podmiotu niż od nikomu nieznanego pożyczkodawcy.

Chwilówki tylko ze sprawdzonych źródeł

Aktualna liczba ofert pożyczek pozabankowych na rynku może znacznie utrudnić znalezienie najlepszego wariantu dla siebie. Nie dość, że można przebierać zarówno w zróżnicowanych kwotach (od kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych), jak też terminach spłaty (od kilku dni do kilkudziesięciu miesięcy), to jeszcze trzeba dokładnie sprawdzać warunki obowiązujących promocji oraz wszelkie potencjalne opłaty, jakie mogą zostać naliczone w trakcie zobowiązania. W euforii poszukiwań, kiedy wszystkie elektroniczne wnioski pożyczkowe wyglądają podobnie, łatwo się zapędzić i powierzyć swoje dane nieodpowiednim osobom. Dlatego przed udostępnieniem informacji osobowych i dodatkowych szczegółów na temat osiąganych zarobków czy posiadanych zobowiązań, trzeba sprawdzić podmiot, któremu chce się zaufać. Tym bardziej, że oszuści są coraz sprytniejsi i potrafią naprawdę dobrze podszyć się pod rzetelne firmy pożyczkowe. Rejestr instytucji pożyczkowych KNF powstał właśnie po to, aby potencjalny pożyczkobiorca mógł nie tylko sprawdzić czy dana firma posiada wpis, ale też zweryfikować jej szczegółowe dane (adres, NIP, KRS). Tylko ostrożność i rozsądek są w stanie uchronić przed poważnymi błędami. Oferta szybkiej gotówki na atrakcyjnych warunkach może być kusząca, ale niekiedy zbyt pochopne decyzje mogą skutkować poważnymi problemami. Dlatego sprawdzajmy pożyczkodawców w rejestrze firm pożyczkowych KNF, a szybkich pożyczek szukajmy najlepiej za pośrednictwem profesjonalnych porównywarek. Prezentowane przez nich chwilówki zostały sprawdzone przez setki klientów, a ich opinie są najlepszą wizytówką.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: