Czym jest rejestr instytucji pożyczkowych?

Rejestr Instytucji Pożyczkowych, prowadzony przez KNF, jest wykazem wszystkich instytucji finansowych, które działają w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, rozumianego przez pryzmat przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim oraz Kodeksu cywilnego. Działalność instytucji pożyczkowych znajdujących się w rejestrze musi odbywać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz zawiera wszelkie niezbędne dane dotyczące każdej figurującej w nim firmy. Instytucja pożyczkowa może się znaleźć w rejestrze, jeśli spełni wymogi określone prawem.

Gdzie jest dostępny rejestr instytucji pożyczkowych?

Rejestr Instytucji Pożyczkowych jest dostępny bezpłatnie dla każdego na stronie internetowej, prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest to dobra informacja dla każdego klienta – nie spełniając żadnych warunków i praktycznie bez większego wysiłku możesz sprawdzić, czy Twój pożyczkodawca jest rzetelny i znajduje się w rejestrze. Trzeba jedynie posiadać dostęp do internetu.

Wchodząc na stronę Komisji Nadzoru Finansowego – tam gdzie znajduje się rejestr – zobaczymy długą listę ponad 500 podmiotów. Sprawdzanie ich jeden po drugim byłoby mozolne i dość czasochłonne. Na szczęście istnieje wiele możliwości sprawdzenia obecności firmie w rejestrze. Można to zrobić poprzez wpisanie nazwy instytucji (przy czym nie musi być to pełna nazwa), miejscowości, w której znajduje się siedziba pożyczkodawcy, numeru wpisu do rejestru lub nr NIP.

Gdy już odnajdziesz konkretnego pożyczkodawcę, możesz wyświetlić więcej szczegółów na jego temat. Wyświetli Ci się nie tylko pełna nazwa, nr NIP i KRS, adres siedziby, itp. Dowiesz się także, czy dany podmiot jest aktualnie wpisany do rejestru, czy został z niego wykreślony.

Jakie warunki musi spełnić firma pożyczkowa, by trafić do rejestru instytucji pożyczkowych?

Począwszy od 1 stycznia 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego obowiązkowo przygląda się także działalności firm pożyczkowych w zakresie udzielania kredytów konsumenckich. Instytucja może zostać wpisana do rejestru, jeśli spełni poniższe, ustawowe wymogi:

  1. Prawna forma prowadzenia działalności. Instytucji musi działać jedynie w formie spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce musi zostać ustanowiona rada nadzorcza. Mówi o tym art. 7 pkt 6 lit. a Ustawy z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Wobec tego jednoosobowe działalności gospodarcze oraz inne rodzaje spółek nie mogą znaleźć się w rejestrze.
  2. Minimalny kapitał. Firma, która chce udzielać kredytów konsumenckich i figurować w rejestrze musi mieć minimalny kapitał zakładowy, który wynosi nie mniej niż 1 000 000 zł. Podstawa prawna jest taka sama jak przy wymaganej formie prowadzenia działalności.
  3. Uiszczenie opłaty za wpis. Spełnienie dwóch powyższych wymogów pozwoli na dokonanie wpisu do rejestru, ale wpis będzie nieważny, jeśli firma nie uiścić opłaty. Kosztuje to 600 zł, o czym mówi ust. 1 art. 59ad Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Warto w tym miejscu dodać, że instytucja, która udziela pożyczek, a nie jest wpisana do rejestru zostanie obarczona dotkliwymi sankcjami. Kara finansowa może wynieść do 1 000 000 zł, ale oprócz tego osoba odpowiedzialna może zostać pozbawiona wolności na okres 2 lat. Kary te mogą być stosowane łącznie.

Kiedy warto sprawdzić rejestr instytucji pożyczkowych?

Każdy klient ma prawo sprawdzić dowolną instytucję pożyczkową. Można to zrobić w przypadku firmy, w której dopiero chcemy pożyczyć pieniądze, firmy, z której produktu obecnie korzystamy oraz firmy, z której pożyczki korzystaliśmy w przeszłości. Warto dbać o swoje bezpieczeństwo. Jeśli sprawdzimy daną instytucję w rejestrze, zanim przystąpimy do jakichkolwiek czynności, których celem jest pozyskanie zobowiązania, to unikniemy wielu zagrożeń. Firmy, które nie figurują w rejestrze mogą wyłudzać dane osobowe albo nielegalnie wyciągać pieniądze od klientów, np. tłumacząc to opłatą za rozpatrzenie wniosku. Takie praktyki nie są spotykane u uczciwych pożyczkodawców.

Rejestr Instytucji Pożyczkowych jest także bardzo pomocny w sytuacjach, kiedy po raz pierwszy w ogóle spotykamy się z konkretną firmą. Jeśli klient korzystał już z usług profesjonalnego, uczciwego i od lat funkcjonującego na rynku pożyczkodawcy, to ma do niego zaufanie, ale czemu miałby ufać komuś niesprawdzonemu? Rejestr umożliwia nam takie sprawdzenie. Jeżeli dany podmiot jest na liście, są tam wszystkie jego dane, a jego status mówi nam, że firma jest wpisana do rejestru, a nie wykreślona, to wówczas możemy śmiało wnioskować o pożyczkę.

Niektórzy klienci szukając odpowiedniej firmy pożyczkowej sięgają po opinie o pożyczkach zamieszczone przez innych klientów. Na pierwszy rzut oka wydaje się to całkiem dobrym pomysłem, zwłaszcza, jeśli na temat danej instytucji zostało wyrażonych bardzo wiele opinii. Jednak z drugiej strony należy pamiętać, że w internecie praktycznie każdy może napisać dowolną rzecz, która niekoniecznie musi być prawdą. Dlatego zawsze warto sięgnąć do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, dzięki czemu będziemy mieć 100% pewności, że mamy do czynienia z rzetelnym pożyczkodawcą.

Co to jest instytucja pożyczkowa?

Instytucja pożyczkowa to podmiot gospodarczy, prowadzący swoją działalność w zakresie i na zasadach określonych ustawowo. Znamy już najważniejsze wymogi – forma spółki akcyjnej albo z o.o., kapitał zakładowy wynoszący co najmniej 1 000 000 zł i konieczność figurowania w rejestrze. Już to samo w sobie wyraźnie odróżnia instytucję pożyczkową od instytucji bankowej. Wspominamy o tym, gdyż nie można mylić ich ze sobą.

Przeczytaj również:

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: