Rodzaje kredytów bankowych – czym się różnią?

Skąd wziąć środki na realizację kosztownych planów? Pomocne mogą okazać się kredyty bankowe. W morzu ofert nietrudno jednak wybrać niewłaściwą propozycję mocno przepłacając. Aby tego uniknąć, warto sprawdzić, jakie są rodzaje kredytów bankowych. W niektórych przypadkach zobowiązanie celowe jest tańsze niż kredyt gotówkowy, który można przeznaczyć na dowolny cel.

Według danych opublikowanych przez Biuro Informacji Kredytowej, banki i SKOK-i udzieliły w kwietniu 2022 roku zauważalnie mniej kredytów hipotecznych (-38,7%). Spadek popytu zauważalny jest nawet w przypadku zapytań o limity na karcie kredytowej (-33,6%). Co ciekawe Polacy zdecydowanie częściej wnioskują o kredyty gotówkowe (+3,9%) oraz ratalne (+4,5%). To oznacza, że lista potrzeb do zrealizowania, mimo inflacji i wysokich stóp procentowych jest w dalszym ciągu bardzo długa.

Kredyt bankowy – co to za produkt?

Kredyt bankowy to nic innego jak umowa zobowiązania finansowego, udzielonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, czyli tzw. SKOK. Określona kwota pieniędzy zostaje użyczona kredytobiorcy na konkretny okres, po czym klient zobowiązuje się do zwrotu całego długu najczęściej w comiesięcznych transzach, czyli ratach. W przypadku kredytu celowego kredytobiorca powinien korzystać z otrzymanych środków zgodnie z ustaleniami. Warto zwrócić uwagę na to, że kredytem bankowym nie jest pożyczka udzielana przez prywatną firmę pożyczkową. Zasady udzielania kredytów zostały określone w dokumencie, jakim jest Prawo bankowe, a mechanizm działania chwilówek definiuje prawo cywilne.

Rodzaje kredytów bankowych dla osób indywidualnych

Najczęstszy podział kredytów bankowych sprawia, że wśród propozycji bankowych możemy wyróżnić kredyty dla klientów indywidualnych oraz dla przedsiębiorców. W przypadku ofert skierowanych do osób fizycznych największą popularnością cieszą się kredyty hipoteczne oraz konsumpcyjne. Niezależnie jednak od konkretnego rodzaju kredytu bankowego, wszystkie z nich łączy jedna zasada. Udzielane są osobom, które mają odpowiednią zdolność kredytową.

Kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny to zobowiązanie, które zaciągane jest w celu pokrycia kosztów związanych z codziennymi potrzebami kredytobiorcy. Z jego pomocą można sfinansować koszt wakacji, zakupu nowego samochodu czy sprzętu AGD. Do najpopularniejszych kredytów konsumpcyjnych zaliczamy:

 • kredyt gotówkowy – może zostać wykorzystany na dowolny cel, bez konieczności informowania banku;
 • kredyt samochodowy – środki udzielone w ramach kredytu muszą zostać wykorzystane na zakup samochodu lub innego pojazdu, który będzie stanowił zabezpieczenie kredytu;
 • kredyt ratalny – czyli tzw. zakupy na raty – w ten sposób można nabyć np. nowy telewizor czy telefon bez konieczności angażowania środków własnych;
 • kredyt w rachunku bieżącym – dodatkowe środki zostają uruchamiane w ramach konta osobistego i mogą zostać wykorzystane na dowolny cel.

Okres spłaty zobowiązania najczęściej wynosi od kilku miesięcy do kilku lat, a zabezpieczenie w większości przypadków stanowią dochody kredytobiorcy.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny zwany przez niektórych również kredytem mieszkaniowym to finansowanie celowe. Środki przyznane w ramach wsparcia muszą zostać wykorzystane na zakup konkretnej nieruchomości lub też realizacji własnej inwestycji budowlanej. Spłata kredytu hipotecznego rozkładana jest na długi okres (do 35 lat), a osoba, która chciałaby go otrzymać musi mieć dobrą zdolność kredytową oraz wnieść wkład własny w wysokości minimum 20% wartości inwestycji.

Bywają jednak także w niektórych bankach oferty kredytów hipotecznych z 10% wkładem własnym. Aby skorzystać z takiej okazji, zwykle należy albo wykupić drogie ubezpieczenie, albo zdecydować się na nieruchomość w atrakcyjnej lokalizacji. Z tego względu, że takie domy lub mieszkanie łatwiej bankom spieniężyć, gdyby klientowi powinęła się noga przy spłacie zobowiązania.

Kredyt inwestycyjny

To finansowanie, które niezwykle rzadko udzielane jest klientom indywidualnym. Środki przyznane w ramach kredytu muszą zostać przeznaczone na realizację projektów (np. zakup akcji czy papierów wartościowych), które mają za zadanie powiększyć majątek kredytobiorcy.

Karta kredytowa

Karta kredytowa to rodzaj karty płatniczej, która daje użytkownikowi możliwość dysponowanie pieniędzmi należącymi do banku. Na danej karcie obowiązuje tzw. limit kredytowy, w ramach którego uruchamiane są środki. Kredytobiorca otrzymuje raz w miesiącu wykaz zrealizowanych płatności wraz z sumą należną do spłaty. Dług można uregulować jednorazowo, w całości lub w kilku transzach.

W przypadku kart kredytowych najważniejszy jest tzw. okres bezodsetkowy, który trwa zwykle około 50-55 dni. Jeśli zwrócimy środki w tym czasie, bank nie naliczy dodatkowych opłat.

Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny to tzw. stale dostępna linia kredytowa. Finansowanie związane jest z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, powiększając saldo dostępnych środków. Zaletą kredytu odnawialnego jest możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanych pieniędzy. Każda spłata zobowiązania zwiększa pulę środków do wykorzystania.

Kredyt samochodowy

Ten rodzaj kredytu udzielany jest przez bank w konkretnym celu, czyli na zakup nowego czy używanego samochodu, lub innego pojazdu np. traktora, quada, motocykla czy kampera. Standardowy kredyt samochodowy spłacany jest w regularnych, comiesięcznych ratach, jednak wśród ofert banków nie brakuje tzw. kredytów jednoratalnych czy balonowych, które polegają na spłacaniu wielu niskich rat oraz ostatniej, bardzo dużej.

Kredyt studencki

W Polsce kredyty studenckie nie cieszą się tak dużą popularnością, jak np. w Stanach Zjednoczonych. To sprawia, że stanowią ofertę jedynie kilku banków. O kredyt dla żaka można ubiegać się niezależnie od otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Wnioskujący musi jednak spełnić wymóg dochodu, który na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 3000 zł. Wniosek należy złożyć jednorazowo, a student będzie otrzymywał finansowanie przez cały okres nauki.

Rodzaje kredytów bankowych dla firm

Przedsiębiorcy mogą korzystać z szerokiej oferty kredytowej, finansując w ten sposób bieżącą działalność lub też inwestując w rozwój firmy, w czym pomagają im np. kredyty inwestycyjne. Banki, które udzielają finansowania przedsiębiorcom, nierzadko dzielą grupę tych odbiorców na duże i małe firmy.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy pozwala przedsiębiorcy sfinansować bieżącą działalność firmy, zapewniając jej tym samym płynność finansową. Otrzymane środki mogą zostać wykorzystane na opłacenie rachunków, pokrycie części kosztów zatrudnienia czy też kosztów administracyjnych. Kredyty obrotowe udzielane są na krótki okres, a ich pełna spłata najczęściej następuje przed upływem 12 miesięcy.

Kredyt inwestycyjny

Kredyty inwestycyjne umożliwiają przedsiębiorcy rozwój biznesu. Dzięki wsparciu firma może pozwolić sobie na zakup nowego sprzętu, powiększenie floty samochodowej czy nawet zakup nowej nieruchomości. Niektóre banki za pomocą kredytu inwestycyjnego umożliwiają swoim klientom refinansowanie podobnego zobowiązania, udzielonego przez inną instytucję finansową.

Kredyt technologiczny

To specyficzny rodzaj kredytu, który udzielany jest przez wybrane banki komercyjne, współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Finansowanie przybiera formę dotacji, którą należy wykorzystać na spłatę zobowiązania zaciągniętego w celu wdrożenia innowacji w firmie.

Jakie są rodzaje kredytów – podział alternatywny

Oprócz podziału na kredyty dla klientów indywidualnych oraz dla firm stosowane są również inne klasyfikacje.

Podział z uwagi na okres kredytowania

W tym przypadku możemy wyróżnić: kredyty długoterminowe, kredyty krótkoterminowe, i kredyty średnioterminowe. Każdy z nich może być udzielany zarówno osobom indywdualnym, jak i przedsiębiorcom, na dowolny lub określony cel.

Kredyty te różnią się od siebie czasem trwania.

 • Spłata kredytów krótkoterminowych najczęściej kończy się po 12 miesiącach,
 • kredytów średnioterminowych w czasie od 12 do 36 miesięcy,
 • a zobowiązań długoterminowych powyżej 36 miesięcy.

Podział z uwagi na cel finansowania

Dla przedsiębiorców klasyfikacja zobowiązań ze względu na przeznaczenie najczęściej dzieli się na inwestycyjne oraz obrotowe. Jak nietrudno się domyślić pierwszy z nich udzielany jest na realizację określonych przedsięwzięć, a drugi na finansowanie bieżących potrzeb. Klienci indywidualni mogą stosować nieco inny podział na:

 • kredyt konsolidacyjny,
 • kredyt konsumpcyjny,
 • kredyt mieszkaniowy,
 • kredyt konsumpcyjny.

Podział z uwagi na walutę

Kredyty możemy podzielić również ze względu na rodzaj waluty, w której zostały udzielone. Najpopularniejsze to:

 • kredyty złotowe,
 • kredyty walutowe np. w euro czy frankach,
 • kredyty deminowane w walucie obcej,
 • kredyty indeksowane do waluty obcej.

Komu przysługuje kredyt w banku?

O kredyt bankowy może ubiegać się osoba, która ma odpowiednią zdolność kredytową, umożliwiającą regularną spłatę nowego zobowiązania. Bank przed wydaniem decyzji sprawdzi nie tylko wysokość dochodów przyszłego kredytobiorcy, ale również jego stałych wydatków. Dodatkowo skontroluje tzw. scoring BIK wnioskodawcy oraz sprawdzi, czy dotychczasowe zobowiązania były spłacane w terminie.

Lista warunków do spełnienia w dużej mierze zależy od rodzaju kredytu. Przy kredycie konsumenckim wystarczy przedłożenie zaświadczenia o zarobkach, natomiast starając się o kredyt hipoteczny, konieczne będzie przedstawienie dodatkowej dokumentacji dotyczącej nabywanej nieruchomości.

Zabezpieczenie spłaty kredytu

Kredyt gotówkowy udzielany na krótki okres i niewielką kwotę, nie wymaga właściwie żadnego zabezpieczenia. Bank będzie jednak wymagał dodatkowej gwarancji w przypadku kredytów celowych, np. finansowania na zakup nieruchomości czy samochodu. W takiej sytuacji to one będą stanowić przedmiot zabezpieczenia.

Rodzaje kredytów bankowych a umowa kredytu

Umowa kredytu bankowego najczęściej składa się z takich samych elementów. W zależności jednak od rodzaju udzielanego zobowiązania, niektóre punkty mogą się od siebie różnić. Wśród podstawowych elementów umowy możemy wyróżnić:

 • dane stron,
 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • cel kredytu,
 • waluta kredytu,
 • kwota zobowiązania wraz z oprocentowaniem oraz naliczoną prowizją,
 • okres kredytowania,
 • warunki i termin spłaty zobowiązania,
 • ewentualne zabezpieczenie kredytu,
 • informacje o konsekwencjach braku spłaty zobowiązania,
 • zapis dotyczący wcześniejszej spłaty kredytu.

Jakie są dodatkowe usługi oferowane przy kredycie?

Cross-selling to często stosowany przez banki sposób na sprzedaż większej ilości produktów finansowych jednej osobie. Dzięki temu klient może liczyć na korzystniejszą ofertę kredytową polegającą na obniżeniu kosztów finansowania. Zakup dodatkowych usług najczęściej jest dobrowolny, ale w niektórych przypadkach bywa obowiązkowy. Dzieje się tak np. w sytuacji zakupu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, który jest warunkiem do otrzymania kredytu hipotecznego bez wpłaty wkładu własnego na minimalnym poziomie.

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: