Rolowanie pożyczki – o co w tym chodzi?

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-10-08
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.83
(ilość ocen: 6)

Pożyczenie środków finansowych, czy to za pośrednictwem banku, czy firmy pożyczkowej niesie ze sobą pewną dozę ryzyka. Może się bowiem zdarzyć, że nawet jeśli postarasz się dokładnie przeanalizować swoje możliwości w spłacie zobowiązania, z czasem pojawią się w tym względzie nieprzewidziane problemy. Jeszcze do niedawna, wielu pożyczkodawców oferowało wielokrotne przedłużanie terminu spłaty chwilówek. Czym jest rolowanie pożyczki i czy nadal występuje na polskim rynku pożyczkowym?

Rolowanie pożyczki – co to jest?

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki to obecnie standardowa procedura oferowana przez niektóre firmy pożyczkowe. Dlaczego niektóre? Ponieważ po wprowadzeniu nowelizacji ustawy antylichwiarskiej, nie dla wszystkich pożyczkodawców stała się ona opłacalna.

Jeszcze kilka lat temu, wielokrotne przedłużanie terminu spłaty chwilówki było oferowane przez wiele pozabankowych instytucji pożyczkowych. Takie działanie, wiążące się jednocześnie ze zwielokrotnieniem opłat okołopożyczkowych ciążących na pożyczkobiorcy, nazywamy właśnie rolowaniem pożyczki.

Obecnie, koszty przedłużenia terminu spłaty chwilówki czy też innej pożyczki nie mogą przekroczyć 25% wartości pożyczonej kwoty. Wprowadzenie tej nowelizacji miało na celu ukrócenie praktyk pożyczkodawców, którzy wielokrotnie rolowali zobowiązania swoich klientów, narażając ich tym samym na ponoszenie ogromnych kosztów. Niczym zaskakującym wobec powyższego nie będzie zapewne stwierdzenie, że ogromna część zysków pożyczkodawców do niedawna pochodziła właśnie z rolowania pożyczek. Czy jednak ten proceder rzeczywiście odszedł całkowicie do przeszłości?

Czy rolowanie pożyczki jest nadal stosowane?

Pomimo wprowadzenia licznych regulacji prawnych mających na celu ochronę interesów pożyczkobiorców, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że takie działania, jak rolowanie pożyczki nadal istnieją, ale na mniejszą niż wcześniej skalę. Niektórzy pożyczkodawcy dostosowali się do obecnych norm i umożliwiają jednorazowe przedłużenie terminu spłaty pożyczki, respektując górną granicę dodatkowych kosztów na poziomie 25% pożyczonej kwoty.

Inne firmy pożyczkowe zdecydowały się na udostępnienie swoim klientom możliwości refinansowania pożyczki. Działanie to polega na skorzystaniu z kolejnego zobowiązania finansowego celem spłacenia pierwszego. Zazwyczaj pożyczkodawcy korzystają przy tym z własnego kapitału lub ze środków innej firmy pożyczkowej, ale należącej do tej samej grupy kapitałowej. Wątpliwości może w tym miejscu budzić fakt braku swobody wyboru drugiego pożyczkodawcy przez pożyczkobiorcę. Jest to jednak powszechnie stosowana procedura i tylko od decyzji konsumenta zależy, czy będzie chciał z niej skorzystać.

Nałożenie na firmy pożyczkowe ograniczeń legislacyjnych celem ukrócenia zjawiska rolowania pożyczek, bynajmniej nie usunęło tego działania całkowicie z rynku. Nadal można znaleźć pożyczkodawców, którzy oferują wielokrotne przedłużanie terminu spłaty pożyczki. Dlaczego? Ponieważ popyt na tego typu usługi jest wciąż wysoki. Wniosek nasuwa się sam – wielu pożyczkobiorców nadal nie szacuje rzetelnie swoich możliwości, co do wysokości i terminu spłaty chwilówki lub nawet pożyczki na raty, a wielokrotne odraczanie dnia zapadalności traktują jako standardowe wyjście z kłopotliwej sytuacji.

Dlaczego powinieneś unikać rolowania pożyczek?

Wspominaliśmy już o tym, że każde przedłużenie terminu spłaty pożyczki wiąże się z dodatkowymi kosztami, które przyjdzie Ci ponieść. Wyobraź sobie zatem sytuację, w której dziesięciokrotnie nie jesteś w stanie terminowo uregulować swojego zobowiązania. Jeżeli znajdzie się pożyczkodawca, który będzie skłonny rolować Twoją pożyczkę tyle razy, to koszty, które w wyniku takich działań poniesiesz, mogą znacznie przekroczyć nominalną kwotę wziętej przez Ciebie chwilówki.

Powtarzający się brak zdolności do terminowej spłaty zadłużenia jest także najkrótszą drogą do osiągnięcia stanu niewypłacalności. Wówczas spirala zadłużenia może stać się dla Ciebie bardziej realna niż przypuszczałeś. Notoryczne spłacanie jednych pożyczek innymi zobowiązaniami niechybnie prowadzi do momentu, w którym wydatki zaczną przekraczać dochody i nie pozwolą na zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb życiowych.

Kolejnym następstwem rolowania pożyczek jest przeciągający się czas pozostawania w zadłużeniu. Zamiast spłacić chwilówkę w 30 dni, możesz potrzebować nawet kilkunastu miesięcy, aby wyjść z sukcesywnie narastającego długu. Taka sytuacja jest niekorzystna nie tylko ze względu na fakt pozostawania w niewypłacalności, ale także ze względu na katastrofalny wpływ na Twoją zdolność kredytową.

Pamiętaj, że wielokrotne przedłużanie terminu spłaty pożyczki jest tylko pozornie komfortowym wyjściem z trudności w regulowaniu zobowiązań. Narastające koszty pożyczek, widmo spirali zadłużenia czy brak zdolności kredytowej, to tylko niektóre z następstw korzystania z rolowania pożyczek.

Czy refinansowanie i rolowanie pożyczki, to to samo?

Z założenia refinansowanie pożyczki i jej rolowanie opiera się na tej samej procedurze, a więc przedłużeniu terminu spłaty zobowiązania. W praktyce natomiast, refinansowanie pożyczki powinno nastąpić jedynie raz w ramach tego samego produktu pożyczkowego. Rolowanie pożyczki natomiast to, jak już wspominaliśmy, wielokrotne przekładanie terminu zapadalności zobowiązania, prowadzące w konsekwencji do znacznego obciążenia finansowego pożyczkobiorcy. Powinieneś wiedzieć jednak, że niektóre firmy pożyczkowe nie unikają zastępowania w nazewnictwie procedury rolowania pożyczki jej refinansowaniem. Chcą w ten sposób zachęcić klientów do korzystania z tego rozwiązania w przypadku pojawienia się problemów z terminową spłatą pożyczki.

Pamiętaj, że po nowelizacji ustawy antylichwiarskiej niektórzy pożyczkodawcy ze względu na brak opłacalności, całkowicie zrezygnowali z oferowania klientom możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Inni zjawisko rolowania pożyczek zastąpili terminem ich refinansowania. Nie są to jednak pojęcia do końca tożsame, gdyż z zasady zobowiązanie powinno się refinansować tylko raz.

Jak nie wpaść w pułapkę rolowania pożyczki?

Nawet w obliczu najlepszych intencji w odpowiedzialnym podchodzeniu do pożyczania, możesz znaleźć się w sytuacji, w której wskazany w umowie pożyczkowej termin spłaty zobowiązania będzie dla Ciebie niemożliwy do utrzymania. Jednorazowe przesunięcie dnia zapadalności pożyczki nie jest złym wyjściem z podobnych problemów. Jest jednak jeden warunek: z wyprzedzeniem zaplanuj spłatę wszystkich należności tak, aby dokonać jej nie później niż w terminie wskazanym w aneksie lub nowej umowie pożyczkowej.

Możesz także rozważyć jednorazowe refinansowanie zadłużenia. Skorzystanie z takiego rozwiązania powinno jednak wiązać się z dokonaniem podobnej analizy Twojej sytuacji finansowej, jak miałoby to miejsce przy standardowym przesunięciu terminu spłaty pożyczki.

Jeżeli posiadasz kilka drobnych zobowiązań, być może dobrym dla Ciebie wyjściem będzie skonsolidowanie pożyczek. Niektórzy pożyczkodawcy oferują w tym celu pożyczki ratalne, które w komfortowy sposób pozwolą Ci spokojnie spłacać całość zadłużenia, przy jednoczesnym uniknięciu rolowania każdej z pożyczek.

Korzystanie z chwilówek czy pożyczek na raty nie jest obecnie tak ryzykowne, jak jeszcze kilka lat wcześniej. Pamiętaj jednak, że tak wybór najlepszej ofert pożyczkowej, jak samo spłacanie zobowiązania wymagają odpowiedzialnego podejścia. Nawet jeśli masz taką możliwość, nigdy nie przedłużaj wielokrotnie terminu spłaty pożyczki, gdyż jedyne co możesz w ten sposób zyskać, to coraz większe zadłużenie.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo