Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Aktualizacja: 2020-12-28
Data publikacji: 2020-12-28
Autor: Agnieszka Nowak
Ocena: 4.62
(ilość ocen: 34)

Jednym z najpopularniejszych sposobów zniesienia stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W artykule sprawdzimy, jak rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Podpowiemy również, jakie konsekwencje niesie za sobą taki ruch.

Umowa o pracę – czym jest?

Umowa o pracę jest czynnością prawną, polegającą na złożeniu przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli, potwierdzających zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Pracodawca jest natomiast zobowiązany do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Zgodnie z art 30 Kodeksu Pracy:

1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Oznacza, że obie strony zgadzają się na zakończenie współpracy. W przypadku tej formy wypowiedzenia umowy nie jest ważny powód jej rozwiązania. Każda ze stron (pracodawca oraz pracownik) może zaproponować warunki rozwiązania umowy o pracę, jednak druga strona nie musi na nie przystać.

Istnieją 3 najczęściej stosowane rozwiązania:

 • wspólny dokument, który podpisuje pracownik oraz pracodawca – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • pracodawca proponuje warunki rozwiązania umowy o pracę, a pracownik je akceptuje,
 • pracownik proponuje warunki rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca je akceptuje.

Uwaga! Porozumienie stron może nastąpić ustnie, jednak najlepiej spisać je w formie pisemnej.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron — kiedy najczęściej do niego dochodzi?

Czasem zdarza się, że decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę staje się nie wyborem, ale koniecznością. Może to nastąpić np:

 • w sytuacji, kiedy pracownik planuje emigrację,
 • pracownik musi zrezygnować z pracy z powodu konieczności opieki nad chorym członkiem rodziny,
 • pracowniki i pracodawca nie mogą znaleźć wspólnego języka i się dogadać.

Do rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron zdecydowanie częściej dochodzi jednak w sytuacji, kiedy pracownik otrzymuje lepszą posadę i chce zrezygnować z dotychczasowej pracy. Wybierając taki sposób rozwiązania umowy, nie musi czekać, aż upływie określony przez prawo okres wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a okres wypowiedzenia

Jeśli strony rozwiązują stosunek pracy za porozumieniem stron – okres wypowiedzenia nie istnieje, a umowa zostaje zerwana z określonym dniem. Oczywiście, nie oznacza to, że w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron pracownik „ląduje na bruku” z dnia na dzień. Datę zakończenia obowiązku pracy strony mogą jednak ustalić wspólnie.

Zgodnie z interpretacją sądu, nie istnieją żadne przeszkody prawne do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z ustaleniem daty ustania stosunku pracy, nawet znacznie późniejszej niż data zawarcia porozumienia.

Rozwiązanie umowy o pracę a ciąża, zwolnienie lekarskie i urlop macierzyński

Nie wszyscy wiedzą, że rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić także w okresie szczególnej ochrony prawnej pracowników. Może być więc realizowane również podczas:

 • urlopu wypoczynkowego pracownika,
 • przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim,
 • przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim,
 • ciąży pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a niewykorzystany urlop

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pracownik ma prawo do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Może również otrzymać jego pieniężny ekwiwalent.

Wady i zalety rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Zalety

Jedną z największych korzyści (zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy) rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron jest prosty charakter całej procedury oraz rozstanie w pokojowej, pełnej zrozumienia atmosferze. Niewątpliwą zaletą jest także możliwość zakończenia zatrudnienia w dogodnym terminie. A to jest szczególnie istotne, jeśli pracownik ma już „nagraną” nową pracę i musi rozpocząć ją stosunkowo szybko. Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę (zwłaszcza, jeśli doszło do niego z ewidentnej winy pracownika) może stanowić często istotną przeszkodę w znalezieniu kolejnej posady. Przerywając stosunek pracy za porozumieniem stron, pracownik zyskuje „czystą kartę”. Czasem zdarza się więc, że, nawet jeśli pracownik „nabroił”, pracodawca idzie mu na rękę, rozwiązując umowę za porozumieniem stron.

Wady

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron pracownikowi nie przysługują dni wolne na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Mowa tu o dniach, definiowanych przez art. 37 Kodeksu pracy:

 • 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 • 2. Wymiar zwolnienia wynosi:

1) 2 dni robocze — w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,

2) 3 dni robocze — w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.

Choć w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, pracownik może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych, ten jest wypłacany dopiero po 90 dniach od dokonania rejestracji w urzędzie pracy (chyba że porozumienie nastąpiło z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu czy też z powodu zmiany miejsca zamieszkania). Właśnie dlatego rozwiązanie umowy za porozumieniem stron okaże się najlepszym wyborem w sytuacji, kiedy pracownik zwyczajnie nie będzie potrzebował zasiłku dla bezrobotnych. Np. dlatego, że posiada inne źródło dochodów lub z jednej pracy „wskoczy” od razu do kolejnej.

Co, jeśli któraś ze stron umowy o pracę nie zgodzi się na jej rozwiązanie za porozumieniem?

Jeśli pracownik lub pracodawca nie zgodzą się na rozwiązanie umowy przez porozumienie nie można jej rozwiązać. Osoba, która wystąpiła z taką propozycją, musi więc złożyć wypowiedzenie, uzbroić się w cierpliwość oraz zaczekać do momentu, aż upłynie jego okres. Wtedy stosunek pracy zostanie przerwany.

Źródła:

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo