Czym jest scoring BIK?

Scoring BIK jest to ocena punktowa historii kredytowej klienta na podstawie danych zgromadzonych w bazie Biura Informacji Kredytowej. Scoring BIK ma duże znaczenie dla pożyczkodawcy, który wykorzystuje ocenę punktową przy wydaniu decyzji kredytowej. W dalszej części artykułu wyjaśniamy dokładnie, na czym polega scoring BIK, jak jest wyliczany, jak go sprawdzić oraz co należy zrobić, by go poprawić.

Co to jest ocena punktowa BIK?

Ocena punktowa BIK, znana również jako scoring BIK, to ocena historii kredytowej klienta na podstawie danych zgromadzonych w bazie Biura Informacji Kredytowej. Ocena BIK jest wyrażana w formie skali punktowej. Skala punktowa rozciąga się od 0 do 100 punktów, a ponadto posiada ona swoje przedziały, w których może znaleźć się kredytobiorca w zależności od uzyskanego wyniku. Jest to bardzo konkretna i przede wszystkim mierzalna informacja, która pomaga bankom i firmom pożyczkowym podjąć decyzję co do złożonych wniosków kredytowych i pożyczkowych. W bazie BIK może się znaleźć dosłownie każdy klient, a każda instytucja finansowa ma możliwość sprawdzić jego dane.

Kto bierze pod uwagę scoring BIK?

Banki i instytucje finansowe biorą pod uwagę scoring BIK. Jest to wskaźnik oceny zdolności kredytowej klienta oparty na historii kredytowej oraz spłacie wcześniejszych zobowiązań. Opcja sprawdzenia, czy dany klient jest wiarygodny, pozwala kredytodawcy nie tylko przekonać się, z kim ma do czynienia, ale też realnie uniknąć ryzyka kredytowego. Ryzyko kredytowe dla banku jest tym wyższe, im mniej wiarygodny jest klient, natomiast jest bardzo niskie wtedy, gdy mamy do czynienia z klientem solidnym i stabilnym. Jak to jest naprawdę w przypadku konkretnego klienta decyduje właśnie scoring BIK, co faktycznie jest jednym z ważniejszych elementów pozwalających ocenić zdolność kredytową. Nie ma przy tym większego znaczenia czy wnioskujemy o kredyt hipoteczny czy kredyt gotówkowy – scoring BIK każdorazowo jest tak samo brany pod uwagę.

Z oceny punktowej BIK korzystają też skwapliwie firmy pożyczkowe. Wprawdzie instytucje pozabankowe mają o wiele bardziej liberalną politykę przyznawania zobowiązań niż banki, to jednak one także ponoszą w jakimś stopniu ryzyko pożyczkowe. Wyobraźmy sobie, że ktoś prowadzi spółkę udzielającą pożyczek. Gdyby takie zobowiązania masowo trafiały do niewypłacalnych klientów, to wówczas firma nie uzyskiwałaby dochodu w porę, natomiast sprawy sądowe o zwrot należności z odsetkami ciągnęłyby się w czasie. Mogłoby to doprowadzić nawet do utraty rentowności przez spółkę. Wobec tego firmy pożyczkowe też sprawdzają BIK, aby przyznać zobowiązanie tylko tym klientom, którzy faktycznie będą gotowi je spłacić.

Jak interpretować scoring BIK?

Ocena punktowa BIK mieści się w przedziale wartości 0 -100. Łatwo się domyślić, że im bliżej zera, tym gorsza sytuacja klienta, natomiast te osoby, które uzyskają wynik bliski stu mają bardzo dobrą historię kredytową. Jednakże, pomiędzy zerem a sto jest jeszcze bardzo wiele punktów. Konkretny klient może się znaleźć w odpowiednim przedziale liczbowym. Jak interpretować fakt, że znaleźliśmy się w tym, czy innym przedziale? Podpowiedź poniżej:

  1. 0-58 pkt. Ocena niska. Nie ma co owijać w bawełnę – klienci, którzy znaleźli się w tym przedziale nie mają co liczyć na zobowiązania kredytowe czy pożyczkowe.
  2. 59-68 pkt. Ocena umiarkowana. Przyznawania jest klientom, którzy dosłownie sporadycznie spóźniali się ze spłatą rat, ale ostatecznie regulowali zobowiązania. Małe potknięcie może sprawić, że klient spadnie na ocenę niską.
  3. 69-73 pkt. Ocena dobra. Klient, który otrzymał taką ocenę, jest o krok od kredytu bądź pożyczki. Jedyne czego mu brakuje, to odczekać pewien czas, aby jego scoring się poprawił – brakujące punkty często są wynikiem zbyt częstego wnioskowania o zobowiązanie, bądź o posiadanie już 3 lub więcej długów.
  4. 74-79 pkt. Ocena bardzo dobra. Klienci, którzy znaleźli się w tym przedziale niemal na pewno uzyskają kredyt. Tylko w niektórych przypadkach mogą spotkać się z odmową, wobec wystąpienia pewnych niuansów – np. zbyt wysoka kwota kredytu albo zbyt długi okres spłaty.
  5. 80-100 pkt. Ocena doskonała. Jeśli klient ma doskonałą ocenę punktową, to na bazie historii kredytowej bank czy firma pożyczkowa nie będzie miała powodu, aby odmówić mu finansowania.

Z dużą łatwością można dostrzec, że bezproblemowe uzyskanie kredytu bądź pożyczki jest możliwie od 74 pkt w górę. Z kolei niski scoring BIK powinien skłonić klienta do namysłu co zrobić, aby poprawić swoją historię kredytową i móc w przyszłości uzyskać finansowanie.

Co wpływa na scoring BIK?

Na scoring kredytowy wpływa tak naprawdę wiele czynników, ale najważniejsze z nich to:

  1. Czas spłaty zobowiązań. Na tym polu zapunktuje klient, który zawsze wywiązuje się z terminów i nigdy nich nie przekroczył, nawet o jeden dzień. Pamiętaj, że nawet drobne opóźnienie może obniżyć scoring. Jednak najgorszej jest wówczas, gdy dłużnik zalega długie miesiące za spłatą, a kwota zobowiązania jest znaczna.
  2. Częstotliwość wnioskowania. Jeżeli klient składał co najmniej 3 wnioski w ciągu 1 miesiąca, to wówczas jego ocena znacznie się obniży. Nie ma przy tym znaczenia, czy decyzje były pozytywne czy negatywne. Rzadsze składanie wniosków na pewno bardziej służy ocenie scoringowej.
  3. Korzystanie z kart kredytowych i limitów w rachunku. Im częściej klient sięga po środki z karty kredytowej albo z limitu na swoim koncie, tym gorzej dla jego scoringu BIK.
  4. Aktywne uczestnictwo na rynku kredytowym. Klienci, którzy już od dłuższego czasu korzystają z kredytów i pożyczek mają wyrobiony „staż” jako kredytobiorcy, w związku z czym ich ocena punktowa w BIK może być znacznie wyższa, niż klientów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na rynku finansowym.

Warto w tym miejscu dodać, że absolutnie fatalny dla scoringu BIK jest wpis o zajęciu komorniczym. Nie dość, że przekreśla to szanse na jakiekolwiek zobowiązanie, to jeszcze taka informacja widnie w bazie przez 5 lat.

Jak sprawdzić scoring BIK?

Scoring BIK można sprawdzić za darmo raz na 6 miesięcy. Można także zapłacić za raport BIK, jeśli jest taka potrzeba. Informacje można uzyskać na stronie internetowej BIK-u, po założeniu konta i zalogowaniu się, ale można też wysłać wniosek pocztą. Raport zostanie dostarczony na adres e-mail albo w przesyłce listowej.

Sprawdź: Jak sprawdzić BIK za darmo?

Scoring BIK a kredyt

Biuro Informacji Kredytowej przyzna Ci wysoki scoring jeśli dotychczas wykazujesz się terminową spłatą. Warto jednak zadać sobie pytanie także o to, co dzieje się ze scoringiem, w momencie, kiedy to klient otrzymuje nowy kredyt bądź pożyczkę. Otóż, pomyślne zaciągnięcie zobowiązania automatycznie obniża scoring BIK. Należy odczekać, aby móc wnioskować o drugi kredyt bądź pożyczkę.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: