Skuteczne oddłużanie komornicze – jak przeprowadzić?

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2020-01-16
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 5
(ilość ocen: 2)

Pożyczanie pieniędzy jest zjawiskiem powszechnym, a dla niektórych ludzi urasta wręcz do miana standardu w planowaniu domowego budżetu. Wszystko jest w porządku dopóki finansowe zobowiązania są spłacane regularnie i terminowo. Gorzej, jeżeli w tym kontekście pojawiają się problemy, a brak stanowczej reakcji i kolejne niespłacone pożyczki doprowadzają do zajęcia majątku przez komornika. Jest to ostatni moment na podjęcie działań zmierzających do wyjścia z długów. Jak zatem przeprowadzić skuteczne oddłużanie komornicze?

Na czym polega oddłużanie komornicze?

Proces oddłużania w zależności od szeroko pojętej struktury niespłaconych zobowiązań (kredyty, chwilówki, pożyczki na raty), może trwać latami. Jeżeli dłużnikowi uda się uniknąć w jego trakcie skierowania sprawy do egzekucji komorniczej, to samodzielnie lub z pomocą doradców może skutecznie pozbyć się długów i przywrócić swojej sytuacji ekonomicznej płynność finansową. Jeżeli jednak zobowiązania okażą się zbyt duże i nie uda się ich spłacić w porę, niezbędne może okazać się wprowadzenie działań oddłużających, ale już z uwzględnieniem procedur komorniczych.

Oddłużanie komornicze polega na skoncentrowaniu wszystkich działań, zarówno prawnych, jak i finansowych na dążeniu do jak najszybszego i jednocześnie najbardziej skutecznego zredukowania zadłużenia względem komornika.

Im wcześniej uda się osiągnąć ten cel, tym lepiej dla osoby wobec, której wszczęto egzekucję komorniczą. Chodzi tu oczywiście o zminimalizowanie dodatkowych kosztów wynikających z tej procedury, które musiałby uregulować dłużnik. Dodatkowo, comiesięczne zajmowanie części wynagrodzenia lub świadczeń na poczet długów, bynajmniej nie sprzyja odbudowaniu sytuacji ekonomicznej osoby posiadającej zaległe zobowiązania i znajdującej się spirali zadłużenia.

Oddłużanie z komornikiem – jakie etapy?

Wyjaśnienie, jakie etapy ma oddłużanie komornicze.Proces wychodzenia z długów w przypadku, w którym nie udało Ci się uniknąć komorniczej interwencji, powinien przebiegać w uprzednio zaplanowany sposób. Przypadkowe i chaotycznie podejmowane działania mogłyby bowiem doprowadzić do pogorszenia już i tak trudnej sytuacji dłużnika. Bez względu na to, czy zdecydujesz się na samodzielne oddłużanie, czy postanowisz skorzystać z pomocy firmy lub niezależnego doradcy, istnieje kilka podstawowych etapów wytyczających drogę do skutecznego pozbycia się długów.

Każdy dobrze zaplanowany proces przywracania płynności finansowej, w szczególności w sytuacji mierzenia się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą oddłużanie komornicze, powinna rozpocząć rzetelna analiza kondycji finansowej dłużnika. Na tym etapie pod uwagę należy wziąć przede wszystkim trzy podstawowe czynniki, takie jak wpływy do budżetu, stałe wydatki oraz wartość zadłużenia. Zorientowanie się w sytuacji, oszacowanie możliwości, a w szczególności uświadomienie sobie skali problemu, to aspekty stanowiące najlepszy punkt wyjścia do dalszych etapów pozbywania się długów.

Kolejny krok może się wydawać powieleniem pierwszego, chodzi bowiem o dokonanie oceny sytuacji, w jakiej znalazł się dłużnik i określenie możliwych konsekwencji dalszego unikania spłacania zaległych zobowiązań. Zapewne powiesz, że oczywistym następstwem, z którym już teraz musisz się mierzyć jest egzekucja komornicza. Na tym etapie powinieneś jednak bardziej rzetelnie podejść do oceny swojej sytuacji. Zastanowić się, jakie zachowania do niej doprowadziły i zorientować się w możliwych scenariuszach na przyszłość.

W momencie, w którym zdecydujesz się na podjęcie właściwych kroków celem uzdrowienia swojej sytuacji ekonomicznej, powinieneś ustalić sposób zarządzania procesem oddłużania komorniczego. O co dokładnie chodzi? O wypracowanie takich rozwiązań, które nie sparaliżują życia Twojego i Twojej rodziny. Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem byłoby przeznaczanie całości miesięcznych wpływów na poczet spłaty długów i tym samym możliwie najszybsze pozbycie się komornika. Niestety, takie podejście nie sprawdzi się w większości przypadków. Oddłużanie, owszem wymaga poświęceń, ale nie do tego stopnia, aby uniemożliwić normalne funkcjonowanie, zakup żywności czy płacenie rachunków.

Najtrudniejszym etapem na drodze do pozbycia się długów jest właściwe zaprojektowanie procesu oddłużania komorniczego. Chodzi tu przede wszystkim o wypracowanie sobie modelu do w miarę komfortowej spłaty istniejącego zadłużenia. Cel ten osiąga się najczęściej na drodze negocjacji, ale nie z komornikiem, a z wierzycielem.

Pamiętaj, że podmiotem zarządzającym Twoim długiem jest tak naprawdę wierzyciel i tylko on może zadecydować o wstrzymaniu lub całkowitym anulowaniu egzekucji komorniczej. Jako dłużnik powinieneś zatem zadbać przede wszystkim o to, aby negocjacje z wierzycielem przyniosły dogodne dla Ciebie warunki spłaty zaległych zobowiązań.

Pomoc w oddłużaniu komorniczym – czy warto jej szukać?

Sprawdzenie, czy oddłużanie z komornikiem jest możliwe.Osobnym aspektem towarzyszącym procesowi oddłużania komorniczego jest prawne doradztwo. Niewiele osób borykających się egzekucjami komorniczymi posiada niezbędną wiedzę dotyczącą dostępnych rozwiązań legislacyjnych w tym obszarze. Przed dłużnikiem, któremu komornik zajął lub sukcesywnie zajmuje część wynagrodzenia czy ruchomości, stoi bowiem szereg wyzwań, jak choćby wspomniane podjęcie negocjacji z wierzycielem. Prawnik, który specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących długów i wierzytelności będzie najlepiej wiedział, jak walczyć o prawa dłużnika przed sądem, ewentualnie wnieść o uznanie przedawnienia długów, czy uniknąć dodatkowych kosztów związanych działaniami komornika.

Pomoc w zakresie prawnym oferują także kompleksowo firmy wspierające swoich klientów w oddłużaniu komorniczym. Kwestią do rozważenia dla dłużnika pozostaje, czy chciałaby z usług takiej firmy skorzystać. Wśród niezależnych doradców panuje raczej chłodny stosunek do działalności opierających swoje funkcjonowanie na niesieniu pomocy osobom zadłużonym, która to pomoc bynajmniej nie jest bezinteresowna. Zupełnie nieświadomy swojej sytuacji dłużnik, znajdujący się dodatkowo w kiepskim stanie psychicznym to łatwy klient, na którym można dobrze zarobić. Zanim zatem skorzystasz z pomocy firmy oddłużeniowej, spróbuj samodzielnie zorientować się w stanie swoich finansów, a przynajmniej sprawdź opinie o wybranej instytucji.

Oddłużanie komornicze – co zrobić, aby było skuteczne?

Zważywszy na to, że proces, jakim jest oddłużanie z komornikiem, wymaga najczęściej sporych poświęceń zarówno od dłużnika, jak i jego rodziny, to warto byłoby mieć choćby przesłanki ku temu, że podjęte działania przyniosą założony skutek. Jak zwykle w takich przypadkach, najlepiej wziąć sprawy w swoje ręce i odpowiednio zaplanowanymi działaniami zwiększyć swoje szanse na powodzenie w uzdrawianiu sytuacji ekonomicznej.

Wielu specjalistów uważa, że kluczem do skutecznego oddłużania komorniczego, jest dojście do porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem. Taka sytuacja daje bowiem szansę nie tylko na efektywną spłatę zadłużenia, ale także pozwala osobie zalegającej z płatnościami na w miarę komfortowe doprowadzenie swojego statusu ekonomicznego do zadowalającego stanu. Z wierzycielem zawsze można wstąpić na drogę sądową, ale dobrze jeśli wcześniej zostaną podjęte próby zawarcia ugody.

Ugoda wierzyciel – dłużnik

Jednym z najlepszych sposobów na pozbycie się ciążącej nad Twoim majątkiem egzekucji komorniczej jest zawarcie ugody z wierzycielem. W ramach takiego porozumienia negocjowane są warunki, na jakich dłużnik zwróci wszystkie wierzytelności swojemu pożyczkodawcy. Bardzo ważne z punktu widzenia osoby zadłużonej jest wówczas wspólne ustalenie takich terminów i sposobów spłaty, aby były one dla niej możliwe do spełnienia.

Jeżeli ugoda wierzyciel-dłużnik zostanie zawarta, wierzyciel pozostaje w obowiązku zaprzestania wszelkich działań za pośrednictwem komornika. Właśnie z tego względu dojście do porozumienia pomiędzy wspomnianymi stronami jest tak korzystne z punktu widzenia dłużnika. Po podpisaniu ugody, spłaty zadłużenia dokonuje on bowiem bezpośrednio wierzycielowi, nie zaś tak jak dotychczas – za pośrednictwem komornika.

Spłata długów z komornikiem – nie taka trudna, jak się wydaje

Wielu dłużników, stając przed wyzwaniem spłaty zaległości finansowych z ciążącą na nich perspektywą egzekucji komorniczych, załamuje ręce. Bezradnie patrzą na zajmowanie dorobku ich życia, zamiast podjąć stanowcze kroki na drodze do odzyskania płynności finansowej i spłaty wierzytelności. Rozsądne zaplanowanie – z pomocą lub bez – każdego etapu procesu, sprawia tymczasem, że skuteczne oddłużanie komornicze jest możliwe. Jeżeli dodatkowo, jako dłużnikowi uda Ci się dojść do porozumienia z wierzycielem, możesz nie tylko pozbyć się wątpliwej przyjemności goszczenia u siebie komornika, ale także komfortowo spłacać zadłużenie, bez paraliżowania życia Twojego i Twojej rodziny.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo