Umorzenie części długu. Czy to możliwe i jak się o to starać?

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2018-04-12
Autor: Redakcja
Ocena: 4.22
(ilość ocen: 63)

Wbrew pozorom umorzenie części długu zdarza się stosunkowo często. W artykule sprawdzimy, w jakich sytuacjach jest to możliwe. Podpowiemy również co zrobić, aby umorzyć swoje zadłużenie.

Umorzenie długu przez wierzyciela skutkuje brakiem obowiązku jego spłaty przez dłużnika. Nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Umorzenie prowadzi do wygaśnięcia akcesoryjnych zabezpieczeń wierzytelności, takich jak hipoteka, zastaw, poręczenie.

Jak wnioskować o umorzenie długu?

Jeśli chcesz, by wierzyciel umorzył Twój dług, musisz wziąć sprawy w swoje ręce i zamiast biernie czekać — zacząć działać. Pierwszym krokiem na drodze do umorzenia długów powinien być kontakt z wierzycielem i rozpoczęcie negocjacji. W zależności od swoich preferencji i oczekiwań możesz wnioskować o zawieszenie naliczania odsetek, rozłożenie kwoty roszczenia na mniejsze raty, a nawet umorzenie części należności. Jeśli na tym etapie negocjacje zakończą się ugodą, windykator nie skieruje sprawy na drogę sądową, a Ty nie poniesiesz dodatkowych, związanych z postępowaniem kosztów. Aby umorzenie długu okazało się możliwe, dłużnik musi zaakceptować oświadczenie o zwolnieniu z długu złożone przez wierzyciela, nie zaś jakiejkolwiek innej osoby. Zgodnie z art. w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, do czasu przyjęcia tego oświadczenia, jest ono tylko ofertą i nie jest w żaden sposób wiążące.

Kiedy wierzyciel może umorzyć dług?

Wierzyciel często godzi się na umorzenie całości lub części długu w przypadku, gdy dłużnik okazuje się niewypłacalny. Procesowanie się z niewypłacalnym kontrahentem może trwać lata, generując przy tym wysokie koszty. Taka procedura — zwłaszcza na dłuższą metę — może okazać się ogromnie męcząca, a jej efekty — niepewne. Zamiast „inwestować” kolejne środki w próby ściągnięcia długu, wierzyciele wolą zaniechać niepewnych działań. Do wszczęcia procedury umorzenia potrzebna jest zgoda dłużnika na jej przeprowadzenie. Może przybrać formę pisemnego oświadczenia lub ugody zawartej z wierzycielem. Wystarczy, by wynikała z niego świadomość przysługiwania wierzytelności i wola rezygnacji z niej. Najczęściej zwolnienie z długu bywa nieodpłatne, choć dopuszczalne jest także zastrzeżenie określonego świadczenia w zamian za tego typu korzyść.

Korzyści dla wierzyciela

Choć może się wydawać, że korzyści z umorzenia długu osiąga wyłącznie dłużnik, to tylko pozory. Wierzyciel może bowiem zaliczyć kwotę zadłużenia na poczet kosztów uzyskania przychodów, obniżając tym samym wysokość podatku. W koszty może „wrzucić” nie tylko kwotę kapitału, ale również naliczone odsetki.

Umorzenie długu a prawo

Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego zobowiązanie o charakterze finansowym może ulec wygaśnięciu wyłącznie w sytuacji, kiedy podmiot będący wierzycielem zwalnia swojego dłużnika z obowiązku spłaty należności, a ten przyjmuje tego rodzaju zwolnienie. Co ważne, umorzenie długu może nastąpić jedynie wtedy, gdy obie strony umowy (czyli wierzyciel i dłużnik) zgodzą się na takie rozwiązanie. Dopiero w momencie przyjęcia przez dłużnika zwolnienia z obowiązku spłaty należności, zaczyna ciążyć obowiązek opłacenia podatku dochodowego od kwoty umorzonej wierzytelności.

Kiedy nie można umorzyć długu?

Zgodnie z prawem, części lub całości długu nie można umorzyć wtedy, gdy dłużnik uchyla się od spłaty i skutecznie unika kontaktu ze swoim wierzycielem. W takiej sytuacji jedyny słusznym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o rozpoczęcie egzekucji komorniczej.

Czy windykator może umorzyć dług?

Decyzję o umorzeniu całości lub części zadłużenia może podjąć jedynie wierzyciel. Podmiotem decyzyjnym nie może być więc firma windykacyjna czy kancelaria komornicza.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo