Umowa na okres próbny a kredyt

Potrzebne są Ci dodatkowe środki finansowe jednak dopiero co zacząłeś pracę w nowej firmie? Sprawdź, czy można uzyskać kredyt na umowę na okres próbny!

Forma zatrudnienia ma duże znaczenie podczas oceny zdolności kredytowej

Rodzaj umowy, ma duże znaczenie w procesie oceny zdolności do spłaty nowego zobowiązania. Przy czym, może ona decydować nie tylko o kwocie, ale i samej możliwości udzielenia kredytu, pożyczki na raty bądź chwilówki online. Jednak trzeba tu zaznaczyć, że zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne nie jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku zarówno o kredyt hipoteczny jak i gotówkowy. Ponieważ w ostatnim czasie podjęto próby ich “ucywilizowania” i dostosowania do warunków rynku pracy.

Oskładkowane zostały m.in. umowy zlecenia i podniesiona została minimalna stawka godzinowa. Z dniem 1 stycznia 2020 roku, przy umowach zleceniach wzrosła ona z 14,70 zł do 16 zł za godzinę zleconej pracy. Przy czym nadal najbardziej pożądaną formą zatrudnienia przez Polaków jest umowa o pracę. Pomimo tego, że Kodeks Pracy, wyróżnia kilka rodzajów umów o pracę, to i tak przewagę nad pozostałymi ma ta na czas nieokreślony. Jeszcze do niedawna, można było ją uzyskać, po jednej lub maksymalnie dwóch umowach na czas określony. Czasy jednak się zmieniają i coraz więcej przedsiębiorców stosuje różne metody, umożliwiające ominięcie podpisania z pracownikiem umowy bezterminowej.

Umowa na czas nieokreślony – dlaczego jest dla pracownika najkorzystniejsza?

Umowa na okres próbny a kredyt gotówkowy.Oczywiście znajdą się osoby, dla których, to umowa na czas określony, czy umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło i umowa zlecenie) są najlepszymi formami zatrudnienia. Jednak to właśnie umowa na czas nieokreślony jest najbardziej pożądana, zarówno przez samych pracowników, jak i różnego rodzaju instytucje finansowe (banki, SKOK-i, czy firmy pożyczkowe). Według danych GUS, zatrudnionych w ten właśnie sposób jest ok. 9,5 miliona Polaków.

Co daje pracownikowi umowa na czas nieokreślony? Otóż przede wszystkim daje mu ona stabilizację zatrudnienia. Pracodawca ma również obowiązek odprowadzać składkę ZUS oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Oczywiście, umowa taka może być rozwiązana, jednak wypowiedzenie jej przez pracodawcę musi być uzasadnione. Co ważne, również sam okres wypowiedzenia jest znacznie dłuższy, aniżeli w przypadku umowy na czas określony (dzięki temu zyskujesz więcej dni na szukanie nowej pracy).

W przypadku umowy bezterminowej, okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, natomiast umów na czas określony tylko dwa tygodnie, czy maksymalnie miesiąc. Tak więc z punktu widzenia pracownika, umowa na czas nieokreślony jest znacznie korzystniejsza, aniżeli umowa na czas określony lub na podstawie umów cywilnoprawnych, zwłaszcza dla osób młodych, które dopiero zakładają rodzinę. Część z nich chciałaby np. uzyskać kredyt mieszkaniowy, a właśnie bezterminowość umowy o pracę w wielu przypadkach jest jedynym sposobem uzyskania zdolności kredytowej.

Większe szanse na uzyskanie kredytu mają osoby z umową na czas nieokreślony

Nie jest tu żadną tajemnicą, że banki oceniając zdolność klienta do spłaty kredytu bądź pożyczki, łaskawszym okiem patrzą na klientów, którzy uzyskują dochody tytułem umowy o pracę na czas nieokreślony. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, osoby zatrudnione w ten sposób traktowane są przez pracodawcę jako jednostki szczególnie wartościowe. W związku z czym, decyzja o ich zwolnieniu musi być uzasadniona, przez co nie stracą pracy z dnia, na dzień. Natomiast w razie takiej ewentualności, mają sporo czasu na znalezienie nowego zatrudnienia, dzięki czemu nie grozi im utrata płynności finansowej. Po drugie, pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony cechuje dobra dyscyplina płatnicza.

Kolejną preferowaną przez bankowców grupą klientów (choć już mniej niż w przypadku umowy na czas określony) są wszyscy zatrudnieni na umowach czasowych. Nie tracą oni szans na uzyskanie kredytu, jednak muszą wtedy spełnić kilka warunków, które są uzależnione od regulaminu konkretnego banku. Tak więc, powinni oni przepracować pewien okres na konkretnej umowie, który zazwyczaj wynosi kilka miesięcy. Ważne jest także, aby dana umowa terminowa była już kolejną w tej samej firmie. Jednak najbardziej istotna kwestia dotyczy tego, na jaki okres czasu dana umowa została zawarta. Ponieważ bank udziela kredytu lub pożyczki, w którym ostatnia rata do spłaty przypada na ostatni bądź przedostatni miesiąc umowy.

Umowa na okres próbny a kredyt gotówkowy

Czy możliwy jest natomiast kredyt na umowę na okres próbny? Ten rodzaj umowy jest przydatny, gdy pracodawca chce przekonać się, czy wybrany przez niego pracownik na pewno sprawdzi się na danym stanowisku. Również i osoba zatrudniona, może w tym czasie zapoznać się zarówno ze swoimi zadaniami, jak i strukturą firmy. Co pozwoli jej określić, czy zakres obowiązków i atmosfera w nowej firmie jej odpowiadają. Umowa na okres próbny może poprzedzać umowę na czas określony, nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy lub też na zastępstwo. Czas jej trwania nie powinien przekroczyć 3 miesięcy, jednak może on zostać skrócony gdy pracodawca podejmie taką decyzję.

Zła wiadomość jest taka, że większość banków nie akceptuje umowy na okres próbny. Dlaczego? Jak już wiesz, jednym z podstawowych warunków przy udzielaniu kredytu jest określony okres, który musisz przepracować. Tak więc, małą szansę na kredyt masz w ciągu pierwszych miesięcy, zwłaszcza kiedy jest to umowa o pracę na okres próbny. Po drugie, istnieje wówczas duże prawdopodobieństwo na to, że nie zostanie ona po prostu przedłużona. Oczywiście, bank może podjąć decyzję o przyznaniu kredytu gotówkowego pod warunkiem, że klient dostarczy oświadczenie od pracodawcy, że umowa zostanie przedłużona. Jednak wówczas oprocentowanie kredytu może być wyższe niż normalnie.

Umowa na okres próbny a kredyt hipoteczny

Umowa na okres próbny a kredyt hipoteczny.Warto tu podkreślić, że część banków stawia granicę trzech miesięcy pracy, po których dopiero można wnioskować o kredyt gotówkowy. Jednak nie brakuje i takich, które mają bardziej restrykcyjne wymagania i oczekują od swojego przyszłego kredytobiorcy minimum półrocznego stażu pracy w danej firmie. Z umową na okres próbny nie masz także, co liczyć na kredyt hipoteczny, ponieważ banki mają tu względem kredytobiorców jeszcze wyższe wymagania, niż w przypadku kredytów gotówkowych. Również i w tej sytuacji, oceniona zostanie zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy, nie tylko na podstawie wysokości dochodów, ale również rodzaju umowy o pracę.

Największą szansę na kredyt hipoteczny mają osoby zatrudnione na umowie o pracę. Jednak obecnie nawet klienci pracujący na umowę o dzieło/zlecenie, mogą wnioskować o kredyt mieszkaniowy. Powinny jednak wykazać ciągłość zleceń w ciągu ostatnich 12 albo 24
miesięcy. W przypadku tych pozostałych źródeł dochodu, może okazać się konieczne spełnienie dodatkowych warunków. Takich jak np. dostarczenie wyciągów z rachunku za ostatni rok, zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami lub składkami na rzecz ZUS, czy też deklaracji podatkowej PIT. Natomiast w przypadku kredytu hipotecznego ani umowa na okres próbny, ani umowa na zastępstwo nie zostaną zaakceptowane przez bank.

Umowa na okres próbny może okazać się niewystarczająca w przypadku zarówno ubiegania się o kredyt gotówkowy, jak i hipoteczny. Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku chwilówek bez przelewu, udzielanych przez firmy pożyczkowe. Ponieważ mają one bardziej elastyczne podejście, co do źródeł dochodu swoich klientów, a czasem do aplikowania o pożyczkę wystarczy w zupełności posiadanie ważnego dowodu osobistego (chwilówki na dowód). Krótki staż pracy ma również mniejsze znaczenie w przypadku zakupów ratalnych, jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej, to zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem jak sprawdzić, czy mogę wziąć coś na raty?

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: