Umowa na zastępstwo a kredyt

Każdy kto ubiega się o kredyt lub pożyczkę musi liczyć się z tym, że bank weźmie pod uwagę wysokość jego zarobków, które będą stanowić podstawę wyliczenia jego zdolności kredytowej. Niemniej istotną rolę odgrywa także forma zatrudnienia. Najbardziej preferowane przez banki są oczywiście umowy o pracę na czas nieokreślony. A co w przypadku osób, których głównym źródłem jest obecnie umowa na zastępstwo, czy one również mają szansę na uzyskanie kredytu? Oto to co musisz wiedzieć na temat – umowa na zastępstwo a kredyt.

Umowa na zastępstwo – co należy wiedzieć?

Umowa na zastępstwo jest szczególnym rodzajem umowy o pracę na czas określony, a jej istotą jest to, że nowy pracownik zastępuje innego pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Czyli w przypadku gdy jest on np. długotrwale niezdolny do pracy lub przebywa na urlopie bezpłatnym, czy wychowawczym. Proponowana umowa jest atrakcyjnym rozwiązaniem przede wszystkim dla samego
pracodawcy. Zatrudniając pracownika na zastępstwo, może zachować ciągłość pracy.. Przy czym, ważne jest to, aby osoba zastępująca pracownika, była zatrudniona na takim samym stanowisku jak pracownik zastępowany oraz wykonywała ten sam rodzaj pracy.

Do tego, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w treści umowy na zastępstwo muszą znaleźć się, co najmniej takie elementy jak: oznaczenie stron umowy, jej rodzaj, data jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Uwzględnione w niej powinno być także: miejsce wykonywania pracy i jej rodzaj, wysokość wynagrodzenia za pracę (wraz z wskazaniem składników wynagrodzenia), termin rozpoczęcia pracy oraz wymiar czasu pracy. Warto podkreślić, że pracodawca może wyznaczyć krótszy czas trwania umowy niż planowana nieobecność pracownika. Jeśli zajdzie potrzeba zatrudnienia zastępcy, ma prawo zawrzeć następną umowę o pracę na zastępstwo. Od 2016 roku przepisy prawne zezwalają bowiem na podpisywanie nieograniczonej liczby umów na dowolny okres czasu.

Umowa na zastępstwo – zalety i wady

Odpowiedź na pytanie, jakie są szanse na kredyt przy umowie na zastępstwo.

Zaletą umowy na zastępstwo, dla samego pracodawcy jest możliwość automatycznego zwolnienia pracownika oraz nielimitowany okres umów na czas określony. Jakie korzyści ma natomiast sam pracownik? Praca na zastępstwo może stanowić dobre rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które dopiero co rozpoczynają swoją karierę zawodową i chcą zdobyć doświadczenie. Na pewno łatwiej ją dostać z tego powodu, że pracodawcy z reguły nie wymagają od pracownika tymczasowego tak dużo, jak od osoby, która zajmuje konkretne stanowisko na stałe.

Ta forma zatrudnienia może być również idealną opcją dla tych wszystkich, którzy planują zmienić branżę. Wówczas mogą po różnego rodzaju szkoleniach, czy kursach spróbować swoich sił na nowym stanowisku (w między czasie pozwoli im to również rozwinąć potrzebne kompetencje i uzyskać niezbędne doświadczenie). Nierzadko zdarza się także, że pracownik nie wraca po długim urlopie i wtedy pracownik tymczasowy jest zatrudniony na stałe.

A co z wadami? Tu może okazać się, że pracodawcy wcale nie zależy na tym, by nowy pracownik na zastępstwie uczył się czy rozwijał, ponieważ może być to dla niego po prostu nieopłacalne. Dodatkowo, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę na zastępstwo,

przed powrotem do pracy zastępowanego pracownika bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jednak okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo trwa dokładnie tyle samo, co w przypadku umów na czas nieokreślony i wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – dla pracownika zatrudnionego co najmniej przez okres 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – gdy zatrudnienie wynosi co najmniej 3 lata.

A co w kwestii umowa na zastępstwo a kredyt?

Umowa na zastępstwo – jakie szanse kredytowe?

Wiele osób, których głównym źródłem dochodów jest obecnie umowa o zastępstwo, zastanawia się nad tym, czy ma szanse na uzyskanie kredytu? Otóż banki, traktują umowę na zastępstwo w ten sam sposób, jak umowę o pracę na czas określony. Jednak ze względu na fakt, że jest to mniej pewne stanowisko (chociażby w porównaniu z umową na czas nieokreślony), to warunki przyznania kredytu mogą się od siebie różnić. Tak więc część banków, owszem udziela finansowania, jednak wyłącznie na okres trwania umowy. W związku z czym, tak istotna jest informacja dotycząca tego, do kiedy potencjalny pracownik ma taką umowę zawartą.

Drugą niemniej ważną kwestią jest również zdolność kredytowa. W przypadku gdy jest ona odpowiednio wysoka, to istnieją duże szanse na pozytywną decyzję banku. Jednak tu od razu należy podkreślić, że dotyczy to wyłącznie kredytu gotówkowego, ponieważ jeśli będziesz chciał ubiegać się np. o kredyt hipoteczny, to sprawa może okazać się już znacznie bardziej skomplikowana.

Umowa na zastępstwo a kredyt gotówkowy

Zarówno forma zatrudnienia, jak i wysokość dochodu mają duże znaczenie w procesie oceny zdolności kredytowej. Jednak podczas wnioskowania o kredyt gotówkowy, wymagania te są mniejsze niż w przypadku wysokokwotowych kredytów mieszkaniowych z zabezpieczeniem hipotecznym. I tak, jeśli podjąłeś decyzję o wzięciu kredytu gotówkowego w banku i jesteś zatrudniony na umowę na zastępstwo, to musi ona spełnić następujące warunki:

  • trwać co najmniej 3 miesiące;
  • dochody uzyskiwane z jej tytułu muszą być odpowiednio wysokie;
  • powinna być zawarta na minimum 12 miesięcy do przodu.

W praktyce wyglądać, będzie to w ten sposób, że jeśli przykładowo, zatrudniony jesteś na umowę na zastępstwo na 12 miesięcy, a kredyt gotówkowy udzielony zostanie Ci po 3 miesiącach, to wówczas bank przyzna go Tobie na maksymalnie 9 miesięcy. Musisz być także przygotowany na to, że podczas wnioskowania zostaniesz poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak chociażby PIT z poprzedniego roku. Na uwadze trzeba mieć również to, że niektóre z banków w ogóle nie akceptują tego rodzaju umowy.

Umowa na zastępstwo a kredyt hipoteczny

Osoba szukająca odpowiedzi na kwestię umowa na zastępstwo a kredyt hipoteczny.

W przypadku kredytu hipotecznego, najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przez bank jest forma zatrudnienia. O ile umowa na zastępstwo nie stanowi przeszkody w dostaniu kredytu gotówkowego, o tyle przy kredycie hipotecznym może być już sporym problemem. Wszystko przez to, że najczęściej opiewa on na kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, pożyczonych nawet na kilkadziesiąt lat. Nie ma zatem co dziwić fakt, że umowa na zastępstwo na okres kilkunastu, czy kilkudziesięciu miesięcy jest niewystarczająca do spłaty tak wysokiego zobowiązania. Dodatkowo, banki bardzo szczegółowo weryfikują swoich potencjalnych kredytobiorców, również pod kątem ich historii kredytowej oraz comiesięcznych wydatków.

Oczywiście, zarówno umowę na czas nieokreślony, jak i określony banki traktują na równi. Jednak ta pierwsza jest preferowana przez nie bardziej. Natomiast w przypadku umowy na czas określony, często stawiane są dodatkowe wymogi, takie jak np. minimalny okres zatrudnienia (co najmniej 6 miesięcy) i staż pracy (czyli czy już wcześniej kredytobiorca zatrudniony był przez tego samego pracodawcę). Tak więc, większość banków nie udzieli kredytu hipotecznego klientom posiadającym umowę na zastępstwo. Jednak podczas zmiany dotychczasowej umowy na umowę na czas nieokreślony, czas przepracowany przez kredytobiorcę na umowie na zastępstwo będzie wliczonego do minimalnego, wymaganego przez bank czasu uzyskiwania dochodu. W ten sposób zwiększy on swoje szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na wniosek kredytowy.

Jak widać, umowa na zastępstwo nie stanowi przeszkody w uzyskaniu kredytu gotówkowego. Ważne jest jednak, aby wcześniej sprawdzić to, jakie banki ją honorują. Inaczej zaś sprawa przedstawia się w przypadku umowy na zastępstwo a kredytu hipotecznego, bowiem dla większości banków w Polsce jest ona niewystarczająca.

Chwilówka online na umowę o zastępstwo

Pamiętaj, że jeżeli będziesz miał problemu z uzyskaniem dodatkowego wsparcia finansowego w banku, to zawsze możesz skorzystać z produktów oferowanych przez firmy pożyczkowe, które mają bardziej elastyczne warunki ich przyznawania. Często w ich przypadku wystarcza w zupełności jedynie sam dowód osobisty i urządzenie podłączone do sieci (np. chwilówki na dowód, chwilówki od 18 lat). Pozostaje Ci także opcja zakupów na raty, dlatego zajrzyj koniecznie do naszego artykułu: Jak sprawdzić, czy mogę wziąć coś na raty?

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: