Umowa o dzieło. Czym jest koszt uzyskania przychodów i od czego zależy

Aktualizacja: 2019-09-27
Data publikacji: 2018-04-13
Autor: Redakcja
Ocena: 4.29
(ilość ocen: 48)

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, nazywaną również umową rezultatu. Podpisując umowę o dzieło, wykonawca zobowiązuje się do wykonania konkretnego dzieła, a zamawiający ma obowiązek za owo dzieło zapłacić. W artykule omówimy kwestię kosztów uzyskania przychodu w umowie o dzieło. Podpowiemy, od czego zależą i jak przekładają się na finalną kwotę wynagrodzenia.

Pracodawcy coraz częściej rezygnują z podpisywania klasycznych umów o pracę, z zastępując je umowami cywilnoprawnymi. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest banalnie prosta. Zawarcie z pracownikiem umowy o dzieło jest dla przedsiębiorcy zdecydowanie korzystniejsze ekonomicznie. Taki rodzaj umowy nie wiąże się bowiem z koniecznością odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podlega wyłącznie opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedmiot umowy o dzieło

Przedmiotem umowy o dzieło powinno być stworzenie konkretnego dzieła (rezultatu). Może być to np.:

 • stworzenie utworu muzycznego,
 • napisanie tekstu eksperckiego,
 • tłumaczenia dzieła literackiego,
 • wykonanie strony internetowej,
 • wykonanie zdjęć lub relacji wideo z imprezy,
 • wykonanie projektu np. architektonicznego,
 • stworzenie identyfikacji wizualnej,
 • namalowanie obrazu,
 • przeprowadzenie szkolenia lub kursu.

Koszt uzyskania przychodu w umowie o dzieło

Każda osoba, pracująca na podstawie umowy o dzieło ponosi pewne koszty, które umożliwiają jej realizację obowiązków zawodowych. Może być to np. koszt dojazdów do pracy. Zgodnie z definicją, zawartą w art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Choć ustawa nie określa rodzaju wydatków uznawanych za koszty uzyskania przychodów, wskazuje katalog tych, które nie mogą nimi być. Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów daje dochód, który to staje się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeśli podpiszesz z pracodawcą umowę o dzieło, koszt uzyskania przychodu — w zależności od pewnych czynników, o których piszemy w kolejnej części artykułu — może wynosić 20 lub 50 proc. wynagrodzenia brutto.

Jeszcze kilka miesięcy temu umowy o dzieło bez przeniesienia praw autorskich były objęte 20-procentrowym kosztem uzyskania przychodów. Przedmiotem takiej umowy mogło być np. przeprowadzenie szkolenia. Prawo do odliczenia 50-procent kosztów przysługiwało twórcom, uzyskującym przychody z tytułu wykonania dla zamawiającego utworu albo innego przedmiotu praw własności intelektualnej będących przedmiotem prawa autorskiego. Preferencyjna stawka dotyczyła również osób, zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W 2017 roku limit kosztów uzyskania przychodów w skali rocznej wynosił 42 764 zł, czyli 1/2 górnej granicy pierwszej stawki skali procentowej.

Koszt uzyskania przychodów a zmiany w prawie

Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, na mocy której zmieniły się zasady uwzględniające koszty pracy twórczej. Zgodnie z nowym prawem limit zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z 42 764 zł do 85 528 zł. Niestety, możliwość skorzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu otrzymali tylko nieliczni twórcy. Kto zachowa prawo do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50 procent?

Taki przywilej zachowa jedynie wąska grupa twórców, którzy uzyskują przychody z działalności:
1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistki, kostiumografii, scenografii;
4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
5. publicystycznej.

Co ważne, zdaniem Ministerstwa Finansów determinantem uzyskania uprawnień do 50-procentowego limitu kosztów uzyskania przychodów jest nie wykonywany zawód, lecz specyfika stworzonego dzieła. I tak — jeśli copywriter, tłumacz czy grafik komputerowy stworzą dzieło w zakresie wskazanych wyżej specjalizacji, do przychodu uzyskanego z tego tytułu będą mogli zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Można stosować koszty na poziomie 50 proc. Niestety, nowe prawo może skutkować także szeregiem zawiłości interpretacyjnych. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że organy podatkowe częściej niż do tej pory będą kwestionowanie możliwości zastosowania w danym przypadku preferencyjnych kosztów. Jak twierdzą eksperci, efektem nowego prawa może być również podwyższenie kosztów usług wśród przedstawicieli niektórych wolnych zawodów.

Koszt uzyskania przychodów a kwota wynagrodzenia

Sprawdźmy, ile w praktyce zostanie w kieszeni twórcy, który podpisze umowę o dzieło:

 • z 20-procentowym kosztem uzyskania przychodów;
 • z 50-procentowym kosztem uzyskania przychodów.

Aby porównanie okazało się precyzyjne, załóżmy, że kwota brutto w obu przypadkach wyniesie 7000 zł.

Umowa o dzieło z 50-procentowym kosztem uzyskania przychodów:

 • kwota brutto: 7000 zł;
 • koszty uzyskania przychodów: 3500 zł;
 • podstawa opodatkowania: 3500 zł;
 • naliczony podatek (18%): 630 zł;
 • do wypłaty: 6370 zł.

Umowa o dzieło z 20-procentowym kosztem uzyskania przychodów:

 • kwota brutto: 7000 zł;
 • koszty uzyskania przychodów: 1400 zł;
 • podstawa opodatkowania: 5600 zł
 • naliczony podatek (18%): 1008 zł;
 • do wypłaty: 5992,00 zł.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo