Usunięcie konta klienta u pożyczkodawcy – czy to w ogóle możliwe?

Każdy, kto chce skorzystać z pozabankowej pożyczki online, musi założyć na stronie internetowej pożyczkodawcy indywidualne konto klienta. Czy istnieje możliwość jego usunięcia po uregulowaniu zaciągniętego zobowiązania? Kiedy nie warto tego robić?

Chcesz pożyczkę? Załóż konto

Osoby, które chcą wnioskować o pozabankową pożyczkę ekspresofwą, obowiązkowo muszą założyć swoje konto na stronie internetowej wybranej firmy pożyczkowej. W indywidualnym profilu należy przedstawić swoje dane osobowe, które zostaną wykorzystanie we wniosku pożyczkowym. Należą do nich: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego i telefonu komórkowego, adres e-mail.

W zależności od formuły konta u poszczególnych pożyczkodawców, może być konieczne również podanie informacji na temat sytuacji finansowej (np. źródło dochodów i ich wysokość, aktualne obciążenia finansowe). Założenie konta klienta jest dla firmy pożyczkowej gwarancją na to, że ubiegający się o pożyczkę przedstawia wiarygodne dane osobowe. Oczywiście te są dodatkowo sprawdzane podczas rozpatrywania wniosku o pożyczkę.

Konto klienta w wielu firmach pożyczkowych

Czasem jest tak, że klienci desperacko poszukują pożyczki ekspresowej. Może mieć to miejsce w przypadku konieczności pozyskania gotówki w krótkim czasie (klient zakładając konta w różnych firmach, sprawdza okres, w jakim dostanie pieniądze na konto). O pożyczkę w kilku firmach w jednym czasie wnioskują też często osoby z problemami finansowymi, które mają nadzieję, że uda im się gdzieś zdobyć pieniądze mimo posiadanych długów. Oczywiście takie działanie nie jest zbyt rozsądne chociażby z faktu na to, że częsta weryfikacja danych klienta w BIK negatywnie wpływa na ocenę punktową jego zdolności kredytowej, a tym samym zmniejsza szansę na otrzymanie pożyczki. Wracając jednak do kwestii usuwania konta klienta ze strony firm pożyczkowych: czy klient, który nie dostał pożyczki, ma do tego prawo?

Usunięcie konta – czy to możliwe?

Część klientów firm pożyczkowych tylko jednorazowo korzysta z oferowanych przez nich chwilówek. Dlatego po spłacie zaciągniętego zobowiązania może zależeć im na usunięciu konta klienta, które nie będzie im potrzebne w przyszłości. Podobna sytuacja może mieć w miejsce, kiedy pożyczkodawca odmówił udzielenia chwilówki. Klient, który został odprawiony z przysłowiowym kwitkiem, również może chcieć usunąć ślad po swoim nieudanym wnioskowaniu o pożyczkę. Jednak czy usunięcie takiego konta jest możliwe?

Prawo do usunięcia danych w Vivus

Osoby, które wnioskowały o pożyczkę w Vivus, mogą żądać usunięcia swoich danych udostępnionych za pośrednictwem profilu klienta. W celu „bycia zapomnianym” klient musi wysłać odpowiednie pismo drogą elektroniczną na adres kontakt@vivus.pl. Pożyczkodawca nawet udostępnia wzór wniosku w tej sprawie. Klient Vivus może wnioskować o usunięcie części informacji na swój temat lub wszystkich danych. W drugim przypadku jest to tożsame z likwidacją konta klienta w serwisie pożyczkodawcy.

Dane klienta w Kuki.pl

Prawo do usunięcia swoich danych mają również klienci firmy pożyczkowej Kuki. Jednak firma pożyczkowa zastrzega, że ich usunięcie jest możliwe tylko wtedy, kiedy te nie są już niezbędne do celów, w jakich zostały przedstawione lub gdy klient wycofa zgodę na ich przetwarzanie.

Automatyczne usunięcie w NetCredit

W zupełnie inny sposób profilami swoich klientów zarządza NetCredit. Jak czytamy w Polityce Prywatności firmy dane klientów przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne z tytułu korzystania z serwisu i realizacją umowy pożyczki (co obejmuje nie tylko samo zobowiązanie i jego spłatę, ale również ewentualne reklamacje). Po tym okresie dane są usuwane z systemu.

Określone warunki w Wonga

Klient, który chce usunąć swoje dane osobowe w Wonga, ma do tego pełne prawo. Może tego żądać, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których były gromadzone i przetwarzane. Poza tym klient musi wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Przetwarzanie danych niezgodnie z obowiązującym prawem również daje klientowi firmy prawo do ich usunięcia. Usunięcie może być również wynikiem konieczności wywiązania się z określonego obowiązku prawnego.

Finbo i dane klienta

Podobnie jak w przypadku Kuki.pl klient korzystający z pożyczek w Finbo może usunąć swoje dane tylko wtedy, gdy nie są już potrzebne do realizacji celów, do których zostały zebrane.

Dezaktywacja konta w Extraportfel

Extraportfel daje możliwość usunięcia konta klienta jeśli dana osoba nie ma otwartych zobowiązań wobec firmy pożyczkowej lub współpracującej z nią podmiotów.

Tani Kredyt i dane klientów

Pożyczkobiorcy, którzy korzystali z ofert Taniego Kredytu, też mają prawo do ich usunięcia. Oczywiście proces ich usunięcia przebiega w oparciu o obowiązującej prawo w tym zakresie.

Dane w Mikrokasa

Tak, jak w poprzedniej firmie, w Mikrokasa klienci również mają prawo do usunięcia udostępnionych wcześniej danych. W tym celu musi przesłać oświadczenie rezygnacji ze świadczonych usług. Dokument może zostać przesłany pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres biuro@mikrokasa.pl. Pożyczkodawca zastrzega jednak, że jeśli klient jest w trakcie korzystania z płatnych usług, to usunięcie konta będzie możliwe w momencie zakończenia realizacji tych usług.

Usunięcie danych z Filarum

Klienci Filarum również mogą wnioskować o usunięcie swoich danych. Należy pamiętać, że będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy ich gromadzenie i przetwarzanie nie będzie konieczne do realizacji celu, w jakim zostały udostępnione, czyli realizacji pożyczki.

Dezaktywacja danych w Solcredit

Klienci, którzy chcą usunąć swoje dane osobowe udostępnione na stronie internetowej Solcredit, powinny skontaktować się w tym celu z pożyczkodawcą mailowo na adres: support-pl@fiizy.com. Co więcej, firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia przez nią konta użytkownika w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku podejrzeń łamania obowiązującego prawa).

Lendon też usuwa dane

Firma pożyczkowa Lendon również usuwa dane osobowe na żądanie swoich klientów.

Całkowite usunięcie konta klienta niemożliwe?

Chociaż zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem klienci firm pożyczkowych mogą usunąć swoje dane przedstawione w indywidualnych kontach klienta, nie oznacza to wcale, że ich profile zostaną całkowicie zlikwidowane. Firmy pożyczkowe muszą przestrzegać zapisów ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która uniemożliwia usunięcie wybranych informacji o klientach. Należą do nich:

  • imiona i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • numer dowodu tożsamości,
  • adres klienta,
  • PESEL, a w przypadku jego braku data urodzenia.

Firmy pożyczkowe mają obowiązek przechowywania wyżej wymienionych danych przez pięć lat. Oznacza to, że całkowite usunięcie konta klienta ze strony internetowej firmy pożyczkowej nie jest możliwe przez wskazany w ustawie czas.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Dlaczego byli klienci firm pożyczkowych chcą usuwać swoje profile na stronach internetowych pożyczkodawców? Jedni nie chcą więcej korzystać z chwilówek. Inni zaś nie zgadzają się na udostępnianie swoich danych innym podmiotom. A to częste działanie pożyczkodawców, którzy namiary na swoich klientów przekazują współpracującym z nimi firmom w celach marketingowych. Jeśli firmy, którym nasze dane zostały udostępnione, działają w sposób natarczywy, chęć ich usunięcia z bazy firmy pożyczkowej wcale nie dziwi. Nikt nie przepada za wydzwaniającymi o różnych porach telemarketerami oferującymi niepotrzebne produkty czy usługi.

Informacje o pożyczkach w BIK – jak wyczyścić?

Niektórzy pożyczkobiorcy myślą, że jeśli usuną swoje profile ze stron firm pożyczkowych, to wyczyszczą wszystkie informacje o swoich dotychczasowych zobowiązaniach. Jednak to tak nie działa. Jeśli firma pożyczkowa współpracuje z BIK, w trakcie trwania chwilówki przekazała do niego informacje o zobowiązaniu danego klienta. W zależności od losów pożyczki może być to wpis pozytywny (terminowa spłata) bądź negatywny (zadłużenie). Oczywiste jest, że ten drugi wariant nie jest na rękę pożyczkobiorcy. Mamy jednak dobrą wiadomość: istnieje możliwość tzw. wyczyszczenia BIK. Negatywny wpis na temat pożyczkobiorcy może zostać usunięty z bazy w trzech sytuacjach:
po upływie 5-letniego okresu liczonego od uregulowania zobowiązania (przez taki okres są przechowywane informacje o zadłużeniach),
pożyczkobiorca cofnął zgodę na przetwarzanie swoich danych po wygaśnięciu pożyczki lub taka zgoda straciła ważność,
wpis w BIK zawiera błędy (wówczas wniosek o korektę bądź wykreślenie z BIK należy skierować do instytucji finansowej, która dokonała wpisu).

Konto klienta – kiedy nie warto usuwać?

W celu uniknięcia niechcianych informacji marketingowych od innych firm wcale nie trzeba usuwać profilu klienta w firmie pożyczkowej. Wystarczy cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych (taką możliwość daje tzw. RODO), a telemarketerzy przestaną nas atakować. Poza tym w niektórych przypadkach warto zostawić aktywne konto w serwisie pożyczkowym. Pożyczkodawcy doceniają swoich klientów i często przygotowują dla nich dedykowane oferty, które są udostępniane właśnie na ich indywidualnych kontach. Poza tym spora część firm pożyczkowych posiada programy lojalnościowe, w ramach których klienci zbierają punkty czy zniżki. Te wszystkie również są gromadzone na indywidualnym koncie klienta. Posiadanie profilu w konkretnej firmie pożyczkowej znacznie ułatwia też wnioskowanie o kolejne zobowiązanie (dane z profilu automatycznie są wczytywane do wniosku pożyczkowego). Dlatego niekiedy warto dokładnie przemyśleć decyzję o usunięciu swoich danych z serwisu firmy pożyczkowej. Kto wie czy posiadany profil nie przyda nam się jeszcze w przyszłości. Tym bardziej, że niektóre firmy uniemożliwiają ponowne założenie konta po jego usunięciu.

5/5 - (3 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: