Wcześniejsza spłata chwilówki – jak uniknąć dodatkowych kosztów?

Korzystając z usług pozabankowych firm pożyczkowych, zapewne zdarza Ci się odczuwać niepokój związany z dotrzymaniem terminu spłaty pożyczki. Kiedy więc nadarza się okazja, aby szybciej uregulować zaciągnięte zobowiązanie, bez wątpienia warto z niej skorzystać. Jak uniknąć jednak dodatkowych kosztów mogących się pojawić w związku z wcześniejszą spłatą chwilówki? Jak ubiegać się o należny zwrot poniesionych już opłat?

Wcześniejsza spłata chwilówki w świetle przepisów

Choć polskie prawo nie definiuje jednoznacznie pojęcia “chwilówka”, to każda pożyczka udzielona osobie fizycznej do kwoty 255 550 zł podlega regulacjom Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Oznacza to, że nie tylko kredyty udzielane przez banki, ale także pożyczki pozabankowe (np. chwilówki online, chwilówki na raty) obejmuje przepis mówiący o tym, że pożyczkobiorca ma obowiązek pokrycia dodatkowych kosztów zobowiązania proporcjonalnie do czasu, w którym z niego korzystał. Wcześniejsza spłata chwilówki natomiast, daje pożyczkobiorcy prawo do zwrotu części poniesionych kosztów.

Co więcej, wypłacenie wspomnianych środków powinno nastąpić najpóźniej 14 dni od momentu całkowitej spłaty zobowiązania. Jeżeli więc uda Ci się spłacić zaciągniętą chwilówkę przed wymaganym terminem, to możesz liczyć na zwrot kosztów związanych z okresem od dnia, w którym uregulowałeś całość zobowiązania do tego, który został umieszczony w umowie jako data wymagalności spłaty. Celem skutecznego skorzystania z tego prawa, musisz jednak pamiętać o kilku aspektach, które pozwolą Ci uniknąć finansowych pułapek.
Spłata chwilówki przed terminem – uważaj na dodatkowe koszty

Mogłoby się wydawać, że wcześniejsza spłata chwilówki nie jest procedurą specjalnie skomplikowaną, szczególnie, że zgodnie z u.k.k. nie musisz nawet o swoim zamiarze specjalnie informować firmy pożyczkowej. Zawsze jednak warto, abyś przed dokonaniem przelewu skontaktował się z przedstawicielem pożyczkobiorcy. Dlaczego? Ponieważ każda firma pożyczkowa może mieć odmienne procedury towarzyszące przedterminowym spłatom chwilówek przez klientów. W zależności od tego, czy koszty pożyczkowe zostały już przez Ciebie poniesione czy dopiero będziesz je regulował, Twój pożyczkodawca może:

 • zwrócić Ci nadpłacone środki,
 • obniżyć kwotę kosztów, o sumę związaną z okresem pomiędzy dniem całkowitej spłaty, a terminem wskazanym w umowie pożyczkowej.

Bardzo ważne, abyś zdawał sobie sprawę z tego, że niektórzy pożyczkodawcy wymagają dokonania spłaty całości zadłużenia wraz ze wszystkimi zaplanowanymi kosztami dodatkowymi. Wówczas na podstawie harmonogramu spłat i stosownych obliczeń, firma zwraca pożyczkobiorcy nadpłaconą kwotę. Sprawdzenie, czy Twój pożyczkodawca nie stosuje podobnej polityki jest o tyle ważne, że jeśli nie spłacisz całej kwoty chwilówki wraz z jej kosztami, możesz narazić się na dodatkowe opłaty. Jakie?

Możliwe źródła dodatkowych kosztów wcześniejszej spłaty chwilówki

Jednym z powodów, dla których wcześniejsze uregulowanie zadłużenia może okazać się dla Ciebie źródłem dodatkowych kosztów jest częściowa spłata chwilówki. Jeżeli wpłacisz na konto pożyczkodawcy zbyt małą kwotę, nadal będziesz miał wobec niego zaległość. Dlatego tak ważne jest upewnienie się, co do kwoty pozostałej do spłaty, jak również sposobu rozliczania kosztów przez pożyczkodawcę. Istotne również, abyś zdawał sobie sprawę z tego, w jakiej kolejności firmy pożyczkowe pobierają spłacone środki:

 • odsetki za czas opóźnienia,
 • odsetki kapitałowe,
 • prowizja,
 • kapitał pożyczki.

Nie dopuść więc do sytuacji, w której przez brak spłaty wymaganej kwoty, spowodujesz powstanie na Twoim koncie zaległości, której istnieniem możesz zostać niemile zaskoczony. Zawsze w takiej sytuacji polecamy spłatę całości zadłużenia wraz z kosztami dodatkowymi i wówczas ubieganie się o zwrot nadpłaty. Jest to zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie, a na zwrot środków powinieneś czekać nie dłużej niż 14 dni.

Kolejnym źródłem dodatkowych kosztów, jakie może nieść ze sobą wcześniejsza spłata chwilówki jest brak zwrócenia dostatecznej uwagi na dzień dokonania przelewu. Musisz pamiętać, że chwilówkę uważa się za spłaconą w momencie zaksięgowania jej uregulowania na koncie pożyczkodawcy. Jeżeli wykonujesz zatem przelew do innego banku niż Twój pamiętaj, żeby w rozliczeniu ująć również czas potrzebny na zaksięgowanie spłaty. Jest to szczególnie istotne, jeżeli spłaty chwilówki dokonujesz przed weekendem.

Jeżeli zależy Ci na uniknięciu ewentualnych nieporozumień i kosztów związanych z czasem potrzebnym na zaksięgowanie Twojej spłaty przez inny bank, upewnij się, czy pożyczkodawca nie posiada konta w tej samej instytucji, co Ty. Większość firm pożyczkowych jest bowiem klientami wielu banków jednocześnie. Wykonanie przelewu w czasie rzeczywistym da Ci gwarancję zaksięgowania spłaty w tym samym dniu i sprawi, że konto w innym banku nie będzie miało wpływu na ewentualne różnice w wymaganej kwocie.

Wcześniejsza spłata chwilówki – procedura zwrotu kosztów

Wspominaliśmy już o tym, że w przypadku dokonania spłaty zobowiązania przed terminem, pożyczkodawcy mogą zwrócić Ci nadpłacone koszty pożyczki, obniżyć ich wysokość jeszcze przed dokonaniem przez Ciebie spłaty lub zażądać całości środków na poczet późniejszego ich rozliczenia i zwrotu nadpłaty. Jak jednak procedura zwrotu kosztów wcześniej spłaconej chwilówki wygląda w praktyce?

Ważne, abyś wiedział, że obecnie znakomita większość pożyczkodawców respektuje nałożony na nich ustawowo obowiązek zwrotu pożyczkobiorcy części odsetek w przypadku wcześniejszej spłaty chwilówki. Dodatkowo, wg opinii UOKiK oraz Rzecznika Finansowego, pożyczkobiorca spłacający swoje zobowiązanie przed terminem powinien otrzymać również proporcjonalny zwrot opłat administracyjnych, prowizyjnych, a także składek ubezpieczeniowych. Jak wygląda to jednak w praktyce? Jeżeli chcesz być pewien tego, jak zachowa się Twój pożyczkodawca w przypadku wcześniejszej spłaty chwilówki, dokładnie przeczytaj wszystkie zapisy w umowie oraz regulaminie, a najlepiej dopytaj o to doradcę w placówce.

Jak ubiegać się o zwrot kosztów?

Procedura ubiegania się o zwrot kosztów w przypadku zamknięcia Twojej chwilówki, nie jest na szczęście skomplikowana. Podstawą jest w tym przypadku napisanie stosownej reklamacji zgodnie z art. 49 ust. 1 U.k.k. z prośbą o zwrot nadpłaconych kosztów za niewykorzystany okres kredytowania. Co powinno zawierać takie pismo?

 • powołanie się na ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz żądanie proporcjonalnego zwrotu kosztów początkowych ze względu na skrócony okres obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego;
 • uzasadnienie mówiące o tym, że w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania, pożyczkodawca powinien zwrócić lub obniżyć wszystkie koszty takiego zobowiązania, niezależnie od ich charakteru;
 • żądanie zwrotu nadpłaconych kosztów w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty otrzymania pisma na wskazany rachunek bankowy.

Pożyczkodawca nie chce zwrócić kosztów – co robić?

Możesz spotkać się z sytuacją, w której pożyczkodawca będzie uchylał się od zwrotu należnych Tobie nadpłaconych kosztów. Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim upewnić się, że wykorzystałeś wszelkie możliwe szanse na reklamację w instytucji pożyczkowej. Jeżeli pomimo tego, pożyczkodawca pozostaje przy swoim stanowisku, zgodnie z zaleceniem Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów masz prawo złożyć stosowną skargę do wspomnianego Rzecznika.

U których pożyczkodawców możesz liczyć na zwrot kosztów przy wcześniejszej spłacie chwilówki?

Wspominaliśmy już o tym, że większość pożyczkodawców na polskim rynku pożyczek pozabankowych respektuje nałożony na nich obowiązek zwracania nadpłaconych kosztów w przypadku wcześniej spłaty pożyczki. Jeżeli chcesz mieć więc pewność, że nic Cię w tej kwestii nie zaskoczy, warto, abyś wybierał te firmy, które mają jasno określone stanowisko w tym zakresie.

Na zwrot kosztów przy wcześniejszej spłacie chwilówki możesz liczyć u liderów rynku, a więc w Wonga czy Vivus. W tych firmach pożyczkobiorca płaci jedynie za okres, w którym korzystał z pieniędzy, a więc do momentu całkowitej spłaty pożyczki. Proporcjonalnie obniżają także koszty tacy pożyczkodawcy, jak Miloan i Filarum. Takie procedury gwarantują zapisy umieszczone w umowie ramowej dostępnej oczywiście do wglądu klientów.

Celem uniknięcia dodatkowych kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty chwilówki, wystarczy, abyś przestrzegał kilku ważnych aspektów. Przede wszystkim, pomimo, że nie masz takiego obowiązku, poinformuj swojego pożyczkodawcę o zamiarze przedterminowej spłaty zobowiązania. Zyskasz wówczas wiedzę, jak zrobić to skutecznie i zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy pożyczkowej. Pamiętaj również, aby zawsze korzystać ze swojego prawa do ubiegania się o proporcjonalny zwrot kosztów za niewykorzystany okres kredytowania.

Pomimo, że niestety nie wszystkie firmy z własnej inicjatywy informują klientów o przysługującym im prawie do takiego zwrotu, to uzbrojony w odpowiednią wiedzę w tym zakresie, zawsze wyegzekwujesz należne Ci pieniądze.

4.3/5 - (22 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU:

 • m
  martakalinowska
  03.02.2017, 14:56

  myślę, że dobrym czynnikiem prowadzącym do terminowej spłaty pożyczki jest na pewno rozwaga i decydowanie się na nią, kiedy naprawdę jest potrzebna. druga sprawa - mamy teraz wiele możliwości darmowych pierwszych pożyczek, np. w kredytach-chwilówkach (właśnie tam brałam), co pozwala na to, że kiedy wiemy, że zaraz będziemy mieć pieniądze, pożyczamy i oddajemy 100%, nie trzeba martwić się o odsetki, które czasem robią wielką różnicę.

 • a
  aneta
  14.09.2018, 08:46

  Firma Wandoo zwraca prowizje za wcześniejsza spłatę pożyczki proporcjonalnie do czasu jej oddania.

 • P
  Paweł
  19.09.2019, 20:33

  Jak najdalej od firmy Supergrosz. Firma informuje o wcześniejszej spłacie, ale karze sobie płacić kapitał plus, odsetki + prowizja przygotowawcza za cały czas trwania umowy.

 • m
  mietek
  21.12.2019, 19:01

  splacilem wczesniej pozyczki w AASA mowia ze zwrot wszystkich kosztow ich nie dotyczy