Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – czy się opłaca?

Biorąc kredyt gotówkowy, większość pożyczkobiorców ma zamiar spłacić go w wyznaczonym terminie. Bywa jednak tak, że niektórzy dysponują odpowiednimi środkami do jego wcześniejszego uregulowania. Jednak czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego będzie się opłacać?

Wcześniejsza spłata nie zawsze opłacalna

Oczywiste jest, że posiadając większy zasób pieniędzy, w pierwszej kolejności chcemy uregulować wszystkie zobowiązania finansowe. Ich spłata nie tylko uwolni nas od ciężaru zadłużenia, ale również pozwoli określić jaką gotówką realnie dysponujemy na pozostałe wydatki. Skoro chcemy być nadgorliwi i spłacić kredyt przed jego rzeczywistym terminem spłaty, to mogłoby się wydawać, że bank doceni naszą postawę. Niestety, nie zawsze. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że im dłuższy okres spłaty kredytu, tym większe odsetki, a tym samym zysk da banku. Wprawdzie wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego sprawia, że do banku wraca cała pożyczona kwota. Jednak po uregulowaniu kredytu czy pożyczki nie może on już naliczać dodatkowych kosztów zobowiązania, co równoznaczne jest z tym, że nie zarabia na takim kredycie.

Banki chcąc ochronić się przed potencjalnymi stratami z tytułu wcześniejszej spłaty często naliczają dodatkową prowizję za przedterminowe uregulowanie zobowiązania. I chociaż z punktu widzenia pożyczkobiorcy to rozwiązanie może wydać się absurdalne, dodatkowa opłata za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego rekompensuje bankom ewentualne straty z tego tytułu.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – zwrot prowizji

Zgodnie z art. 49 ust. 1 w sytuacji spłaty kredytu przed wyznaczonym terminem jego całkowite koszty ulegają pomniejszeniu nawet wtedy, kiedy pożyczkobiorca poniósł je przed wcześniejszym uregulowaniem zobowiązania. Mówiąc wprost: wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego zobowiązuje bank do zwrotu kosztów naliczonych za okres od dnia rzeczywistego uregulowania zobowiązania do ustalonego w umowie terminu spłaty. Zapis ten dotyczy zarówno pobranych wcześniej prowizji, jak też ewentualnych odsetek. I chociaż zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu jest uregulowany przez prawo, praktyka wskazuje, że banki nie zawsze są skłonne do zwrotu pobranych wcześniej opłat.

Niekiedy próbują tłumaczyć klientom, że część kosztów kredytu jest stała, a tym samym nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania. Taka postawa jest sprzeczna ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, gdzie jasno wskazano, że podział na koszty stałe i zmienne kredytu są niedopuszczalne a w przypadku wcześniejszej spłaty bank zobowiązany jest zwrócić kredytobiorcy proporcjonalną część pobranych opłat, w tym prowizji.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego a odsetki

Analogiczna sytuacja jest w przypadku odsetek. Oczywiste jest, że spłacając wcześniej kredyt zmniejszamy wysokość należnych odsetek za zobowiązanie. Banki w trakcie udzielania kredytu z reguły w umowie kredytowej zawierają całą kwotę, jaką kredytobiorca musi uregulować. Spłacając ją wcześniej, kredytobiorca opłaca również odsetki za ten okres, w którym nie będzie już korzystał z kredytu. Dlatego też bank – tak samo jak w przypadku prowizji – ma obowiązek zwrotu niesłusznie pobranych odsetek. Będą one dotyczyły okresu między rzeczywistą spłatą zobowiązania a określonym w umowie terminem spłaty.

ING – warunki wcześniejszej spłaty

W ING wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Co ważne, kredytobiorca spłacając wcześniej zobowiązanie, reguluje wyłącznie należności obejmujące pożyczony kapitał i odsetki do dnia rzeczywiste spłaty kredytu. Te drugie są pobierane przez ING na bieżąco, stąd taka forma wyliczenia rzeczywistej kwoty do spłaty przed terminem.

Mbank – warunki wcześniejszej spłaty

Wcześniejsze uregulowanie zobowiązania nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami również w mBank. Po wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego bank rozlicza zobowiązanie i zwraca ewentualne koszty klientowi.

PKO BP – warunki wcześniejszej spłaty

W przypadku PKO BP wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego również jest darmowa. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w przypadku kredytów hipotecznych, prowizja za częściową lub całkowitą spłatę kredytu wynosi 1,5-2 proc.

Millennium – warunki wcześniejszej spłaty

Chociaż wcześniejsza spłata kredytu jest prawem każdego kredytobiorcy, bank Millennium wykorzystuję taką możliwość jako zachętę do skorzystania z jego oferty. Jako wyróżnik jednego z dostępnych kredytów gotówkowych wskazano właśnie brak kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu. Takie formułowanie oferty nasuwa skojarzenie, że darmowa wcześniejsza spłata nie zobowiązuje we wszystkich kredytach wypłacanych przez bank. Dlatego zanim zdecydujesz się na wcześniejszą spłatę w Millennium, sprawdź dokładnie czy nie zostaną naliczone ci z tego tytułu dodatkowe opłaty.

Santander – warunki wcześniejszej spłaty

Santander uzależnia koszt za wcześniejszą spłatę kredytu od wysokości zaciągniętego zobowiązania. Jeśli to nie przekracza 80 tys. zł, prowizja za wcześniejszą spłatę nie jest pobierana. Powyżej tej kwoty prowizja wynosi 4 proc. (min. 16 zł).

Wcześniejsza spłata kredytu nie wszędzie tak oczywista

Prawo wprawdzie zobowiązuje banki do umożliwienia wcześniejszego uregulowania zobowiązań, to nie we wszystkich jest to tak oczywiste.

Przykładowo: wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Getin Banku jest dostępna, jednak szczegółowe warunki takiej transakcji przedstawiane są w oddziale bądź na infolinii. Wynika to z pewnością z indywidualnego podejścia do sytuacji osoby chcącej uregulować zobowiązanie przed terminem.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego

Kredyt konsolidacyjny jest zobowiązaniem jak każdy inny kredyt, więc jego wcześniejsza spłata również jest możliwa. Czy będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami? To zależy od indywidualnej oferty banku. Biorąc jednak pod uwagę, że celem kredytu konsolidacyjnego była spłata poprzednich zobowiązań, a tym samym jego zaciągnięcie wiązało się ze sporymi kosztami, warto przeliczyć opłacalność wcześniejszej spłaty. Co ważne, nadpłacone środki na koncie bankowym zostaną rozliczone na poczet wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego wyłącznie na wniosek kredytobiorcy.

Czy warto?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego ma wiele zalet:

  • znosi ciężar posiadana zobowiązań,
  • zmniejsza całkowite koszty kredytu,
  • często jest darmowa,
  • pozwala na rozsądne zagospodarowanie posiadaną nadwyżką pieniędzy.

Jednak jej opłacalność jest zależna od indywidualnej oferty posiadanego kredytu. Jak zatem wyliczyć realny koszt wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego? Kalkulator uwzględniający wszystkie potencjalne koszty i porównującym opłaty za wcześniejszą oraz terminową spłatę zobowiązania z pewnością ułatwi podjąć słuszną decyzję.

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: