WIBOR – czym jest i jaki ma wpływ na pożyczki?

Oprocentowanie pożyczek jest zależne od wielu wskaźników. Jednym z nich jest tzw. WIBOR. Co to właściwie jest? W jaki sposób jest określany? Jak jego poziom przekłada się na ofertę pożyczek w Polsce?

WIBOR – definicja

WIBOR to wzorcowa wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Określana jest na podstawie przesyłanych informacji codziennie o godz. 11.00 przez 13 banków działających na polskim rynku, przy czym dwie najwyższe i dwie najniższe wielkości są nieuwzględniane w procesie wyliczania WIBOR.

Stawka WIBOR – co to znaczy dla pożyczek?

WIBOR jest określany po to, aby pożyczające sobie nawzajem banki wiedziały, jakie oprocentowanie mają zastosować do wzajemnych pożyczek. Stawka WIBOR ma też zasadniczy wpływ na oprocentowanie produktów finansowych, z których korzystają klienci detaliczni. Im niższy jego wskaźnik, tym oprocentowanie pożyczek i kredytów mniejsze. O ile w przypadku pożyczek krótkoterminowych wpływ WIBOR na wysokość ich oprocentowania jest stały, to w przypadku kredytów hipotecznych ich koszty zmieniają się w zależności od zmian stawki WIBOR. Decydując się na tego rodzaju kredyt, warto uwzględniać aktualną stawkę WIBOR, prognozy na jego temat oraz poziom inflacji. Nagły wzrost WIBOR może bowiem przełożyć się na drastyczne zwiększenie kosztów kredytu hipotecznego.

Terminy dla WIBOR

Śledząc poziom WIBOR, wykres może prezentować różnorodne stawki, np. 1m, 3m czy 6m. Każda z nich to różny okres, dla którego jest wyznaczany WIBOR:

 • WIBOR 1M – pożyczka międzybankowa na okres miesiąca,
 • WIBOR 3M – dotyczy pożyczek na trzy miesiące,
 • WIBOR 6M – pożyczki półroczne.

W przypadku każdego z tych wariantów wskazany termin liczony jest dwa dni robocze po dniu, w którym zawarto transakcje. Oprócz tych wymienionych wyżej, można spotkać się jeszcze z WIBOR na 2 tygodnie (2W), 9 miesięcy (9M) i rok (1Y).

WIBOR 2020

Stawki WIBOR są ustalane każdego dnia. Dlatego chcąc mieć przynajmniej podstawowe rozeznanie w sytuacji na rynku finansowym, warto śledzić ich zmiany.
Na dzień 27 marca 2020 r. stawki WIBOR wynosiły:

 • WIBOR 1W – 0,7900 proc.,
 • WIBOR 1M – 1,1400 proc.,
 • WIBOR 3M – 1,1700 proc.,
 • WIBOR 6M – 1,1900 proc.,
 • WIBOR 1Y – 1,2300 proc.

Oczywiście w następnym dniu ww. wskaźniki mogą być na zupełnie innym poziomie.
Aktualne wskaźniki WIBOR są stosunkowo niskie. Wynika to bezpośrednio z aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Rozprzestrzeniająca się na całym globie epidemia koronawirusa zahamowuje gospodarkę i obrót pieniężny na świecie. Trzeba to uwzględnić w przyszłości, kiedy rozważając pożyczkę kalkulowaną w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M lub WIBOR 3M, dane historyczne z aktualnego okresu będą mogły znacznie utrudniać prognozowanie dalszych poziomów tych wskaźników.

WIBOR 3m czy 6m – który lepszy?

Skoro wskaźnik WIBOR przekłada się na oprocentowanie pożyczek, to powinno zwracać się na niego uwagę w trakcie poszukiwania najlepszej oferty. Jednak który z nich będzie najbardziej opłacalny? To zależy przede wszystkim od rodzaju pożyczki i okresu kredytowania. WIBOR 1M opłaca się przy pożyczkach krótkoterminowych, nie dłuższych niż 30 dni. Dlaczego? Bo spłacając takie zobowiązanie w terminie, pożyczkobiorcy nie będą interesowały zmiany wskaźnika po upływie miesiąca.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku długoterminowych zobowiązań. Wiadome jest, że poziom WIBOR będzie częściej zmieniał się w przypadku WIBOR 3M niż 6M. Jednak nie zawsze będzie to odczuwalne. Mamy tu na myśli WIBOR 3M – prognozy wskazują, że jego poziom zmieni się nieznacznie, co nie będzie odczuwalne w oprocentowaniu pożyczek. W przypadku WIBOR 6M zmiany te będą najprawdopodobniej większe. Zmiana oprocentowania będzie dotyczyć zobowiązań długoterminowych, najczęściej wieloletnich.

Czy opłaca się pożyczać?

Ze względu na niskie poziomy WIBOR i niewielkie ich zmiany pożyczanie pieniędzy w obecnych czasach jest dość opłacalne. Nie wolno jednak zapominać, że na oprocentowanie zobowiązań wpływa nie tylko obowiązująca stawka WIBOR, ale również prowizja narzucana przez instytucję udzielającą pożyczki. Z tego też względu zalecamy dokładnie zapoznawać się z szczegółowymi kosztami zobowiązań jeszcze przed podpisaniem umowy pożyczkowej. WIBOR WIBOR-em, ale każda z firm pożyczkowych może stosować zróżnicowane poziomy prowizji i innych kosztów pożyczki.
Poza tym stosunkowo niski wskaźnik WIBOR nie jest niczym pewnym na przyszłość. Tym bardziej w obecnej sytuacji, kiedy światowa gospodarka została mocno nadwyrężona przez epidemię. Niskie wartości WIBOR mogą utrzymać się jeszcze przez pewien czas, co związane jest z aktualnie obniżonymi stopami procentowymi NBP. Jednak w najbliższej przyszłości może dojść do sytuacji, gdzie wskaźnik WIBOR drastycznie wzrośnie. Oczywiste jest, że to automatycznie przełoży się na większy koszt zobowiązań finansowych. Już kilkuprocentowa zmiana WIBOR może skutkować zwiększeniem kwoty do spłaty nawet o kilka tysięcy złotych (w zależności od posiadanego kredytu i jego wysokości).

Kiedy WIBOR może wzrosnąć?

Tak naprawdę to, czy WIBOR wzrośnie czy zmaleje, zależy od sytuacji finansowej banków działających w kraju. Przecież to na podstawie przesłanych przez nich danych kształtowany jest jego poziom. W dużym uproszczeniu: WIBOR wzrasta wraz z dużym zainteresowaniem pożyczkami i kredytami, a tym samym przy zwiększonym zapotrzebowaniu banków na środki finansowe. Zatem dla samych pożyczkobiorców korzystniejszą jest ta sytuacja, kiedy banki udzielają niewielu zobowiązań i dysponują odpowiednimi zasobami finansowymi, a tym samym utrzymują WIBOR na niskim poziomie.

WIBOR a inflacja

Poruszając kwestię WIBOR, nie sposób pominąć zagadnienie inflacji, czyli spadek wartości pieniądza. Jej wzrost jest najłatwiej zauważyć w zwiększeniu się cen za produkty codziennego użytku, chociażby żywności. Poziom inflacji jest w ścisłej korelacji z poziomem WIBOR. Jej wzrost przekłada się na zwiększenie wskaźnika WIBOR. Warto o tym pamiętać w momentach załamania gospodarki. Malejąca wartość pieniądza zawsze przekłada się negatywnie na koszty pożyczek i kredytów. Dlatego też w dość niepewnych czasach niekiedy lepszym rozwiązaniem jest przeczekanie aktualnych trudności niż zbyt pochopne zaciąganie zobowiązania, którego koszt w przyszłości może znacząco wzrosnąć.

Wskaźnik, który warto znać

Znajomość podstawowych pojęć z branży bankowej jest bardzo istotna. Osoby, które je rozumieją, są w stanie zrozumieć zasady, jakie obowiązują na rynku finansowym. Taka wiedza przydaje się w wielu przypadkach. Wracając jednak do WIBOR, jego znajomość może być cenną wskazówką dotyczącą:

 • potencjalnych kosztów interesującej pożyczki bądź kredytu,
 • prognozy wysokości przyszłych rat zaciąganego zobowiązania,
 • wyboru wariantu pożyczki (bazującej na WIBOR 3M bądź 6M),
 • wpływu inflacji na koszty pożyczek.

Analiza danych historycznych WIBOR i wstępne prognozy na przyszłość w wielu przypadkach mogą uchronić przed niekorzystnymi decyzjami kredytowymi.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: