Windykacja polubowna, sądowa i egzekucyjna. Podstawowe różnice

Aby odzyskać pieniądze wierzyciel ma prawo prowadzić wobec dłużnika działania windykacyjne. Te mogą przybierać formę polubowną, sądową lub egzekucyjną. W artykule omówimy specyfikę każdej z form. Wskażemy także, na którym etapie sprawy stosowane są z reguły określone czynności.

Osoba, która nie uregulowała swoich zobowiązań względem wierzyciela, musi liczyć się z rozpoczęciem przez niego działań windykacyjnych. Głównym celem windykacji jest dochodzenie roszczeń za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Kiedy wierzyciel rozpocznie windykację?

Prawo w żaden sposób nie określa momentu rozpoczęcia działań windykacyjnych. Moment ten zależy więc przede wszystkim od zapisów umowy pomiędzy dostawcą produktu lub usługi a jego odbiorcą, czyli aktualnym wierzycielem i dłużnikiem. W przypadku pożyczek pozabankowych pożyczkodawca rozpoczyna działania windykacyjne zazwyczaj w ciągu kilku — kilkunastu dni po upływie terminu spłaty.

Przeczytaj też: Procedura windykacyjna: jak długo trwa proces windykacji długów?

Pierwszy etap windykacji — windykacja polubowna

Aby odzyskać swoje pieniądze, w pierwszej kolejności wierzyciel będzie stosował windykację polubowną. Czym jest windykacja polubowna?

Windykacja polubowna to szereg działań, mających na celu rozwiązanie „sprawy” w sposób kompromisowy, bez udziału organów sprawiedliwości. W przypadku polubownej windykacji wierzyciel kładzie nacisk głównie na kontakt z dłużnikiem, ustalenie z nim warunków spłaty oraz próby mediacji i negocjacji.

W ramach windykacji polubownej wierzyciel może:

 • wysyłać dłużnikowi SMS-owe, listowne oraz e-mailowe monity, czyli przypomnienia o konieczności uregulowania zobowiązania;
 • wysyłać dłużnikowi wezwania do zapłaty;
 • wysyłać dłużnikowi formularz z informacją o zamiarze wpisania jego danych do rejestru Biur Informacji Kredytowej;
 • wpisać dane dłużnika do rejestru BIG (po spełnieniu określonych prawem wymogów);
 • stosować próby wyegzekwowania spłaty długu przez telefon (windykacja telefoniczna);
 • przekazać sprawę do zewnętrznej firmy windykacyjnej, specjalizującej się w egzekwowaniu należności.

Przeczytaj też: Jak działają największe polskie firmy windykacyjne?

Preferowanym przez wierzyciela zakończeniem etapu polubownego jest podpisanie ugody z dłużnikiem. Ta powinna się opierać na uznaniu przez niego długu oraz zobowiązaniu do jego spłaty w określonym w umowie terminie, najczęściej w ratach.

Jeśli dojdzie do podpisania ugody, a dłużnik będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków, windykacja zostanie zakończona na tym etapie. Jak pokazują statystyki, zdecydowaną większość wierzytelności udaje się odzyskać właśnie na etapie windykacji polubownej. Wystraszeni wizją długofalowych konsekwencji i kolejnych kosztów dłużnicy często „poruszają niebo i ziemię”, aby zgromadzić środki na spłatę długu.

Czy windykacja polubowna jest kosztowna?

Jeśli zadłużenie wynika z nieterminowej spłaty pożyczki pozabankowej, pożyczkodawca (wierzyciel), nie może naliczyć pożyczkobiorcy wysokich opłat.

Obowiązująca od marca 2016 ustawa antylichwiarska określa maksymalną wysokość wszystkich kosztów związanych z nieterminową spłatą długu. Nie może przekraczać maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 ze zn. 1 kodeksu cywilnego. Aktualnie mogą wynosić maksymalnie 14% w skali roku. Jeśli pożyczkobiorca przekaże sprawę zewnętrznej firmie windykacyjnej, dłużnik może zostać obciążony dodatkowymi kosztami.

Przeczytaj też: Jak prowadzić skuteczne negocjacje z wierzycielem?

Jeśli windykacja polubowna zawiedzie …

Jeśli próby polubownego rozwiązania sporu nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, wierzyciel stosuje zazwyczaj windykację sądową. W praktyce oznacza to, że jeśli nie zdoła wyegzekwować od dłużnika spłaty zobowiązania, przekazuje sprawę do sądu lub do e-sądu (więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule: E-sądy a windykacja chwilówek.). Windykacja sądowa ma więc na celu uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego (wyroku sądowego, nakazu zapłaty), a następnie opatrzenie go tytułem wykonawczym, czyli tzw. klauzulą wykonalności.

Tytuł egzekucyjny, opatrzony klauzulą wykonalności jest podstawą do złożenia wniosku o rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Jeśli na tym etapie spłacisz swój dług, możesz uniknąć nieprzyjemnej i wyjątkowo stresującej windykacji komorniczej.

Windykacja sądowa i co dalej?

Jeśli sąd uznał zasadność roszczeń wierzyciela, wydał tytuł egzekucyjny, a następnie opatrzył go klauzulą wykonalności, wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Aby pozyskać środki na spłatę długu, komornik może zająć nie tylko wynagrodzenie i środki na kontach bankowych dłużnika, ale również należące do niego ruchomości i nieruchomości.

W zależności od kwoty zadłużenia, majątku dłużnika i chęci współpracy z jego strony etap windykacji egzekucyjnej może trwać od kilku tygodni do kilku lat. Nie można zapomnieć także, że egzekucja komornicza niesie za sobą ogromną dawkę stresu, a nierzadko także dodatkowe koszty.

Co ważne, to nie komornik, ale wierzyciel podejmuje decyzję o tym, z jakich składników majątku będzie przeprowadzona egzekucja. Jeśli jako dłużnik chcesz zmienić sposób realizacji działań egzekucyjnych, negocjuj nie z komornikiem, ale z wierzycielem.

Przeczytaj też: Co może windykator a czego nie może?

Windykacja egzekucyjna — ile może zająć komornik?

Choć zgodnie z prawem komornik nie może pozostawić dłużnika bez środków do życia, kwoty wolne od zajęcia są stosunkowo niewielkie i bardzo często nie pozwalają na zaspokojenie choćby minimalnych potrzeb rodziny.

 • w przypadku egzekucji z rachunku bankowego komornik w każdym miesiącu musi pozostawić na koncie dłużnika kwotę, będącą równowartością 60% (jeżeli dług powstał na skutek alimentów) lub 50% (jeżeli długi powstały z innych powodów) minimalnej pensji. Jako że ta wynosi w 2021 roku 2800 brutto, na koncie dłużnika w każdym miesiącu musi pozostać 1120 zł lub 1680 zł,
 • w przypadku egzekucji z wynagrodzenia komornik może zająć 50 proc. wynagrodzenia. Na koncie dłużnika musi pozostawić jednak kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2800 zł brutto (1680 zł netto). Jeśli przyczyną egzekucji są długi alimentacyjne, komornik może zająć 60 proc. pensji. Zadłużenie z tytułu alimentów nie jest objęte kwotą wolną od zajęcia,
 • jeśli pobierasz wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej, komornik może zabrać całą jego kwotę. Jeśli jednak umowa ma charakter ciągły, a osiągnięte z jej tytułu wynagrodzenie jest Twoim jedynym źródłem dochodu, powinna być traktowana tak, jak umowa o pracę.

Windykacja musi być legalna

Wbrew obiegowym opiniom działania windykacyjne ze strony wierzyciela są w pełni legalne. Pod warunkiem oczywiście, że nie łamią obowiązującego stanu prawnego. A z tym, jak pokazuje praktyka, bywa różnie. Aby wyegzekwować spłatę zadłużenia, wielu windykatorów stosuje nieetyczne, niezgodne z prawem działania. Szantaż, wymuszanie i groźby ze strony pracowników to przykra codzienność polskich dłużników. Jeśli stałeś się ofiarą nieuczciwego windykatora, nie bądź obojętny.

Podsumowanie:

 • Windykacja polubowna polega na kompromisowym rozwiązaniu sporu. Jeżeli na tym etapie dojdzie do porozumienia – sprawa nie zostanie skierowana do sądu.
 • W ramach egzekucji polubownej wierzyciel może m.in. wysyłać dłużnikowi sms-owe, mailowe, listowne monity czy wpisać dłużnika do rejestru BIG.
 • W zależności od kwoty zadłużenia, majątku dłużnika i chęci współpracy z jego strony etap windykacji egzekucyjnej może trwać od kilku tygodni do kilku lat.
 • Nie komornik, ale wierzyciel podejmuje decyzję o tym, z jakich składników majątku będzie przeprowadzona egzekucja.

Źródła:

 • https://arslege.pl/odsetki-za-opoznienie-w-spelnianiu-swiadczen-pienieznych/k9/a5019/
5/5 - (2 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: