Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-04-12
Autor: Redakcja
Ocena: 4.21
(ilość ocen: 56)

Niespłacona w terminie chwilówka może stać się przedmiotem nie tylko procedury windykacyjnej, ale również postępowania sądowego i egzekucyjnego. Aby pozyskać pieniądze na spłatę zadłużenia, komornik może zająć Twoje wynagrodzenie, pieniądze na kontach bankowych, a nawet nieruchomości. Nie wszyscy wiedzą jednak, że w szczególnych przypadkach dłużników może wnioskować o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne polega na zastosowaniu przez państwowe organy egzekucyjne środków przymusu, celem spełnienia świadczeń, przysługujących wierzycielowi od dłużnika. Podstawą do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego jest wydany przez sąd (lub e-Sąd) tytuł egzekucyjny, opatrzony klauzulą wykonalności. W ramach działań egzekucyjnych komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika oraz zgromadzone na jego rachunkach bankowych środki. Aby pozyskać środki na spłatę zadłużenia, może również zająć i spieniężyć należące do niego ruchomości oraz nieruchomości. Kiedy komornik wyegzekwuje całą kwotę należności, postępowanie egzekucyjne ulegnie zakończeniu. Nie wszyscy wiedzą, że jeszcze przed zakończeniem egzekucji, można wnioskować o jej umorzenie. Kiedy będzie to możliwe?

Kiedy można wnioskować o umorzenie egzekucji?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek jest możliwe jedynie w określonych, zdefiniowanych przez prawo sytuacjach. Należą do nich:

  • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Aby tytuł egzekucyjny stał się podstawą do postępowania egzekucyjnego, musi być zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jeśli jednak ją straci (np. wskutek uwzględnienia przez sąd wyższej instancji zażalenia dłużnika), kontynuacja egzekucji nie będzie możliwa;
  • wszczęcie egzekucji bez uzyskania klauzuli wykonalności;
  • sytuacja, gdy egzekucja została wszczęta przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem, np. osobie o identycznym imieniu i nazwisku co dłużnik.

Zgodnie z art. 883 kodeksu postępowania cywilnego, dłużnik może zażądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczenie świadczeń wymagalnych: równocześnie wszczyna z urzędu egzekucje.

Co to oznacza w praktyce?

Kilka miesięcy temu świat Marka legł w gruzach. Rozwód i spore kłopoty finansowe przełożyły się nie tylko na jego samopoczucie, ale również na zdrowie. Z powodu utraty płynności finansowej mężczyzna nie był w stanie płacić nawet zasądzonych na syna alimentów w wysokości 700 zł. Po kilku miesiącach oczekiwania na pieniądze, jego żona złożyła wniosek do komornika o rozpoczęcie egzekucji. W tym czasie mężczyzna zaczął powoli „stawać na nogi”. Zamienił własną, kiepsko prosperującą firmę na bezpieczny etat, a jego problemy zdrowotne zdawały się tylko wspomnieniem. Jak wielkie było jego zdziwienie, kiedy nagle okazało się, że część jego wynagrodzenia zajął komornik. Choć mężczyzna nie chciał uchylać się od uiszczania alimentów, nie miał ochoty pokrywać również stosunkowo wysokich kosztów komorniczych. Po konsultacji z prawnikiem Marek złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Oprócz wypełnienia dokumentu i dostarczenia go komornikowi musiał on również:

  • uregulować wszelkie świadczenia wymagalne, czyli w tym przypadku zaległości alimentacyjne;
  • wpłacić na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę świadczeń periodycznych za okres 6 miesięcy (w przypadku alimentów w kwocie 700 zł, będzie to więc 4200 zł);
  • umocować komornika do podjęcia wpłaconej kwoty na wypadek zwłoki w płatności.

Czasem zdarza się, że by przyspieszyć całą procedurę, dłużnik może wpłacić pieniądze na konto komornika. Ten z kolei przekaże je już na odpowiedni rachunek depozytowy. Zastanawiasz się, jak długo środki na nim pozostaną? W przypadku pana Marka pieniądze zostaną „zamrożone” na cały czas trwania okresu alimentacyjnego. W przypadku innych dłużników okres ten trwa z reguły do momentu spłaty zadłużenia.

Jak sporządzić i złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest dokumentem, składanym w celu zakończenia prowadzonych przez komornika czynności egzekucyjnych. Należy dostarczyć go komornikowi, prowadzącemu postępowanie egzekucyjne.
Wniosek powinien zawierać:

  • informację na temat obu stron postępowania — dłużnika oraz wierzyciela;
  • sygnaturę prowadzonego postępowania;
  • uzasadnienie, określające precyzyjnie okoliczności, na podstawie których może dojść do umorzenia postępowania;
  • załączniki, czyli dokumenty potwierdzające wskazane wyżej okoliczności, np. postanowienie sądu.

Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne. Obowiązkiem komornika jest wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania oraz dostarczenie go dłużnikowi.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela

Wniosek o umorzenie podstępowania egzekucyjnego może złożyć także sam wierzyciel. Jeśli egzekucję wszczęto z urzędu lub na zadanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sadu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji.

Czym skutkuje umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Jeśli komornik wyda postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jego obowiązkiem jest również uchylenie wszystkich dokonanych czynności. Kiedy postanowienie się uprawomocni, dłużnik będzie mógł ponownie dysponować wszelkimi przedmiotami trwającej jeszcze niedawno egzekucji. Warto dodać jednak, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nie pozbawia wierzyciela możliwości ponownego wszczęcia egzekucji, np. w sytuacji, kiedy dłużnik uchyla się od spłaty.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo