Zajęcie komornicze z umów cywilnoprawnych

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-06-28
Autor: Redakcja
Ocena: 4.83
(ilość ocen: 30)

Zadłużenie względem wierzyciela może skutkować rozpoczęciem egzekucji komorniczej. Aby pozyskać środki na spłatę długu, komornik może zająć nie tylko należące do dłużnika nieruchomości i ruchomości, ale również środki zgromadzone na kontach bankowych i wynagrodzenie za pracę. Co jednak w sytuacji, jeżeli dłużnik świadczy obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej? Ile zabierze komornik z umowy o dzieło i umowy zlecenia? Sprawdźmy.

Egzekucja komornicza jest z reguły ostatnim etapem procesu odzyskiwania wierzytelności. Zazwyczaj dochodzi do niej dopiero w momencie, kiedy wszystkie próby polubownego „załatwienia sprawy” zawiodły.

Od długu do komornika

Kilka miesięcy temu pan Jan zaciągnął pozabankową pożyczkę ratalną. Niestety, niedługo potem stracił pracę. Pomimo wysokich kwalifikacji miał poważne problemy ze znalezieniem kolejnego zajęcia, co przełożyło się na poważne problemy finansowe. Spłata pożyczki stała się więc ostatnią pozycją na liście priorytetów pana Jana. Monity wysyłane przez pożyczkodawcę pozostawały bez odpowiedzi, a próby telefonicznego kontaktu z mężczyzną pełzły na niczym.

Pochłonięty poszukiwaniem nowego zajęcia, nie zorientował się nawet, że zamiast firmy pożyczkowej, wezwania do zapłaty zaczęła przysyłać jedna z największych w Polsce firm windykacyjnych. Kiedy mężczyzna w końcu znalazł nową posadę, nie posiadał się z radości. Ta nie trwała jednak długo. Kilka tygodni po rozpoczęciu nowej pracy, na pensję pana Jana wszedł komornik, zabierając całą kwotę pensji. Czy miał do tego prawo?

Zajęcie komornicze z umowy cywilnoprawnej

Jako że pan Jan świadczy obowiązki na podstawie umowy zlecenia, zgodnie z prawem komornik mógł dokonać egzekucji z całości wynagrodzenia. W rozumieniu przepisów kodeksu pracy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umów cywilnoprawnych, do jakich należy umowa zlecenia, nie jest wynagrodzeniem. Z tego właśnie powodu nie podlega ochronie przed komornikiem tak jak umowa o pracę.

Teoria a praktyka

Jeżeli umowa cywilnoprawna stanowi jedyne źródło dochodów osoby zadłużonej (tak jak w sytuacji pana Jana) i jest świadczeniem powtarzającym się, podlega egzekucji na takich samych zasadach, co wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy. Ten zakres określa Kodeks Pracy.  „Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania”.

W praktyce oznacza to, że jeśli środki pozyskane z tytułu umowy cywilnoprawnej stanowią jedyne źródło utrzymania dłużnika, powinny być traktowane przez komornika tak, jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Warto dodać jednak, że przepisy dotyczą tu wyłącznie wysokości potrącanych kwot. Umowy zlecenia nie obejmują natomiast przepisy regulujące wysokość kwoty wolnej od potrąceń (art. 871 k. p.), którą określa się, jako kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ile może zająć komornik z umowy zlecenia?

Jeśli umowa zlecenia jest świadczeniem powtarzającym się, a wynagrodzenie z jej tytułu stanowi jedyne źródło utrzymania dłużnika, podlega ono ochronie przed potrąceniem. W takiej sytuacji zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, komornik nie może zająć więcej niż 3/5 wynagrodzenia w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych i nie więcej niż 1/2 wynagrodzenia w razie egzekucji innych należności.

Kwoty wolne od potrąceń w przypadku umów cywilnoprawnych

Jeśli komornik dokonuje egzekucji z wynagrodzenia za pracę, może zająć maksymalnie 50 proc. jego kwoty. Musi przy tym pozostawić na koncie dłużnika sumę stanowiącą równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, czyli 1560 zł netto. Czy w przypadku umowy zlecenia taka kwota również jest chroniona? Nie do końca. Zdania na ten temat są podzielone.

Zdaniem wielu ekspertów, podobnie jak w przypadku etatu, również w przypadku umowy cywilnoprawnej można zastosować kwotę wolną od potrąceń. Jako że minimalna stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku wynosi 13,70 zł brutto (kwotę 9,75 zł netto), minimalna płaca – 1560 zł netto, tyle też wynosiłaby kwota wolna od zajęcia komorniczego. Takie stanowisko jest jednak dość ryzykowne. Jeśli jako pracodawca staniesz w obliczu podobnego dylematu, najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z organem egzekucyjnym, który rości sobie prawo do świadczeń z tytułu umowy zlecenia.

Minimalna stawka godzinowa a kwoty wolne od potrąceń

Zgodnie z nowym prawem, określającym wysokość minimalnej stawki godzinowej w przypadku umowy zlecenia, kwoty wolne od potrąceń pozostały bez zmian.

Co, jeśli komornik zajmie całe świadczenie?

Jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jest jedynym źródłem utrzymania dłużnika, jednak komornik i tak zajmie je w całości, należy niezwłocznie się z nim skontaktować celem wyjaśnienia sytuacji. Jeśli pomimo argumentów dłużnika i przesłanek chroniących jego wynagrodzenie komornik nie uzna ich za zasadne, dłużnik ma prawo wnieść na niego skargę.

Jak tego dokonać?

Aby zaskarżyć czynności komornika, należy złożyć pismo w ciągu 7 dni od momentu

 • dokonania danej czynności przez komornika. Jeśli powziąłeś informację o dokonanej czynności;
 • zawiadomienia osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone;
 • w którym strona dowiedziała się o danej czynności;
 • w którym czynność powinna być dokonana — w przypadku zaniechania dokonania czynności przez komornika złożyć do kancelarii komorniczej pismo ze skargą. Co ważne, jeszcze jakiś czas temu dokument taki należało dostarczyć do sądu rejonowego. Obecnie, po zmianie przepisów ta zasada już nie obowiązuje.

Pismo powinno zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie sądu, do którego składasz skargę,
 • oznaczenie stron postępowania wraz ze wskazaniem adresów,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • wskazanie sygnatury akt komorniczych,
 • określenie zaskarżanej czynność lub zaniechania dokonania czynności,
 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem,
 • podpis osoby wnoszącej skargę.

Niezbędne jest również zawarcie w dokumencie informacji na temat preferowanego przez dłużnika zakończenia sprawy. W zależności od rodzaju zaskarżanej czynności może być to:

 • uchylenie zaskarżonej danej czynności;
 • zmianę zaskarżonej czynności;
 • żądanie dokonania czynności (w przypadku zaniechania).

Jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej stanowi jedynie dodatkowe źródło dochodu dłużnika, komornik może zająć całą jego kwotę. Zarówno w przypadku umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło. W takim przypadku żadna część wynagrodzenia nie jest chroniona przed egzekucją.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo