Założenie spółki z o.o. w trybie S24. Co warto wiedzieć?

Aktualizacja: 2019-09-27
Data publikacji: 2018-04-17
Autor: Redakcja
Ocena: 4.79
(ilość ocen: 34)

Przedsiębiorcy, którzy chcą założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą dokonać tego nie tylko w tradycyjny sposób, ale również przez internet, w trybie S24. W artykule sprawdzimy, jak tego dokonać. Wyjaśnimy również, jakie są wady i zalety rejestracji spółki online.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych w naszym kraju form prawnych prowadzenia firmy. Do najważniejszych zalet spółki z o.o. należą:

 • ograniczona odpowiedzialność udziałowców. Zgodnie ze swoją nazwą, spółka z o.o. ogranicza odpowiedzialność wspólników jedynie do wysokości wniesionego do spółki wkładu. W praktyce oznacza to, że jeśli spółka popadnie w długi, wierzyciel nie będzie mógł dochodzić roszczeń z prywatnego majątku udziałowców;
 • brak składek. Zwolnienie z konieczności regulowania comiesięcznych składek do ZUS-u jest jednym z kluczowych argumentów „zamiany” jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z o.o. Takie rozwiązanie wybierają zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy po 24 miesiącach preferencyjnych składek stają przed koniecznością odprowadzania wyższej „daniny”. Co ważne, zasada ta nie dotyczy spółek posiadających tylko jednego udziałowca. Ten, zgodnie z prawem jest traktowany dokładnie tak, jak osoba prowadząca działalność gospodarczą;
 • zwiększenie prestiżu. Spółki z o.o. są postrzegane jako bardziej prestiżowe, wiarygodne i bardziej stabilne niż „zwykłe” działalności. Choć takie postrzeganie nie zawsze ma odzwierciedlenie w praktyce, nie ulega wątpliwości, że pierwsze wrażenie często bywa kluczowe;
 • możliwość rejestracji przez obcokrajowca;
 • uniwersalny charakter;
 • stosunkowo niskie koszty rejestracji.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Założenie spółki z o.o. jest możliwe na dwa sposoby:

 • tradycyjnie, poprzez podpisanie aktu notarialnego,
 • przez internet, w trybie S24.

W kolejnej części artykułu wyjaśnimy, czym jest tryb S24. Wskażemy również wady i zalety założenia spółki online.

Czym jest tryb S24?

Tryb S24 pozwala zarejestrować spółkę z o.o. w uproszczony sposób, bez konieczności podpisywania aktu notarialnego. Procedurę rejestracji spółki z wykorzystaniem wzorca umowy umożliwia portal dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – https://ekrs.ms.gov.pl.

Rejestracja spółki w trybie S24 – główne zalety

Jedną z kluczowych zalet rejestracji spółki w trybie S24 jest oszczędność czasu. Nie wszyscy wiedzą bowiem, że tradycyjna procedura może potrwać obecnie nawet kilka miesięcy. Jak to możliwe? Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nadmierne obciążenie urzędników sądowych, którzy zwyczajnie nie nadążają z rejestracją kolejnych podmiotów. Jak pokazują wyniki badania, przeprowadzonego przez ekspertów z instytutu ABR SESTA, średni czas rejestracji spółki wynosi obecnie około 30 dni. Taki termin zarejestrowania wniosku zadeklarowali pracownicy w prawie 40 proc. badanych sądów. W 10 proc. instytucji okres ten wydłużył się jednak aż do 2-3 miesięcy. Proces rejestracji spółki w tradycyjny sposób może przedłużyć się także ze względu na… nowe zapisy prawa, dotyczące podatku VAT. Zgodnie z nimi urzędnicy skarbowi mają obowiązek ręcznej weryfikacji wiarygodności podatników. Rejestracja spółki do podatku VAT może więc potrwać nawet 2 – 3 miesiące.
Kolejnym walorem założenia spółki przez internet są niższe opłaty. Rejestracja spółki w tradycyjny sposób wiąże się z koniecznością uiszczenia:

 • taksy notarialnej. Jej wysokość zależy od kwoty kapitału. W przypadku 5000 zł będzie to 160 zł + VAT;
 • opłaty za złożenia wniosku do KRS – 500 zł;
 • opłaty za ogłoszenie w MSiG – 100 zł.

Rejestrując spółkę w trybie S24 będziesz zobowiązany uiścić jedynie preferencyjną stawkę opłaty za wpis do KRS (250 zł) oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).

Rejestracja spółki w trybie S24 – wady

Sporą wadą rejestracji spółki przez internet jest gotowy wzorzec umowy, którego na etapie rejestracji podmiotu nie można zmienić. Jeśli przedsiębiorca zechce umieścić w umowie niestandardowego zapisy, na tym etapie nie będzie mógł tego zrobić. Założenie spółki w trybie S24 przyniesie więc najwięcej korzyści podmiotom, funkcjonującym w standardowy sposób. Kolejną niedogodnością rejestracji spółki przez internet jest konieczność wniesienia kapitału wyłącznie w formie pieniężnej. W praktyce oznacza to, że aby zarejestrować spółkę, wspólnicy muszą posiadać co najmniej 5000 zł.

Rejestracja w trybie S24 krok po kroku

Aby założyć spółkę w trybie S24, dokonaj rejestracji na platformie https://ekrs.ms.gov.pl. Co ważne, w procesie rejestracji każdy ze wspólników musi posiadać aktywne konto.
Zanim rozpoczniesz proces, przygotuj następujące dane:

 • nazwę rejestrowanej spółki (pole w formularzu „Nazwa tworzonej spółki” – należy podać bez przyrostka z formą prawną);
 • dane adresowe spółki (istnieje możliwość podania w systemie adresu strony internetowej oraz e-mail rejestrowanej spółki – po dokonaniu wpisu dane są widoczne w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
 • dane właściwego sądu rejestrowego według siedziby spółki (wybór z listy rozwijanej w systemie);
 • listę wspólników, listę członków organów zarządczych spółki oraz oddziałów (o ile dotyczy danej spółki).

Następnym krokiem powinno być wypełnienie formularzy i dokumentów z niezbędnymi danymi oraz wypełnienie wniosku o wpis do KRS. Konieczne będzie także zdefiniowanie przedmiotu działalności rejestrowanej spółki poprzez wybór odpowiednich kodów PKD. Po wprowadzeniu wymaganych danych będziesz mógł wygenerować dokumenty i wniosek. Pamiętaj, że zanim je podpiszesz, możesz wyświetlić i zweryfikować ich treść. Na tym etapie, w przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów, istnieje możliwość dokonania poprawek.

Dokumenty w systemie eKRS można podpisać przy użyciu:

 • podpisu elektronicznego kwalifikowanego (podpis zakupiony od dostawcy certyfikatów kwalifikowanych);
 • podpisu Profilem Zaufanym. Aby uzyskać taką możliwość, należy zarejestrować się na stronie Profilu Zaufanego).

Uwaga: zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, do 13 lipca 2017 r. dokumenty można było podpisywać profilem MS (podpis funkcjonujący tylko podczas składania wniosku do KRS dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Od tej daty nie ma już możliwości podpisywania dokumentów w eKRS przy użyciu tej formy podpisu. Dopuszczalne są tylko: Profil Zaufany i kwalifikowany podpis elektroniczny.
Następnym etapem procesu rejestracji jest opłacenie wniosku przy pomocy elektronicznego systemu płatności. Po dokonaniu płatności następuje przesłanie wniosku do sądu właściwego terytorialnie celem jego rozpoznania.

Co dalej?

Po rejestracji spółki przez internet niezbędne będzie dopełnienie dodatkowych formalności.

 • W ciągu siedmiu dni od daty wpisu do rejestru zarząd powinien złożyć do sądu rejestrowego oświadczenie wszystkich członków, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione (jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki). Złożenie oświadczenia podlega opłacie sądowej 40 zł.
 • W ciągu 14 dni należy dokonać wpłaty podatku oraz złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację PCC-3 w US. Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłata manipulacyjna nie podlega odliczeniu). Stawka podatku PCC od umowy spółki wynosi 0,5%.
 • Zgłoszenie NIP-8 należy złożyć w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS lub w ciągu 7 dni, jeżeli przedsiębiorca zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

Warto wspomnieć tutaj, że po dokonaniu wpisu do KRS dane w zawarte we wniosku zostaną automatycznie wprowadzone do systemu teleinformatycznego KRS i przekazane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów — Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON. NIP i REGON zostaną nadane spółce automatycznie i ujawnione w rejestrze od razu przy pierwszym wpisie.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo