Założenie spółki z o.o. w trybie S24. Co warto wiedzieć?

Przedsiębiorcy, którzy chcą założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą dokonać tego nie tylko w tradycyjny sposób, ale również przez internet w trybie S24. Jakie są korzyści z założenia spółki z o.o. przez internet? Co można zrobić za pomocą portalu S24? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Zalety spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych w naszym kraju form prawnych prowadzenia firmy. Do najważniejszych zalet spółki z o.o. należą:

 • ograniczona odpowiedzialność wspólników. Zgodnie ze swoją nazwą, spółka z o.o. ogranicza odpowiedzialność wspólników jedynie do wysokości wniesionego do spółki wkładu. W praktyce oznacza to, że jeśli spółka popadnie w długi, wierzyciel nie będzie mógł dochodzić roszczeń z prywatnego majątku udziałowców;
 • brak składek. Zwolnienie z konieczności regulowania comiesięcznych składek do ZUS-u jest jednym z kluczowych argumentów „zamiany” jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z o.o. Takie rozwiązanie wybierają zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy po 24 miesiącach preferencyjnych składek stają przed koniecznością odprowadzania wyższych pieniędzy. Co ważne, zasada ta nie dotyczy spółek posiadających tylko jednego udziałowca. Ten, zgodnie z prawem jest traktowany dokładnie tak, jak osoba prowadząca działalność gospodarczą;
 • zwiększenie prestiżu. Spółki z o.o. są postrzegane jako bardziej prestiżowe, wiarygodne i bardziej stabilne niż „zwykłe” działalności. Choć takie postrzeganie nie zawsze ma odzwierciedlenie w praktyce, nie ulega wątpliwości, że pierwsze wrażenie często bywa kluczowe;
 • osobowość prawna spółki z o.o. Posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową.
 • możliwość rejestracji przez obcokrajowca;
 • uniwersalny charakter;
 • stosunkowo niskie koszty rejestracji.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Założenie spółki z o.o. jest możliwe na dwa sposoby:

 • tradycyjnie, poprzez podpisanie aktu notarialnego,
 • przez internet, w trybie S24.

W kolejnej części artykułu wyjaśnimy, czym jest tryb S24. Wskażemy również wady i zalety założenia spółki online.

Czym jest tryb S24?

Tryb S24 pozwala zarejestrować spółkę z o.o. w uproszczony sposób, bez konieczności podpisywania aktu notarialnego. Dzięki niemu złożysz wniosek o wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) spółki z o.o., spółki komandytowej oraz spółki jawnej.

Procedurę rejestracji spółki z wykorzystaniem wzorca umowy umożliwia portal dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – https://ekrs.ms.gov.pl/s24/.

Rejestracja spółki w trybie S24 – główne zalety

Jedną z kluczowych zalet rejestracji spółki w trybie S24 jest oszczędność czasu. Nie wszyscy wiedzą bowiem, że tradycyjna procedura może potrwać obecnie nawet kilka miesięcy. Jak to możliwe? Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nadmierne obciążenie urzędników sądowych, którzy zwyczajnie nie nadążają z rejestracją kolejnych podmiotów. Jak pokazują wyniki badania, przeprowadzonego przez ekspertów z instytutu ABR SESTA, średni czas rejestracji spółki wynosi obecnie około 30 dni. Taki termin zarejestrowania wniosku zadeklarowali pracownicy w prawie 40 proc. badanych sądów. W 10 proc. instytucji okres ten wydłużył się jednak aż do 2-3 miesięcy.

Proces rejestracji spółki w tradycyjny sposób może przedłużyć się także ze względu na… nowe zapisy prawa, dotyczące podatku VAT. Zgodnie z nimi urzędnicy skarbowi mają obowiązek ręcznej weryfikacji wiarygodności podatników. Rejestracja spółki do podatku VAT może więc potrwać nawet 2 – 3 miesiące.

Kolejnym walorem założenia spółki przez internet są niższe opłaty. Rejestracja spółki w tradycyjny sposób wiąże się z koniecznością uiszczenia:

 • taksy notarialnej. Jej wysokość zależy od kwoty kapitału. W przypadku 5000 zł będzie to 160 zł + VAT;
 • opłaty za złożenia wniosku do KRS – 500 zł;
 • opłaty za ogłoszenie w MSiG – 100 zł.

Rejestrując spółkę w trybie S24 będziesz zobowiązany uiścić jedynie preferencyjną stawkę opłaty za wpis do KRS (250 zł) oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).

Rejestracja spółki w trybie S24 – wady

Największymi wadami rejestracji spółki z o.o. przez internet są:

 • rejestracja online spółki daje mniejszą możliwość ukształtowania umowy niż u notariusza,
 • brak możliwości modyfikacji roku obrotowego. Zawsze będzie on równy kalendarzowemu, a pokrycie kapitału zakładowego będzie możliwe tylko wkładem pieniężnym.
 • wszyscy udziałowcy muszą mieć konto w systemie S24. Każda osoba, która podpisuje umowę spółki oraz bierze udział w rejestracji – musi posiadać konto.

Rejestracja w trybie S24 krok po kroku

Aby założyć spółkę w trybie S24, dokonaj rejestracji na platformie https://ekrs.ms.gov.pl. Co ważne, w procesie rejestracji każdy ze wspólników musi posiadać aktywne konto.

Zanim rozpoczniesz proces, przygotuj następujące dane:

 • nazwę rejestrowanej spółki (pole w formularzu „Nazwa tworzonej spółki” – należy podać bez przyrostka z formą prawną);
 • dane adresowe spółki (istnieje możliwość podania w systemie adresu strony internetowej oraz e-mail rejestrowanej spółki – po dokonaniu wpisu dane są widoczne w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
 • dane właściwego sądu rejestrowego według siedziby spółki (wybór z listy rozwijanej w systemie);
 • listę wspólników, listę członków organów zarządczych spółki oraz oddziałów (o ile dotyczy danej spółki).

W kolejnym kroku należy wypełnić umowę. Dokonasz tego w 6 krokach:

 1. Należy podać listę wspólników,
 2. Należy podać listę stawających (jest to wspólnik lub jego pełnomocnik),
 3. Wskazać przedmiot działalności rejestrowanej spółki (do wyboru odpowiednie PKD),
 4. Wybrać wariant zbycia udziałów przez wspólników,
 5. Podać sposób reprezentacji spółki,
 6. Określić wartość każdego udziału (minimum 50 zł) oraz ich liczbę, jaką otrzymuje każdy ze wspólników. Z automatu przełoży się to na wysokość kapitału zakładowego (minimum 5000 zł).

Dokumenty w systemie eKRS można podpisać przy użyciu:

 • podpisu elektronicznego kwalifikowanego (podpis zakupiony od dostawcy certyfikatów kwalifikowanych);
 • podpisu Profilem Zaufanym. Aby uzyskać taką możliwość, należy zarejestrować się na stronie Profilu Zaufanego).

Następnym etapem procesu rejestracji jest opłacenie wniosku przy pomocy elektronicznego systemu płatności. Po dokonaniu płatności następuje przesłanie wniosku do sądu właściwego terytorialnie celem jego rozpoznania.

Co dalej?

Po rejestracji spółki przez internet niezbędne będzie dopełnienie dodatkowych formalności.

 • W ciągu siedmiu dni od daty wpisu do rejestru zarząd powinien złożyć do sądu rejestrowego oświadczenie wszystkich członków, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione (jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki). Złożenie oświadczenia podlega opłacie sądowej 40 zł.
 • W ciągu 14 dni należy dokonać wpłaty podatku oraz złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację PCC-3 w US. Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłata manipulacyjna nie podlega odliczeniu). Stawka podatku PCC od umowy spółki wynosi 0,5%.
 • Zgłoszenie NIP-8 należy złożyć w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS lub w ciągu 7 dni, jeżeli przedsiębiorca zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

Uwaga! Po dokonaniu wpisu do KRS dane w zawarte we wniosku zostaną automatycznie wprowadzone do systemu teleinformatycznego KRS i przekazane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów — Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON. NIP i REGON zostaną nadane spółce automatycznie i ujawnione w rejestrze od razu przy pierwszym wpisie.

Źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00167
4.7/5 - (4 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: