Zawarcie umowy na odległość — prawa i obowiązki obu stron

Aktualizacja: 2019-12-09
Data publikacji: 2018-09-10
Autor: Redakcja
Ocena: 4.59
(ilość ocen: 29)

Jeśli sięgniesz po popularną chwilówkę, wszystkie niezbędne czynności, łącznie z zawarciem umowy wykonasz przez internet. Czy zawarcie umowy na odległość skutkuje takimi samymi konsekwencjami jak podpisanie dokumentu w oddziale? Jakie prawa i obowiązki mają obie strony? Podpowiadamy.

Zaciągnięcie pożyczki pozabankowej jest dziś nie tylko szybkie i bezpieczne, ale również bardzo wygodne. Aby pożyczyć pieniądze, niezbędny jest jedynie komputer z dostępem do internetu, dowód osobisty, konto w polskim banku oraz telefon komórkowy. Wypełnienie wniosku pożyczkowego trwa z reguły nie dłużej niż kilka minut, a wszystkie niezbędne czynności (łącznie z zawarciem umowy) można wykonać online.

Możliwość zawarcia umowy przez internet zapewnia Polakom Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z jej zapisami umowa zawarta na odległość to umowa zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Etapy zawarcia umowy pożyczki online

Aby zaciągnąć pożyczkę i zawrzeć umowę na odległość, należy wypełnić wniosek pożyczkowy, dostępny na stronie internetowej wybranego serwisu. W jego treści znajdziesz pytania dotyczące:

  • Twoich danych osobowych, takich jak data urodzenia, numer PESEL czy numer dowodu osobistego,
  • danych teleadresowych, takich jak adres, numer telefonu i e-mail,
  • numeru konta bankowego,
  • wysokości i źródła dochodów,
  • liczby osób na utrzymaniu.

Niektórzy pożyczkodawcy mogą zapytać Cię również o posiadane nieruchomości czy ruchomości, staż pracy u obecnego pracodawcy czy datę wypłaty wynagrodzenia.

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku konieczna będzie weryfikacja tożsamości. Biorąc pod uwagę fakt, że cały proces pozyskania pożyczki przebiega w 100 proc. online, pożyczkodawca nie ma możliwości osobistego sprawdzania tożsamości wnioskującego. Procedura weryfikacji daje więc możliwość potwierdzenia personaliów pożyczkobiorcy „na odległość”. Jak ją zrealizować?

Najpopularniejszym i praktykowanym przez większość serwisów sposobem jest wykonanie przelewy na konto firmy pożyczkowej. Jego kwota wynosi zazwyczaj 1 złotówkę lub 1 grosz. Kiedy pieniądze zostaną zaksięgowane, pożyczkodawca będzie mógł ocenić, czy dane właściciela konta pokrywają się z tymi, które zostały wpisane we wniosku. Jeśli będą tożsame — wniosek zostanie poddany dalszej analizie. Jeśli będą odmienne — zostanie odrzucony. Od tego momentu do wydania decyzji pożyczkowej mija zazwyczaj nie więcej niż kilkanaście minut. W przypadku pozytywnej — pożyczkodawca wyśle na wskazany adres e-mail wzór umowy wraz z załącznikami.

Umowa na odległość — obowiązki pożyczkodawcy

Zawarcie umowy przez internet ma taki sam skutek prawny jak podpisanie dokumentu w obecności pracownika banku lub firmy pożyczkowej. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, przed jej zawarciem kredytodawca jest zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta. Przed zawarciem umowy pożyczkodawca powinien także dostarczyć pożyczkobiorcy formularz informacyjny — dokument określający najważniejsze parametry pożyczki.

Co ważne, obowiązkiem kredytodawcy jest udzielenie konsumentowi wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie. Powinien on dokonać tego w taki sposób, aby umożliwić wnioskującemu podjęcie decyzji. Jeśli nie rozumiesz poszczególnych zapisów umowy lub budzą one Twoje wątpliwości, nie bój się pytać. Wyjaśnienie niejasności jest określonym prawnie obowiązkiem pożyczkodawcy.

Umowa na odległość — prawa i obowiązki konsumenta

Umowa zawarta na odległość ma taką samą moc prawną jak ta, podpisywana osobiście. Obowiązki pożyczkobiorcy, który zawarł umowę przez internet są więc identyczne jak w przypadku „tradycyjnej umowy”. Kluczowym jest spłata rat wraz z ewentualnymi odsetkami w terminach wskazanych w harmonogramie.

Umowa na odległość a odstąpienie od umowy pożyczkowej

Zawierając umowę na odległość, możesz odstąpić od niej w ciągu 14 dni. Bez konieczności uiszczania z tego tytułu dodatkowych opłat czy informowania pożyczkodawcy o powodach swojej decyzji. Takie prawo gwarantuje pożyczkobiorcom Ustawa o kredycie konsumenckim.

Zanim zawrzesz umowę na odległość

Zanim potwierdzisz zawarcie umowy pożyczkowej na odległość, koniecznie zapoznaj się z jej treścią. Upewnij się, że dane na umowie zgadzają się z tymi, które podałeś. Sprawdź także wysokość kosztów okołopożyczkowych, konsekwencje braku płatności w terminie oraz możliwość odstąpienia od umowy.

Jak potwierdzić zawarcie umowy na odległość?

Jeśli żaden z zapisów dokumentu nie budzi Twoich wątpliwości, możesz potwierdzić zawarcie umowy pożyczkowej. Jak tego dokonać? W większości serwisów wymaga to zalogowania na konto klienta oraz potwierdzenia swojej decyzji specjalnym kodem z aktywnego narzędzia autoryzacji. Po wykonaniu tej czynności pożyczkodawca niezwłocznie dokona przelewu.

Umowa zawarta na odległość — pieniądze nawet w 15 minut

Dzięki możliwości zawarcia umowy przez internet, dodatkowe środki możesz pożyczyć naprawdę szybko. Po spełnieniu określonych przez pożyczkodawcę wymagań możesz otrzymać pieniądze nawet w ciągu kilkunastu minut od momentu wysłania wnioski! Jeśli warunkiem wypłaty pieniędzy byłaby konieczność ręcznego podpisania dokumentu, okres ten uległby znacznemu wydłużeniu.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo